Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
45

451Când veţi împărţi

45:1
Cap. 47:22.

ţara ca moștenire prin sorţi, să ridicaţi
45:1
Cap. 48:8.

ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din ţară, lungă de douăzeci și cinci de mii de coţi și lată de zece mii: aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. 2Din bucata aceasta veţi lua pentru Sfântul Locaș cinci sute
45:2
Cap. 42:20.

de coţi în lung și cinci sute de coţi în lat, în patru laturi, și cincizeci de coţi ca loc slobod de jur împrejur. 3Din această întindere să măsori o bucată lungă de douăzeci și cinci de mii și lată de zece mii pentru
45:3
Cap. 48:10.

Sfântul Locaș, pentru Locul Preasfânt. 4Aceasta
45:4
Vers. 1. Cap. 48:10.

este partea sfântă din ţară: ea va fi a preoţilor care fac slujba în Sfântul Locaș, care se apropie de Domnul să-I slujească; acolo vor fi casele lor și acesta va fi un loc sfânt pentru Locașul cel Sfânt. 5Leviţilor care slujesc în casă să li se dea în stăpânire un ţinut de douăzeci și cinci de mii
45:5
Cap. 48:13.

de coţi în lung și zece mii în lat, pentru cetăţile în care vor locui, împreună cu douăzeci de odăi
45:5
Cap. 40:17.

. 6Să daţi
45:6
Cap. 48:15.

și cetăţii o moșie de cinci mii de coţi în lat și douăzeci și cinci de mii în lung, lângă partea cea sfântă luată pentru Sfântul Locaș; aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. 7Pentru domnitor
45:7
Cap. 48:21.

veţi deosebi un loc lângă cele două laturi ale părţii sfinte și ale moșiei cetăţii, de-a lungul părţii sfinte și de-a lungul moșiei cetăţii, la apus de partea de apus și la răsărit de partea de răsărit, pe o lungime cât una din părţi, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. 8Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel, și domnitorii
45:8
Ier. 22:1746:18
Mei nu vor mai asupri poporul Meu, ci vor împărţi casei lui Israel cealaltă parte a ţării, după seminţiile ei.» 9Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Destul
45:9
Cap. 44:6.

, domnitori ai lui Israel! Încetaţi
45:9
Ier. 22:3
cu silnicia și răpirile, faceţi judecată și dreptate! Înlăturaţi stoarcerile voastre de la poporul Meu», zice Domnul Dumnezeu. 10«Să aveţi cumpene
45:10
Lev. 19:35,36Prov. 11:1
drepte, o efă dreaptă și un bat drept. 11Efa și batul să aibă aceeași măsură; batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer și efa, a zecea parte dintr-un omer; măsura lor se va potrivi după omer. 12Siclul
45:12
Exod 30:13Lev. 27:25Num. 3:47
să fie de douăzeci de ghere. Cinci sicli să fie cinci, zece sicli să fie zece, iar mina să fie de cincizeci de sicli! 13Iată darul de mâncare pe care-l veţi ridica: a șasea parte dintr-o efă la un omer de grâu și a șasea parte din efă la un omer de orz. 14Pentru untdelemn, la un bat de untdelemn, veţi datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece baţi, căci zece baţi fac un omer. 15O oaie dintr-o turmă de două sute de oi din toate seminţiile lui Israel să fie dată ca dar de mâncare, ardere-de-tot și jertfă de mulţumire, pentru ca să slujească drept jertfă
45:15
Lev. 1:4
de ispășire», zice Domnul Dumnezeu. 16«Tot poporul din ţară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel. 17Domnitorul va fi dator să dea arderile-de-tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la Sabate, la toate adunările de sărbătoare ale casei lui Israel. El va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de arderea-de-tot și de jertfa de mulţumire, ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel.» 18Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «În cea dintâi zi a lunii întâi, vei lua un viţel fără cusur și vei face ispășire
45:18
Lev. 16:16
pentru Sfântul Locaș. 19Preotul
45:19
Cap. 43:20.

va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colţuri ale pervazului altarului și pe ușorii porţii curţii dinăuntru. 20Tot așa vei face și în ziua întâi a lunii a șaptea, în ziua întâi a lunii
45:20
Lev. 4:27
noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechibzuinţă; și astfel veţi curăţi casa. 21În ziua a paisprezecea a lunii întâi
45:21
Exod 12:18Lev. 23:5,6Num. 9:2,3
28:16,17Deut. 16:1
, veţi prăznui Paștele. Sărbătoarea va ţine șapte zile, timp în care se vor mânca azimi. 22Domnitorul va aduce în ziua aceea, pentru el și pentru tot poporul ţării, un viţel
45:22
Lev. 4:14
ca jertfă de ispășire. 23În timpul celor șapte
45:23
Lev. 23:8
zile ale sărbătorii, va aduce ca ardere-de-tot Domnului șapte viţei și șapte berbeci fără cusur în fiecare
45:23
Num. 28:15,22,30
29:5
din cele șapte zile și un ţap ca jertfă de ispășire în fiecare zi. 24Va adăuga
45:24
Cap. 46:5,7.

și darul de mâncare: câte o efă de fiecare viţel și o efă de fiecare berbec, cu câte un hin de untdelemn de efă. 25În ziua a cincisprezecea a lunii a șaptea, la sărbătoare
45:25
Lev. 23:34Num. 29:12Deut. 16:13
, va aduce timp de șapte zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași arderi-de-tot și același dar de mâncare împreună cu untdelemnul.»