Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

Altarul arderilor

31Când a venit luna a șaptea, copiii lui Israel erau în cetăţile lor. Atunci, poporul s-a strâns ca un singur om la Ierusalim. 2Iosua, fiul lui Ioţadac, cu fraţii săi preoţii și Zorobabel, fiul lui Șealtiel

3:2
Mat. 1:12Luca 3:27
, cu fraţii săi s-au sculat și au zidit altarul Dumnezeului lui Israel, ca să aducă pe el arderi-de-tot, după cum este scris
3:2
Deut. 12:5
în Legea lui Moise, omul lui Dumnezeu. 3Au așezat din nou altarul pe temeliile lui, măcar că au avut să se teamă de popoarele ţării, și au adus arderi-de-tot
3:3
Num. 28:3,4
Domnului: arderile-de-tot de dimineaţă și de seară. 4Au prăznuit
3:4
Neem. 8:14,17Zah. 14:16,17
Sărbătoarea Corturilor, cum
3:4
Exod 23:16
este scris, și au adus
3:4
Num. 29:12
zi de zi arderi-de-tot, după numărul poruncit pentru fiecare zi. 5După aceea, au adus arderea-de-tot
3:5
Exod 29:38Num. 28:3,11,19,26
29:2,8,13
necurmată, arderile-de-tot pentru fiecare lună nouă și pentru toate sărbătorile închinate Domnului, afară de cele pe care le aducea fiecare, ca daruri de bunăvoie Domnului. 6Din cea dintâi zi a lunii a șaptea, au început să aducă Domnului arderi-de-tot. Însă temeliile Templului Domnului nu erau încă puse. 7Au dat argint cioplitorilor de piatră și tâmplarilor și merinde
3:7
1 Împ. 5:6,92 Cron. 2:10Fapte 12:20
, băuturi și untdelemn sidonienilor și tirienilor, ca să aducă pe mare până la Iafo
3:7
2 Cron. 2:16Fapte 9:36
lemne de cedru din Liban, după
3:7
Cap. 6:3.

învoirea dată de Cirus, împăratul perșilor.

Punerea temeliilor Templului

8În al doilea an de la venirea lor la Casa lui Dumnezeu la Ierusalim, în luna a doua, Zorobabel, fiul lui Șealtiel, Iosua, fiul lui Ioţadac, cu ceilalţi fraţi ai lor, preoţi și leviţi, și toţi cei ce se întorseseră din robie la Ierusalim s-au pus pe lucru și au însărcinat

3:8
1 Cron. 23:24,27
pe leviţii de la douăzeci de ani în sus să vegheze asupra lucrărilor Casei Domnului. 9Și Iosua
3:9
Cap. 2:40.

, cu fiii și fraţii săi, Cadmiel, cu fiii săi, fiii lui Iuda, fiii lui Henadad, cu fiii și fraţii lor leviţii s-au pregătit toţi, ca un om, să vegheze asupra celor ce lucrau la Casa lui Dumnezeu. 10Când au pus lucrătorii temeliile Templului Domnului, au așezat
3:10
1 Cron. 16:5,6,42
pe preoţi în veșminte, cu trâmbiţe, și pe leviţi, fiii lui Asaf, cu chimvale, ca să laude pe Domnul, după rânduiala lui David
3:10
1 Cron. 6:31
16:4
25:1
, împăratul lui Israel. 11Cântau
3:11
Exod 15:212 Cron. 7:3Neem. 12:24
mărind și lăudând pe Domnul prin aceste cuvinte: „Căci
3:11
1 Cron. 16:34Ps. 136:1
este bun, căci îndurarea Lui pentru Israel ţine
3:11
1 Cron. 16:41Ier. 33:11
în veac!” Și tot poporul scotea mari strigăte de bucurie, lăudând pe Domnul, pentru că puneau temeliile Casei Domnului. 12Dar mulţi
3:12
Hag. 2:3
din preoţi și leviţi, și din capii de familii mai în vârstă, care văzuseră casa dintâi, plângeau tare când se puneau sub ochii lor temeliile casei acesteia. Mulţi alţii își arătau bucuria prin strigăte, 13așa încât nu se putea deosebi glasul strigătelor de bucurie de glasul plânsetelor poporului, căci poporul scotea mari strigăte, al căror sunet se auzea de departe.