Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

71Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: 2„Și tu, fiul omului, ascultă! Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre ţara lui Israel: ‘Vine sfârșitul

7:2
Vers. 3,6.
Amos 8:2Mat. 24:6,13,14
, vine sfârșitul peste cele patru margini ale ţării! 3Acum vine sfârșitul peste tine; Îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca
7:3
Vers. 8,9.

după faptele tale. Și te voi pedepsi pentru toate urâciunile tale. 4Ochiul Meu va fi fără milă
7:4
Vers. 9. Cap. 5:11;
8:18
9:10
pentru tine și nu Mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veţi ști
7:4
Vers. 27. Cap. 6:7;
12:20
că Eu sunt Domnul.’ 5Așa vorbește Domnul Dumnezeu: ‘Iată, vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită! 6Vine sfârșitul, vine sfârșitul; se trezește împotriva ta! Iată că a și venit! 7Îţi vine rândul
7:7
Vers. 10.

, locuitor al ţării! Vine vremea
7:7
Vers. 12.
Ţef. 1:14,15
, se apropie ziua de necaz, și nu de bucurie, pe munţi! 8Acum Îmi voi vărsa în curând urgia
7:8
Cap. 20:8,21.

peste tine, Îmi voi potoli mânia peste tine; te voi judeca
7:8
Vers. 3.

după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. 9Ochiul Meu
7:9
Vers. 4.

va fi fără milă și nu Mă voi îndura; te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urâciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veţi ști
7:9
Vers. 4.

că Eu sunt Domnul, Cel ce lovește! 10Iată ziua! Iat-o că vine! Îţi vine
7:10
Vers. 7.

rândul! Înflorește toiagul, odrăslește mândria! 11Silnicia
7:11
Ier. 6:7
s-a înălţat ca să slujească de toiag răutăţii; nu mai rămâne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăţia lor! Și nimeni
7:11
Ier. 16:5,6
nu-i bocește! 12Vine vremea
7:12
Vers. 7.

, se apropie ziua! Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească vânzătorul! Căci izbucnește mânia împotriva întregii lor mulţimi. 13Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii; căci prorocia împotriva întregii lor mulţimi nu va fi schimbată și, din pricina nelegiuirii lui, niciunul nu-și va păstra viaţa. 14Sună trâmbiţa, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă, căci urgia Mea izbucnește împotriva întregii lor mulţimi. 15Afară
7:15
Deut. 32:25Plâng. 1:20
bântuie sabia, în casă, ciuma și foametea! Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este în cetate va fi mâncat de foamete și ciumă. 16Fugarii
7:16
Cap. 6:8.

lor, când scapă, stau pe munţi, ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toţi, fiecare de nelegiuirea lui. 17Mâinile
7:17
Is. 13:7Ier. 6:24
tuturor au slăbit și genunchii tuturor se topesc ca apa. 18Se încing
7:18
Is. 3:24
15:2,3Ier. 48:37Amos 8:10
cu saci și-i apucă
7:18
Ps. 55:5
groaza. Toate feţele sunt acoperite de rușine și toate capetele sunt rase. 19Își vor arunca argintul pe uliţe și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul
7:19
Prov. 11:4Ţef. 1:18
sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului; nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaiele, căci el i-a aruncat
7:19
Cap. 14:3,4;
44:12
în nelegiuirea lor. 20Se făleau cu podoaba lor măreaţă și cu ea au făcut
7:20
Ier. 7:30
icoanele urâciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scârbă pentru ei. 21O voi da de jaf în mâinile străinilor și ca pradă nelegiuiţilor pământului ca s-o pângărească. 22Îmi voi întoarce faţa de la ei și Mi se va pângări Locașul Meu cel Sfânt; da, prădătorii vor pătrunde în el și-l vor pângări. 23Pregătiţi lanţurile! Căci ţara
7:23
2 Împ. 21:1611:6
este plină de omoruri și cetatea este plină de silnicie. 24Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pună mâna pe casele lor; voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite. 25Vine prăpădul! Ei caută scăpare, dar scăpare nu-i! 26Vine nenorocire peste
7:26
Deut. 32:23Ier. 4:20
nenorocire, zvon după zvon. Ei cer
7:26
Ps. 74:9Plâng. 2:9
vedenii prorocilor, dar preoţii nu mai cunosc Legea, și bătrânii nu mai pot da sfaturi. 27Împăratul jelește, voievodul se înspăimântă și mâinile poporului ţării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuviinţă și vor ști
7:27
Vers. 4.

că Eu sunt Domnul.’”