Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
44

441M-a adus înapoi la poarta de afară a Sfântului Locaș, dinspre

44:1
Cap. 43:1.

răsărit. Dar era închisă. 2Și Domnul mi-a zis: „Poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece pe ea, căci
44:2
Cap. 43:4.

Domnul Dumnezeul lui Israel a intrat pe ea. De aceea va rămâne închisă! 3În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce
44:3
Gen. 31:541 Cor. 10:18
pâinea de jertfă înaintea Domnului. El
44:3
Cap. 46:2,8.

va intra pe drumul care dă în tinda porţii și va ieși pe același drum.” 4M-a dus apoi la poarta de miazănoapte, înaintea casei Templului. M-am uitat și iată
44:4
Cap. 3:23;
43:5
că slava Domnului umplea Casa Domnului! Și am căzut
44:4
Cap. 1:28.

cu faţa la pământ. 5Domnul mi-a zis: „Fiul omului
44:5
Cap. 40:4.

, fii cu luare aminte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ţi voi spune cu privire la toate rânduielile Casei Domnului și cu privire la toate legile ei; privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile Sfântului Locaș! 6Și spune celor îndărătnici
44:6
Cap. 2:5.

, casei lui Israel: ‘Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Ajungă-vă
44:6
Cap. 45:9.
1 Pet. 4:3
toate urâciunile voastre, casa lui Israel! 7Aţi băgat
44:7
Cap. 43:8. Vers. 9.
Fapte 21:28
în Locașul Meu cel Sfânt niște străini
44:7
Lev. 22:25
cu inima
44:7
Lev. 26:41Deut. 10:16Fapte 7:51
netăiată împrejur și cu carnea netăiată împrejur ca să-Mi spurce casa; aţi adus pâinea Mea
44:7
Lev. 21:6,8,17,21
, grăsimea
44:7
Lev. 3:16
17:11
și sângele înaintea tuturor urâciunilor voastre și aţi rupt astfel legământul Meu. 8N-aţi păzit
44:8
Lev. 22:2
ce trebuia păzit cu privire la lucrurile Mele cele sfinte, ci i-aţi pus în locul vostru, ca să facă slujbă în Locașul Meu cel Sfânt.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Niciun străin
44:9
Vers. 7.

netăiat împrejur cu inima și netăiat împrejur cu trupul să nu intre în Locașul Meu cel Sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. 10Mai mult, leviţii
44:10
2 Împ. 23:82 Cron. 29:4,5
care s-au depărtat de Mine când se rătăcea Israel și se abătea de la Mine ca să-și urmeze idolii vor purta pedeapsa nelegiuirilor lor: 11ei vor fi în Locașul Meu cel Sfânt ca slugi, vor păzi
44:11
1 Cron. 26:1
porţile casei și vor face slujbă în casă; vor junghia
44:11
2 Cron. 29:34
pentru popor vitele rânduite pentru arderile-de-tot și pentru celelalte jertfe și vor sta
44:11
Num. 16:9
înaintea lui ca să-i slujească. 12Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au făcut
44:12
Is. 9:16Mal. 2:8
să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea Îmi ridic mâna
44:12
Ps. 106:26
asupra lor», zice Domnul Dumnezeu, «ca să-și poarte pedeapsa nelegiuirii lor. 13Nu se vor
44:13
Num. 18:32 Împ. 23:9
apropia de Mine ca să fie în slujba Mea ca preoţi, nu se vor apropia de lucrurile Mele cele sfinte, nici de lucrurile Mele preasfinte, ci vor purta
44:13
Cap. 32:30;
36:7
pedeapsa rușinii lor și urâciunilor pe care le-au săvârșit. 14Totuși le voi da paza
44:14
Num. 18:41 Cron. 23:28,32
casei, îi voi întrebuinţa la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. 15Dar
44:15
Cap. 40:46;
43:19
preoţii, leviţii, fiii
44:15
1 Sam. 2:35
lui Ţadoc, care au păzit slujba Locașului Meu celui Sfânt când
44:15
Vers. 10.

se rătăceau copiii lui Israel de la Mine, aceia se vor apropia de Mine să-Mi slujească și vor sta
44:15
Deut. 10:8
înaintea Mea ca să-Mi aducă grăsime
44:15
Vers. 7.

și sânge», zice Domnul Dumnezeu. 16«Ei vor intra în Locașul Meu cel Sfânt, se vor apropia de masa
44:16
Cap. 41:22.

Mea ca să-Mi slujească și vor fi în slujba Mea. 17Când vor trece pe porţile curţii dinăuntru, se vor îmbrăca
44:17
Exod 28:39,40,43
39:27,28
în haine de in; nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porţile curţii dinăuntru și în casă. 18Vor avea pe cap
44:18
Exod 28:40,42
39:28
și scufii de in și izmene de in pe coapsele lor, nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea, 19iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară, la popor, vor lepăda veșmintele
44:19
Cap. 42:14;
46:20Exod 29:37
30:29Lev. 6:27Mat. 23:17,19
cu care fac slujba și le vor pune în odăile Sfântului Locaș; se vor îmbrăca în altele ca să nu sfinţească poporul cu veșmintele lor. 20Nu-și
44:20
Lev. 21:5
vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci va trebui să-și taie părul. 21Niciun preot
44:21
Lev. 10:9
nu va bea vin când va intra în curtea dinăuntru. 22Nu vor lua de nevastă nicio văduvă
44:22
Lev. 21:7,13,14
, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din sămânţa casei lui Israel, totuși vor putea să ia și pe văduva unui preot. 23Vor
44:23
Lev. 10:10,11Mal. 2:7
învăţa pe poporul Meu să deosebească ce este sfânt de ce nu este sfânt și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. 24Vor judeca în neînţelegeri
44:24
Deut. 17:82 Cron. 19:8,10
și vor hotărî după legile Mele. Vor păzi, de asemenea, legile și poruncile Mele, la toate sărbătorile Mele și vor sfinţi
44:24
Cap. 22:26.

Sabatele Mele. 25Un preot nu se va duce la un
44:25
Lev. 21:1
mort, ca să nu se facă necurat; nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fiică, pentru un frate și pentru o soră care nu era măritată. 26După curăţire
44:26
Num. 6:10
19:11
, i se vor număra șapte zile. 27În ziua când va intra în Locașul Meu cel Sfânt, în curtea
44:27
Vers. 17.

dinăuntru, ca să facă slujba în Sfântul Locaș, își va aduce
44:27
Lev. 4:3
jertfa de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 28«Iată moștenirea pe care o vor avea: Eu voi fi
44:28
Num. 18:20Deut. 10:9
18:1,2Ios. 13:14,33
moștenirea lor. Să nu le daţi nicio moșie în Israel: Eu voi fi moșia lor! 29Dar se vor hrăni
44:29
Lev. 6:18,29
7:6
cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vină și tot ce va fi închinat
44:29
Lev. 27:21,28Num. 18:14
Domnului prin făgăduinţă în Israel va fi al lor. 30Cele mai bune
44:30
Exod 13:2
22:29,30
23:19Num. 3:13
18:12,13
din cele dintâi roade de orice fel și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veţi aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoţilor; veţi da preoţilor și pârga
44:30
Num. 15:20Neem. 10:37
făinii voastre, pentru ca
44:30
Prov. 3:9,10Mal. 3:10
binecuvântarea să rămână peste casa voastră. 31Preoţii însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moartă
44:31
Exod 22:31Lev. 22:8
ori sfâșiată de fiară.