Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
8

Tovarășii lui Ezra

81Iată capii de familii și spiţele de neam ale celor ce s-au suit cu mine din Babilon, sub domnia împăratului Artaxerxe. 2Din fiii lui Fineas, Gherșom; din fiii lui Itamar, Daniel; din fiii lui David, Hatuș

8:2
1 Cron. 3:22
, 3din fiii lui Șecania; din fiii lui Pareoș
8:3
Cap. 2:3.

, Zaharia și cu el o sută cincizeci de bărbaţi înscriși; 4din fiii lui Pahat-Moab, Elioenai, fiul lui Zerahia, și cu el două sute de bărbaţi; 5din fiii lui Șecania, fiul lui Iahaziel, și cu el trei sute de bărbaţi; 6din fiii lui Adin, Ebed, fiul lui Ionatan, și cu el cincizeci de bărbaţi; 7din fiii lui Elam, Isaia, fiul Ataliei, și cu el șaptezeci de bărbaţi; 8din fiii lui Șefatia, Zebadia, fiul lui Micael, și cu el optzeci de mii de bărbaţi; 9din fiii lui Ioab, Obadia, fiul lui Iehiel, și cu el două sute optsprezece bărbaţi; 10din fiii lui Șelomit, fiul lui Iosifia, și cu el o sută șaizeci de bărbaţi; 11din fiii lui Bebai, Zaharia, fiul lui Bebai, și cu el douăzeci și opt de bărbaţi; 12din fiii lui Azgad, Iohanan, fiul lui Hacatan, și cu el o sută zece bărbaţi; 13din fiii lui Adonicam, cei din urmă, ale căror nume iată-le: Elifelet, Ieiel și Șemaia și cu ei șaizeci de bărbaţi; 14din fiii lui Bigvai, Utai și Zabud și cu ei șaptezeci de bărbaţi. 15I-am strâns la râul care curge spre Ahava și am tăbărât acolo trei zile. Am căutat între popor și preoţi, și n-am găsit acolo pe niciunul din fiii lui
8:15
Cap. 7:7.

Levi. 16Atunci am trimis să cheme pe căpeteniile Eliezer, Ariel, Șemaia, Elnatan, Iarib, Elnatan, Natan, Zaharia și Meșulam și pe învăţătorii Ioiarib și Elnatan. 17I-am trimis la căpetenia Ido, care locuia la Casifia, și am pus în gura lor ce trebuiau să spună lui Ido și fraţilor săi, slujitori ai Templului, care erau la Casifia, ca să ne aducă slujitori pentru Casa Dumnezeului nostru. 18Și, fiindcă mâna cea bună a Dumnezeului nostru era peste noi, ne-au adus
8:18
Neem. 8:7
9:4,5
pe Serebia, bărbat cu minte, dintre fiii lui Mahli, fiul lui Levi, fiul lui Israel, și cu el pe fiii și fraţii lui, în număr de optsprezece; 19pe Hașabia și cu el pe Isaia, dintre fiii lui Merari, fraţii săi și fiii lor, în număr de douăzeci, 20și dintre slujitorii
8:20
Cap. 2:43.

Templului, pe care David și căpeteniile îi puseseră în slujba leviţilor, două sute douăzeci de slujitori ai Templului, toţi numiţi pe nume. 21Acolo, la râul Ahava, am vestit
8:21
2 Cron. 20:3
un post de smerire
8:21
Lev. 16:29
23:29Is. 58:3,5
înaintea Dumnezeului nostru, ca să cerem de la El o
8:21
Ps. 5:8
călătorie fericită pentru noi, pentru copiii noștri și pentru tot ce era al nostru. 22Mi-era rușine
8:22
1 Cor. 9:15
să cer împăratului o oaste de însoţire și călăreţi ca să ne ocrotească împotriva vrăjmașului pe drum, căci spusesem împăratului: „Mâna
8:22
Cap. 7:6,9,28.

Dumnezeului nostru este, spre binele
8:22
Ps. 33:18,19
34:15,22Rom. 8:28
lor, peste toţi cei ce-L caută, dar puterea și mânia
8:22
Ps. 34:16
Lui sunt peste toţi cei ce-L părăsesc
8:22
2 Cron. 15:2
.” 23Pentru aceasta am postit și am chemat pe Dumnezeul nostru. Și El ne-a ascultat
8:23
1 Cron. 5:202 Cron. 33:13Is. 19:22
. 24Am ales douăsprezece căpetenii dintre preoţi, pe Șerebia, Hașabia și zece din fraţii lor. 25Am cântărit înaintea lor argintul
8:25
Cap. 7:15,16.

, aurul și uneltele date în dar pentru Casa Dumnezeului nostru de către împărat, sfetnicii și căpeteniile lui și de toţi cei din Israel care se aflau acolo. 26Am dat în mâinile lor șase sute cincizeci de talanţi de argint, unelte de argint de o sută de talanţi, o sută de talanţi de aur, 27douăzeci de pahare de aur de o mie de darici și două vase de aramă frumos poleită, tot atât de scumpă ca aurul. 28Apoi le-am zis: „Sunteţi închinaţi
8:28
Lev. 21:6-8Deut. 33:8
Domnului. Vasele acestea sunt lucruri sfinte
8:28
Lev. 22:2,3Num. 4:4,15,19,20
și argintul și aurul acesta sunt un dar de bunăvoie făcut Domnului Dumnezeului părinţilor voștri. 29Fiţi cu ochii în patru și luaţi lucrurile acestea sub paza voastră, până le veţi cântări înaintea căpeteniilor preoţilor și înaintea leviţilor, și înaintea capilor de familii ai lui Israel, la Ierusalim, în cămările Casei Domnului.” 30Și preoţii și leviţii au luat greutatea argintului, aurului și vaselor, ca să le ducă la Ierusalim, în Casa Dumnezeului nostru. 31Am plecat de la râul Ahava ca să ne ducem la Ierusalim în a douăsprezecea zi a lunii întâi. Mâna
8:31
Cap. 7:6,9,28.

Dumnezeului nostru a fost peste noi și ne-a păzit de loviturile vrăjmașului și de orice piedică pe drum. 32Am ajuns
8:32
Neem. 2:11
la Ierusalim și ne-am odihnit acolo trei zile. 33În ziua a patra, am cântărit
8:33
Vers. 26,30.

în Casa Dumnezeului nostru argintul, aurul și vasele pe care le-am încredinţat lui Meremot, fiul lui Urie, preotul. Cu el era Eleazar, fiul lui Fineas, și împreună cu ei leviţii Iozabad, fiul lui Iosua, și Noadia, fiul lui Binui. 34Fiind cercetate toate după număr și greutate, au pus atunci în scris greutatea tuturor. 35Fiii robiei întorși din robie au adus, ca ardere-de-tot
8:35
Cap. 6:17.

Dumnezeului lui Israel, doisprezece viţei pentru tot Israelul, nouăzeci și șase de berbeci, șaptezeci și șapte de miei și doisprezece ţapi, ca jertfe ispășitoare, toate ca ardere-de-tot Domnului. 36Au dat poruncile
8:36
Cap. 7:21.

împăratului dregătorilor împăratului și cârmuitorilor de dincoace de râu, care au ajutat pe popor și Casa lui Dumnezeu.