Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Încuviinţarea apostolilor

21După paisprezece ani, m-am

2:1
Fapte 15:2
suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. 2M-am suit, în urma unei descoperiri, și le-am
2:2
Fapte 15:12
arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeosebi celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg
2:2
Filip. 2:161 Tes. 3:5
sau să fi alergat în zadar. 3Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur 4din pricina fraţilor
2:4
Fapte 15:1,242 Cor. 11:26
mincinoși, furișaţi și strecuraţi printre noi ca să pândească slobozenia
2:4
Cap. 3:25;
5:1,13
pe care o avem în Hristos Isus, cu gând să
2:4
2 Cor. 11:20
ne aducă la robie; 5noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul
2:5
Vers. 14. Cap. 3:1;
4:16
Evangheliei să rămână cu voi. 6Cei
2:6
Cap. 6:3.

ce sunt socotiţi ca fiind ceva – orice ar fi fost ei, nu-mi pasă: Dumnezeu
2:6
Fapte 10:34Rom. 2:11
nu caută la faţa oamenilor – aceștia, zic, ei, cei cu vază, nu
2:6
2 Cor. 12:11
mi-au adăugat nimic. 7Ba dimpotrivă, când au văzut
2:7
Fapte 13:46Rom. 1:5
11:131 Tim. 2:72 Tim. 1:11
că mie îmi
2:7
1 Tes. 2:4
fusese încredinţată Evanghelia pentru cei netăiaţi împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredinţată Evanghelia pentru cei tăiaţi împrejur – 8căci Cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiaţi împrejur făcuse
2:8
Fapte 9:15
13:2
22:21
26:17,181 Cor. 15:10Col. 1:29
și din mine apostolul neamurilor
2:8
Cap. 3:5.

9și când au cunoscut harul
2:9
Mat. 16:18Efes. 2:20Apoc. 21:14
care-mi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviţi ca stâlpi
2:9
Rom. 1:5
12:3,6
15:151 Cor. 15:10Efes. 3:8
, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoţire, ca să mergem să propovăduim: noi la neamuri, iar ei la cei tăiaţi împrejur. 10Ne-au spus numai să ne aducem aminte de cei săraci, și chiar așa
2:10
Fapte 11:30
24:17Rom. 15:251 Cor. 16:12 Cor. 8:9
am și căutat să fac.

Pavel înfruntă pe Petru

11Dar

2:11
Fapte 15:35
când a venit Chifa în Antiohia, i-am stat împotrivă în faţă, căci era de osândit. 12În adevăr, înainte de venirea unora de la Iacov, el
2:12
Fapte 10:28
11:3
mânca împreună cu neamurile, dar când au venit ei, s-a ferit și a stat deoparte de teama celor tăiaţi împrejur. 13Împreună cu el au început să se prefacă și ceilalţi iudei, așa că până și Barnaba a fost prins în laţul făţărniciei lor. 14Când i-am văzut eu că nu umblă drept după adevărul
2:14
Vers. 5.

Evangheliei, am spus lui Chifa în faţa
2:14
1 Tim. 5:20
tuturor: „Dacă
2:14
Fapte 10:28Fapte 11:3
tu, care ești iudeu, trăiești ca neamurile, și nu ca iudeii, cum silești pe neamuri să trăiască în felul iudeilor?” 15Noi
2:15
Fapte 15:10,11
suntem iudei din fire, iar nu păcătoși
2:15
Mat. 9:11Efes. 2:3,12
dintre neamuri. 16Totuși, fiindcă știm
2:16
Fapte 13:38,39
că omul nu este socotit neprihănit prin faptele Legii, ci
2:16
Rom. 1:17
3:22,28
8:3Evr. 7:18,19
numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut și noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin
2:16
Ps. 143:2Rom. 3:20
faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii. 17Dar, dacă, în timp ce căutăm să fim socotiţi neprihăniţi în Hristos, și noi înșine am fi găsiţi ca păcătoși
2:17
1 Ioan 3:8,9
, este oare Hristos un slujitor al păcatului? Nicidecum! 18Căci, dacă zidesc iarăși lucrurile pe care le-am stricat, mă arăt ca un călcător de lege. 19Căci eu, prin
2:19
Rom. 8:2
Lege, am
2:19
Rom. 6:14
7:4,6
murit faţă de Lege, ca să trăiesc
2:19
Rom. 6:112 Cor. 5:151 Tes. 5:10Evr. 9:141 Pet. 4:2
pentru Dumnezeu. 20Am fost răstignit
2:20
Rom. 6:66:14
împreună cu Hristos și trăiesc…, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viaţa pe care o trăiesc acum în trup o trăiesc
2:20
2 Cor. 5:151 Tes. 5:101 Pet. 4:2
în credinţa în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit
2:20
Cap. 1:4.
Efes. 5:2Tit 2:14
și S-a dat pe Sine Însuși pentru mine. 21Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu; căci dacă
2:21
Cap. 3:21.
Evr. 7:11Rom. 11:6
neprihănirea se capătă prin Lege, degeaba a murit Hristos.