Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
13

Întoarcerea lui Avram în Canaan. Despărţirea de Lot

131Avram s-a suit din Egipt în ţara de la miazăzi

13:1
Cap. 12:9.
, el, nevastă-sa și tot ce avea, împreună cu Lot. 2Avram
13:2
Cap. 24:35.
era foarte bogat în vite, în argint și în aur. 3Din ţara de la miazăzi
13:3
Cap. 12:8,9.
s-a îndreptat și a mers până la Betel, până la locul unde fusese cortul lui la început, între Betel și Ai, 4în locul
13:4
Cap. 12:7,8.
unde era altarul pe care-l făcuse mai înainte. Și acolo, Avram a chemat
13:4
Ps. 116:17
Numele Domnului. 5Lot, care călătorea împreună cu Avram, avea și el oi, boi și corturi. 6Și ţinutul
13:6
Cap. 36:7.
acela nu-i încăpea să locuiască împreună, căci averile lor erau așa de mari încât nu puteau să locuiască împreună. 7S-a iscat
13:7
Cap. 26:20.
o ceartă între păzitorii vitelor lui Avram și păzitorii vitelor lui Lot. Canaaniţii
13:7
Cap. 12:6.
și fereziţii locuiau atunci în ţară. 8Avram a zis lui Lot: „Te rog, să
13:8
1 Cor. 6:7
nu fie ceartă între mine și tine și între păzitorii mei și păzitorii tăi, căci suntem fraţi. 9Nu-i
13:9
Cap. 20:15;
oare toată ţara înaintea ta? Mai bine desparte-te de mine: dacă
13:9
Rom. 12:17Evr. 12:14Iac. 3:17
apuci tu la stânga, eu voi apuca la dreapta; dacă apuci tu la dreapta, eu voi apuca la stânga.” 10Lot și-a ridicat ochii și a văzut că toată Câmpia
13:10
Cap. 19:17.
Iordanului era bine udată în întregime. Înainte de a nimici
13:10
Cap. 19:24,25.
Domnul Sodoma și Gomora, până la Ţoar
13:10
Cap. 2:10;
, era ca o grădină a Domnului, ca ţara Egiptului. 11Lot și-a ales toată Câmpia Iordanului și a mers spre răsărit. Astfel s-au despărţit ei unul de altul. 12Avram a locuit în ţara Canaan, iar Lot
13:12
Cap. 19:29.
a locuit în cetăţile din Câmpie și și-a întins
13:12
Cap. 14:12;
corturile până la Sodoma. 13Oamenii din Sodoma erau
13:13
Cap. 18:24.
răi și afară din cale de păcătoși
13:13
Cap. 6:11.
împotriva Domnului.

Făgăduinţa dată lui Avram

14Domnul a zis lui Avram după ce s-a despărţit

13:14
Vers. 11.
Lot de el: „Ridică-ţi ochii și, din locul în care ești, privește spre miazănoapte
13:14
Cap. 28:14.
și spre miazăzi, spre răsărit și spre apus; 15căci toată ţara pe care o vezi ţi-o dau ţie
13:15
Cap. 12:7;
și seminţei
13:15
2 Cron. 20:7Ps. 37:22,29
112:2
tale în veac. 16Îţi voi face sămânţa
13:16
Cap. 15:5;
ca pulberea pământului de mare; așa că, dacă poate număra cineva pulberea pământului, și sămânţa ta va putea să fie numărată. 17Scoală-te, străbate ţara în lung și în lat, căci ţie ţi-o voi da.” 18Avram și-a ridicat corturile și a venit de a locuit
13:18
Cap. 14:13.
lângă stejarii lui Mamre, care sunt
13:18
Cap. 35:27;
lângă Hebron. Și acolo a zidit un altar Domnului.

14

Avram biruiește pe împăraţi

141Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului

14:1
Cap. 10:10;
, a lui Arioc, împăratul Elasarului, a lui Chedorlaomer, împăratul Elamului
14:1
Is. 11:11
, și a lui Tideal, împăratul Goiimului, 2s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei
14:2
Deut. 29:23
, cu Șemeeber, împăratul Ţeboimului, și cu împăratul Belei, sau Ţoarului
14:2
Cap. 19:22.
. 3Aceștia din urmă s-au adunat cu toţii în valea Sidim, adică
14:3
Num. 34:12Deut. 3:17Ios. 3:16Ps. 107:34
Marea Sărată. 4Timp de doisprezece ani fuseseră supuși
14:4
Cap. 9:26.
lui Chedorlaomer; și în anul al treisprezecelea s-au răsculat. 5Dar, în anul al paisprezecelea, Chedorlaomer și împăraţii care erau cu el au pornit și au bătut pe refaimi
14:5
Cap. 15:20.
la Așterot-Carnaim
14:5
Ios. 12:4
13:13
, pe zuzimi
14:5
Deut. 2:20
la Ham, pe emimi
14:5
Deut. 2:10,11
la Șave-Chiriataim 6și pe horiţi
14:6
Deut. 2:12,22
în muntele lor, Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustie. 7Apoi s-au întors, au venit la En-Mișpat, sau Cades, și au bătut pe amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca și pe amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar
14:7
2 Cron. 20:2
. 8Atunci au ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Ţeboimului și împăratul Belei, sau Ţoarului, și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor, în valea Sidim, 9și anume: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinearului, și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi împotriva a cinci. 10Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală
14:10
Cap. 11:3.
. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele; ceilalţi au fugit spre munte
14:10
Cap. 19:17,30.
. 11Biruitorii au luat toate
14:11
Vers. 16,21.
bogăţiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. 12Au luat și pe Lot, fiul fratelui
14:12
Cap. 12:5.
lui Avram, care locuia
14:12
Cap. 13:12.
în Sodoma; au luat și averile lui și au plecat. 13A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, Evreul; acesta locuia
14:13
Cap. 13:18.
lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură
14:13
Cap. 14:24.
de pace cu Avram. 14Cum a auzit Avram că fratele
14:14
Cap. 13:8.
său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi
14:14
Cap. 15:3;
în casa lui, și a urmărit pe împăraţii aceia până la Dan
14:14
Deut. 34:1Jud. 18:29
. 15Și-a împărţit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut
14:15
Is. 41:2,3
și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. 16A adus înapoi toate
14:16
Vers. 11,12.
bogăţiile; a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei, și norodul.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17După ce

14:17
Evr. 7:1
s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit
14:17
Jud. 11:341 Sam. 18:6
în întâmpinare în valea Șave, sau Valea Împăratului
14:17
2 Sam. 18:18
. 18Melhisedec
14:18
Evr. 7:1
, împăratul Salemului, a adus pâine și vin – el era preot
14:18
Ps. 110:4Evr. 5:6
al Dumnezeului
14:18
Mica 6:6Fapte 16:17
celui Preaînalt. 19Melhisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: „Binecuvântat
14:19
Rut 3:102 Sam. 2:5
să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul
14:19
Vers. 22.
cerului și al pământului! 20Binecuvântat
14:20
Cap. 24:27.
să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială
14:20
Evr. 7:4
din toate. 21Împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oamenii și ţine bogăţiile pentru tine.” 22Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic
14:22
Exod 6:8Dan. 12:7Apoc. 10:5,6
mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului, 23și jur că
14:23
Est. 9:15,16
nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: ‘Am îmbogăţit pe Avram.’ Nimic pentru mine, 24afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care
14:24
Vers. 13.
au mers cu mine: Aner, Eșcol și Mamre; ei pot să-și ia partea lor!”

15

Sămânţa lui Avram

151După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie

15:1
Dan. 10:1Fapte 10:10,11
și a zis: „Avrame, nu te teme
15:1
Cap. 26:24.
; Eu sunt scutul
15:1
Ps. 3:3
5:12
84:11
91:4
119:114
tău și răsplata
15:1
Ps. 16:5
58:11Prov. 11:18
ta cea foarte mare.” 2Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci
15:2
Fapte 7:5
mor fără copii, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3Și Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, și slujitorul născut
15:3
Cap. 14:14.
în casa mea va fi moștenitorul meu.” 4Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel
15:4
2 Sam. 7:12
16:112 Cron. 32:21
ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 5Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără
15:5
Ps. 147:4
stelele
15:5
Ier. 33:22
, dacă poţi să le numeri.” Și i-a zis: „Așa
15:5
Cap. 22:17.
va fi sămânţa ta.” 6Avram a crezut
15:6
Rom. 4:3,9,22Gal. 3:6Iac. 2:23
pe Domnul, și Domnul i-a socotit
15:6
Ps. 106:31
lucrul acesta ca neprihănire.

Ţara făgăduită seminţei lui Avram

7Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos

15:7
Cap. 12:1.
din Ur
15:7
Cap. 11:28,31.
, din Haldeea, ca
15:7
Ps. 105:42,44Rom. 4:14
să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.” 8Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște
15:8
Cap. 24:13,14.
că o voi stăpâni?” 9Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” 10Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat
15:10
Ier. 34:18,19
în două și a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările
15:10
Lev. 1:17
nu le-a despicat. 11Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. 12La apusul soarelui, un somn adânc
15:12
Cap. 2:21.
a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. 13Și Domnul a zis lui Avram: „Să știi hotărât că
15:13
Exod 12:40Ps. 105:23Fapte 7:6
sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, și o vor
15:13
Exod 1:11Ps. 105:25
apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca
15:14
Exod 6:6Deut. 6:22
Eu, și pe urmă va
15:14
Exod 12:36Ps. 105:37
ieși de acolo cu mari bogăţii. 15Tu vei
15:15
Iov 5:26
merge în pace la părinţii
15:15
Fapte 13:36
tăi; vei
15:15
Cap. 25:8.
fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16În al patrulea neam
15:16
Exod 12:40
, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor
15:16
1 Împ. 21:26
nu și-a atins
15:16
Dan. 8:23Mat. 23:321 Tes. 2:16
încă vârful.” 17După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut
15:17
Ier. 34:18,19
printre dobitoacele despicate. 18În ziua aceea, Domnul a făcut
15:18
Cap. 24:7.
un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminţei
15:18
Cap. 12:7;
tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, 19și anume ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor, 20a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor, 21a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor și a iebusiţilor.”