Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

81În al șaselea an, în ziua a cincea a lunii a șasea, pe când ședeam în casă, și bătrânii

8:1
Cap. 14:1;
20:1
33:31
lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna
8:1
Cap. 1:3;
3:22
Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. 2M-am uitat
8:2
Cap. 1:26,27.

și iată că era un chip care avea o înfăţișare de om; de la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă
8:2
Cap. 1:4.

lustruită. 3El a întins
8:3
Dan. 5:5
ceva ca o mână și m-a apucat de zulufii capului. Duhul m-a răpit
8:3
Cap. 3:15.

între pământ și cer și m-a
8:3
Cap. 11:1,24;
40:2
dus, în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porţii de la curtea dinăuntru, care caută spre miazănoapte, unde era locul
8:3
Ier. 7:30
32:34
idolului geloziei, care stârnea
8:3
Deut. 32:16,21
gelozia Domnului. 4Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem
8:4
Cap. 1:28;
3:22,23
în vale. 5El mi-a zis: „Fiul omului, ia ridică ochii spre miazănoapte!” Am ridicat ochii spre miazănoapte; iată că idolul acesta al geloziei era la miazănoapte de poarta altarului, la intrare. 6Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urâciuni pe care le săvârșește aici casa lui Israel, ca să Mă depărteze de Sfântul Meu Locaș? Dar vei mai vedea și alte urâciuni și mai mari!” 7Atunci m-a dus la poarta curţii. M-am uitat și iată că era o gaură în perete! 8Și mi-a zis: „Fiul omului, ia sapă în perete!” Am săpat în zid și iată că era o ușă. 9Și mi-a zis: „Intră și vezi urâciunile cele rele pe care le săvârșesc ei aici!” 10Am intrat și m-am uitat; și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urâcioase și toţi idolii casei lui Israel zugrăviţi pe perete de jur împrejur. 11Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Șafan; fiecare din ei avea o cădelniţă în mână și se înălţa un nor gros de tămâie. 12Și El mi-a zis: „Fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic: ‘Nu ne vede
8:12
Cap. 9:9.

Domnul; a părăsit Domnul ţara aceasta!’” 13Și mi-a zis: „Vei mai vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc ei!” 14Și m-a dus la intrarea porţii Casei Domnului dinspre miazănoapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe Tamuz. 15Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea!” 16Și m-a dus în curtea dinăuntru a Casei Domnului. Și iată că, la ușa Templului Domnului, între pridvor
8:16
Ioel 2:17
și altar, erau aproape douăzeci și cinci
8:16
Cap. 11:1.

de oameni cu dosul
8:16
Ier. 2:27
32:33
întors spre Templul Domnului și cu faţa spre răsărit și se închinau înaintea soarelui
8:16
Deut. 4:192 Împ. 23:5,11Iov 31:26Ier. 44:17
, spre răsărit. 17Și El mi-a zis: „Vezi, fiul omului? Este prea puţin oare pentru casa lui Iuda că săvârșesc ei urâciunile pe care le săvârșesc aici? Trebuia să mai umple și ţara cu silnicie
8:17
Cap. 9:9.

și să nu înceteze să Mă mânie? Iată că ei își apropie ramura de nas! 18De aceea
8:18
Cap. 5:13;
16:42
24:13
și Eu voi lucra cu urgie, ochiul Meu
8:18
Cap. 5:11;
7:4,9
9:5,10
va fi fără milă și nu Mă voi îndura; chiar dacă vor striga
8:18
Prov. 1:28Is. 1:15Ier. 11:11
14:12Mica 3:4Zah. 7:13
în gura mare la urechile Mele, tot nu-i voi asculta.”