Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
42

421Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară, dinspre miazănoapte, și m-a dus în odăile

42:1
Cap. 41:12,15.

din faţa locului gol și din faţa clădirii la miazănoapte. 2Faţa unde se afla ușa de miazănoapte avea o lungime de o sută de coţi și lăţimea era de cincizeci de coţi. 3În dreptul celor douăzeci de coţi ai curţii dinăuntru și în dreptul caldarâmului curţii de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare
42:3
Cap. 41:16.

în catul al treilea. 4Pe dinaintea odăilor, era un loc de trecere lat de zece coţi și un drum de un cot; ușile lor erau spre miazănoapte. 5Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. 6Erau trei caturi, dar n-aveau stâlpi ca stâlpii curţilor; de aceea, începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. 7Zidul de afară, care mergea alături cu odăile dinspre curtea de afară, în faţa odăilor, avea o lungime de cincizeci de coţi, 8căci lungimea odăilor dinspre curtea de afară era de cincizeci de coţi. Dar faţa Templului avea o sută de coţi. 9Dedesubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit, cum veneai din curtea de afară. 10Mai erau niște odăi de grosimea zidului curţii dinspre răsărit, în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. 11În faţa lor, era un loc de trecere
42:11
Vers. 4.

, ca și înaintea odăilor dinspre miazănoapte, de aceeași lungime și lăţime; ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. 12Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre miazăzi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. 13El mi-a zis: „Odăile de la miazănoapte și odăile de la miazăzi care sunt în faţa locului gol sunt odăile sfinte, unde vor mânca
42:13
Lev. 6:16,26
24:9
lucrurile preasfinte preoţii care se apropie de Domnul; în ele vor pune lucrurile preasfinte, darurile de mâncare
42:13
Lev. 2:3,10
6:14,17,25,29
7:1
10:13,14Num. 18:9,10
, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină; căci locul acesta este sfânt. 14Când
42:14
Cap. 44:19.

vor intra, preoţii nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curtea de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte; se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor.” 15După ce a isprăvit de măsurat casa dinăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară de jur împrejur. 16A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur împrejur a găsit cinci sute de prăjini. 17A măsurat partea de miazănoapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur împrejur cinci sute de prăjini. 18A măsurat partea de miazăzi cu prăjina de măsurat și a găsit cinci sute de prăjini. 19S-a întors apoi spre apus și a măsurat cinci sute de prăjini cu prăjina de măsurat. 20A măsurat astfel în cele patru laturi zidul
42:20
Cap. 40:5.

de jur împrejurul casei; lungimea era de cinci sute
42:20
Cap. 45:2.

de prăjini și lăţimea, de cinci sute de prăjini; zidul acesta despărţea locul sfânt de cel nesfânt.