Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
14

Avram biruiește pe împăraţi

141Pe vremea lui Amrafel, împăratul Șinearului

14:1
Cap. 10:10;
, a lui Arioc, împăratul Elasarului, a lui Chedorlaomer, împăratul Elamului
14:1
Is. 11:11
, și a lui Tideal, împăratul Goiimului, 2s-a întâmplat că ei au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei, cu Birșa, împăratul Gomorei, cu Șineab, împăratul Admei
14:2
Deut. 29:23
, cu Șemeeber, împăratul Ţeboimului, și cu împăratul Belei, sau Ţoarului
14:2
Cap. 19:22.
. 3Aceștia din urmă s-au adunat cu toţii în valea Sidim, adică
14:3
Num. 34:12Deut. 3:17Ios. 3:16Ps. 107:34
Marea Sărată. 4Timp de doisprezece ani fuseseră supuși
14:4
Cap. 9:26.
lui Chedorlaomer; și în anul al treisprezecelea s-au răsculat. 5Dar, în anul al paisprezecelea, Chedorlaomer și împăraţii care erau cu el au pornit și au bătut pe refaimi
14:5
Cap. 15:20.
la Așterot-Carnaim
14:5
Ios. 12:4
13:13
, pe zuzimi
14:5
Deut. 2:20
la Ham, pe emimi
14:5
Deut. 2:10,11
la Șave-Chiriataim 6și pe horiţi
14:6
Deut. 2:12,22
în muntele lor, Seir, până la stejarul Paran, care este lângă pustie. 7Apoi s-au întors, au venit la En-Mișpat, sau Cades, și au bătut pe amaleciţi pe tot ţinutul lor, ca și pe amoriţi, care locuiau la Haţaţon-Tamar
14:7
2 Cron. 20:2
. 8Atunci au ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Ţeboimului și împăratul Belei, sau Ţoarului, și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor, în valea Sidim, 9și anume: împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goiimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinearului, și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului; patru împăraţi împotriva a cinci. 10Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală
14:10
Cap. 11:3.
. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele; ceilalţi au fugit spre munte
14:10
Cap. 19:17,30.
. 11Biruitorii au luat toate
14:11
Vers. 16,21.
bogăţiile Sodomei și Gomorei și toate merindele lor și au plecat. 12Au luat și pe Lot, fiul fratelui
14:12
Cap. 12:5.
lui Avram, care locuia
14:12
Cap. 13:12.
în Sodoma; au luat și averile lui și au plecat. 13A venit unul care scăpase și a dat de știre lui Avram, Evreul; acesta locuia
14:13
Cap. 13:18.
lângă stejarii lui Mamre, Amoritul, fratele lui Eșcol și fratele lui Aner, care făcuseră legătură
14:13
Cap. 14:24.
de pace cu Avram. 14Cum a auzit Avram că fratele
14:14
Cap. 13:8.
său fusese luat prins de război, a înarmat trei sute optsprezece din cei mai viteji slujitori ai lui, născuţi
14:14
Cap. 15:3;
în casa lui, și a urmărit pe împăraţii aceia până la Dan
14:14
Deut. 34:1Jud. 18:29
. 15Și-a împărţit oamenii în mai multe cete, s-a aruncat asupra lor noaptea, i-a bătut
14:15
Is. 41:2,3
și i-a urmărit până la Hoba, care este la stânga Damascului. 16A adus înapoi toate
14:16
Vers. 11,12.
bogăţiile; a luat înapoi și pe fratele său Lot, cu averile lui, precum și pe femei, și norodul.

Melhisedec binecuvântează pe Avram

17După ce

14:17
Evr. 7:1
s-a întors Avram de la înfrângerea lui Chedorlaomer și a împăraţilor care erau împreună cu el, împăratul Sodomei i-a ieșit
14:17
Jud. 11:341 Sam. 18:6
în întâmpinare în valea Șave, sau Valea Împăratului
14:17
2 Sam. 18:18
. 18Melhisedec
14:18
Evr. 7:1
, împăratul Salemului, a adus pâine și vin – el era preot
14:18
Ps. 110:4Evr. 5:6
al Dumnezeului
14:18
Mica 6:6Fapte 16:17
celui Preaînalt. 19Melhisedec a binecuvântat pe Avram și a zis: „Binecuvântat
14:19
Rut 3:102 Sam. 2:5
să fie Avram de Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul
14:19
Vers. 22.
cerului și al pământului! 20Binecuvântat
14:20
Cap. 24:27.
să fie Dumnezeul cel Preaînalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale!” Și Avram i-a dat zeciuială
14:20
Evr. 7:4
din toate. 21Împăratul Sodomei a zis lui Avram: „Dă-mi oamenii și ţine bogăţiile pentru tine.” 22Avram a răspuns împăratului Sodomei: „Ridic
14:22
Exod 6:8Dan. 12:7Apoc. 10:5,6
mâna spre Domnul Dumnezeul cel Preaînalt, Ziditorul cerului și al pământului, 23și jur că
14:23
Est. 9:15,16
nu voi lua nimic din tot ce este al tău, nici măcar un fir de aţă, nici măcar o curea de încălţăminte, ca să nu zici: ‘Am îmbogăţit pe Avram.’ Nimic pentru mine, 24afară de ce au mâncat flăcăii și partea oamenilor care
14:24
Vers. 13.
au mers cu mine: Aner, Eșcol și Mamre; ei pot să-și ia partea lor!”

15

Sămânţa lui Avram

151După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie

15:1
Dan. 10:1Fapte 10:10,11
și a zis: „Avrame, nu te teme
15:1
Cap. 26:24.
; Eu sunt scutul
15:1
Ps. 3:3
5:12
84:11
91:4
119:114
tău și răsplata
15:1
Ps. 16:5
58:11Prov. 11:18
ta cea foarte mare.” 2Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci
15:2
Fapte 7:5
mor fără copii, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3Și Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, și slujitorul născut
15:3
Cap. 14:14.
în casa mea va fi moștenitorul meu.” 4Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel
15:4
2 Sam. 7:12
16:112 Cron. 32:21
ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 5Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără
15:5
Ps. 147:4
stelele
15:5
Ier. 33:22
, dacă poţi să le numeri.” Și i-a zis: „Așa
15:5
Cap. 22:17.
va fi sămânţa ta.” 6Avram a crezut
15:6
Rom. 4:3,9,22Gal. 3:6Iac. 2:23
pe Domnul, și Domnul i-a socotit
15:6
Ps. 106:31
lucrul acesta ca neprihănire.

Ţara făgăduită seminţei lui Avram

7Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos

15:7
Cap. 12:1.
din Ur
15:7
Cap. 11:28,31.
, din Haldeea, ca
15:7
Ps. 105:42,44Rom. 4:14
să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.” 8Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște
15:8
Cap. 24:13,14.
că o voi stăpâni?” 9Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” 10Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat
15:10
Ier. 34:18,19
în două și a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările
15:10
Lev. 1:17
nu le-a despicat. 11Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. 12La apusul soarelui, un somn adânc
15:12
Cap. 2:21.
a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. 13Și Domnul a zis lui Avram: „Să știi hotărât că
15:13
Exod 12:40Ps. 105:23Fapte 7:6
sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, și o vor
15:13
Exod 1:11Ps. 105:25
apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca
15:14
Exod 6:6Deut. 6:22
Eu, și pe urmă va
15:14
Exod 12:36Ps. 105:37
ieși de acolo cu mari bogăţii. 15Tu vei
15:15
Iov 5:26
merge în pace la părinţii
15:15
Fapte 13:36
tăi; vei
15:15
Cap. 25:8.
fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16În al patrulea neam
15:16
Exod 12:40
, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor
15:16
1 Împ. 21:26
nu și-a atins
15:16
Dan. 8:23Mat. 23:321 Tes. 2:16
încă vârful.” 17După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut
15:17
Ier. 34:18,19
printre dobitoacele despicate. 18În ziua aceea, Domnul a făcut
15:18
Cap. 24:7.
un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminţei
15:18
Cap. 12:7;
tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, 19și anume ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor, 20a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor, 21a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor și a iebusiţilor.”

16

Sarai și Agar

161Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse

16:1
Cap. 15:2,3.
deloc copii. Ea avea o roabă
16:1
Cap. 21:9.
egipteancă, numită Agar
16:1
Gal. 4:24
. 2Și Sarai a zis
16:2
Cap. 30:3.
lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut
16:2
Cap. 20:18;
stearpă; intră
16:2
Cap. 30:3,9.
, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat
16:2
Cap. 3:17.
cele spuse de Sarai. 3Atunci, Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise
16:3
Cap. 12:5.
ca străin zece ani în ţara Canaan. 4El a intrat la Agar, și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ
16:4
2 Sam. 6:16Prov. 30:21,23
pe stăpână-sa. 5Și Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea, și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece
16:5
Cap. 31:53.
Domnul între mine și tine!” 6Avram
16:6
Prov. 15:11 Pet. 3:7
a răspuns Saraiei: „Iată
16:6
Iov 2:6Ps. 106:41,42Ier. 38:5
, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci, Sarai s-a purtat rău cu ea, și Agar
16:6
Exod 2:15
a fugit de ea.

Fuga Agarei. Nașterea lui Ismael

7Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul

16:7
Cap. 25:18.
care este pe drumul ce duce la Șur
16:7
Exod 15:22
. 8El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.” 9Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpână-ta și supune-te
16:9
Tit 2:91 Pet. 2:18
sub mâna ei.” 10Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi
16:10
Cap. 17:20;
foarte mult sămânţa și ea va fi atât de multă la număr, că nu va putea fi numărată.” 11Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele
16:11
Cap. 17:19.
Ismael16:11 Ismael vine din două cuvinte, care înseamnă: Dumnezeu aude., căci Domnul a auzit mâhnirea ta. 12El va fi ca
16:12
Cap. 21:20.
un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în
16:12
Cap. 25:18.
faţa tuturor fraţilor lui.” 13Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede16:13 Evreiește: El-Roi.!” Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut
16:13
Cap. 31:42.
aici spatele Celui ce m-a văzut!” 14De aceea, fântâna aceea s-a numit „Fântâna
16:14
Cap. 24:62;
Celui Viu care mă vede16:14 Evreiește: Lahai-Roi.”; ea este între
16:14
Num. 13:26
Cades și Bared. 15Agar
16:15
Gal. 4:22
a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael
16:15
Vers. 11.
. 16Avram era de optzeci și șase de ani când i-a născut Agar pe Ismael.