Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
4

Moștenitorul și credinţa

41Dar câtă vreme moștenitorul este nevârstnic, eu spun că nu se deosebește cu nimic de un rob, măcar că este stăpân pe tot. 2Ci este sub epitropi și îngrijitori până la vremea rânduită de tatăl său. 3Tot așa și noi, când eram nevârstnici, eram

4:3
Vers. 9. Cap. 2:4;
5:1Col. 2:8,20Evr. 9:10
sub robia învăţăturilor începătoare ale lumii. 4Dar când
4:4
Gen. 49:10Dan. 9:24Marcu 1:15Efes. 1:10
a venit împlinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut
4:4
Ioan 1:14Rom. 1:3Filip. 2:7Evr. 2:14
din femeie
4:4
Gen. 3:15Is. 7:14Mica 5:3Mat. 1:23Luca 1:31
2:7
, născut sub
4:4
Mat. 5:17Luca 2:27
Lege, 5ca să
4:5
Mat. 20:28Efes. 1:7Tit 2:14Evr. 9:121 Pet. 1:18,19
răscumpere pe cei ce erau sub Lege, pentru ca
4:5
Ioan 1:12Efes. 1:5
să căpătăm înfierea. 6Și pentru că sunteţi fii, Dumnezeu ne-a trimis în inimă Duhul
4:6
Rom. 5:5
8:15
Fiului Său, care strigă: „Ava!”, adică „Tată!” 7Așa că nu mai ești rob, ci fiu; și dacă
4:7
Rom. 8:16,17
ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu.

Galatenii și învăţătorii mincinoși

8Odinioară, când nu cunoșteaţi

4:8
Efes. 2:121 Tes. 4:5
pe Dumnezeu, eraţi robiţi
4:8
Rom. 1:251 Cor. 12:2Efes. 2:11,121 Tes. 1:9
celor ce, din firea lor, nu sunt dumnezei. 9Dar acum, după ce
4:9
1 Cor. 8:3
13:122 Tim. 2:19
aţi cunoscut pe Dumnezeu, sau mai bine zis după ce aţi fost cunoscuţi de Dumnezeu, cum
4:9
Cap. 3:3.
Col. 2:20
vă mai întoarceţi iarăși la acele învăţături
4:9
Rom. 8:3
începătoare, slabe și sărăcăcioase, cărora vreţi să vă supuneţi din nou? 10Voi păziţi zile
4:10
Rom. 14:5Col. 2:16
, luni, vremuri și ani. 11Mă tem să
4:11
Cap. 2:2;
5:2,41 Tes. 3:5
nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. 12Fraţilor, vă rog să fiţi ca mine, căci și eu sunt ca voi. Nu
4:12
2 Cor. 2:5
mi-aţi făcut nicio nedreptate. 13Dimpotrivă, știţi că
4:13
1 Cor. 2:32 Cor. 11:30
12:7,9
în neputinţa trupului v-am propovăduit Evanghelia pentru întâia
4:13
Cap. 1:6.

dată. 14Și n-aţi arătat nici dispreţ, nici dezgust faţă de ceea ce era o ispită pentru voi în trupul meu, dimpotrivă, m-aţi primit ca
4:14
2 Sam. 19:27Zah. 12:8Mal. 2:7
pe un înger al lui Dumnezeu, ca
4:14
Mat. 10:40Luca 10:16Ioan 13:201 Tes. 2:13
pe Însuși Hristos Isus. 15Unde este dar fericirea voastră? Căci vă mărturisesc că, dacă ar fi fost cu putinţă, v-aţi fi scos până și ochii și mi i-aţi fi dat. 16M-am făcut oare vrăjmașul vostru pentru că
4:16
Cap. 2:5,14.

v-am spus adevărul? 17Nu cu gând bun
4:17
Rom. 10:22 Cor. 11:2
sunt plini de râvnă ei pentru voi, ci vor să vă dezlipească de noi ca să fiţi plini de râvnă faţă de ei. 18Este bine să fii plin de râvnă totdeauna pentru bine, nu numai când sunt de faţă la voi. 19Copilașii mei
4:19
1 Cor. 4:15Filim. 10Iac. 1:18
, pentru care iarăși simt durerile nașterii până ce va lua Hristos chip în voi! 20O, cum aș vrea să fiu acum de faţă la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred!

Pilda Agarei și a Sarei

21Spuneţi-mi voi, care voiţi să fiţi sub Lege, n-ascultaţi voi Legea? 22Căci este scris că Avraam a avut doi fii: unul

4:22
Gen. 16:15
din roabă și unul
4:22
Gen. 21:2
din femeia slobodă. 23Dar cel din roabă s-a
4:23
Rom. 9:7,8
născut în chip firesc, iar
4:23
Gen. 18:10,14
21:1,2Evr. 11:11
cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduinţă. 24Lucrurile acestea trebuie luate într-alt înţeles – acestea sunt două legăminte: unul de pe muntele Sinai
4:24
Deut. 23:2
naște pentru robie și este Agar, 25căci Agar este muntele Sinai din Arabia; și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. 26Dar Ierusalimul
4:26
Is. 2:2Evr. 12:22Apoc. 3:12
21:2,10
cel de sus este slobod și el este mama noastră. 27Fiindcă este scris: „Bucură-te
4:27
Is. 54:1
, stearpo, care nu naști deloc! Izbucnește de bucurie și strigă, tu, care nu ești în durerile nașterii! Căci copiii celei părăsite vor fi în număr mai mare decât copiii celei cu bărbat.” 28Și voi, fraţilor, ca și Isaac, voi sunteţi copii
4:28
Fapte 3:25Rom. 9:8
ai făgăduinţei. 29Și cum s-a întâmplat atunci, că cel
4:29
Gen. 21:9
ce se născuse în chip firesc prigonea pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa
4:29
Cap. 5:11;
6:12
se întâmplă și acum. 30Dar ce zice Scriptura
4:30
Cap. 3:8,22.

? „Izgonește
4:30
Gen. 21:10,12
pe roabă și pe fiul ei, căci fiul
4:30
Ioan 8:35
roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobode.” 31De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci
4:31
Ioan 8:36
ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi.