Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

91Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele: „Apropiaţi-vă, voi, care trebuie să pedepsiţi cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână!” 2Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porţii de sus dinspre miazănoapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un

9:2
Lev. 16:4Apoc. 15:6
om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aramă. 3Slava
9:3
Cap. 3:23;
8:4
10:4,18
11:22,23
Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei, și El a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimara la brâu. 4Domnul i-a zis: „Treci prin mijlocul cetăţii, prin mijlocul Ierusalimului, și fă un
9:4
Exod 12:7Apoc. 7:3
9:4
13:16,17
20:4
semn pe fruntea oamenilor care suspină
9:4
Ps. 119:53,136Ier. 13:172 Cor. 12:212 Pet. 2:8
și gem din pricina tuturor urâciunilor care se săvârșesc acolo.” 5Iar celorlalţi le-a zis în auzul meu: „Treceţi după el în cetate și loviţi; ochiul vostru
9:5
Vers. 10. Cap. 5:11.

să fie fără milă și să nu vă înduraţi! 6Ucideţi
9:6
2 Cron. 36:17
și nimiciţi pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei, dar să nu vă atingeţi
9:6
Apoc. 9:4
de niciunul din cei ce au semnul pe frunte! Începeţi
9:6
Ier. 25:281 Pet. 4:17
însă cu Locașul Meu cel Sfânt!” Ei
9:6
Cap. 8:11,12,16.

au început cu bătrânii care erau înaintea Templului. 7Și El le-a zis: „Spurcaţi casa și umpleţi curţile cu morţi!… Ieșiţi!…” Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate. 8Pe când ucideau ei astfel și eu stăteam încă singur acolo, am
9:8
Num. 14:5
16:4,22,45Ios. 7:6
căzut cu faţa la pământ și am strigat: „Ah
9:8
Cap. 11:13.

, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel, vărsându-Ţi urgia asupra Ierusalimului?” 9El mi-a răspuns: „Nelegiuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare! Ţara este plină de omoruri și cetatea este plină
9:9
2 Împ. 21:16
de nedreptate, căci ei zic: ‘Domnul
9:9
Cap. 8:12.

a părăsit ţara și Domnul
9:9
Ps. 10:11Is. 29:15
nu vede nimic!’ 10De aceea și Eu
9:10
Cap. 5:11;
7:4
8:18
voi fi fără milă și nu Mă voi îndura, ci voi face
9:10
Cap. 11:21.

să cadă asupra capului lor faptele lor.” 11Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu a adus următorul răspuns: „Am făcut ce mi-ai poruncit!”