Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Amânarea zidirii Templului

41Vrăjmașii

4:1
Vers. 7-9.

lui Iuda și Beniamin au auzit că fiii robiei zidesc un templu Domnului Dumnezeului lui Israel. 2Au venit la Zorobabel și la capii de familii și le-au zis: „Să zidim și noi cu voi, căci și noi chemăm ca și voi pe Dumnezeul vostru și-I aducem jertfe din vremea lui Esar-Hadon
4:2
2 Împ. 17:24,32,33
19:37
, împăratul Asiriei, care ne-a adus aici.” 3Dar Zorobabel, Iosua și ceilalţi capi ai familiilor lui Israel le-au răspuns: „Nu
4:3
Neem. 2:20
se cuvine să zidiţi împreună cu noi Casa Dumnezeului nostru, ci noi singuri o vom zidi Domnului Dumnezeului lui Israel, cum ne-a poruncit
4:3
Cap. 1:1-3.

împăratul Cirus, împăratul perșilor.” 4Atunci, oamenii
4:4
Cap. 3:3.

ţării au înmuiat inima poporului lui Iuda, l-au înfricoșat, ca să-l împiedice să zidească, 5și au mituit cu preţ de argint pe sfetnici, ca să-i zădărnicească lucrarea. Așa a fost tot timpul vieţii lui Cirus, împăratul perșilor, până la domnia lui Darius, împăratul perșilor. 6Sub domnia lui Asuerus, la începutul domniei lui, au scris o pâră împotriva locuitorilor din Iuda și din Ierusalim. 7Și, pe vremea lui Artaxerxe, Bișlam, Mitredat, Tabeel și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, au scris lui Artaxerxe, împăratul perșilor. Scrisoarea a fost scrisă cu slove aramaice și tălmăcită în limba aramaică. 8Dregătorul Rehum și logofătul Șimșai au scris împăratului Artaxerxe scrisoarea următoare la Ierusalim. 9Dregătorul Rehum, logofătul Șimșai și ceilalţi tovarăși de slujbă ai lor, cei din Din
4:9
2 Împ. 17:30,31
, din Arfarsatac, din Tarpel, din Afaras, din Erec, din Babilon, din Susa, din Deha, din Elam 10și celelalte popoare pe care le-a mutat marele și vestitul Osnapar și le-a așezat în cetatea Samariei și în celelalte locuri de dincoace de râu și așa mai departe. 11Iată cuprinsul scrisorii pe care au trimis-o împăratului Artaxerxe: „Robii tăi, oamenii de dincoace de râu, și așa mai departe. 12Să știe împăratul că iudeii plecaţi de la tine și veniţi printre noi la Ierusalim zidesc din nou cetatea aceea răzvrătită și rea, îi ridică zidurile și-i dreg temeliile. 13Să știe dar împăratul că, dacă se va zidi cetatea aceasta și i se vor ridica zidurile, nu vor mai plăti nici bir
4:13
Cap. 7:24.

, nici dare, nici drept de trecere, și vistieria împărătească va suferi din pricina aceasta. 14Și, fiindcă noi mâncăm sarea curţii domnești și nu ne șade bine să vedem pe împărat păgubit, trimitem împăratului aceste știri. 15Să se facă cercetări în Cartea Cronicilor părinţilor tăi și vei găsi și vei vedea în Cartea Cronicilor că cetatea aceasta este o cetate răzvrătită, vătămătoare împăraţilor și ţinuturilor și că s-a dedat la răscoală încă din vremuri străbune. De aceea a fost nimicită cetatea aceasta. 16Facem cunoscut împăratului că, dacă va fi zidită din nou cetatea aceasta și dacă i se vor ridica zidurile, prin chiar faptul acesta nu vei mai avea stăpânire dincoace de râu.” 17Iată răspunsul trimis de împărat dregătorului Rehum, logofătului Șimșai și celorlalţi tovarăși ai lui de slujbă, care locuiau la Samaria și în alte locuri de cealaltă parte a râului. „Sănătate și așa mai departe. 18Scrisoarea pe care ne-aţi trimis-o a fost citită întocmai înaintea mea. 19Am dat poruncă să se facă cercetări și s-a găsit că, din vremuri vechi, cetatea aceasta s-a răsculat împotriva împăraţilor și s-a dedat la răscoală și la răzvrătire. 20Au fost la Ierusalim împăraţi puternici, stăpâni
4:20
1 Împ. 4:21Ps. 72:8
peste toată ţara de dincolo
4:20
Gen. 15:18Ios. 1:4
de râu și cărora li se plătea bir, dare și drept de trecere pe drum. 21Ca urmare, porunciţi să înceteze lucrările oamenilor acelora și să nu se mai zidească cetatea aceasta până ce nu vor avea o învoire din partea mea. 22Vedeţi să nu vă abateţi de la porunca aceasta, ca să nu crească răul acela spre paguba împăraţilor.” 23Îndată ce s-a citit cuprinsul scrisorii împăratului Artaxerxe înaintea lui Rehum, înaintea logofătului Șimșai și înaintea tovarășilor lor de slujbă, s-au dus în grabă la Ierusalim, la iudei, și i-au oprit cu silă și cu putere de la lucrările lor. 24Atunci s-a oprit lucrarea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim și a fost oprită până în anul al doilea al domniei lui Darius, împăratul perșilor.