Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

411M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lăţime de șase coţi de o parte și o lăţime de șase coţi de alta – aceasta este lăţimea stâlpilor. 2Lăţimea ușii era de zece coţi, iar canaturile ușii erau late de cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă parte. A măsurat și lungimea Templului: patruzeci de coţi; și lăţimea: douăzeci de coţi. 3Apoi a intrat înăuntru. A măsurat ușorii ușii: doi coţi; ușa: șase coţi și lăţimea ușii: șapte coţi. 4Pe partea dinainte a Templului a măsurat

41:4
1 Împ. 6:202 Cron. 3:8
în lungime douăzeci de coţi și în lăţime douăzeci de coţi și mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt!” 5A măsurat zidul casei, gros de șase coţi, și lăţimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei: patru coţi. 6Odăile
41:6
1 Împ. 6:5,6
lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, așezate în trei caturi; ele dădeau în niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele, și nu pe zidul casei. 7Odăile, cu cât erau mai sus
41:7
1 Împ. 6:8
, cu atât erau mai încăpătoare și te suiai la ele ocolind, căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, în partea de sus a casei, și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc. 8De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii și erau de o prăjină
41:8
Cap. 40:5.

întreagă, adică șase coţi la unghi. 9Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coţi. 10Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile dimprejurul casei avea o lăţime de douăzeci de coţi de jur împrejur. 11Ușa odăilor lăturalnice dădea în locul gol: o ușă la miazănoapte și o ușă la miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coţi de jur împrejur. 12Clădirea din faţa locului gol din partea de apus avea o lăţime de șaptezeci de coţi, un zid de cinci coţi de gros de jur împrejur și era lung de nouăzeci de coţi. 13A măsurat și casa, care avea o lungime de o sută de coţi. Locul gol, clădirea și zidurile sale aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi. 14Lăţimea feţei casei și a locului gol dinspre răsărit era de o sută de coţi. 15A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, și pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coţi. 16Templul și casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele
41:16
Cap. 40:16. Vers. 26.

îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faţa pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite, 17până deasupra ușii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei dinăuntru și din afară, totul era după măsură 18și împodobit cu
41:18
1 Împ. 6:29
heruvimi și finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două feţe, 19o faţă de om
41:19
Cap. 1:10.

întoarsă spre un finic de o parte și o faţă de leu întoarsă spre celălalt finic de cealaltă parte; așa era de jur împrejurul casei. 20De la pământ până deasupra ușii, erau heruvimi și finici și tot așa și pe zidul Templului. 21Ușorii Templului erau în patru muchii. Și în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea 22ca un altar
41:22
Exod 30:1
de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi și lat de doi coţi. Colţurile, temelia și pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: „Aceasta este masa
41:22
Cap. 44:16.
Mal. 1:7,12
care este înaintea
41:22
Exod 30:8
Domnului!” 23Templul
41:23
1 Împ. 6:31-35
și Locul Preasfânt aveau două uși. 24Fiecare ușă avea două canaturi, care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă. 25Pe ușile Templului erau săpaţi heruvimi și finici, ca și pe ziduri. În faţa pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. 26Erau ferestre
41:26
Cap. 40:16;
41:16
îngrădite și, de o parte și de cealaltă, erau finici și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice și pe grinzile de sus.