Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuţită, ia-o ca brici de ras și trece-o

5:1
Lev. 21:5Is. 7:20
peste cap și barbă. Ia apoi o cumpănă de cântărit și împarte părul. 2O treime
5:2
Vers. 12.
din el arde-o în foc, în mijlocul cetăţii
5:2
Cap. 4:1.
, când se vor împlini zilele
5:2
Cap. 4:8,9.
împresurării; o treime ia-o și taie-o cu sabia de jur împrejurul cetăţii; iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. 3Totuși
5:3
Ier. 40:6
52:16
ia vreo câţiva peri și strânge-i în poalele hainei tale. 4Din aceștia să mai iei iarăși vreo câţiva
5:4
Ier. 41:1,2
44:14
, să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregii case a lui Israel. 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Acesta este Ierusalimul! Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt ţări. 6Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor Mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și ţările de primprejur, căci a nesocotit legile Mele, n-a urmat poruncile Mele.’ 7De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Pentru că aţi fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-aţi urmat poruncile Mele și n-aţi împlinit legile Mele și n-aţi lucrat nici măcar după
5:7
Ier. 2:10,11
legile neamurilor care vă înconjoară, 8din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu: «Iată, am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecăţile Mele, sub ochii neamurilor. 9Din pricina tuturor urâciunilor tale, îţi voi face
5:9
Plâng. 4:6Dan. 9:12Amos 3:2
ce n-am făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. 10De aceea, părinţii vor mânca
5:10
Lev. 26:29Deut. 28:532 Împ. 6:29Ier. 19:9Plâng. 2:20
4:10
pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinţii lor; Îmi voi împlini judecăţile împotriva ta și voi risipi
5:10
Lev. 26:33Deut. 28:64Zah. 2:6
în toate vânturile pe toţi cei ce vor mai rămâne din tine.» 11De aceea, pe viaţa Mea’, zice Domnul Dumnezeu, ‘pentru că Mi-ai pângărit
5:11
2 Cron. 36:148:5
Locașul Meu cel Sfânt cu toţi idolii și toate urâciunile
5:11
Cap. 11:21.
tale, și Eu Îmi voi întoarce ochii de la tine; ochiul Meu
5:11
Cap. 7:4,9;
va fi fără milă și nu Mă voi îndura. 12O treime
5:12
Vers. 2.
din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foamete în mijlocul tău: o treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi
5:12
Ier. 9:16
în toate vânturile și voi scoate sabia
5:12
Lev. 26:33
după ei. 13Îmi voi potoli
5:13
Plâng. 4:11
astfel mânia, Îmi voi domoli
5:13
Cap. 21:17.
astfel urgia cu ei și Mă
5:13
Deut. 32:36Is. 1:24
voi răzbuna ca să știe
5:13
Cap. 36:6;
că Eu, Domnul, am vorbit în mânia Mea, vărsându-Mi urgia peste ei. 14Te voi preface
5:14
Lev. 26:31,32Neem. 2:17
într-un pustiu, te voi face de ocară printre neamurile care te înconjoară, înaintea tuturor trecătorilor. 15Vei ajunge de ocară
5:15
Deut. 28:371 Împ. 9:7Ps. 79:4Ier. 24:9Plâng. 2:15
și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoară când voi aduce la îndeplinire judecăţile Mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie și cu
5:15
Cap. 25:17.
pedepse aspre – Eu, Domnul, o spun – când voi arunca
5:15
Deut. 32:23,24
împotriva lor săgeţile nimicitoare ale foametei, care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. 16Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul
5:16
Lev. 26:2614:13
pâinii. 17Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele
5:17
Lev. 26:22Deut. 32:2433:27
sălbatice, care vă vor lăsa fără copii. Ciuma
5:17
Cap. 38:22.
și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău; voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc.’”

6

61Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului

6:2
Cap. 20:46;
, întoarce-ţi faţa spre munţii
6:2
Cap. 36:1.
lui Israel, prorocește împotriva lor 3și zi: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către munţi și dealuri, către văgăuni și văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici
6:3
Lev. 26:30
înălţimile. 4Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi și voi face
6:4
Lev. 26:30
ca morţii voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. 6Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite și înălţimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmaţi și vor pieri, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi și lucrările voastre, nimicite. 7Morţii vor cădea în mijlocul vostru și veţi ști
6:7
Vers. 13. Cap. 7:4,9;
că Eu sunt Domnul. 8Dar
6:8
Ier. 44:2812:16
14:22
voi lăsa câteva rămășiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veţi fi risipiţi în felurite ţări. 9Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi
6:9
Ps. 78:40Is. 7:13
43:24
63:10
inima preacurvară și necredincioasă și ochii
6:9
Num. 15:39
care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă
6:9
Lev. 26:39Iov 42:636:31
de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor. 10Și vor ști că Eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.» 11Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini
6:11
Cap. 21:14.
, dă din picioare și zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va
6:11
Cap. 5:12.
cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cine va fi departe va muri de ciumă și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat va pieri de foame. Așa
6:12
Cap. 5:13.
Îmi voi potoli urgia asupra lor. 13Și veţi ști
6:13
Vers. 7.
că Eu sunt Domnul când morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6:13
Ier. 2:20
, pe toate vârfurile
6:13
Osea 4:13
munţilor, sub
6:13
Is. 57:5
orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. 14Îmi voi întinde
6:14
Is. 5:25
mâna împotriva lor și voi face ţara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla
6:14
Num. 33:46Ier. 48:22
, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul.›»’”

7

71Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, ascultă! Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre ţara lui Israel: ‘Vine sfârșitul

7:2
Vers. 3,6.
, vine sfârșitul peste cele patru margini ale ţării! 3Acum vine sfârșitul peste tine; Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca
7:3
Vers. 8,9.
după faptele tale. Și te voi pedepsi pentru toate urâciunile tale. 4Ochiul Meu va fi fără milă
7:4
Vers. 9. Cap. 5:11;
pentru tine și nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veţi ști
7:4
Vers. 27. Cap. 6:7;
că Eu sunt Domnul.’ 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită! 6Vine sfârșitul, vine sfârșitul; se trezește împotriva ta! Iată că a și venit! 7Îţi vine rândul
7:7
Vers. 10.
, locuitor al ţării! Vine vremea
7:7
Vers. 12.
, se apropie ziua de necaz, și nu de bucurie, pe munţi! 8Acum Îmi voi vărsa în curând urgia
7:8
Cap. 20:8,21.
peste tine, Îmi voi potoli mânia peste tine; te voi judeca
7:8
Vers. 3.
după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. 9Ochiul Meu
7:9
Vers. 4.
va fi fără milă și nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veţi ști
7:9
Vers. 4.
că Eu sunt Domnul, Cel ce lovește! 10Iată ziua! Iat-o că vine! Îţi vine
7:10
Vers. 7.
rândul! Înflorește toiagul, odrăslește mândria! 11Silnicia
7:11
Ier. 6:7
s-a înălţat ca să slujească de toiag răutăţii; nu mai rămâne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăţia lor! Și nimeni
7:11
Ier. 16:5,6
nu-i bocește! 12Vine vremea
7:12
Vers. 7.
, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul! Căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulţimi. 13Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia împotriva întregii lor mulţimi nu va fi schimbată și, din pricina nelegiuirii lui, niciunul nu-și va păstra viaţa. 14Sună trâmbiţa, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă, căci urgia Mea izbucnește împotriva întregii lor mulţimi. 15Afară
7:15
Deut. 32:25Plâng. 1:20
bântuie sabia, în casă, ciuma și foametea! Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este în cetate va fi mâncat de foamete și ciumă. 16Fugarii
7:16
Cap. 6:8.
lor, când scapă, stau pe munţi, ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toţi, fiecare de nelegiuirea lui. 17Mâinile
7:17
Is. 13:7Ier. 6:24
tuturor au slăbit și genunchii tuturor se topesc ca apa. 18Se încing
7:18
Is. 3:24
15:2,3Ier. 48:37Amos 8:10
cu saci și-i apucă
7:18
Ps. 55:5
groaza. Toate feţele sunt acoperite de rușine și toate capetele sunt rase. 19Își vor arunca argintul pe uliţe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul
7:19
Prov. 11:4Ţef. 1:18
sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat
7:19
Cap. 14:3,4;
în nelegiuirea lor. 20Se făleau cu podoaba lor măreaţă și cu ea au făcut
7:20
Ier. 7:30
icoanele urâciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scârbă pentru ei. 21O voi da de jaf în mâinile străinilor și ca pradă nelegiuiţilor pământului ca s-o pângărească. 22Îmi voi întoarce faţa de la ei și Mi se va pângări Locașul Meu cel Sfânt; da, prădătorii vor pătrunde în el și-l vor pângări. 23Pregătiţi lanţurile! Căci ţara
7:23
2 Împ. 21:1611:6
este plină de omoruri și cetatea este plină de silnicie. 24Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pună mâna pe casele lor; voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite. 25Vine prăpădul! Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i! 26Vine nenorocire peste
7:26
Deut. 32:23Ier. 4:20
nenorocire, zvon după zvon. Ei cer
7:26
Ps. 74:9Plâng. 2:9
vedenii prorocilor, dar preoţii nu mai cunosc Legea, și bătrânii nu mai pot da sfaturi. 27Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului ţării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviinţă și vor ști
7:27
Vers. 4.
că Eu sunt Domnul.’”