Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
5

51Rămâneţi dar tari

5:1
Ioan 8:32Rom. 6:181 Pet. 2:16
și nu vă plecaţi iarăși sub
5:1
Fapte 15:104:9
jugul robiei.

Slobozenia creștină

2Iată, eu, Pavel, vă spun că, dacă

5:2
Fapte 15:1
16:3
vă veţi tăia împrejur, Hristos nu vă va folosi la nimic. 3Și mărturisesc iarăși încă o dată oricărui om care primește tăierea împrejur că
5:3
Cap. 3:10.
este dator să împlinească toată Legea. 4Voi, care voiţi să fiţi socotiţi neprihăniţi prin Lege, v-aţi
5:4
Rom. 9:31,32
despărţit de Hristos; aţi căzut din
5:4
Evr. 12:15
har. 5Căci noi, prin Duhul, așteptăm
5:5
Rom. 8:24,252 Tim. 4:8
prin credinţă nădejdea neprihănirii. 6Căci
5:6
1 Cor. 7:196:15Col. 3:11
, în Isus Hristos, nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur n-au vreun preţ, ci credinţa
5:6
1 Tes. 1:3Iac. 2:18,20,22
care lucrează prin dragoste. 7Voi alergaţi
5:7
1 Cor. 9:24
bine: Cine
5:7
Cap. 3:1.
v-a tăiat calea ca să n-ascultaţi de adevăr? 8Înduplecarea aceasta nu vine de la Cel ce
5:8
Cap. 1:6.
v-a chemat. 9Puţin
5:9
1 Cor. 5:6
15:33
aluat face să se dospească toată plămădeala. 10Eu
5:10
2 Cor. 2:3
8:22
, cu privire la voi, am în Domnul încrederea că nu gândiţi altfel. Dar cel
5:10
Cap. 1:7.
ce vă tulbură va
5:10
2 Cor. 10:6
purta osânda, oricine ar fi el. 11Cât despre mine
5:11
Cap. 6:12.
, fraţilor, dacă mai propovăduiesc tăierea împrejur, de ce
5:11
1 Cor. 15:306:17
mai sunt prigonit? Atunci, pricina de poticnire a crucii s-a dus
5:11
1 Cor. 1:23
. 12Și
5:12
Ios. 7:251 Cor. 5:13
schilodească-se odată cei ce
5:12
Fapte 15:1,2,24
vă tulbură!

Îndemn să trăiască în dragoste

13Fraţilor, voi aţi fost chemaţi la slobozenie. Numai nu faceţi din slobozenie

5:13
1 Cor. 8:91 Pet. 2:162 Pet. 2:19Iuda 4
o pricină ca să trăiţi pentru firea pământească, ci
5:13
1 Cor. 9:19
slujiţi-vă unii altora în dragoste. 14Căci toată
5:14
Mat. 7:12
22:40Iac. 2:8
Legea se cuprinde într-o singură poruncă: „Să
5:14
Lev. 19:18Mat. 22:39Rom. 13:8,9
iubești pe aproapele tău ca pe tine însuţi.” 15Dar, dacă vă mușcaţi și vă mâncaţi unii pe alţii, luaţi seama să nu fiţi nimiciţi unii de alţii.

Faptele firii pământești și Duhul

16Zic dar: umblaţi

5:16
Rom. 6:12
8:1,4,12
13:141 Pet. 2:11
cârmuiţi de Duhul și nu împliniţi poftele firii pământești. 17Căci firea
5:17
Rom. 7:23
8:6,7
pământească poftește împotriva Duhului, și Duhul, împotriva firii pământești; sunt lucruri potrivnice unele altora, așa că
5:17
Rom. 7:15,19
nu puteţi face tot ce voiţi. 18Dacă
5:18
Rom. 6:14
8:2
sunteţi călăuziţi de Duhul, nu sunteţi sub Lege. 19Și faptele
5:19
1 Cor. 3:3Efes. 5:3Col. 3:5Iac. 3:14,15
firii pământești sunt cunoscute și sunt acestea: preacurvia, curvia, necurăţia, desfrânarea, 20închinarea la idoli, vrăjitoria, vrăjbile, certurile, zavistiile, mâniile, neînţelegerile, dezbinările, certurile de partide, 21pizmele, uciderile, beţiile, îmbuibările și alte lucruri asemănătoare cu acestea. Vă spun mai dinainte, cum am mai spus, că cei
5:21
1 Cor. 6:9Efes. 5:5Col. 3:6Apoc. 22:15
ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni Împărăţia lui Dumnezeu. 22Roada
5:22
Ioan 15:2Efes. 5:9
Duhului, dimpotrivă, este: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea
5:22
Col. 3:12Iac. 3:17
, facerea de bine
5:22
Rom. 15:14
, credincioșia
5:22
1 Cor. 13:7
, 23blândeţea, înfrânarea poftelor. Împotriva
5:23
1 Tim. 1:9
acestor lucruri nu este lege. 24Cei ce sunt ai lui Hristos Isus și-au răstignit
5:24
Rom. 6:6
13:141 Pet. 2:11
firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. 25Dacă
5:25
Rom. 8:4,5
trăim prin Duhul, să și umblăm prin Duhul. 26
5:26
Filip. 2:3
nu umblăm după o slavă deșartă, întărâtându-ne unii pe alţii și pizmuindu-ne unii pe alţii.

6

61Fraţilor, chiar dacă

6:1
Rom. 14:1
15:1Evr. 12:13Iac. 5:19
un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteţi duhovnicești
6:1
1 Cor. 2:15
3:1
, să-l ridicaţi cu
6:1
1 Cor. 4:212 Tes. 3:152 Tim. 2:25
duhul blândeţii. Și ia seama la tine însuţi ca
6:1
1 Cor. 7:5
10:12
să nu fii ispitit și tu. 2Purtaţi-vă
6:2
Rom. 15:11 Tes. 5:14
sarcinile unii altora și veţi împlini astfel legea
6:2
Ioan 13:14,15,34
15:12Iac. 2:81 Ioan 4:21
lui Hristos. 3Dacă
6:3
Rom. 12:31 Cor. 8:2
vreunul crede că este ceva, măcar că nu este nimic
6:3
2 Cor. 3:5
12:11
, se înșală singur. 4Fiecare
6:4
1 Cor. 11:282 Cor. 13:5
să-și cerceteze fapta lui, și atunci va avea cu ce să se laude numai în ceea ce-l privește pe el, și nu
6:4
Luca 18:11
cu privire la alţii; 5căci fiecare
6:5
Rom. 2:61 Cor. 3:8
își va purta sarcina lui însuși. 6Cine
6:6
Rom. 15:271 Cor. 9:11,14
primește învăţătura în Cuvânt să facă parte din toate bunurile lui și celui ce-l învaţă. 7Nu
6:7
1 Cor. 6:9
15:33
vă înșelaţi: „Dumnezeu
6:7
Iov 13:9
nu Se lasă să fie batjocorit.” Ce
6:7
Luca 16:25Rom. 2:62 Cor. 9:6
seamănă omul, aceea va și secera. 8Cine
6:8
Iov 4:8Prov. 11:18
22:8Osea 8:7
10:12Rom. 8:13Iac. 3:18
seamănă în firea lui pământească va secera din firea pământească putrezirea, dar cine seamănă în Duhul va secera din Duhul viaţa veșnică. 9
6:9
1 Cor. 15:582 Tes. 3:13
nu obosim în facerea binelui, căci, la vremea potrivită, vom secera, dacă
6:9
Mat. 24:13Evr. 3:6,14
10:36
12:3,5Apoc. 2:10
nu vom cădea de oboseală. 10Așadar
6:10
Ioan 9:4
12:35
, cât avem prilej, să
6:10
1 Tes. 5:151 Tim. 6:18Tit 3:8
facem bine la toţi, și mai ales fraţilor
6:10
Efes. 2:19Evr. 13:16
în credinţă. 11Uitaţi-vă cu ce slove mari v-am scris, cu însăși mâna mea! 12Toţi cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă
6:12
Cap. 2:3,14.
silesc să primiţi tăierea împrejur numai
6:12
Filip. 3:18
ca să nu sufere
6:12
Cap. 5:11.
ei prigonire pentru crucea lui Hristos. 13Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc Legea, ci voiesc doar ca voi să primiţi tăierea împrejur, pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. 14În ce mă privește
6:14
Filip. 3:3,7,8
, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus Hristos, prin care lumea este răstignită
6:14
Rom. 6:6
faţă de mine și eu, faţă de lume! 15Căci în
6:15
1 Cor. 7:19Col. 3:11
Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură
6:15
2 Cor. 5:17
nouă. 16Și
6:16
Ps. 125:5
peste toţi cei ce vor umbla după
6:16
Filip. 3:16
dreptarul acesta și peste Israelul
6:16
Rom. 2:29
4:12
9:6-8Filip. 3:3
lui Dumnezeu să fie pace și îndurare! 17De acum încolo nimeni să nu mă mai necăjească, pentru că port
6:17
2 Cor. 1:5
4:10
11:23Col. 1:24
semnele Domnului Isus pe trupul meu. 18Fraţilor, harul
6:18
2 Tim. 4:22Filim. 25
Domnului nostru Isus Hristos să fie cu duhul vostru! Amin.