Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31El mi-a zis: „Fiul omului, mănâncă ce vei găsi înaintea ta, mănâncă

3:1
Cap. 2:8,9.
sulul acesta și du-te de vorbește casei lui Israel!” 2Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acesta. 3El mi-a zis: „Fiul omului, hrănește-ţi trupul și umple-ţi măruntaiele cu sulul acesta pe care ţi-l dau!” L-am mâncat
3:3
Apoc. 10:9Ier. 15:16
, și în gura mea a fost dulce ca mierea
3:3
Ps. 19:10
119:103
. 4El mi-a zis: „Fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele Mele! 5Căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ci la casa lui Israel. 6Nu la niște popoare mari, cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poţi pricepe. Negreșit
3:6
Mat. 11:21,23
, dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta! 7Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că
3:7
Ioan 15:20
nu vrea să M-asculte, căci
3:7
Cap. 2:4.
toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. 8Iată, îţi voi face faţa tot așa de aspră ca și feţele lor și fruntea tot așa de aspră ca fruntea lor. 9Îţi voi face fruntea ca un diamant
3:9
Is. 50:7Ier. 1:18
15:20Mica 3:8
, mai aspră decât stânca. Nu te teme
3:9
Ier. 1:8,17
și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici!” 10El mi-a zis: „Fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ţi le spun! 11Du-te la prinșii de război, la copiii poporului tău, vorbește-le și, fie că vor asculta, fie că nu vor asculta, să le spui: ‘Așa
3:11
Cap. 2:5,7. Vers. 27.
vorbește Domnul Dumnezeu!’” 12Și Duhul m-a
3:12
Vers. 14. Cap. 8:3.
răpit și am auzit înapoia mea dârdâitul unui mare cutremur de pământ: slava Domnului s-a ridicat din locul ei. 13Am auzit și vâjâitul aripilor făpturilor vii, care se loveau una de alta, huruitul roţilor de lângă ele și dârdâitul unui mare cutremur de pământ. 14Când m-a răpit
3:14
Vers. 12. Cap. 8:3.
Duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna
3:14
2 Împ. 3:158:1
Domnului apăsa tare peste mine. 15Am ajuns la Tel-Abib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul
3:15
Iov 2:13Ps. 137:1
unde se aflau, și am rămas acolo, înmărmurit în mijlocul lor, șapte zile. 16După șapte zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 17„Fiul
3:17
Cap. 33:7,8,9.
omului, te pun păzitor
3:17
Is. 52:8
56:10
62:6Ier. 6:17
peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura Mea, să-i înștiinţezi din partea Mea! 18Când voi zice celui rău: ‘Vei muri negreșit!’, dacă nu-l vei înștiinţa și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cea rea și să-i scapi viaţa, acel om rău va muri
3:18
Cap. 33:6.
prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta! 19Dar, dacă vei înștiinţa pe cel rău, și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea cea rea, va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îţi vei mântui
3:19
Is. 49:4,5Fapte 20:26
sufletul! 20Dacă un om neprihănit
3:20
Cap. 18:24;
se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laţ înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiinţat, va muri prin păcatul lui și nu i se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta! 21Dar, dacă vei înștiinţa pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiinţarea, iar tu îţi vei mântui sufletul!” 22Și mâna Domnului a venit
3:22
Vers. 14. Cap. 1:3.
peste mine acolo și mi-a zis: „Scoală-te, du-te în vale
3:22
Cap. 8:4.
și acolo îţi voi vorbi!” 23M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava
3:23
Cap. 1:28.
Domnului s-a arătat acolo, așa cum o văzusem
3:23
Cap. 1:1.
la râul Chebar. Atunci am căzut
3:23
Cap. 1:28.
cu faţa la pământ. 24Duhul a intrat
3:24
Cap. 2:2.
în mine și m-a făcut să stau pe picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis: „Du-te și închide-te în casă! 25Căci iată, fiul omului, vor pune peste
3:25
Cap. 4:8.
tine funii cu care te vor lega ca să nu mai poţi ieși în mijlocul lor. 26Îţi voi lipi
3:26
Cap. 24:27.
limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poţi mustra, căci sunt
3:26
Cap. 2:5-7.
o casă de îndărătnici! 27Dar, când
3:27
Cap. 24:27;
îţi voi vorbi, îţi voi deschide gura ca să le spui: ‘Așa
3:27
Vers. 11.
vorbește Domnul Dumnezeu.’ Cine vrea să asculte, să asculte; cine nu vrea, să n-asculte! Căci
3:27
Vers. 9,26. Cap. 12:2,3.
sunt o casă de îndărătnici!

4

Prorocie despre dărâmarea Ierusalimului

41Și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. 2Înfăţișeaz-o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoar-o cu un șanţ de apărare, pune tabere de ostași împrejurul ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur împrejur. 3Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate; îndreaptă-ţi faţa împotriva ei, ca să fie împresurată și s-o strâmtorezi. Aceasta

4:3
Cap. 12:6,11;
să fie un semn pentru casa lui Israel! 4Apoi culcă-te pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel; câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. 5Îţi voi socoti un număr de zile deopotrivă cu acela al anilor nelegiuirii lor, și anume trei sute nouăzeci de zile în care
4:5
Num. 14:34
să porţi nelegiuirea casei lui Israel. 6După ce vei isprăvi aceste zile, culcă-te a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda patruzeci de zile; îţi pun câte o zi pentru fiecare an. 7Apoi întoarce-ţi faţa și braţul dezgolit spre Ierusalimul împresurat și prorocește împotriva lui. 8Și iată, voi pune
4:8
Cap. 3:25.
funii peste tine, ca să nu poţi să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele împresurării tale. 9Ia-ţi și grâu, orz, bob, linte, mei și alac, pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă: trei sute nouăzeci de zile să mănânci din ele. 10Hrana pe care o vei mânca, s-o mănânci cu cântarul, și anume câte douăzeci de sicli pe zi; să mănânci din ea din când în când. 11Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură, și anume câte o șesime de hin; vei bea din ea din când în când. 12Hrana s-o mănânci ca turte de orz, pe care le vei coace în faţa lor cu balegă de om.” 13Și Domnul a zis: „Așa
4:13
Osea 9:3
își vor mânca pâinea spurcată copiii lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni.” 14Eu am zis: „Ah
4:14
Fapte 10:14
, Doamne Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată; din tinereţea mea și până acum, niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort
4:14
Exod 22:31Lev. 11:40
17:15
sau sfâșiat și nicio carne necurată
4:14
Deut. 14:3Is. 65:4
n-a intrat în gura mea.” 15El mi-a răspuns: „Ei bine, iată că îţi dau balegă de bou, în loc de balegă omenească, și-ţi vei face pâinea pe ea.” 16El mi-a mai zis: „Fiul omului, iată că voi sfărâma toiagul pâinii
4:16
Lev. 26:26Ps. 105:16Is. 3:114:13
la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul
4:16
Vers. 10. Cap. 12:19.
și cu necaz și vor bea apă
4:16
Vers. 11.
cu măsură și cu groază. 17Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor uimi unii de alţii și se vor sfârși
4:17
Lev. 26:39
din pricina nelegiuirii lor.

5

51Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras și trece-o

5:1
Lev. 21:5Is. 7:20
peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. 2O treime
5:2
Vers. 12.
din el arde-o în foc, în mijlocul cetăţii
5:2
Cap. 4:1.
, când se vor împlini zilele
5:2
Cap. 4:8,9.
împresurării; o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetăţii; iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. 3Totuși
5:3
Ier. 40:6
52:16
ia vreo câţiva peri și strânge-i în poalele hainei tale. 4Din aceștia să mai iei iarăși vreo câţiva
5:4
Ier. 41:1,2
44:14
, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt ţări. 6Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor Mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și ţările de primprejur, căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.’ 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că aţi fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-aţi urmat poruncile Mele și n-aţi împlinit legile Mele și n-aţi lucrat nici măcar după
5:7
Ier. 2:10,11
legile neamurilor care vă înconjoară, 8din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecăţile Mele, sub ochii neamurilor. 9Din pricina tuturor urâciunilor tale, îţi voi face
5:9
Plâng. 4:6Dan. 9:12Amos 3:2
ce n-am făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. 10De aceea, părinţii vor mânca
5:10
Lev. 26:29Deut. 28:532 Împ. 6:29Ier. 19:9Plâng. 2:20
4:10
pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinţii lor; Îmi voi împlini judecăţile împotriva ta și voi risipi
5:10
Lev. 26:33Deut. 28:64Zah. 2:6
în toate vânturile pe toţi cei ce vor mai rămâne din tine.» 11De aceea, pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘pentru că Mi-ai pângărit
5:11
2 Cron. 36:148:5
Locașul Meu cel Sfânt cu toţi idolii și toate urâciunile
5:11
Cap. 11:21.
tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu
5:11
Cap. 7:4,9;
va fi fără milă și nu Mă voi îndura. 12O treime
5:12
Vers. 2.
din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi
5:12
Ier. 9:16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5:12
Lev. 26:33
după ei. 13Îmi voi potoli
5:13
Plâng. 4:11
astfel mânia, Îmi voi domoli
5:13
Cap. 21:17.
astfel urgia cu ei și Mă
5:13
Deut. 32:36Is. 1:24
voi răzbuna ca să știe
5:13
Cap. 36:6;
că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-Mi urgia peste ei. 14Te voi preface
5:14
Lev. 26:31,32Neem. 2:17
într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor. 15Vei ajunge de ocară
5:15
Deut. 28:371 Împ. 9:7Ps. 79:4Ier. 24:9Plâng. 2:15
și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecăţile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie și cu
5:15
Cap. 25:17.
pedepse aspre – Eu, Domnul, o spun – când voi arunca
5:15
Deut. 32:23,24
împotriva lor săgeţile nimicitoare ale foametei, care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. 16Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul
5:16
Lev. 26:2614:13
pâinii. 17Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele
5:17
Lev. 26:22Deut. 32:2433:27
sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma
5:17
Cap. 38:22.
și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău; voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc.’”