Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
1

Urare

11Pavel, apostol nu de la oameni, nici

1:1
Vers. 11,12.

printr-un om, ci prin
1:1
Fapte 9:6Fapte 22:10,15,21
26:16Tit 1:3
Isus Hristos și prin Dumnezeu Tatăl, care
1:1
Fapte 2:24
L-a înviat din morţi, 2și toţi fraţii care
1:2
Filip. 2:22
4:21
sunt împreună cu mine, către Bisericile
1:2
1 Cor. 16:1
Galatiei: 3Har
1:3
Rom. 1:71 Cor. 1:32 Cor. 1:2Efes. 1:2Filip. 1:2Col. 1:21 Tes. 1:12 Tes. 1:22 Ioan 3
și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl și de la Domnul nostru Isus Hristos! 4El
1:4
Mat. 20:28Rom. 4:25Tit 2:14
S-a dat pe Sine Însuși pentru păcatele noastre ca să ne smulgă din acest
1:4
Is. 65:17Ioan 15:19
17:14Evr. 2:5
6:51 Ioan 5:19
veac rău, după voia Dumnezeului nostru și Tatăl. 5A Lui să fie slava în vecii vecilor! Amin.

Nestatornicia galatenilor

6Mă mir că treceţi așa de repede de la Cel ce v-a chemat prin harul lui Hristos la o altă evanghelie

1:6
Cap. 5:8.

. 7Nu doar că
1:7
2 Cor. 11:4Fapte 15:1,242 Cor. 2:17
11:13
este o altă evanghelie, dar sunt unii oameni care vă tulbură și voiesc să răstoarne Evanghelia lui Hristos. 8Dar chiar dacă noi
1:8
1 Cor. 16:22
înșine sau un înger din cer ar veni să vă propovăduiască o evanghelie deosebită de aceea pe care v-am propovăduit-o noi, să fie anatema! 9Cum am mai spus, o spun și acum: Dacă vă propovăduiește cineva o evanghelie deosebită
1:9
Deut. 4:2
12:32Prov. 30:6Apoc. 22:18
de aceea pe care aţi primit-o, să fie anatema! 10Caut
1:10
1 Tes. 2:4
eu oare
1:10
1 Sam. 24:7Mat. 28:141 Ioan 3:19
, în clipa aceasta, să capăt bunăvoinţa oamenilor sau bunăvoinţa lui Dumnezeu? Sau caut
1:10
1 Tes. 2:4Iac. 4:4
să plac oamenilor? Dacă aș mai căuta să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos.

Evanghelia lui Pavel

11Fraţilor

1:11
1 Cor. 15:1
, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, 12pentru că n-am primit-o, nici
1:12
1 Cor. 15:1,3
n-am învăţat-o de la vreun om, ci prin
1:12
Efes. 3:3Fapte 9:1
22:4
26:11
descoperirea lui Isus Hristos. 13Aţi auzit, în adevăr, care era purtarea mea de altădată, în religia iudeilor. Cum, adică, prigoneam peste
1:13
1 Tim. 1:13
măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd
1:13
Fapte 8:3
în ea 14și cum eram mai înaintat în religia iudeilor decât mulţi din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însufleţit de o râvnă
1:14
Fapte 22:3
26:9Filip. 3:6
nespus de mare pentru datinile strămoșești
1:14
Ier. 9:14Mat. 15:2Marcu 7:5
. 15Dar, când Dumnezeu, care
1:15
Is. 49:1,5Ier. 1:5Fapte 9:15
13:2
22:14,15Rom. 1:1
m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale 16
1:16
2 Cor. 4:6
descopere în mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc
1:16
Fapte 9:15
22:21
26:17,18Rom. 11:13Efes. 3:8
între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om
1:16
Mat. 16:171 Cor. 15:50Efes. 6:12
, 17nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia. Apoi m-am întors din nou la Damasc. 18După trei ani, m-am suit
1:18
Fapte 9:26
la Ierusalim să fac cunoștinţă cu Chifa și am rămas la el cincisprezece zile. 19Dar n-am văzut pe
1:19
1 Cor. 9:5
niciunul altul dintre apostoli decât pe
1:19
Mat. 13:55Marcu 6:3
Iacov, fratele Domnului. 20În cele ce vă scriu, iată
1:20
Rom. 9:1
, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. 21După aceea
1:21
Fapte 9:30
m-am dus în ţinuturile Siriei și Ciliciei. 22Și eram încă necunoscut la faţă Bisericilor
1:22
1 Tes. 2:14
lui Hristos
1:22
Rom. 16:7
care sunt în Iudeea. 23Ele auzeau doar spunându-se: „Cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credinţa pe care căuta s-o nimicească odinioară.” 24Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea.