Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Sarai și Agar

161Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse

16:1
Cap. 15:2,3.

deloc copii. Ea avea o roabă
16:1
Cap. 21:9.

egipteancă, numită Agar
16:1
Gal. 4:24
. 2Și Sarai a zis
16:2
Cap. 30:3.

lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut
16:2
Cap. 20:18;
30:21 Sam. 1:5,6
stearpă; intră
16:2
Cap. 30:3,9.

, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat
16:2
Cap. 3:17.

cele spuse de Sarai. 3Atunci, Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise
16:3
Cap. 12:5.

ca străin zece ani în ţara Canaan. 4El a intrat la Agar, și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ
16:4
2 Sam. 6:16Prov. 30:21,23
pe stăpână-sa. 5Și Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea, și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece
16:5
Cap. 31:53.
1 Sam. 24:12
Domnul între mine și tine!” 6Avram
16:6
Prov. 15:11 Pet. 3:7
a răspuns Saraiei: „Iată
16:6
Iov 2:6Ps. 106:41,42Ier. 38:5
, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci, Sarai s-a purtat rău cu ea, și Agar
16:6
Exod 2:15
a fugit de ea.

Fuga Agarei. Nașterea lui Ismael

7Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul

16:7
Cap. 25:18.

care este pe drumul ce duce la Șur
16:7
Exod 15:22
. 8El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.” 9Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpână-ta și supune-te
16:9
Tit 2:91 Pet. 2:18
sub mâna ei.” 10Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi
16:10
Cap. 17:20;
21:18
25:12
foarte mult sămânţa și ea va fi atât de multă la număr, că nu va putea fi numărată.” 11Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele
16:11
Cap. 17:19.
Mat. 1:21Luca 1:13,31
Ismael16:11 Ismael vine din două cuvinte, care înseamnă: Dumnezeu aude., căci Domnul a auzit mâhnirea ta. 12El va fi ca
16:12
Cap. 21:20.

un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în
16:12
Cap. 25:18.

faţa tuturor fraţilor lui.” 13Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede16:13 Evreiește: El-Roi.!” Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut
16:13
Cap. 31:42.

aici spatele Celui ce m-a văzut!” 14De aceea, fântâna aceea s-a numit „Fântâna
16:14
Cap. 24:62;
25:11
Celui Viu care mă vede16:14 Evreiește: Lahai-Roi.”; ea este între
16:14
Num. 13:26
Cades și Bared. 15Agar
16:15
Gal. 4:22
a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael
16:15
Vers. 11.

. 16Avram era de optzeci și șase de ani când i-a născut Agar pe Ismael.