Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
40

Vedenia noului Ierusalim

401În anul al douăzeci și cincilea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a zecea a lunii, la paisprezece ani după dărâmarea

40:1
Cap. 33:21.
cetăţii, tocmai în ziua aceea, a venit mâna
40:1
Cap. 1:3.
Domnului peste mine și m-a strămutat în ţara lui Israel. 2M-a dus acolo în niște vedenii
40:2
Cap. 8:3.
dumnezeiești și m-a așezat
40:2
Apoc. 21:10
pe un munte foarte înalt; spre miazăzi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. 3M-am dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfăţișare era ca înfăţișarea
40:3
Cap. 1:7.
aramei; el avea în mână o sfoară
40:3
Cap. 47:3.
de măsurat de in și o prăjină
40:3
Apoc. 11:1
21:15
de măsurat și stătea la poartă. 4Omul acela mi-a zis: „Fiul omului
40:4
Cap. 44:5.
, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ţi le voi arăta, căci ai fost adus aici ca să ţi le arăt. Fă cunoscut
40:4
Cap. 43:10.
casei lui Israel tot ce vei vedea.” 5Un zid
40:5
Cap. 42:20.
înconjura Templul pe dinafară de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de șase coţi, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lăţimea zidului, care era de o prăjină, și înălţimea, care era tot de o prăjină. 6A mers la poarta de răsărit și i-a suit treptele. A măsurat pragul porţii, care era lat de o prăjină, și celălalt prag, care era lat de o prăjină. 7Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pază era un loc gol de cinci coţi. Pragul porţii de lângă tinda porţii dinăuntru era de o prăjină. 8A măsurat și tinda porţii dinăuntru; era de o prăjină. 9A măsurat apoi tinda porţii; era de opt coţi și stâlpii ei erau de doi coţi. Tinda porţii era spre partea dinăuntru. 10Odăile de pază ale porţii de răsărit erau în număr de trei de o parte și trei de cealaltă; câteșitrele aveau aceeași măsură și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură. 11A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porţii, care era de zece coţi, și lungimea porţii, care era de treisprezece coţi. 12Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă; fiecare odaie de pază avea șase coţi de o parte și șase coţi de cealaltă. 13A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază, până la acoperișul celeilalte; între cele două deschizături care erau faţă în faţă era o lăţime de douăzeci și cinci de coţi. 14A măsurat tinda porţii și a găsit douăzeci de coţi; tinda dădea într-o curte, de jur împrejurul porţii. 15Locul dintre poarta de la intrare și tinda porţii dinăuntru era lung de cincizeci de coţi. 16La odăile de pază și la stâlpii lor dinăuntrul porţii de jur împrejur erau niște ferestre
40:16
1 Împ. 6:4
îngrădite; ferestre erau și înăuntru în tinzile porţii de jur împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici. 17M-a dus în curtea
40:17
Apoc. 11:2
de afară, unde se aflau odăi
40:17
1 Împ. 6:5
și un caldarâm de jur împrejur; pe caldarâmul acesta erau treizeci
40:17
Cap. 45:5.
de odăi. 18Caldarâmul era lângă porţi și era de-a lungul porţilor: acesta era caldarâmul de jos. 19A măsurat lăţimea de la poarta de jos până la partea de afară a curţii dinăuntru și avea o sută de coţi la răsărit și la miazănoapte. 20A măsurat lungimea și lăţimea porţii de miazănoapte a curţii de afară. 21Odăile ei de pază, în număr de trei de o parte și trei de alta, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură ca poarta dintâi: cincizeci de coţi în lungime și douăzeci și cinci de coţi în lăţime. 22Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit; te suiai la ea pe șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru. 23La curtea dinăuntru era o poartă, în faţa porţii de miazănoapte și în faţa porţii de răsărit; a măsurat o sută de coţi de la o poartă până la cealaltă. 24M-a dus în partea de miazăzi, unde se afla poarta de la miazăzi. I-a măsurat stâlpii și tinda, care aveau aceeași măsură. 25Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur, ca și celelalte ferestre, și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 26La ea te suiai pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea dinăuntru; pe stâlpi era câte un finic de fiecare parte. 27Curtea dinăuntru avea o poartă înspre miazăzi; a măsurat de la o poartă până la cealaltă spre miazăzi o sută de coţi. 28M-a dus în curtea dinăuntru, pe poarta de miazăzi. A măsurat poarta de miazăzi și a găsit că avea aceeași măsură. 29Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur și poarta era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 30(De jur împrejur erau tinde lungi de douăzeci și cinci
40:30
Vers. 21,25,33,36.
de coţi și late de cinci coţi.) 31Tinda porţii dădea în curtea de afară; pe stâlpii ei erau finici și opt trepte pentru suit la poartă. 32M-am dus apoi în curtea dinăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta și a găsit că avea aceeași măsură. 33Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de cincizeci de coţi și late de douăzeci și cinci. 34Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau finici pe stâlpi și opt trepte pentru suit la poartă. 35M-a dus la poarta de miazănoapte. A măsurat-o și a găsit aceeași măsură. 36Și ea avea odăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur; era lungă de cincizeci de coţi și lată de douăzeci și cinci de coţi. 37Tinda ei dădea în curtea de afară; de fiecare parte erau cinci finici pe stâlpii ei și opt trepte pentru suit la poartă. 38Era o odaie care se deschidea spre tinda porţii; acolo trebuiau spălate arderile-de-tot. 39În tinda porţii erau de fiecare parte două mese, pe care trebuiau înjunghiate arderea-de-tot, jertfa de ispășire
40:39
Lev. 4:2,3
și jertfa pentru vină
40:39
Lev. 5:6
6:6
7:1
. 40Într-una din părţile de afară, cum te sui la intrarea porţii de miazănoapte, erau două mese; și în cealaltă parte, spre tinda porţii, erau iarăși două mese. 41În cele două părţi ale porţii, se aflau astfel patru mese de o parte și patru mese de cealaltă, de toate opt mese, pe care trebuiau înjunghiate jertfele. 42În faţa meselor pentru jertfe, mai erau pentru arderile-de-tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot; pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se junghiau vitele pentru arderi-de-tot și pentru celelalte jertfe. 43Pe dinăuntru, casa avea de jur împrejur pervazuri de un lat de mână care slujeau ca mese pentru carnea jertfelor. 44Afară din poarta dinăuntru erau două odăi pentru cântăreţi
40:44
1 Cron. 6:31
în curtea dinăuntru: una era alături de poarta de miazănoapte și avea faţa spre miazăzi, cealaltă era alături de poarta de miazăzi și avea faţa spre miazănoapte. 45El mi-a zis: „Odaia aceasta dinspre miazăzi este pentru preoţii care îngrijesc
40:45
Lev. 8:35Num. 3:27,28,32,38
18:51 Cron. 9:232 Cron. 13:11Ps. 134:1
de slujba Templului. 46Iar odaia dinspre miazănoapte este pentru preoţii care îngrijesc
40:46
Num. 18:5
de slujba altarului. Fiii lui Ţadoc
40:46
1 Împ. 2:35
sunt aceia care, din fiii lui Levi, se apropie de Domnul, ca să-I slujească.” 47A măsurat curtea, care era în patru colţuri, lungă de o sută de coţi. Altarul era înaintea casei. 48M-a dus în tinda casei. A măsurat stâlpii tindei și a găsit cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă. Lăţimea porţii era de paisprezece coţi, iar peretele de pe laturile porţii era de trei coţi de o parte și de trei coţi de cealaltă. 49Tinda avea o lungime
40:49
1 Împ. 6:3
de douăzeci de coţi și o lăţime de doisprezece coţi; te suiai la ea pe zece trepte. Lângă stâlpi
40:49
1 Împ. 7:21
mai erau și alţi stâlpi, unul de o parte și altul de alta.

41

411M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lăţime de șase coţi de o parte și o lăţime de șase coţi de alta – aceasta este lăţimea stâlpilor. 2Lăţimea ușii era de zece coţi, iar canaturile ușii erau late de cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă parte. A măsurat și lungimea Templului: patruzeci de coţi; și lăţimea: douăzeci de coţi. 3Apoi a intrat înăuntru. A măsurat ușorii ușii: doi coţi; ușa: șase coţi și lăţimea ușii: șapte coţi. 4Pe partea dinainte a Templului a măsurat

41:4
1 Împ. 6:202 Cron. 3:8
în lungime douăzeci de coţi și în lăţime douăzeci de coţi și mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt!” 5A măsurat zidul casei, gros de șase coţi, și lăţimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei: patru coţi. 6Odăile
41:6
1 Împ. 6:5,6
lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, așezate în trei caturi; ele dădeau în niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele, și nu pe zidul casei. 7Odăile, cu cât erau mai sus
41:7
1 Împ. 6:8
, cu atât erau mai încăpătoare și te suiai la ele ocolind, căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, în partea de sus a casei, și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc. 8De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii și erau de o prăjină
41:8
Cap. 40:5.
întreagă, adică șase coţi la unghi. 9Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coţi. 10Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile dimprejurul casei avea o lăţime de douăzeci de coţi de jur împrejur. 11Ușa odăilor lăturalnice dădea în locul gol: o ușă la miazănoapte și o ușă la miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coţi de jur împrejur. 12Clădirea din faţa locului gol din partea de apus avea o lăţime de șaptezeci de coţi, un zid de cinci coţi de gros de jur împrejur și era lung de nouăzeci de coţi. 13A măsurat și casa, care avea o lungime de o sută de coţi. Locul gol, clădirea și zidurile sale aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi. 14Lăţimea feţei casei și a locului gol dinspre răsărit era de o sută de coţi. 15A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, și pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coţi. 16Templul și casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele
41:16
Cap. 40:16. Vers. 26.
îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faţa pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite, 17până deasupra ușii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei dinăuntru și din afară, totul era după măsură 18și împodobit cu
41:18
1 Împ. 6:29
heruvimi și finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două feţe, 19o faţă de om
41:19
Cap. 1:10.
întoarsă spre un finic de o parte și o faţă de leu întoarsă spre celălalt finic de cealaltă parte; așa era de jur împrejurul casei. 20De la pământ până deasupra ușii, erau heruvimi și finici și tot așa și pe zidul Templului. 21Ușorii Templului erau în patru muchii. Și în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea 22ca un altar
41:22
Exod 30:1
de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi și lat de doi coţi. Colţurile, temelia și pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: „Aceasta este masa
41:22
Cap. 44:16.
care este înaintea
41:22
Exod 30:8
Domnului!” 23Templul
41:23
1 Împ. 6:31-35
și Locul Preasfânt aveau două uși. 24Fiecare ușă avea două canaturi, care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă. 25Pe ușile Templului erau săpaţi heruvimi și finici, ca și pe ziduri. În faţa pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. 26Erau ferestre
41:26
Cap. 40:16;
îngrădite și, de o parte și de cealaltă, erau finici și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice și pe grinzile de sus.

42

421Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, și m-a dus în odăile

42:1
Cap. 41:12,15.
din faţa locului gol și din faţa clădirii la miazănoapte. 2Faţa unde se afla ușa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coţi și lăţimea era de cincizeci de coţi. 3În dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru și în dreptul caldarâmului curţii de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare
42:3
Cap. 41:16.
în catul al treilea. 4Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coţi și un drum de un cot; ușile lor erau spre miazănoapte. 5Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. 6Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curţilor; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. 7Zidul de afară, care mergea alături cu odăile dinspre curtea de afară, în faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi, 8căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi. 9Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară. 10Mai erau niște odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. 11În faţa lor, era un loc de trecere
42:11
Vers. 4.
, ca și înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeași lungime și lăţime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. 12Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. 13El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte și odăile de la miazăzi care sunt în faţa locului gol sunt odăile sfinte, unde vor mânca
42:13
Lev. 6:16,26
24:9
lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare
42:13
Lev. 2:3,10
6:14,17,25,29
7:1
10:13,14Num. 18:9,10
, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfânt. 14Când
42:14
Cap. 44:19.
vor intra, preoţii nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.” 15După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. 16A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini. 17A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini. 18A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat și a găsit cinci sute de prăjini. 19S-a întors apoi spre apus și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat. 20A măsurat astfel în cele patru laturi zidul
42:20
Cap. 40:5.
de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute
42:20
Cap. 45:2.
de prăjini și lăţimea, de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea locul sfânt de cel nesfânt.