Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
17

Numele lui Avram schimbat în Avraam

171Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat

17:1
Cap. 12:1.

și i-a zis: „Eu
17:1
Cap. 28:3;
35:11Exod 6:3Deut. 10:17
sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă
17:1
Cap. 5:22;
48:151 Împ. 2:4
8:252 Împ. 20:3
înaintea Mea și fii fără prihană
17:1
Cap. 6:9.
Deut. 18:13Iov 1:1Mat. 5:48
. 2Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulţi
17:2
Cap. 12:2;
13:16
22:17
nespus de mult.” 3Avram s-a aruncat
17:3
Vers. 17.

cu faţa la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4„Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl
17:4
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:29
multor neamuri. 5Nu te vei mai numi Avram, ci numele
17:5
Neem. 9:7
tău va fi Avraam17:5 Avraam vine din două cuvinte, care înseamnă: tată al unei mulţimi., căci
17:5
Rom. 4:17
te fac tatăl multor neamuri. 6Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri
17:6
Cap. 35:11.

întregi și din tine vor ieși împăraţi
17:6
Vers. 16. Cap. 35:11.
Mat. 1:6
. 7Voi pune
17:7
Gal. 3:17
legământul Meu între Mine și tine și sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi fi
17:7
Cap. 26:24;
28:13Evr. 11:16
Dumnezeul tău și al seminţei
17:7
Rom. 9:8
tale după tine. 8Ţie și seminţei tale după tine îţi voi
17:8
Cap. 12:7;
13:15Ps. 105:9,11
da ţara în care locuiești
17:8
Cap. 23:4;
28:4
acum ca străin, și anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veșnică; și Eu voi fi
17:8
Exod 6:7Lev. 26:12Deut. 4:37
14:2
26:18
29:13
Dumnezeul lor.”

Tăierea împrejur

9Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzești legământul Meu, tu și sămânţa ta după tine, din neam în neam. 10Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine și voi și sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească

17:10
Fapte 7:8
între voi să fie tăiat împrejur. 11Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, și acesta să fie semnul
17:11
Fapte 7:8Rom. 4:11
legământului dintre Mine și voi. 12La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur
17:12
Luca 2:21Ioan 7:22Filip. 3:5
, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. 13Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. 14Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit
17:14
Exod 4:24
din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.”

Sarai se numește Sara

15Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. 16Eu o voi binecuvânta și îţi voi da

17:16
Cap. 18:10.

un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri
17:16
Cap. 35:11.
Gal. 4:311 Pet. 3:6
întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieși din ea.” 17Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ și
17:17
Cap. 18:12;
21:6
a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” 18Și Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” 19Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara
17:19
Cap. 18:10;
21:2Gal. 4:28
îţi va naște un fiu și-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânţa lui după el. 20Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi
17:20
Cap. 16:10.

face să crească și îl voi înmulţi nespus de mult: doisprezece
17:20
Cap. 25:12,16.

voievozi va naște și voi
17:20
Cap. 21:18.

face din el un neam mare. 21Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care
17:21
Cap. 21:2.

ţi-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.” 22Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam.

Avraam și casa lui sunt tăiaţi împrejur

23Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui și pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, și le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. 24Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 25Fiul său Ismael era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 26Avraam și fiul său Ismael au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea. 27Și toţi oamenii

17:27
Cap. 18:19.

din casa lui: robi născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu bani de la străini au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.