Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Sămânţa lui Avram

151După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie

15:1
Dan. 10:1Fapte 10:10,11
și a zis: „Avrame, nu te teme
15:1
Cap. 26:24.
Dan. 10:12Luca 1:13,30
; Eu sunt scutul
15:1
Ps. 3:3
5:12
84:11
91:4
119:114
tău și răsplata
15:1
Ps. 16:5
58:11Prov. 11:18
ta cea foarte mare.” 2Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci
15:2
Fapte 7:5
mor fără copii, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3Și Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, și slujitorul născut
15:3
Cap. 14:14.

în casa mea va fi moștenitorul meu.” 4Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel
15:4
2 Sam. 7:12
16:112 Cron. 32:21
ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 5Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără
15:5
Ps. 147:4
stelele
15:5
Ier. 33:22
, dacă poţi să le numeri.” Și i-a zis: „Așa
15:5
Cap. 22:17.
Exod 32:13Deut. 1:10
10:221 Cron. 27:23Rom. 4:18Evr. 11:12
va fi sămânţa ta.” 6Avram a crezut
15:6
Rom. 4:3,9,22Gal. 3:6Iac. 2:23
pe Domnul, și Domnul i-a socotit
15:6
Ps. 106:31
lucrul acesta ca neprihănire.

Ţara făgăduită seminţei lui Avram

7Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos

15:7
Cap. 12:1.

din Ur
15:7
Cap. 11:28,31.

, din Haldeea, ca
15:7
Ps. 105:42,44Rom. 4:14
să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.” 8Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște
15:8
Cap. 24:13,14.
Jud. 6:17,371 Sam. 14:9,102 Împ. 20:6Luca 1:18
că o voi stăpâni?” 9Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” 10Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat
15:10
Ier. 34:18,19
în două și a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările
15:10
Lev. 1:17
nu le-a despicat. 11Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. 12La apusul soarelui, un somn adânc
15:12
Cap. 2:21.
Iov 4:13
a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. 13Și Domnul a zis lui Avram: „Să știi hotărât că
15:13
Exod 12:40Ps. 105:23Fapte 7:6
sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, și o vor
15:13
Exod 1:11Ps. 105:25
apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca
15:14
Exod 6:6Deut. 6:22
Eu, și pe urmă va
15:14
Exod 12:36Ps. 105:37
ieși de acolo cu mari bogăţii. 15Tu vei
15:15
Iov 5:26
merge în pace la părinţii
15:15
Fapte 13:36
tăi; vei
15:15
Cap. 25:8.

fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16În al patrulea neam
15:16
Exod 12:40
, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor
15:16
1 Împ. 21:26
nu și-a atins
15:16
Dan. 8:23Mat. 23:321 Tes. 2:16
încă vârful.” 17După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut
15:17
Ier. 34:18,19
printre dobitoacele despicate. 18În ziua aceea, Domnul a făcut
15:18
Cap. 24:7.

un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminţei
15:18
Cap. 12:7;
13:15
26:4Exod 23:31Num. 34:3Deut. 1:7
11:24
34:4Ios. 1:41 Împ. 4:212 Cron. 9:26Neem. 9:8Ps. 105:11Is. 27:12
tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, 19și anume ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor, 20a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor, 21a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor și a iebusiţilor.”