Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
11

Turnul Babel

111Tot pământul avea o singură limbă și aceleași cuvinte. 2Pornind ei înspre răsărit, au dat peste o câmpie în ţara Șinear și au descălecat acolo. 3Și au zis unul către altul: „Haidem să facem cărămizi și să le ardem bine în foc!” Și cărămida le-a ţinut loc de piatră, iar smoala le-a ţinut loc de var. 4Și au mai zis: „Haidem să ne zidim o cetate și un turn al cărui vârf

11:4
Deut. 1:28
să atingă cerul și să ne facem un nume, ca să nu fim împrăștiaţi pe toată faţa pământului!” 5Domnul
11:5
Cap. 18:21.
S-a coborât să vadă cetatea și turnul pe care-l zideau fiii oamenilor. 6Și Domnul a zis: „Iată, ei sunt un singur
11:6
Cap. 9:19.
popor și toţi au aceeași
11:6
Vers. 1.
limbă, și iată de ce s-au apucat; acum nimic nu i-ar împiedica să facă tot ce și-au pus
11:6
Ps. 2:1
în gând. 7Haidem să Ne
11:7
Cap. 1:26.
coborâm și să le încurcăm acolo limba, ca să nu-și mai înţeleagă
11:7
Cap. 42:23.
vorba unii altora!” 8Și Domnul
11:8
Luca 1:51
i-a împrăștiat de acolo pe
11:8
Cap. 10:25,32.
toată faţa pământului, așa că au încetat să zidească cetatea. 9De aceea, cetatea a fost numită Babel11:9 Adică: Încurcătură., căci
11:9
1 Cor. 14:23
acolo a încurcat Domnul limba întregului pământ și de acolo i-a împrăștiat Domnul pe toată faţa pământului.

STRĂMOȘII POPORULUI ISRAEL

DE LA AVRAAM PÂNĂ LA IOSIF

GENEZA 11:10—50:26

(Isaia 51:1,2. Evrei 11:13-16,39,40.)

Urmașii lui Sem

10Iată

11:10
Cap. 10:22.
spiţa neamului lui Sem. La vârsta de o sută de ani, Sem a născut pe Arpacșad, la doi ani după potop. 11După nașterea lui Arpacșad, Sem a trăit cinci sute de ani și a născut fii și fiice. 12La vârsta de treizeci și cinci de ani, Arpacșad a născut pe Șelah
11:12
Luca 3:36
. 13După nașterea lui Șelah, Arpacșad a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 14La vârsta de treizeci de ani, Șelah a născut pe Eber. 15După nașterea lui Eber, Șelah a mai trăit patru sute trei ani și a născut fii și fiice. 16La vârsta de treizeci și patru de ani, Eber
11:16
1 Cron. 1:19
a născut pe Peleg
11:16
Luca 3:35
. 17După nașterea lui Peleg, Eber a mai trăit patru sute treizeci de ani și a născut fii și fiice. 18La vârsta de treizeci de ani, Peleg a născut pe Reu. 19După nașterea lui Reu, Peleg a mai trăit două sute nouă ani și a născut fii și fiice. 20La vârsta de treizeci și doi de ani, Reu a născut pe Serug
11:20
Luca 3:35
. 21După nașterea lui Serug, Reu a mai trăit două sute șapte ani și a născut fii și fiice. 22La vârsta de treizeci de ani, Serug a născut pe Nahor. 23După nașterea lui Nahor, Serug a mai trăit două sute de ani și a născut fii și fiice. 24La vârsta de douăzeci și nouă de ani, Nahor a născut pe Terah
11:24
Luca 3:34
. 25După nașterea lui Terah, Nahor a mai trăit o sută nouăsprezece ani și a născut fii și fiice. 26La vârsta de șaptezeci de ani, Terah a născut pe Avram
11:26
Ios. 24:21 Cron. 1:26
, pe Nahor și pe Haran.

Familia lui Terah

27Iată spiţa neamului lui Terah.

Terah a născut pe Avram, pe Nahor și pe Haran. Haran a născut pe Lot. 28Și Haran a murit în faţa tatălui său Terah, în ţara în care se născuse, în Ur, în Haldeea11:28 Referitor la Caldeea, regiune istorică situată în sudul Mesopotamiei, nucleul regatului caldeo-babilonian, întemeiat de Nabopolassar (sec. 7 î. Hr.).. 29Avram și Nahor și-au luat neveste. Numele nevestei lui Avram era Sarai

11:29
Cap. 17:15;
și numele nevestei lui Nahor era Milca
11:29
Cap. 22:20.
, fiica lui Haran, tatăl Milcăi și Iscăi. 30Sarai era
11:30
Cap. 16:1,2;
stearpă; n-avea copii deloc. 31Terah a luat
11:31
Cap. 12:1.
pe fiul său Avram și pe Lot, fiul lui Haran, fiul fiului său, și pe Sarai, noră-sa, nevasta fiului său Avram. Au ieșit împreună din Ur
11:31
Neem. 9:7Fapte 7:4
, din Haldeea, ca să meargă în ţara
11:31
Cap. 10:19.
Canaan. Au venit până la Haran și s-au așezat acolo. 32Zilele lui Terah au fost de două sute cinci ani, și Terah a murit în Haran.

12

Plecarea și sosirea lui Avram în ţara Canaan

121Domnul

12:1
Cap. 15:7.
zisese lui Avram: „Ieși din ţara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2Voi face
12:2
Cap. 17:6;
din tine un neam mare și te voi
12:2
Cap. 24:35.
binecuvânta; îţi voi face un nume mare și
12:2
Cap. 28:4.
vei fi o binecuvântare. 3Voi binecuvânta
12:3
Cap. 27:29.
pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate
12:3
Cap. 18:18;
în tine.” 4Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile
12:5
Cap. 14:14.
pe care le câștigaseră în Haran
12:5
Cap. 11:31.
. Au plecat în ţara Canaan și au ajuns în ţara Canaan. 6Avram a străbătut
12:6
Evr. 11:9
ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul
12:6
Deut. 11:30Jud. 7:1
lui More. Canaaniţii
12:6
Cap. 10:18,19;
erau atunci în ţară. 7Domnul
12:7
Cap. 17:1.
S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei
12:7
Cap. 13:15;
tale.” Și Avram a zidit acolo un altar
12:7
Cap. 13:4.
Domnului, care i Se arătase. 8De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat
12:8
Cap. 13:4.
Numele Domnului. 9Avram și-a urmat
12:9
Cap. 13:3.
drumul, înaintând mereu spre miazăzi.

Avram în Egipt

10A venit însă o foamete

12:10
Cap. 26:1.
în ţară, și Avram s-a coborât
12:10
Ps. 105:13
în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare
12:10
Cap. 43:1.
foamete în ţară. 11Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă
12:11
Vers. 14. Cap. 26:7.
la faţă. 12Când te vor vedea egiptenii, vor zice: ‘Aceasta este nevasta lui!’ Și pe mine mă vor omorî
12:12
Cap. 20:11;
, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă. 13Spune
12:13
Cap. 20:5,13;
, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ţie.” 14Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut
12:14
Cap. 39:7.
că nevasta lui era foarte frumoasă. 15Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, și femeia a fost adusă
12:15
Cap. 20:2.
în casa lui Faraon. 16Pe Avram l-a primit bine
12:16
Cap. 20:14.
din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgăriţe și cămile. 17Dar Domnul a lovit
12:17
Cap. 20:18.
cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 18Atunci, Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce
12:18
Cap. 20:9;
nu mi-ai spus că este nevastă-ta? 19De ce ai zis: ‘Este sora mea’, și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o și pleacă!” 20Și Faraon
12:20
Prov. 21:1
a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea.

13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărţirea de Lot

131Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi

13:1
Cap. 12:9.
, el, nevastă-sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 2Avram
13:2
Cap. 24:35.
era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 3Din ţara de la miazăzi
13:3
Cap. 12:8,9.
s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 4în locul
13:4
Cap. 12:7,8.
unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat
13:4
Ps. 116:17
Numele Domnului. 5Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 6Și ţinutul
13:6
Cap. 36:7.
acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. 7S-a iscat
13:7
Cap. 26:20.
o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii
13:7
Cap. 12:6.
și fereziţii locuiau atunci în ţară. 8Avram a zis lui Lot: „Te rog, să
13:8
1 Cor. 6:7
nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem fraţi. 9Nu-i
13:9
Cap. 20:15;
oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă
13:9
Rom. 12:17Evr. 12:14Iac. 3:17
apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” 10Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată Câmpia
13:10
Cap. 19:17.
Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici
13:10
Cap. 19:24,25.
Domnul Sodoma și Gomora, până la Ţoar
13:10
Cap. 2:10;
, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. 11Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul. 12Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot
13:12
Cap. 19:29.
a locuit în cetăţile din Câmpie și și-a întins
13:12
Cap. 14:12;
corturile până la Sodoma. 13Oamenii din Sodoma erau
13:13
Cap. 18:24.
răi și afară din cale de păcătoși
13:13
Cap. 6:11.
împotriva Domnului.

Făgăduinţa dată lui Avram

14Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărţit

13:14
Vers. 11.
Lot de el: „Ridică-ţi ochii și, din locul în care ești, privește spre miazănoapte
13:14
Cap. 28:14.
și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; 15căci toată ţara pe care o vezi ţi-o dau ţie
13:15
Cap. 12:7;
și seminţei
13:15
2 Cron. 20:7Ps. 37:22,29
112:2
tale în veac. 16Îţi voi face sămânţa
13:16
Cap. 15:5;
ca pulberea pământului de mare; așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânţa ta va putea să fie numărată. 17Scoală-te, străbate ţara în lung și în lat, căci ţie ţi-o voi da.” 18Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit
13:18
Cap. 14:13.
lângă stejarii lui Mamre, care sunt
13:18
Cap. 35:27;
lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.