Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărţirea de Lot

131Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi

13:1
Cap. 12:9.

, el, nevastă-sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 2Avram
13:2
Cap. 24:35.
Ps. 112:3Prov. 10:22
era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 3Din ţara de la miazăzi
13:3
Cap. 12:8,9.

s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 4în locul
13:4
Cap. 12:7,8.

unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat
13:4
Ps. 116:17
Numele Domnului. 5Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 6Și ţinutul
13:6
Cap. 36:7.

acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. 7S-a iscat
13:7
Cap. 26:20.

o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii
13:7
Cap. 12:6.

și fereziţii locuiau atunci în ţară. 8Avram a zis lui Lot: „Te rog, să
13:8
1 Cor. 6:7
nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem fraţi. 9Nu-i
13:9
Cap. 20:15;
34:10
oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă
13:9
Rom. 12:17Evr. 12:14Iac. 3:17
apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” 10Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată Câmpia
13:10
Cap. 19:17.
Deut. 34:3Ps. 107:34
Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici
13:10
Cap. 19:24,25.

Domnul Sodoma și Gomora, până la Ţoar
13:10
Cap. 2:10;
14:2,8
19:22Is. 51:3
, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. 11Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul. 12Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot
13:12
Cap. 19:29.

a locuit în cetăţile din Câmpie și și-a întins
13:12
Cap. 14:12;
19:12 Pet. 2:7,8
corturile până la Sodoma. 13Oamenii din Sodoma erau
13:13
Cap. 18:24.
Ezec. 16:492 Pet. 2:7,8
răi și afară din cale de păcătoși
13:13
Cap. 6:11.

împotriva Domnului.

Făgăduinţa dată lui Avram

14Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărţit

13:14
Vers. 11.

Lot de el: „Ridică-ţi ochii și, din locul în care ești, privește spre miazănoapte
13:14
Cap. 28:14.

și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; 15căci toată ţara pe care o vezi ţi-o dau ţie
13:15
Cap. 12:7;
15:18
17:8
24:7
25:4Num. 34:12Deut. 34:4Fapte 7:5
și seminţei
13:15
2 Cron. 20:7Ps. 37:22,29
112:2
tale în veac. 16Îţi voi face sămânţa
13:16
Cap. 15:5;
22:17
26:4
28:14
32:12Num. 23:10Deut. 1:101 Împ. 4:201 Cron. 7:23Is. 48:19Ier. 33:22Rom. 4:16-18Evr. 11:12
ca pulberea pământului de mare; așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânţa ta va putea să fie numărată. 17Scoală-te, străbate ţara în lung și în lat, căci ţie ţi-o voi da.” 18Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit
13:18
Cap. 14:13.

lângă stejarii lui Mamre, care sunt
13:18
Cap. 35:27;
37:14
lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.