Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
6

61Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Fiul omului

6:2
Cap. 20:46;
21:2
25:2
, întoarce-ţi faţa spre munţii
6:2
Cap. 36:1.

lui Israel, prorocește împotriva lor 3și zi: ‘Munţi ai lui Israel, ascultaţi cuvântul Domnului Dumnezeu! Așa vorbește Domnul Dumnezeu, către munţi și dealuri, către văgăuni și văi: «Iată, voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici
6:3
Lev. 26:30
înălţimile. 4Altarele voastre vor fi pustiite, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi sfărâmaţi și voi face
6:4
Lev. 26:30
ca morţii voștri să cadă înaintea idolilor voștri. 5Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. 6Pretutindeni pe unde locuiţi, cetăţile vă vor fi nimicite și înălţimile, pustiite; altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmaţi și vor pieri, stâlpii voștri închinaţi soarelui vor fi tăiaţi și lucrările voastre, nimicite. 7Morţii vor cădea în mijlocul vostru și veţi ști
6:7
Vers. 13. Cap. 7:4,9;
11:10,12
12:15
că Eu sunt Domnul. 8Dar
6:8
Ier. 44:2812:16
14:22
voi lăsa câteva rămășiţe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veţi fi risipiţi în felurite ţări. 9Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de Mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi
6:9
Ps. 78:40Is. 7:13
43:24
63:10
inima preacurvară și necredincioasă și ochii
6:9
Num. 15:39
care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă
6:9
Lev. 26:39Iov 42:636:31
de ei înșiși din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urâciunilor lor. 10Și vor ști că Eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am ameninţat că le voi trimite toate aceste rele.» 11Așa vorbește Domnul Dumnezeu: «Bate din mâini
6:11
Cap. 21:14.

, dă din picioare și zi: ‹Vai! pentru toate urâciunile cele rele ale casei lui Israel, care va
6:11
Cap. 5:12.

cădea lovită de sabie, de foamete și de ciumă. 12Cine va fi departe va muri de ciumă și cine va fi aproape va cădea ucis de sabie, iar cine va rămâne și va fi împresurat va pieri de foame. Așa
6:12
Cap. 5:13.

Îmi voi potoli urgia asupra lor. 13Și veţi ști
6:13
Vers. 7.

că Eu sunt Domnul când morţii lor vor fi în mijlocul idolilor lor, împrejurul altarelor lor, pe orice deal înalt
6:13
Ier. 2:20
, pe toate vârfurile
6:13
Osea 4:13
munţilor, sub
6:13
Is. 57:5
orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. 14Îmi voi întinde
6:14
Is. 5:25
mâna împotriva lor și voi face ţara deșartă și pustie, de la pustie până la Dibla
6:14
Num. 33:46Ier. 48:22
, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul.›»’”