Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Plecarea și sosirea lui Avram în ţara Canaan

121Domnul

12:1
Cap. 15:7.
zisese lui Avram: „Ieși din ţara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2Voi face
12:2
Cap. 17:6;
din tine un neam mare și te voi
12:2
Cap. 24:35.
binecuvânta; îţi voi face un nume mare și
12:2
Cap. 28:4.
vei fi o binecuvântare. 3Voi binecuvânta
12:3
Cap. 27:29.
pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate
12:3
Cap. 18:18;
în tine.” 4Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile
12:5
Cap. 14:14.
pe care le câștigaseră în Haran
12:5
Cap. 11:31.
. Au plecat în ţara Canaan și au ajuns în ţara Canaan. 6Avram a străbătut
12:6
Evr. 11:9
ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul
12:6
Deut. 11:30Jud. 7:1
lui More. Canaaniţii
12:6
Cap. 10:18,19;
erau atunci în ţară. 7Domnul
12:7
Cap. 17:1.
S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei
12:7
Cap. 13:15;
tale.” Și Avram a zidit acolo un altar
12:7
Cap. 13:4.
Domnului, care i Se arătase. 8De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat
12:8
Cap. 13:4.
Numele Domnului. 9Avram și-a urmat
12:9
Cap. 13:3.
drumul, înaintând mereu spre miazăzi.

Avram în Egipt

10A venit însă o foamete

12:10
Cap. 26:1.
în ţară, și Avram s-a coborât
12:10
Ps. 105:13
în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare
12:10
Cap. 43:1.
foamete în ţară. 11Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă
12:11
Vers. 14. Cap. 26:7.
la faţă. 12Când te vor vedea egiptenii, vor zice: ‘Aceasta este nevasta lui!’ Și pe mine mă vor omorî
12:12
Cap. 20:11;
, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă. 13Spune
12:13
Cap. 20:5,13;
, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ţie.” 14Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut
12:14
Cap. 39:7.
că nevasta lui era foarte frumoasă. 15Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, și femeia a fost adusă
12:15
Cap. 20:2.
în casa lui Faraon. 16Pe Avram l-a primit bine
12:16
Cap. 20:14.
din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgăriţe și cămile. 17Dar Domnul a lovit
12:17
Cap. 20:18.
cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 18Atunci, Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce
12:18
Cap. 20:9;
nu mi-ai spus că este nevastă-ta? 19De ce ai zis: ‘Este sora mea’, și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o și pleacă!” 20Și Faraon
12:20
Prov. 21:1
a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea.