Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras și trece-o

5:1
Lev. 21:5Is. 7:20
peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. 2O treime
5:2
Vers. 12.

din el arde-o în foc, în mijlocul cetăţii
5:2
Cap. 4:1.

, când se vor împlini zilele
5:2
Cap. 4:8,9.

împresurării; o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetăţii; iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. 3Totuși
5:3
Ier. 40:6
52:16
ia vreo câţiva peri și strânge-i în poalele hainei tale. 4Din aceștia să mai iei iarăși vreo câţiva
5:4
Ier. 41:1,2
44:14
, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt ţări. 6Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor Mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și ţările de primprejur, căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.’ 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că aţi fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-aţi urmat poruncile Mele și n-aţi împlinit legile Mele și n-aţi lucrat nici măcar după
5:7
Ier. 2:10,11
legile neamurilor care vă înconjoară, 8din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecăţile Mele, sub ochii neamurilor. 9Din pricina tuturor urâciunilor tale, îţi voi face
5:9
Plâng. 4:6Dan. 9:12Amos 3:2
ce n-am făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. 10De aceea, părinţii vor mânca
5:10
Lev. 26:29Deut. 28:532 Împ. 6:29Ier. 19:9Plâng. 2:20
4:10
pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinţii lor; Îmi voi împlini judecăţile împotriva ta și voi risipi
5:10
Lev. 26:33Deut. 28:64Zah. 2:6
în toate vânturile pe toţi cei ce vor mai rămâne din tine.» 11De aceea, pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘pentru că Mi-ai pângărit
5:11
2 Cron. 36:148:5
Locașul Meu cel Sfânt cu toţi idolii și toate urâciunile
5:11
Cap. 11:21.

tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu
5:11
Cap. 7:4,9;
8:18
9:10
va fi fără milă și nu Mă voi îndura. 12O treime
5:12
Vers. 2.
Ier. 15:2
21:9
din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi
5:12
Ier. 9:16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5:12
Lev. 26:33
după ei. 13Îmi voi potoli
5:13
Plâng. 4:11
astfel mânia, Îmi voi domoli
5:13
Cap. 21:17.

astfel urgia cu ei și Mă
5:13
Deut. 32:36Is. 1:24
voi răzbuna ca să știe
5:13
Cap. 36:6;
38:19
că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-Mi urgia peste ei. 14Te voi preface
5:14
Lev. 26:31,32Neem. 2:17
într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor. 15Vei ajunge de ocară
5:15
Deut. 28:371 Împ. 9:7Ps. 79:4Ier. 24:9Plâng. 2:15
și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecăţile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie și cu
5:15
Cap. 25:17.

pedepse aspre – Eu, Domnul, o spun – când voi arunca
5:15
Deut. 32:23,24
împotriva lor săgeţile nimicitoare ale foametei, care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. 16Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul
5:16
Lev. 26:2614:13
pâinii. 17Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele
5:17
Lev. 26:22Deut. 32:2433:27
sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma
5:17
Cap. 38:22.

și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău; voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc.’”