Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Avram biruiește pe împăraţi

141Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului

14:1
Cap. 10:10;
11:2
, a lui Arioc, împăratul Elasarului, a lui Chedorlaomer, împăratul Elamului
14:1
Is. 11:11
, și a lui Tideal, împăratul Goiimului, 2s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei
14:2
Deut. 29:23
, cu Șemeeber, împăratul Ţeboimului, și cu împăratul Belei, sau Ţoarului
14:2
Cap. 19:22.

. 3Aceștia din urmă s-au adunat cu toţii în valea Sidim, adică
14:3
Num. 34:12Deut. 3:17Ios. 3:16Ps. 107:34
Marea Sărată. 4Timp de doisprezece ani fuseseră supuși
14:4
Cap. 9:26.

lui Chedorlaomer; și în anul al treisprezecelea s-au răsculat. 5Dar, în anul al paisprezecelea, Chedorlaomer și împăraţii care erau cu el au pornit și au bătut pe refaimi
14:5
Cap. 15:20.
Deut. 3:11
la Așterot-Carnaim
14:5
Ios. 12:4
13:13
, pe zuzimi
14:5
Deut. 2:20
la Ham, pe emimi
14:5
Deut. 2:10,11
la Șave-Chiriataim 6și pe horiţi
14:6
Deut. 2:12,22
în muntele lor, Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustie. 7Apoi s-au întors, au venit la En-Mișpat, sau Cades, și au bătut pe amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca și pe amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar
14:7
2 Cron. 20:2
. 8Atunci au ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Ţeboimului și împăratul Belei, sau Ţoarului, și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor, în valea Sidim, 9și anume: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinearului, și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi împotriva a cinci. 10Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală
14:10
Cap. 11:3.

. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele; ceilalţi au fugit spre munte
14:10
Cap. 19:17,30.

. 11Biruitorii au luat toate
14:11
Vers. 16,21.

bogăţiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. 12Au luat și pe Lot, fiul fratelui
14:12
Cap. 12:5.

lui Avram, care locuia
14:12
Cap. 13:12.

în Sodoma; au luat și averile lui și au plecat. 13A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, Evreul; acesta locuia
14:13
Cap. 13:18.

lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură
14:13
Cap. 14:24.

de pace cu Avram. 14Cum a auzit Avram că fratele
14:14
Cap. 13:8.

său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi
14:14
Cap. 15:3;
17:12,27Ecl. 2:7
în casa lui, și a urmărit pe împăraţii aceia până la Dan
14:14
Deut. 34:1Jud. 18:29
. 15Și-a împărţit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut
14:15
Is. 41:2,3
și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. 16A adus înapoi toate
14:16
Vers. 11,12.

bogăţiile; a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei, și norodul.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17După ce

14:17
Evr. 7:1
s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit
14:17
Jud. 11:341 Sam. 18:6
în întâmpinare în valea Șave, sau Valea Împăratului
14:17
2 Sam. 18:18
. 18Melhisedec
14:18
Evr. 7:1
, împăratul Salemului, a adus pâine și vin – el era preot
14:18
Ps. 110:4Evr. 5:6
al Dumnezeului
14:18
Mica 6:6Fapte 16:17
celui Preaînalt. 19Melhisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: „Binecuvântat
14:19
Rut 3:102 Sam. 2:5
să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul
14:19
Vers. 22.
Mat. 11:25
cerului și al pământului! 20Binecuvântat
14:20
Cap. 24:27.

să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială
14:20
Evr. 7:4
din toate. 21Împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oamenii și ţine bogăţiile pentru tine.” 22Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic
14:22
Exod 6:8Dan. 12:7Apoc. 10:5,6
mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului, 23și jur că
14:23
Est. 9:15,16
nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: ‘Am îmbogăţit pe Avram.’ Nimic pentru mine, 24afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care
14:24
Vers. 13.

au mers cu mine: Aner, Eșcol și Mamre; ei pot să-și ia partea lor!”