Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Turnul Babel

111Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Șinear și au descălecat acolo. 3Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 4Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf

11:4
Deut. 1:28
să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiaţi pe toată faţa pământului!” 5Domnul
11:5
Cap. 18:21.

S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur
11:6
Cap. 9:19.
Fapte 17:26
popor și toţi au aceeași
11:6
Vers. 1.

limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus
11:6
Ps. 2:1
în gând. 7Haidem să Ne
11:7
Cap. 1:26.
Ps. 2:4Fapte 2:4-6
coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înţeleagă
11:7
Cap. 42:23.
Deut. 28:49Ier. 5:151 Cor. 14:2,11
vorba unii altora!” 8Și Domnul
11:8
Luca 1:51
i-a împrăștiat de acolo pe
11:8
Cap. 10:25,32.

toată faţa pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. 9De aceea, cetatea a fost numită Babel11:9 Adică: Încurcătură., căci
11:9
1 Cor. 14:23
acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată faţa pământului.

STRĂMOȘII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF

GENEZA 11:10—50:26

(Isaia 51:1,2. Evrei 11:13-16,39,40.)

Urmașii lui Sem

10Iată

11:10
Cap. 10:22.
1 Cron. 1:17
spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. 11După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12La vârsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah
11:12
Luca 3:36
. 13După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14La vârsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber. 15După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16La vârsta de treizeci și patru de ani, Eber
11:16
1 Cron. 1:19
a născut pe Peleg
11:16
Luca 3:35
. 17După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20La vârsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug
11:20
Luca 3:35
. 21După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și a născut fii și fiice. 24La vârsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah
11:24
Luca 3:34
. 25După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram
11:26
Ios. 24:21 Cron. 1:26
, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Iată spiţa neamului lui Terah.

Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea11:28 Referitor la Caldeea, regiune istorică situată în sudul Mesopotamiei, nucleul regatului caldeo-babilonian, întemeiat de Nabopolassar (sec. 7 î. Hr.).. 29Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai

11:29
Cap. 17:15;
20:12
și numele nevestei lui Nahor era Milca
11:29
Cap. 22:20.

, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. 30Sarai era
11:30
Cap. 16:1,2;
18:11,12
stearpă; n-avea copii deloc. 31Terah a luat
11:31
Cap. 12:1.

pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur
11:31
Neem. 9:7Fapte 7:4
, din Haldeea, ca să meargă în ţara
11:31
Cap. 10:19.

Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. 32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, și Terah a murit în Haran.