Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

Vedenia noului Ierusalim

401În anul al douăzeci și cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea

40:1
Cap. 33:21.

cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna
40:1
Cap. 1:3.

Domnului peste mine și m-a strămutat în ţara lui Israel. 2M-a dus acolo în niște vedenii
40:2
Cap. 8:3.

dumnezeiești și m-a așezat
40:2
Apoc. 21:10
pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. 3M-am dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfăţișare era ca înfăţișarea
40:3
Cap. 1:7.
Dan. 10:6
aramei; el avea în mână o sfoară
40:3
Cap. 47:3.

de măsurat de in și o prăjină
40:3
Apoc. 11:1
21:15
de măsurat și stătea la poartă. 4Omul acela mi-a zis: „Fiul omului
40:4
Cap. 44:5.

, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ţi le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut
40:4
Cap. 43:10.

casei lui Israel tot ce vei vedea.” 5Un zid
40:5
Cap. 42:20.

înconjura Templul pe dinafară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de șase coţi, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lăţimea zidului, care era de o prăjină, și înălţimea, care era tot de o prăjină. 6A mers la poarta de răsărit și i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care era lat de o prăjină, și celălalt prag, care era lat de o prăjină. 7Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coţi. Pragul porţii de lângă tinda porţii dinăuntru era de o prăjină. 8A măsurat și tinda porţii dinăuntru; era de o prăjină. 9A măsurat apoi tinda porţii; era de opt coţi și stâlpii ei erau de doi coţi. Tinda porţii era spre partea dinăuntru. 10Odăile de pază ale porţii de răsărit erau în număr de trei de o parte și trei de cealaltă; câteșitrele aveau aceeași măsură și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură. 11A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, și lungimea porţii, care era de treisprezece coţi. 12Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă; fiecare odaie de pază avea șase coţi de o parte și șase coţi de cealaltă. 13A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază, până la acoperișul celeilalte; între cele două deschizături care erau faţă în faţă era o lăţime de douăzeci și cinci de coţi. 14A măsurat tinda porţii și a găsit douăzeci de coţi; tinda dădea într-o curte, de jur împrejurul porţii. 15Locul dintre poarta de la intrare și tinda porţii dinăuntru era lung de cincizeci de coţi. 16La odăile de pază și la stâlpii lor dinăuntrul porţii de jur împrejur erau niște ferestre
40:16
1 Împ. 6:4
îngrădite; ferestre erau și înăuntru în tinzile porţii de jur împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici. 17M-a dus în curtea
40:17
Apoc. 11:2
de afară, unde se aflau odăi
40:17
1 Împ. 6:5
și un caldarâm de jur împrejur; pe caldarâmul acesta erau treizeci
40:17
Cap. 45:5.

de odăi. 18Caldarâmul era lângă porţi și era de-a lungul porţilor: acesta era caldarâmul de jos. 19A măsurat lăţimea de la poarta de jos până la partea de afară a curţii dinăuntru și avea o sută de coţi la răsărit și la miazănoapte. 20A măsurat lungimea și lăţimea porţii de miazănoapte a curţii de afară. 21Odăile ei de pază, în număr de trei de o parte și trei de alta, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură ca poarta dintâi: cincizeci de coţi în lungime și douăzeci și cinci de coţi în lăţime. 22Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru. 23La curtea dinăuntru era o poartă, în faţa porţii de miazănoapte și în faţa porţii de răsărit; a măsurat o sută de coţi de la o poartă până la cealaltă. 24M-a dus în partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat stâlpii și tinda, care aveau aceeași măsură. 25Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca și celelalte ferestre, și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 26La ea te suiai pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru; pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte. 27Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat de la o poartă până la cealaltă spre miazăzi o sută de coţi. 28M-a dus în curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi și a găsit că avea aceeași măsură. 29Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 30(De jur împrejur erau tinde lungi de douăzeci și cinci
40:30
Vers. 21,25,33,36.

de coţi și late de cinci coţi.) 31Tinda porţii dădea în curtea de afară; pe stâlpii ei erau finici și opt trepte pentru suit la poartă. 32M-am dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta și a găsit că avea aceeași măsură. 33Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de cincizeci de coţi și late de douăzeci și cinci. 34Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpi și opt trepte pentru suit la poartă. 35M-a dus la poarta de miazănoapte. A măsurat-o și a găsit aceeași măsură. 36Și ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur; era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 37Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe stâlpii ei și opt trepte pentru suit la poartă. 38Era o odaie care se deschidea spre tinda porţii; acolo trebuiau spălate arderile-de-tot. 39În tinda porţii erau de fiecare parte două mese, pe care trebuiau înjunghiate arderea-de-tot, jertfa de ispășire
40:39
Lev. 4:2,3
și jertfa pentru vină
40:39
Lev. 5:6
6:6
7:1
. 40Într-una din părţile de afară, cum te sui la intrarea porţii de miazănoapte, erau două mese; și în cealaltă parte, spre tinda porţii, erau iarăși două mese. 41În cele două părţi ale porţii, se aflau astfel patru mese de o parte și patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele. 42În faţa meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile-de-tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se junghiau vitele pentru arderi-de-tot și pentru celelalte jertfe. 43Pe dinăuntru, casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor. 44Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru cântăreţi
40:44
1 Cron. 6:31
în curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miazănoapte și avea faţa spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi și avea faţa spre miazănoapte. 45El mi-a zis: „Odaia aceasta dinspre miazăzi este pentru preoţii care îngrijesc
40:45
Lev. 8:35Num. 3:27,28,32,38
18:51 Cron. 9:232 Cron. 13:11Ps. 134:1
de slujba Templului. 46Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoţii care îngrijesc
40:46
Num. 18:5
de slujba altarului. Fiii lui Ţadoc
40:46
1 Împ. 2:35
sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.” 47A măsurat curtea, care era în patru colţuri, lungă de o sută de coţi. Altarul era înaintea casei. 48M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei și a găsit cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă. Lăţimea porţii era de paisprezece coţi, iar peretele de pe laturile porţii era de trei coţi de o parte și de trei coţi de cealaltă. 49Tinda avea o lungime
40:49
1 Împ. 6:3
de douăzeci de coţi și o lăţime de doisprezece coţi; te suiai la ea pe zece trepte. Lângă stâlpi
40:49
1 Împ. 7:21
mai erau și alţi stâlpi, unul de o parte și altul de alta.