Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
15

Sămânţa lui Avram

151După aceste întâmplări, Cuvântul Domnului a vorbit lui Avram într-o vedenie

15:1
Dan. 10:1Fapte 10:10,11
și a zis: „Avrame, nu te teme
15:1
Cap. 26:24.
; Eu sunt scutul
15:1
Ps. 3:3
5:12
84:11
91:4
119:114
tău și răsplata
15:1
Ps. 16:5
58:11Prov. 11:18
ta cea foarte mare.” 2Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, ce-mi vei da? Căci
15:2
Fapte 7:5
mor fără copii, și moștenitorul casei mele este Eliezer din Damasc.” 3Și Avram a zis: „Iată că nu mi-ai dat sămânţă, și slujitorul născut
15:3
Cap. 14:14.
în casa mea va fi moștenitorul meu.” 4Atunci, Cuvântul Domnului i-a vorbit astfel: „Nu el va fi moștenitorul tău, ci cel
15:4
2 Sam. 7:12
16:112 Cron. 32:21
ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău.” 5Și după ce l-a dus afară, i-a zis: „Uită-te spre cer și numără
15:5
Ps. 147:4
stelele
15:5
Ier. 33:22
, dacă poţi să le numeri.” Și i-a zis: „Așa
15:5
Cap. 22:17.
va fi sămânţa ta.” 6Avram a crezut
15:6
Rom. 4:3,9,22Gal. 3:6Iac. 2:23
pe Domnul, și Domnul i-a socotit
15:6
Ps. 106:31
lucrul acesta ca neprihănire.

Ţara făgăduită seminţei lui Avram

7Domnul i-a mai zis: „Eu sunt Domnul, care te-am scos

15:7
Cap. 12:1.
din Ur
15:7
Cap. 11:28,31.
, din Haldeea, ca
15:7
Ps. 105:42,44Rom. 4:14
să-ţi dau în stăpânire ţara aceasta.” 8Avram a răspuns: „Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște
15:8
Cap. 24:13,14.
că o voi stăpâni?” 9Și Domnul i-a zis: „Ia o juncană de trei ani, o capră de trei ani, un berbec de trei ani, o turturea și un pui de porumbel.” 10Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat
15:10
Ier. 34:18,19
în două și a pus fiecare bucată una în faţa alteia, dar păsările
15:10
Lev. 1:17
nu le-a despicat. 11Păsările răpitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram le-a izgonit. 12La apusul soarelui, un somn adânc
15:12
Cap. 2:21.
a căzut peste Avram și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. 13Și Domnul a zis lui Avram: „Să știi hotărât că
15:13
Exod 12:40Ps. 105:23Fapte 7:6
sămânţa ta va fi străină într-o ţară care nu va fi a ei; acolo va fi robită, și o vor
15:13
Exod 1:11Ps. 105:25
apăsa greu, timp de patru sute de ani. 14Dar pe neamul căruia îi va fi roabă, îl voi judeca
15:14
Exod 6:6Deut. 6:22
Eu, și pe urmă va
15:14
Exod 12:36Ps. 105:37
ieși de acolo cu mari bogăţii. 15Tu vei
15:15
Iov 5:26
merge în pace la părinţii
15:15
Fapte 13:36
tăi; vei
15:15
Cap. 25:8.
fi îngropat după o bătrâneţe fericită. 16În al patrulea neam
15:16
Exod 12:40
, ea se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriţilor
15:16
1 Împ. 21:26
nu și-a atins
15:16
Dan. 8:23Mat. 23:321 Tes. 2:16
încă vârful.” 17După ce a asfinţit soarele, s-a făcut un întuneric adânc și iată că a ieșit un fum ca dintr-un cuptor și niște flăcări au trecut
15:17
Ier. 34:18,19
printre dobitoacele despicate. 18În ziua aceea, Domnul a făcut
15:18
Cap. 24:7.
un legământ cu Avram și i-a zis: „Seminţei
15:18
Cap. 12:7;
tale dau ţara aceasta, de la râul Egiptului până la râul cel mare, râul Eufrat, 19și anume ţara cheniţilor, a cheniziţilor, a cadmoniţilor, 20a hetiţilor, a fereziţilor, a refaimiţilor, 21a amoriţilor, a canaaniţilor, a ghirgasiţilor și a iebusiţilor.”

16

Sarai și Agar

161Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse

16:1
Cap. 15:2,3.
deloc copii. Ea avea o roabă
16:1
Cap. 21:9.
egipteancă, numită Agar
16:1
Gal. 4:24
. 2Și Sarai a zis
16:2
Cap. 30:3.
lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut
16:2
Cap. 20:18;
stearpă; intră
16:2
Cap. 30:3,9.
, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat
16:2
Cap. 3:17.
cele spuse de Sarai. 3Atunci, Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise
16:3
Cap. 12:5.
ca străin zece ani în ţara Canaan. 4El a intrat la Agar, și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ
16:4
2 Sam. 6:16Prov. 30:21,23
pe stăpână-sa. 5Și Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea, și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece
16:5
Cap. 31:53.
Domnul între mine și tine!” 6Avram
16:6
Prov. 15:11 Pet. 3:7
a răspuns Saraiei: „Iată
16:6
Iov 2:6Ps. 106:41,42Ier. 38:5
, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci, Sarai s-a purtat rău cu ea, și Agar
16:6
Exod 2:15
a fugit de ea.

Fuga Agarei. Nașterea lui Ismael

7Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul

16:7
Cap. 25:18.
care este pe drumul ce duce la Șur
16:7
Exod 15:22
. 8El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.” 9Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpână-ta și supune-te
16:9
Tit 2:91 Pet. 2:18
sub mâna ei.” 10Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi
16:10
Cap. 17:20;
foarte mult sămânţa și ea va fi atât de multă la număr, că nu va putea fi numărată.” 11Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele
16:11
Cap. 17:19.
Ismael16:11 Ismael vine din două cuvinte, care înseamnă: Dumnezeu aude., căci Domnul a auzit mâhnirea ta. 12El va fi ca
16:12
Cap. 21:20.
un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în
16:12
Cap. 25:18.
faţa tuturor fraţilor lui.” 13Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede16:13 Evreiește: El-Roi.!” Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut
16:13
Cap. 31:42.
aici spatele Celui ce m-a văzut!” 14De aceea, fântâna aceea s-a numit „Fântâna
16:14
Cap. 24:62;
Celui Viu care mă vede16:14 Evreiește: Lahai-Roi.”; ea este între
16:14
Num. 13:26
Cades și Bared. 15Agar
16:15
Gal. 4:22
a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael
16:15
Vers. 11.
. 16Avram era de optzeci și șase de ani când i-a născut Agar pe Ismael.

17

Numele lui Avram schimbat în Avraam

171Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat

17:1
Cap. 12:1.
și i-a zis: „Eu
17:1
Cap. 28:3;
sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă
17:1
Cap. 5:22;
înaintea Mea și fii fără prihană
17:1
Cap. 6:9.
. 2Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulţi
17:2
Cap. 12:2;
nespus de mult.” 3Avram s-a aruncat
17:3
Vers. 17.
cu faţa la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4„Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl
17:4
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:29
multor neamuri. 5Nu te vei mai numi Avram, ci numele
17:5
Neem. 9:7
tău va fi Avraam17:5 Avraam vine din două cuvinte, care înseamnă: tată al unei mulţimi., căci
17:5
Rom. 4:17
te fac tatăl multor neamuri. 6Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri
17:6
Cap. 35:11.
întregi și din tine vor ieși împăraţi
17:6
Vers. 16. Cap. 35:11.
. 7Voi pune
17:7
Gal. 3:17
legământul Meu între Mine și tine și sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi fi
17:7
Cap. 26:24;
Dumnezeul tău și al seminţei
17:7
Rom. 9:8
tale după tine. 8Ţie și seminţei tale după tine îţi voi
17:8
Cap. 12:7;
da ţara în care locuiești
17:8
Cap. 23:4;
acum ca străin, și anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veșnică; și Eu voi fi
17:8
Exod 6:7Lev. 26:12Deut. 4:37
14:2
26:18
29:13
Dumnezeul lor.”

Tăierea împrejur

9Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzești legământul Meu, tu și sămânţa ta după tine, din neam în neam. 10Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine și voi și sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească

17:10
Fapte 7:8
între voi să fie tăiat împrejur. 11Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, și acesta să fie semnul
17:11
Fapte 7:8Rom. 4:11
legământului dintre Mine și voi. 12La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur
17:12
Luca 2:21Ioan 7:22Filip. 3:5
, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. 13Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. 14Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit
17:14
Exod 4:24
din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.”

Sarai se numește Sara

15Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. 16Eu o voi binecuvânta și îţi voi da

17:16
Cap. 18:10.
un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri
17:16
Cap. 35:11.
întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieși din ea.” 17Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ și
17:17
Cap. 18:12;
a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” 18Și Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” 19Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara
17:19
Cap. 18:10;
îţi va naște un fiu și-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânţa lui după el. 20Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi
17:20
Cap. 16:10.
face să crească și îl voi înmulţi nespus de mult: doisprezece
17:20
Cap. 25:12,16.
voievozi va naște și voi
17:20
Cap. 21:18.
face din el un neam mare. 21Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care
17:21
Cap. 21:2.
ţi-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.” 22Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam.

Avraam și casa lui sunt tăiaţi împrejur

23Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui și pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, și le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. 24Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 25Fiul său Ismael era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 26Avraam și fiul său Ismael au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea. 27Și toţi oamenii

17:27
Cap. 18:19.
din casa lui: robi născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu bani de la străini au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.