Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
7

Venirea lui Ezra la Ierusalim

71După aceste lucruri, sub domnia lui

7:1
Neem. 2:1
Artaxerxe, împăratul perșilor, a venit Ezra, fiul
7:1
1 Cron. 6:14
lui Seraia, fiul lui Azaria, fiul lui Hilchia, 2fiul lui Șalum, fiul lui Ţadoc, fiul lui Ahitub, 3fiul lui Amaria, fiul lui Azaria, fiul lui Meraiot, 4fiul lui Zerahia, fiul lui Uzi, fiul lui Buchi, 5fiul lui Abișua, fiul lui Fineas, fiul lui Eleazar, fiul lui Aaron, marele preot. 6Acest Ezra a venit din Babilon: era un cărturar iscusit
7:6
Vers. 11,12,21.

în Legea lui Moise, dată de Domnul Dumnezeul lui Israel. Și, fiindcă mâna
7:6
Vers. 9. Cap. 8:22,31.

Domnului Dumnezeului său era peste el, împăratul i-a dat tot ce ceruse. 7Mulţi din copiii lui Israel, din preoţi și din leviţi
7:7
Cap. 2:43;
8:20
, din cântăreţi, din ușieri și din slujitorii
7:7
Cap. 8:1.

Templului au venit
7:7
Cap. 8:15.

și ei la Ierusalim în al șaptelea an al împăratului Artaxerxe. 8Ezra a venit la Ierusalim în a cincea lună a anului al șaptelea al împăratului. 9Plecase din Babilon în ziua întâi a lunii întâi și a ajuns la Ierusalim în ziua întâi a lunii a cincea, mâna bună
7:9
Vers. 6.
Neem. 2:8,18
a Dumnezeului său fiind peste el. 10Căci Ezra își pusese inima să adâncească și să împlinească
7:10
Ps. 119:45
Legea Domnului și să înveţe
7:10
Vers. 6,25.
Deut. 33:10Neem. 8:1-8Mal. 2:7
pe oameni în mijlocul lui Israel legile și poruncile. 11Iată cuprinsul scrisorii date de împăratul Artaxerxe preotului și cărturarului Ezra, care învăţa poruncile și legile Domnului cu privire la Israel: 12„Artaxerxe, împăratul
7:12
Ezec. 26:7Dan. 2:37
împăraţilor, către Ezra, preotul și cărturarul iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, și așa mai departe: 13Am dat poruncă să se lase să plece aceia din poporul lui Israel, din preoţii și din leviţii lui care se află în împărăţia mea și care vor să plece cu tine la Ierusalim. 14Tu ești trimis de împăratul și de cei șapte sfetnici
7:14
Est. 1:14
ai lui să cercetezi în Iuda și Ierusalim, după Legea Dumnezeului tău, care este în mâinile tale, 15și să duci argintul și aurul pe care împăratul și sfetnicii săi l-au dăruit cu dragă inimă Dumnezeului lui Israel, a cărui locuinţă
7:15
2 Cron. 6:2Ps. 135:21
este la Ierusalim, 16tot argintul și aurul
7:16
Cap. 8:25.

pe care-l vei găsi în tot ţinutul Babilonului și darurile de bunăvoie făcute de popor
7:16
1 Cron. 29:6,9
și preoţi pentru Casa Dumnezeului lor la Ierusalim. 17Ca urmare, vei avea grijă să cumperi cu argintul acesta viţei, berbeci, miei și ce trebuie pentru darurile
7:17
Num. 15:13
de mâncare și jertfele de băutură și să
7:17
Deut. 12:5,11
le aduci pe altarul Casei Dumnezeului vostru la Ierusalim. 18Cu celălalt argint și aur să faceţi ce veţi crede de cuviinţă, tu și fraţii tăi, potrivit cu voia Dumnezeului vostru. 19Pune înaintea Dumnezeului din Ierusalim uneltele care-ţi vor fi încredinţate pentru slujba Casei Dumnezeului tău. 20Să scoţi din casa vistieriilor împăratului ce va trebui pentru celelalte cheltuieli pe care le vei avea de făcut cu privire la Casa Dumnezeului tău. 21Eu, împăratul Artaxerxe, dau poruncă tuturor vistiernicilor de dincolo de râu să dea îndată lui Ezra, preot și cărturar iscusit în Legea Dumnezeului cerurilor, tot ce vă va cere, 22până la o sută de talanţi de argint, o sută de cori de grâu, o sută de baţi de vin, o sută de baţi de untdelemn și sare câtă va vrea. 23Tot ce este poruncit de Dumnezeul cerurilor să se facă întocmai pentru Casa Dumnezeului cerurilor, pentru ca să nu vină mânia Lui asupra împărăţiei, asupra împăratului și asupra fiilor săi. 24Vă facem cunoscut că nu puteţi pune nici bir, nici dare, nici vamă de trecere peste niciunul din preoţi, din leviţi, din cântăreţi, din ușieri, din slujitorii Templului și din slujitorii acestei Case a lui Dumnezeu. 25Și tu, Ezra, după înţelepciunea lui Dumnezeu pe care o ai, pune
7:25
Exod 18:21,22Deut. 16:18
judecători și dregători care să facă dreptate la tot poporul de dincolo de râu, tuturor celor ce cunosc legile Dumnezeului tău și fă-le cunoscute celor ce nu le cunosc
7:25
Vers. 10.
2 Cron. 17:7Mal. 2:7Mat. 23:2,3
. 26Oricine nu va păzi întocmai Legea Dumnezeului tău și legea împăratului să fie osândit la moarte, la surghiun, la o gloabă sau la temniţă.” 27Binecuvântat
7:27
1 Cron. 29:10
să fie Domnul Dumnezeul părinţilor noștri, care
7:27
Cap. 6:22.

a pregătit inima împăratului ca să slăvească astfel Casa Domnului la Ierusalim 28și a îndreptat
7:28
Cap. 9:9.

asupra mea bunăvoinţa împăratului, a sfetnicilor săi și a tuturor căpeteniilor puternice ale lui! Întărit de mâna
7:28
Cap. 5:5. Vers. 6,9. Cap. 8:18.

Domnului Dumnezeului meu, care era asupra mea, am strâns pe căpeteniile lui Israel ca să plece cu mine.