Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
47

471M-a adus înapoi la ușa casei. Și iată că ieșea apă

47:1
Ioel 3:18Zah. 13:1
14:8Apoc. 22:1
de sub pragul casei, dinspre răsărit, căci faţa casei era spre răsărit. Apa se cobora de sub partea dreaptă a casei înspre partea de miazăzi a altarului. 2M-a scos pe poarta de miazănoapte și m-a făcut să ocolesc pe dinafară până la poarta de răsărit. Și iată că apa curgea din partea dreaptă. 3Când a înaintat omul
47:3
Cap. 40:3.

acela spre răsărit cu măsura în mână, a măsurat o mie de coţi și m-a trecut prin apă; apa îmi venea până la glezne. 4A mai măsurat iarăși o mie de coţi și m-a pus să trec prin apă, și apa îmi venea până la genunchi. A măsurat iarăși o mie de coţi și m-a trecut prin ea, și apa îmi venea până la șolduri. 5A măsurat iarăși o mie de coţi, și atunci era un râu pe care nu-l puteam trece, căci apa era atât de adâncă, încât trebuia să înot – un râu care nu se putea trece. 6El mi-a zis: „Ai văzut, fiul omului?” Și m-a luat și m-a adus înapoi pe malul râului. 7Când m-a adus înapoi, iată că pe malul râului erau o mulţime de copaci
47:7
Vers. 12.
Apoc. 22:2
pe amândouă părţile. 8El mi-a zis: „Apa aceasta curge spre ţinutul de răsărit, se coboară în câmpie și se varsă în mare și, vărsându-se în mare, apele mării se vor vindeca. 9Orice făptură vie, care se mișcă, va trăi pretutindeni pe unde va curge râul și vor fi o mulţime de pești; căci, pe oriunde va ajunge apa aceasta, apele se vor face sănătoase și, pretutindeni pe unde va ajunge râul acesta, va fi viaţă. 10Pescarii vor sta pe malurile lui, de la En-Ghedi până la En-Eglaim, și vor întinde mrejele; vor fi pești de felurite soiuri, ca peștii Mării
47:10
Num. 34:6Ios. 23:4
celei Mari, și vor fi foarte mulţi. 11Mlaștinile și gropile ei nu se vor vindeca, ci vor fi lăsate pradă sării. 12Dar, lângă
47:12
Vers. 7.

râul acesta, pe malurile lui, de amândouă părţile, vor crește tot felul de pomi roditori. Frunza
47:12
Iov 8:16Ps. 1:3Ier. 17:8
lor nu se va veșteji și roadele lor nu se vor sfârși; în fiecare lună vor face roade noi, pentru că apele vor ieși din Sfântul Locaș. Roadele lor vor sluji ca hrană și frunzele lor, ca leac
47:12
Apoc. 22:2
.” 13Așa vorbește Domnul Dumnezeu: „Iată hotarele ţării pe care o veţi împărţi ca moștenire celor douăsprezece seminţii ale lui Israel. Iosif
47:13
Gen. 48:51 Cron. 5:1
va avea două părţi. 14O veţi stăpâni unul ca și altul, cum am jurat cu mâna
47:14
Gen. 12:7
13:15
15:7
17:8
26:3
28:13
ridicată că o voi da părinţilor voștri. Ţara aceasta vă va cădea deci la împărţeală ca moștenire
47:14
Cap. 48:29.

. 15Iată hotarele ţării: înspre miazănoapte, de la Marea cea Mare, drumul
47:15
Cap. 48:1.

Hetlonului până la Ţedad
47:15
Num. 34:8
, 16Humat
47:16
Num. 34:8
, Berota
47:16
2 Sam. 8:8
, Sibraim, între hotarul Damascului și hotarul Hamatului, Haţer-Haticon, spre hotarul Havranului. 17Astfel, hotarul va fi de la mare până la Haţar-Enon
47:17
Num. 34:9
și, la miazănoapte de el, hotarul Damascului, Ţafonului și hotarul Hamatului. Acesta va fi hotarul dinspre miazănoapte. 18În partea de răsărit, dintre Havran și Damasc, între Galaad și ţara lui Israel, hotarul va fi Iordanul, de la hotarul de miazănoapte până la marea de răsărit, și anume până la Tamar. Acesta va fi hotarul de răsărit. 19Hotarul de miazăzi, înspre miazăzi, va merge de la Tamar până la apele Meriba
47:19
Num. 20:13Deut. 32:51Ps. 81:7
, de la Cades până la pârâul Egiptului și până la Marea cea Mare. Acesta va fi hotarul de miazăzi. 20Hotarul de apus va fi Marea cea Mare până la locul unde apucă spre Hamat; acesta va fi hotarul de apus. 21Ţara aceasta o veţi împărţi între voi, după seminţiile lui Israel. 22O veţi împărţi însă ca moștenire prin sorţi între voi și între străinii care vor locui în mijlocul vostru, acei străini
47:22
Efes. 3:6Apoc. 7:9,10
care vor naște copii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veţi privi ca pe niște băștinași
47:22
Rom. 10:12Gal. 3:28Col. 3:11
între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorţi împreună cu voi între seminţiile lui Israel. 23Străinului îi veţi da moștenirea lui în seminţia în care va locui”, zice Domnul Dumnezeu.