Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
12

Plecarea și sosirea lui Avram în ţara Canaan

121Domnul

12:1
Cap. 15:7.
zisese lui Avram: „Ieși din ţara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vino în ţara pe care ţi-o voi arăta. 2Voi face
12:2
Cap. 17:6;
din tine un neam mare și te voi
12:2
Cap. 24:35.
binecuvânta; îţi voi face un nume mare și
12:2
Cap. 28:4.
vei fi o binecuvântare. 3Voi binecuvânta
12:3
Cap. 27:29.
pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate
12:3
Cap. 18:18;
în tine.” 4Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Avram avea șaptezeci și cinci de ani când a ieșit din Haran. 5Avram a luat pe Sarai, nevastă-sa, și pe Lot, fiul fratelui său, împreună cu toate averile pe care le strânseseră și cu toate slugile
12:5
Cap. 14:14.
pe care le câștigaseră în Haran
12:5
Cap. 11:31.
. Au plecat în ţara Canaan și au ajuns în ţara Canaan. 6Avram a străbătut
12:6
Evr. 11:9
ţara până la locul numit Sihem, până la stejarul
12:6
Deut. 11:30Jud. 7:1
lui More. Canaaniţii
12:6
Cap. 10:18,19;
erau atunci în ţară. 7Domnul
12:7
Cap. 17:1.
S-a arătat lui Avram și i-a zis: „Toată ţara aceasta o voi da seminţei
12:7
Cap. 13:15;
tale.” Și Avram a zidit acolo un altar
12:7
Cap. 13:4.
Domnului, care i Se arătase. 8De acolo a pornit spre munte, la răsărit de Betel, și și-a întins cortul având Betelul la apus și Ai la răsărit. A zidit și acolo un altar Domnului și a chemat
12:8
Cap. 13:4.
Numele Domnului. 9Avram și-a urmat
12:9
Cap. 13:3.
drumul, înaintând mereu spre miazăzi.

Avram în Egipt

10A venit însă o foamete

12:10
Cap. 26:1.
în ţară, și Avram s-a coborât
12:10
Ps. 105:13
în Egipt ca să locuiască pentru câtăva vreme acolo, căci era mare
12:10
Cap. 43:1.
foamete în ţară. 11Când era aproape să intre în Egipt, a zis nevestei sale Sarai: „Iată, știu că ești o femeie frumoasă
12:11
Vers. 14. Cap. 26:7.
la faţă. 12Când te vor vedea egiptenii, vor zice: ‘Aceasta este nevasta lui!’ Și pe mine mă vor omorî
12:12
Cap. 20:11;
, iar pe tine te vor lăsa cu viaţă. 13Spune
12:13
Cap. 20:5,13;
, rogu-te, că ești sora mea, ca să-mi meargă bine din pricina ta și sufletul meu să trăiască datorită ţie.” 14Când a ajuns Avram în Egipt, egiptenii au văzut
12:14
Cap. 39:7.
că nevasta lui era foarte frumoasă. 15Slujbașii cei mai de frunte ai lui Faraon au văzut-o și ei și au lăudat-o la Faraon, și femeia a fost adusă
12:15
Cap. 20:2.
în casa lui Faraon. 16Pe Avram l-a primit bine
12:16
Cap. 20:14.
din pricina ei și Avram a căpătat oi, boi, măgari, robi și roabe, măgăriţe și cămile. 17Dar Domnul a lovit
12:17
Cap. 20:18.
cu mari urgii pe Faraon și casa lui din pricina nevestei lui Avram, Sarai. 18Atunci, Faraon a chemat pe Avram și i-a zis: „Ce mi-ai făcut? Pentru ce
12:18
Cap. 20:9;
nu mi-ai spus că este nevastă-ta? 19De ce ai zis: ‘Este sora mea’, și am luat-o astfel de nevastă? Acum, iată-ţi nevasta; ia-o și pleacă!” 20Și Faraon
12:20
Prov. 21:1
a dat poruncă oamenilor lui să-l petreacă pe el, pe nevasta sa și tot ce avea.

13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărţirea de Lot

131Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi

13:1
Cap. 12:9.
, el, nevastă-sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 2Avram
13:2
Cap. 24:35.
era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 3Din ţara de la miazăzi
13:3
Cap. 12:8,9.
s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 4în locul
13:4
Cap. 12:7,8.
unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat
13:4
Ps. 116:17
Numele Domnului. 5Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 6Și ţinutul
13:6
Cap. 36:7.
acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. 7S-a iscat
13:7
Cap. 26:20.
o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii
13:7
Cap. 12:6.
și fereziţii locuiau atunci în ţară. 8Avram a zis lui Lot: „Te rog, să
13:8
1 Cor. 6:7
nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem fraţi. 9Nu-i
13:9
Cap. 20:15;
oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă
13:9
Rom. 12:17Evr. 12:14Iac. 3:17
apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” 10Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată Câmpia
13:10
Cap. 19:17.
Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici
13:10
Cap. 19:24,25.
Domnul Sodoma și Gomora, până la Ţoar
13:10
Cap. 2:10;
, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. 11Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul. 12Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot
13:12
Cap. 19:29.
a locuit în cetăţile din Câmpie și și-a întins
13:12
Cap. 14:12;
corturile până la Sodoma. 13Oamenii din Sodoma erau
13:13
Cap. 18:24.
răi și afară din cale de păcătoși
13:13
Cap. 6:11.
împotriva Domnului.

Făgăduinţa dată lui Avram

14Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărţit

13:14
Vers. 11.
Lot de el: „Ridică-ţi ochii și, din locul în care ești, privește spre miazănoapte
13:14
Cap. 28:14.
și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; 15căci toată ţara pe care o vezi ţi-o dau ţie
13:15
Cap. 12:7;
și seminţei
13:15
2 Cron. 20:7Ps. 37:22,29
112:2
tale în veac. 16Îţi voi face sămânţa
13:16
Cap. 15:5;
ca pulberea pământului de mare; așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânţa ta va putea să fie numărată. 17Scoală-te, străbate ţara în lung și în lat, căci ţie ţi-o voi da.” 18Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit
13:18
Cap. 14:13.
lângă stejarii lui Mamre, care sunt
13:18
Cap. 35:27;
lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.

14

Avram biruiește pe împăraţi

141Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului

14:1
Cap. 10:10;
, a lui Arioc, împăratul Elasarului, a lui Chedorlaomer, împăratul Elamului
14:1
Is. 11:11
, și a lui Tideal, împăratul Goiimului, 2s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei
14:2
Deut. 29:23
, cu Șemeeber, împăratul Ţeboimului, și cu împăratul Belei, sau Ţoarului
14:2
Cap. 19:22.
. 3Aceștia din urmă s-au adunat cu toţii în valea Sidim, adică
14:3
Num. 34:12Deut. 3:17Ios. 3:16Ps. 107:34
Marea Sărată. 4Timp de doisprezece ani fuseseră supuși
14:4
Cap. 9:26.
lui Chedorlaomer; și în anul al treisprezecelea s-au răsculat. 5Dar, în anul al paisprezecelea, Chedorlaomer și împăraţii care erau cu el au pornit și au bătut pe refaimi
14:5
Cap. 15:20.
la Așterot-Carnaim
14:5
Ios. 12:4
13:13
, pe zuzimi
14:5
Deut. 2:20
la Ham, pe emimi
14:5
Deut. 2:10,11
la Șave-Chiriataim 6și pe horiţi
14:6
Deut. 2:12,22
în muntele lor, Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustie. 7Apoi s-au întors, au venit la En-Mișpat, sau Cades, și au bătut pe amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca și pe amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar
14:7
2 Cron. 20:2
. 8Atunci au ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Ţeboimului și împăratul Belei, sau Ţoarului, și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor, în valea Sidim, 9și anume: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinearului, și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi împotriva a cinci. 10Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală
14:10
Cap. 11:3.
. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele; ceilalţi au fugit spre munte
14:10
Cap. 19:17,30.
. 11Biruitorii au luat toate
14:11
Vers. 16,21.
bogăţiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. 12Au luat și pe Lot, fiul fratelui
14:12
Cap. 12:5.
lui Avram, care locuia
14:12
Cap. 13:12.
în Sodoma; au luat și averile lui și au plecat. 13A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, Evreul; acesta locuia
14:13
Cap. 13:18.
lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură
14:13
Cap. 14:24.
de pace cu Avram. 14Cum a auzit Avram că fratele
14:14
Cap. 13:8.
său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi
14:14
Cap. 15:3;
în casa lui, și a urmărit pe împăraţii aceia până la Dan
14:14
Deut. 34:1Jud. 18:29
. 15Și-a împărţit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut
14:15
Is. 41:2,3
și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. 16A adus înapoi toate
14:16
Vers. 11,12.
bogăţiile; a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei, și norodul.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17După ce

14:17
Evr. 7:1
s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit
14:17
Jud. 11:341 Sam. 18:6
în întâmpinare în valea Șave, sau Valea Împăratului
14:17
2 Sam. 18:18
. 18Melhisedec
14:18
Evr. 7:1
, împăratul Salemului, a adus pâine și vin – el era preot
14:18
Ps. 110:4Evr. 5:6
al Dumnezeului
14:18
Mica 6:6Fapte 16:17
celui Preaînalt. 19Melhisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: „Binecuvântat
14:19
Rut 3:102 Sam. 2:5
să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul
14:19
Vers. 22.
cerului și al pământului! 20Binecuvântat
14:20
Cap. 24:27.
să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială
14:20
Evr. 7:4
din toate. 21Împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oamenii și ţine bogăţiile pentru tine.” 22Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic
14:22
Exod 6:8Dan. 12:7Apoc. 10:5,6
mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului, 23și jur că
14:23
Est. 9:15,16
nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: ‘Am îmbogăţit pe Avram.’ Nimic pentru mine, 24afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care
14:24
Vers. 13.
au mers cu mine: Aner, Eșcol și Mamre; ei pot să-și ia partea lor!”