Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
9

Rugăciunea lui Ezra

91După ce s-a sfârșit lucrul acesta, căpeteniile s-au apropiat de mine și au zis: „Poporul lui Israel, preoţii și leviţii nu s-au despărţit

9:1
Cap. 6:21.
Neem. 9:2
de popoarele acestor ţări și au făcut
9:1
Deut. 12:30,31
urâciunile lor, ale canaaniţilor, hetiţilor, fereziţilor, iebusiţilor, amoniţilor, moabiţilor, egiptenilor și amoriţilor. 2Căci și-au
9:2
Exod 34:16Deut. 7:3Neem. 13:23
luat neveste din fetele lor pentru ei și pentru fiii lor și au amestecat
9:2
Exod 19:6
22:31Deut. 7:6
14:2
neamul
9:2
2 Cor. 6:14
sfânt cu popoarele ţărilor acestora. Și căpeteniile și dregătorii au fost cei dintâi care au săvârșit păcatul acesta.” 3Când am auzit lucrul acesta, mi-am sfâșiat
9:3
Iov 1:20
hainele și mantaua, mi-am smuls părul din cap și perii din barbă și am stat jos mâhnit
9:3
Ps. 143:4
. 4Atunci s-au strâns la mine toţi cei ce se temeau
9:4
Cap. 10:3.
Is. 66:2
de cuvintele Dumnezeului lui Israel, din pricina păcatului fiilor robiei. Și eu am stat jos mâhnit până la jertfa de seară
9:4
Exod 29:39
. 5Apoi, în clipa jertfei de seară, m-am sculat din smerirea mea, cu hainele și mantaua sfâșiate, am căzut în genunchi, am întins
9:5
Exod 9:29,33
mâinile spre Domnul Dumnezeul meu și am zis: 6„Dumnezeule, sunt uluit și mi-e
9:6
Dan. 9:7,8
rușine, Dumnezeule, să-mi ridic faţa spre Tine. Căci fărădelegile
9:6
Ps. 38:4
noastre s-au înmulţit deasupra capetelor noastre și greșelile noastre au ajuns
9:6
2 Cron. 28:9Apoc. 18:5
până la ceruri. 7Din zilele părinţilor noștri, am fost foarte
9:7
Ps. 106:6Dan. 9:5,6,8
vinovaţi până în ziua de azi și din pricina fărădelegilor noastre am
9:7
Deut. 28:36,64Neem. 9:30
fost daţi noi, împăraţii noștri și preoţii noștri în mâinile împăraţilor străini, pradă sabiei, robiei, jafului și rușinii
9:7
Dan. 9:7,8
care ne acoperă astăzi faţa. 8Și totuși Domnul Dumnezeul nostru S-a îndurat de noi, lăsându-ne câţiva oameni scăpaţi și dându-ne un adăpost în locul Lui cel sfânt, ca să ne lumineze
9:8
Ps. 13:3
34:5
ochii și să ne dea puţină răsuflare în mijlocul robiei noastre. 9Căci
9:9
Neem. 9:36
suntem robi, dar Dumnezeu
9:9
Ps. 136:23
nu ne-a părăsit în robia noastră. A îndreptat spre noi bunăvoinţa
9:9
Cap. 7:28.

împăraţilor perșilor și ei ne-au dat o nouă putere de viaţă, ca să putem zidi Casa Dumnezeului nostru și să-i dregem dărâmăturile, făcându-ne astfel rost de un loc de adăpost
9:9
Is. 5:2
în Iuda și la Ierusalim. 10Acum, ce să mai zicem noi după aceste lucruri, Dumnezeule? Căci am părăsit poruncile Tale, 11pe care ni le porunciseși prin robii Tăi, prorocii, zicând: ‘Ţara în care intraţi s-o stăpâniţi este o ţară întinată
9:11
Cap. 6:21.

de necurăţiile popoarelor din aceste ţinuturi, de urâciunile cu care au umplut-o de la un capăt la altul, cu necurăţiile lor. 12Să nu
9:12
Exod 23:32
34:16Deut. 7:3
daţi deci pe fetele voastre după fiii lor, nici să nu luaţi pe fetele lor de neveste pentru fiii voștri și să nu vă pese
9:12
Deut. 23:6
niciodată nici de propășirea lor, nici de bunăstarea lor. În chipul acesta veţi ajunge tari, veţi mânca cele mai bune roade ale ţării și o veţi lăsa
9:12
Prov. 13:22
20:7
pe veci moștenire fiilor voștri.’ 13După tot ce ni s-a întâmplat din pricina faptelor rele și a marilor greșeli pe care le-am făcut, măcar că Tu, Dumnezeule, nu ne-ai pedepsit
9:13
Ps. 103:10
după fărădelegile noastre, se cuvine ca, acum, când ne-ai păstrat pe acești oameni scăpaţi, 14să începem iarăși să călcăm
9:14
Ioan 5:142 Pet. 2:20,21
poruncile Tale și să ne încuscrim
9:14
Vers. 2.
Neem. 13:23,27
cu aceste popoare urâcioase? N-ar
9:14
Deut. 9:8
izbucni atunci iarăși mânia Ta împotriva noastră, până acolo încât ne-ar nimici, fără să lase nici rămășiţă, nici robi izbăviţi? 15Doamne, Dumnezeul lui Israel, Tu ești drept
9:15
Neem. 9:33Dan. 9:14
, căci astăzi noi suntem o rămășiţă de robi izbăviţi. Iată-ne înaintea
9:15
Rom. 3:19
Ta ca niște
9:15
1 Cor. 15:17
vinovaţi și din această pricină nu putem sta
9:15
Ps. 130:3
înaintea Ta.”