Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
43

431M-a dus la poartă, la poarta dinspre

43:1
Cap. 10:19;
44:1
46:1
răsărit. 2Și iată
43:2
Cap. 11:23.

că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul
43:2
Cap. 1:24.
Apoc. 1:15
14:2
19:1,6
Său era ca urletul unor ape mari și pământul strălucea
43:2
Cap. 10:4.
Apoc. 18:1
de slava Sa. 3Vedenia aceasta semăna
43:3
Cap. 1:4,28;
8:4
cu aceea pe care o avusesem când venisem să nimicesc
43:3
Ier. 1:10
cetatea și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o avusesem lângă râul
43:3
Cap. 1:3;
3:23
Chebar. Și am căzut cu faţa la pământ. 4Slava
43:4
Cap. 10:19;
44:2
Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. 5Atunci, Duhul
43:5
Cap. 3:12,14;
8:31 Împ. 8:10,11
m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru. Și casa era plină de slava Domnului! 6Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om
43:6
Cap. 40:3.

stătea lângă mine. 7El mi-a zis: „Fiul omului, acesta este locul
43:7
Ps. 99:1
scaunului Meu de domnie, locul
43:7
1 Cron. 28:2Ps. 99:5
unde voi pune talpa picioarelor Mele; aici voi locui
43:7
Exod 29:45Ps. 68:16
132:14Ioel 3:17Ioan 1:142 Cor. 6:16
veșnic în mijlocul copiilor lui Israel! Casa lui Israel și împăraţii lor nu-Mi vor mai pângări
43:7
Cap. 39:7.

Numele Meu cel sfânt prin curviile lor și prin trupurile
43:7
Lev. 26:30Ier. 16:18
moarte ale împăraţilor lor la moartea lor 8ca atunci când își puneau pragul
43:8
2 Împ. 16:14
21:4,5,7
lor lângă pragul Meu, stâlpii lor lângă stâlpii Mei și nu era decât un zid între Mine și ei. Așa au pângărit ei Numele Meu cel sfânt cu urâciunile pe care le-au săvârșit, de aceea i-am mistuit în mânia Mea. 9Acum vor depărta de la Mine curviile lor și trupurile moarte
43:9
Vers. 7.

ale împăraţilor lor și voi
43:9
Vers. 7.

locui veșnic în mijlocul lor. 10Tu însă, fiul omului, arată
43:10
Cap. 40:4.

Templul acesta casei lui Israel; ei să-i măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. 11Dacă vor roși de toată purtarea lor, arată-le chipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei; zugrăvește-le-o sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate orânduirile ei și să facă întocmai după ele. 12Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui
43:12
Cap. 40:2.

, tot locul pe care-l va cuprinde ea este preasfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. 13Iată măsurile altarului în coţi; fiecare cot
43:13
Cap. 40:5;
41:8
era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot, și pervazul dimprejur avea o lăţime de un lat de mână; aceasta era propteaua altarului. 14De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coţi și o lăţime de un cot; și de la pervazul cel mic până la cel mare, erau patru coţi și un cot lăţime. 15Altarul avea o vatră de patru coţi și din vatra altarului se înălţau patru coarne. 16Vatra altarului avea o lungime de doisprezece coţi, o lăţime de doisprezece coţi și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. 17Pervazul avea paisprezece coţi lungime pe paisprezece coţi lăţime, în cele patru laturi ale lui; marginea de sus era de o jumătate de cot; temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele
43:17
Exod 20:26
erau îndreptate spre răsărit.” 18El mi-a zis: „Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată legile cu privire la altar pentru ziua când îl vor face ca să aducă pe el arderi-de-tot și să stropească
43:18
Lev. 1:5
sângele. 19Să dai preoţilor
43:19
Cap. 44:15.

, leviţilor care sunt din sămânţa lui Ţadoc și care se apropie de Mine ca să-Mi slujească’, zice Domnul Dumnezeu, ‘un viţel
43:19
Exod 29:10,12Lev. 8:14,15
pentru jertfa de ispășire. 20Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarne ale altarului, cele patru colţuri ale pervazului și marginea care-l înconjoară; să curăţești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. 21Să iei viţelul pentru ispășire și să-l ardă
43:21
Exod 29:14
într-un loc anume lângă casă, afară
43:21
Evr. 13:11
din Sfântul Locaș. 22În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un ţap fără cusur, ca să curăţească altarul cum l-au curăţit cu viţelul. 23După ce vei isprăvi de făcut ispășirea, să aduci un viţel fără cusur și un berbec din turmă fără cusur. 24Să-i aduci înaintea Domnului; preoţii
43:24
Lev. 2:13
să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere-de-tot. 25Timp de șapte
43:25
Exod 29:35,36Lev. 8:23
zile, să jertfești în fiecare zi un ţap ca jertfă de ispășire; să jertfească și un viţel și un berbec din turmă, amândoi fără cusur. 26Timp de șapte zile, vor face ispășirea și curăţirea altarului și-l vor sfinţi astfel. 27După ce
43:27
Lev. 9:1
se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoţii să aducă pe altar arderile-de-tot și jertfele voastre de mulţumire. Și vă voi
43:27
Iov 42:8Rom. 12:11 Pet. 2:5
fi binevoitor’, zice Domnul Dumnezeu.”