Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

Zidirea Templului începe iarăși

51Prorocii Hagai

5:1
Hag. 1:1
, prorocul, și Zaharia
5:1
Zah. 1:1
, fiul lui Ido, au prorocit iudeilor care erau în Iuda și la Ierusalim în Numele Dumnezeului lui Israel. 2Atunci, Zorobabel
5:2
Cap. 3:2.

, fiul lui Șealtiel, și Iosua, fiul lui Ioţadac, s-au sculat și au început zidirea Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. Și împreună cu ei erau și prorocii lui Dumnezeu care-i ajutau. 3În aceeași vreme, Tatnai
5:3
Vers. 6. Cap. 6:6.

, dregătorul de dincoace de râu, Șetar-Boznai și tovarășii lor de slujbă au venit la ei și le-au vorbit așa: „Cine
5:3
Vers. 9.

v-a dat învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?” 4Ei le-au mai
5:4
Vers. 10.

zis: „Care sunt numele oamenilor care zidesc clădirea aceasta?” 5Dar ochiul
5:5
Cap. 7:6,28.
Ps. 33:18
lui Dumnezeu veghea asupra bătrânilor iudeilor. Și au lăsat să meargă înainte lucrările până la trimiterea unei înștiinţări către Darius și până la primirea unei scrisori
5:5
Cap. 6:6.

de la el în această privinţă. 6Iată cuprinsul scrisorii trimise împăratului Darius de Tatnai, dregătorul de dincoace de râu, de Șetar-Boznai
5:6
Cap. 4:9.

și tovarășii lor din Afarsac, care locuiau dincoace de râu. 7I-au trimis o scrisoare cu următorul cuprins:

„Către împăratul Darius, sănătate! 8Să știe împăratul că ne-am dus în ţinuturile lui Iuda, la Casa Dumnezeului celui mare. Ea se zidește din pietre cioplite și în pereţi se pune lemn; lucrul merge repede și izbutește în mâinile lor. 9Am întrebat pe bătrâni și le-am vorbit așa: ‘Cine v-a dat

5:9
Vers. 3,4.

învoire să zidiţi casa aceasta și să ridicaţi zidurile acestea?’ 10Le-am cerut și numele lor, ca să ţi le facem cunoscute, și am pus în scris numele oamenilor care sunt în fruntea lor. 11Iată răspunsul pe care ni l-au dat: ‘Noi suntem slujitorii Dumnezeului cerurilor și al pământului și zidim din nou casa care fusese zidită acum mulţi ani. Un mare împărat
5:11
1 Împ. 6:1
al lui Israel o zidise și o isprăvise. 12Dar, după ce
5:12
2 Cron. 36:16,17
părinţii noștri au mâniat pe Dumnezeul cerurilor, El i-a dat în mâinile lui Nebucadneţar
5:12
2 Împ. 24:2
25:8,9,11
, împăratul Babilonului, haldeeanul care a nimicit casa aceasta și a luat pe popor rob la Babilon. 13Totuși, în cel dintâi an al lui Cirus
5:13
Cap. 1:1.

, împăratul Babilonului, împăratul Cirus a dat poruncă să se zidească din nou această casă a lui Dumnezeu. 14Și chiar împăratul Cirus a scos din templul din Babilon uneltele de aur
5:14
Cap. 1:7,8;
6:5
și de argint ale Casei lui Dumnezeu, pe care le luase Nebucadneţar din Templul de la Ierusalim și le dusese în templul din Babilon, le-a dat în mâna așa-zisului
5:14
Hag. 1:14
2:21
Șeșbaţar, pe care l-a pus dregător, 15și i-a zis: «Ia uneltele acestea, du-te de le pune în Templul din Ierusalim și să se zidească din nou Casa lui Dumnezeu pe locul unde era.» 16Acest Șeșbaţar a venit dar și a pus
5:16
Cap. 3:8,10.

temeliile Casei lui Dumnezeu la Ierusalim. De atunci până acum se zidește ea, și nu s-a
5:16
Cap. 6:15.

isprăvit.’ 17Acum, dacă împăratul găsește cu cale, să se facă cercetări
5:17
Cap. 6:1,2.

în casa vistieriilor împăratului la Babilon, ca să vadă dacă s-a dat din partea împăratului Cirus o poruncă pentru zidirea Casei acesteia a lui Dumnezeu la Ierusalim. Apoi, să ne trimită împăratul voinţa lui asupra acestui lucru.”