Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
41

411M-a dus în Templu. A măsurat stâlpii; aveau o lăţime de șase coţi de o parte și o lăţime de șase coţi de alta – aceasta este lăţimea stâlpilor. 2Lăţimea ușii era de zece coţi, iar canaturile ușii erau late de cinci coţi de o parte și cinci coţi de cealaltă parte. A măsurat și lungimea Templului: patruzeci de coţi; și lăţimea: douăzeci de coţi. 3Apoi a intrat înăuntru. A măsurat ușorii ușii: doi coţi; ușa: șase coţi și lăţimea ușii: șapte coţi. 4Pe partea dinainte a Templului a măsurat

41:4
1 Împ. 6:202 Cron. 3:8
în lungime douăzeci de coţi și în lăţime douăzeci de coţi și mi-a zis: „Acesta este Locul Preasfânt!” 5A măsurat zidul casei, gros de șase coţi, și lăţimea odăilor lăturalnice de jur împrejurul casei: patru coţi. 6Odăile
41:6
1 Împ. 6:5,6
lăturalnice erau unele peste altele, în număr de treizeci, așezate în trei caturi; ele dădeau în niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele, și nu pe zidul casei. 7Odăile, cu cât erau mai sus
41:7
1 Împ. 6:8
, cu atât erau mai încăpătoare și te suiai la ele ocolind, căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc, ca lărgime, în partea de sus a casei, și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc. 8De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lăturalnice aveau niște temelii și erau de o prăjină
41:8
Cap. 40:5.
întreagă, adică șase coţi la unghi. 9Zidul de afară al odăilor lăturalnice avea o grosime de cinci coţi. 10Locul gol dintre odăile lăturalnice ale casei și odăile dimprejurul casei avea o lăţime de douăzeci de coţi de jur împrejur. 11Ușa odăilor lăturalnice dădea în locul gol: o ușă la miazănoapte și o ușă la miazăzi; și lărgimea locului gol era de cinci coţi de jur împrejur. 12Clădirea din faţa locului gol din partea de apus avea o lăţime de șaptezeci de coţi, un zid de cinci coţi de gros de jur împrejur și era lung de nouăzeci de coţi. 13A măsurat și casa, care avea o lungime de o sută de coţi. Locul gol, clădirea și zidurile sale aveau, de asemenea, o lungime de o sută de coţi. 14Lăţimea feţei casei și a locului gol dinspre răsărit era de o sută de coţi. 15A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea dinapoi a casei, și pridvoarele ei de fiecare parte: erau o sută de coţi. 16Templul și casa dinăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele
41:16
Cap. 40:16. Vers. 26.
îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, din faţa pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur împrejur. De la pământ până la ferestrele acoperite, 17până deasupra ușii, partea dinăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei dinăuntru și din afară, totul era după măsură 18și împodobit cu
41:18
1 Împ. 6:29
heruvimi și finici. Între doi heruvimi era un finic. Fiecare heruvim avea două feţe, 19o faţă de om
41:19
Cap. 1:10.
întoarsă spre un finic de o parte și o faţă de leu întoarsă spre celălalt finic de cealaltă parte; așa era de jur împrejurul casei. 20De la pământ până deasupra ușii, erau heruvimi și finici și tot așa și pe zidul Templului. 21Ușorii Templului erau în patru muchii. Și în faţa Locului Preasfânt era ceva care se vedea 22ca un altar
41:22
Exod 30:1
de lemn, înalt de trei coţi, lung de doi coţi și lat de doi coţi. Colţurile, temelia și pereţii lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis: „Aceasta este masa
41:22
Cap. 44:16.
care este înaintea
41:22
Exod 30:8
Domnului!” 23Templul
41:23
1 Împ. 6:31-35
și Locul Preasfânt aveau două uși. 24Fiecare ușă avea două canaturi, care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru cealaltă. 25Pe ușile Templului erau săpaţi heruvimi și finici, ca și pe ziduri. În faţa pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. 26Erau ferestre
41:26
Cap. 40:16;
îngrădite și, de o parte și de cealaltă, erau finici și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lăturalnice și pe grinzile de sus.

42

421Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, și m-a dus în odăile

42:1
Cap. 41:12,15.
din faţa locului gol și din faţa clădirii la miazănoapte. 2Faţa unde se afla ușa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coţi și lăţimea era de cincizeci de coţi. 3În dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru și în dreptul caldarâmului curţii de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare
42:3
Cap. 41:16.
în catul al treilea. 4Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coţi și un drum de un cot; ușile lor erau spre miazănoapte. 5Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. 6Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curţilor; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. 7Zidul de afară, care mergea alături cu odăile dinspre curtea de afară, în faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi, 8căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi. 9Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară. 10Mai erau niște odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. 11În faţa lor, era un loc de trecere
42:11
Vers. 4.
, ca și înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeași lungime și lăţime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. 12Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. 13El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte și odăile de la miazăzi care sunt în faţa locului gol sunt odăile sfinte, unde vor mânca
42:13
Lev. 6:16,26
24:9
lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare
42:13
Lev. 2:3,10
6:14,17,25,29
7:1
10:13,14Num. 18:9,10
, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfânt. 14Când
42:14
Cap. 44:19.
vor intra, preoţii nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.” 15După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. 16A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini. 17A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini. 18A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat și a găsit cinci sute de prăjini. 19S-a întors apoi spre apus și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat. 20A măsurat astfel în cele patru laturi zidul
42:20
Cap. 40:5.
de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute
42:20
Cap. 45:2.
de prăjini și lăţimea, de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea locul sfânt de cel nesfânt.

43

431M-a dus la poartă, la poarta dinspre

43:1
Cap. 10:19;
răsărit. 2Și iată
43:2
Cap. 11:23.
că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul
43:2
Cap. 1:24.
Său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea
43:2
Cap. 10:4.
de slava Sa. 3Vedenia aceasta semăna
43:3
Cap. 1:4,28;
cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc
43:3
Ier. 1:10
cetatea și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul
43:3
Cap. 1:3;
Chebar. Și am căzut cu faţa la pământ. 4Slava
43:4
Cap. 10:19;
Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. 5Atunci, Duhul
43:5
Cap. 3:12,14;
m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și casa era plină de slava Domnului! 6Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om
43:6
Cap. 40:3.
stătea lângă mine. 7El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul
43:7
Ps. 99:1
scaunului Meu de domnie, locul
43:7
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui
43:7
Exod 29:45Ps. 68:16
132:14Ioel 3:17Ioan 1:142 Cor. 6:16
veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări
43:7
Cap. 39:7.
Numele Meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile
43:7
Lev. 26:30Ier. 16:18
moarte ale împăraţilor lor la moartea lor 8ca atunci când își puneau pragul
43:8
2 Împ. 16:14
21:4,5,7
lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea. 9Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte
43:9
Vers. 7.
ale împăraţilor lor și voi
43:9
Vers. 7.
locui veșnic în mijlocul lor. 10Tu însă, fiul omului, arată
43:10
Cap. 40:4.
Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. 11Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei și să facă întocmai după ele. 12Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui
43:12
Cap. 40:2.
, tot locul pe care-l va cuprinde ea este preasfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. 13Iată măsurile altarului în coţi; fiecare cot
43:13
Cap. 40:5;
era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot, și pervazul dimprejur avea o lăţime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului. 14De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coţi și o lăţime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare, erau patru coţi și un cot lăţime. 15Altarul avea o vatră de patru coţi și din vatra altarului se înălţau patru coarne. 16Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coţi, o lăţime de doisprezece coţi și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. 17Pervazul avea paisprezece coţi lungime pe paisprezece coţi lăţime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele
43:17
Exod 20:26
erau îndreptate spre răsărit.” 18El mi-a zis: „Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot și să stropească
43:18
Lev. 1:5
sângele. 19Să dai preoţilor
43:19
Cap. 44:15.
, leviţilor care sunt din sămânţa lui Ţadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească’, zice Domnul Dumnezeu, ‘un viţel
43:19
Exod 29:10,12Lev. 8:14,15
pentru jertfa de ispășire. 20Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului și marginea care-l înconjoară; să curăţești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. 21Să iei viţelul pentru ispășire și să-l ardă
43:21
Exod 29:14
într-un loc anume lângă casă, afară
43:21
Evr. 13:11
din Sfântul Locaș. 22În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un ţap fără cusur, ca să curăţească altarul cum l-au curăţit cu viţelul. 23După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un viţel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Să-i aduci înaintea Domnului; preoţii
43:24
Lev. 2:13
să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere-de-tot. 25Timp de șapte
43:25
Exod 29:35,36Lev. 8:23
zile, să jertfești în fiecare zi un ţap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un viţel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur. 26Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curăţirea altarului și-l vor sfinţi astfel. 27După ce
43:27
Lev. 9:1
se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoţii să aducă pe altar arderile-de-tot și jertfele voastre de mulţumire. Și vă voi
43:27
Iov 42:8Rom. 12:11 Pet. 2:5
fi binevoitor’, zice Domnul Dumnezeu.”