Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
16

Sarai și Agar

161Sarai, nevasta lui Avram, nu-i născuse

16:1
Cap. 15:2,3.
deloc copii. Ea avea o roabă
16:1
Cap. 21:9.
egipteancă, numită Agar
16:1
Gal. 4:24
. 2Și Sarai a zis
16:2
Cap. 30:3.
lui Avram: „Iată, Domnul m-a făcut
16:2
Cap. 20:18;
stearpă; intră
16:2
Cap. 30:3,9.
, te rog, la roaba mea; poate că voi avea copii de la ea.” Avram a ascultat
16:2
Cap. 3:17.
cele spuse de Sarai. 3Atunci, Sarai, nevasta lui Avram, a luat pe egipteanca Agar, roaba ei, și a dat-o de nevastă bărbatului său, Avram, după ce Avram locuise
16:3
Cap. 12:5.
ca străin zece ani în ţara Canaan. 4El a intrat la Agar, și ea a rămas însărcinată. Când s-a văzut ea însărcinată, a privit cu dispreţ
16:4
2 Sam. 6:16Prov. 30:21,23
pe stăpână-sa. 5Și Sarai a zis lui Avram: „Asupra ta să cadă batjocura aceasta, care mi se face! Eu însumi ţi-am dat în braţe pe roaba mea, și ea, când a văzut că a rămas însărcinată, m-a privit cu dispreţ. Să judece
16:5
Cap. 31:53.
Domnul între mine și tine!” 6Avram
16:6
Prov. 15:11 Pet. 3:7
a răspuns Saraiei: „Iată
16:6
Iov 2:6Ps. 106:41,42Ier. 38:5
, roaba ta este în mâna ta; fă-i ce-ţi place!” Atunci, Sarai s-a purtat rău cu ea, și Agar
16:6
Exod 2:15
a fugit de ea.

Fuga Agarei. Nașterea lui Ismael

7Îngerul Domnului a găsit-o lângă un izvor de apă în pustie, și anume lângă izvorul

16:7
Cap. 25:18.
care este pe drumul ce duce la Șur
16:7
Exod 15:22
. 8El a zis: „Agar, roaba Saraiei, de unde vii și unde te duci?” Ea a răspuns: „Fug de stăpâna mea Sarai.” 9Îngerul Domnului i-a zis: „Întoarce-te la stăpână-ta și supune-te
16:9
Tit 2:91 Pet. 2:18
sub mâna ei.” 10Îngerul Domnului i-a zis: „Îţi voi înmulţi
16:10
Cap. 17:20;
foarte mult sămânţa și ea va fi atât de multă la număr, că nu va putea fi numărată.” 11Îngerul Domnului i-a zis: „Iată, acum ești însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele
16:11
Cap. 17:19.
Ismael16:11 Ismael vine din două cuvinte, care înseamnă: Dumnezeu aude., căci Domnul a auzit mâhnirea ta. 12El va fi ca
16:12
Cap. 21:20.
un măgar sălbatic printre oameni; mâna lui va fi împotriva tuturor oamenilor, și mâna tuturor oamenilor va fi împotriva lui și va locui în
16:12
Cap. 25:18.
faţa tuturor fraţilor lui.” 13Ea a numit Numele Domnului care-i vorbise: „Tu ești Dumnezeu care mă vede16:13 Evreiește: El-Roi.!” Căci a zis ea: „Cu adevărat, am văzut
16:13
Cap. 31:42.
aici spatele Celui ce m-a văzut!” 14De aceea, fântâna aceea s-a numit „Fântâna
16:14
Cap. 24:62;
Celui Viu care mă vede16:14 Evreiește: Lahai-Roi.”; ea este între
16:14
Num. 13:26
Cades și Bared. 15Agar
16:15
Gal. 4:22
a născut lui Avram un fiu și Avram a pus fiului pe care i l-a născut Agar numele Ismael
16:15
Vers. 11.
. 16Avram era de optzeci și șase de ani când i-a născut Agar pe Ismael.

17

Numele lui Avram schimbat în Avraam

171Când a fost Avram în vârstă de nouăzeci și nouă de ani, Domnul i S-a arătat

17:1
Cap. 12:1.
și i-a zis: „Eu
17:1
Cap. 28:3;
sunt Dumnezeul cel Atotputernic. Umblă
17:1
Cap. 5:22;
înaintea Mea și fii fără prihană
17:1
Cap. 6:9.
. 2Voi face un legământ între Mine și tine și te voi înmulţi
17:2
Cap. 12:2;
nespus de mult.” 3Avram s-a aruncat
17:3
Vers. 17.
cu faţa la pământ și Dumnezeu i-a vorbit astfel: 4„Iată legământul Meu pe care-l fac cu tine: vei fi tatăl
17:4
Rom. 4:11,12,16Gal. 3:29
multor neamuri. 5Nu te vei mai numi Avram, ci numele
17:5
Neem. 9:7
tău va fi Avraam17:5 Avraam vine din două cuvinte, care înseamnă: tată al unei mulţimi., căci
17:5
Rom. 4:17
te fac tatăl multor neamuri. 6Te voi înmulţi nespus de mult; voi face din tine neamuri
17:6
Cap. 35:11.
întregi și din tine vor ieși împăraţi
17:6
Vers. 16. Cap. 35:11.
. 7Voi pune
17:7
Gal. 3:17
legământul Meu între Mine și tine și sămânţa ta după tine din neam în neam; acesta va fi un legământ veșnic, în puterea căruia Eu voi fi
17:7
Cap. 26:24;
Dumnezeul tău și al seminţei
17:7
Rom. 9:8
tale după tine. 8Ţie și seminţei tale după tine îţi voi
17:8
Cap. 12:7;
da ţara în care locuiești
17:8
Cap. 23:4;
acum ca străin, și anume îţi voi da toată ţara Canaanului în stăpânire veșnică; și Eu voi fi
17:8
Exod 6:7Lev. 26:12Deut. 4:37
14:2
26:18
29:13
Dumnezeul lor.”

Tăierea împrejur

9Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzești legământul Meu, tu și sămânţa ta după tine, din neam în neam. 10Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine și voi și sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească

17:10
Fapte 7:8
între voi să fie tăiat împrejur. 11Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, și acesta să fie semnul
17:11
Fapte 7:8Rom. 4:11
legământului dintre Mine și voi. 12La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur
17:12
Luca 2:21Ioan 7:22Filip. 3:5
, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. 13Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât și cel cumpărat cu bani, și astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veșnic. 14Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit
17:14
Exod 4:24
din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.”

Sarai se numește Sara

15Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu mai chemi Sarai pe nevastă-ta Sarai, ci numele ei să fie Sara. 16Eu o voi binecuvânta și îţi voi da

17:16
Cap. 18:10.
un fiu din ea; da, o voi binecuvânta și ea va fi mama unor neamuri
17:16
Cap. 35:11.
întregi; chiar împăraţi de noroade vor ieși din ea.” 17Avraam s-a aruncat cu faţa la pământ și
17:17
Cap. 18:12;
a râs, căci a zis în inima lui: „Să i se mai nască oare un fiu unui bărbat de o sută de ani? Și să mai nască oare Sara la nouăzeci de ani?” 18Și Avraam a zis lui Dumnezeu: „Să trăiască Ismael înaintea Ta!” 19Dumnezeu a zis: „Cu adevărat, nevasta ta Sara
17:19
Cap. 18:10;
îţi va naște un fiu și-i vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul Meu cu el, ca un legământ veșnic pentru sămânţa lui după el. 20Dar și cu privire la Ismael te-am ascultat. Iată, îl voi binecuvânta, îl voi
17:20
Cap. 16:10.
face să crească și îl voi înmulţi nespus de mult: doisprezece
17:20
Cap. 25:12,16.
voievozi va naște și voi
17:20
Cap. 21:18.
face din el un neam mare. 21Dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac, pe care
17:21
Cap. 21:2.
ţi-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta.” 22Când a isprăvit de vorbit cu el, Dumnezeu S-a înălţat de la Avraam.

Avraam și casa lui sunt tăiaţi împrejur

23Avraam a luat pe fiul său Ismael, pe toţi cei ce se născuseră în casa lui și pe toţi robii cumpăraţi cu bani, adică pe toţi cei de parte bărbătească dintre oamenii din casa lui Avraam, și le-a tăiat împrejur carnea prepuţului chiar în ziua aceea, după porunca pe care i-o dăduse Dumnezeu. 24Avraam era în vârstă de nouăzeci și nouă de ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 25Fiul său Ismael era în vârstă de treisprezece ani când a fost tăiat împrejur în carnea prepuţului său. 26Avraam și fiul său Ismael au fost tăiaţi împrejur chiar în ziua aceea. 27Și toţi oamenii

17:27
Cap. 18:19.
din casa lui: robi născuţi în casa lui sau cumpăraţi cu bani de la străini au fost tăiaţi împrejur împreună cu el.

18

Isaac este făgăduit încă o dată

181Domnul i S-a arătat la stejarii

18:1
Cap. 13:18;
lui Mamre, pe când Avraam ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. 2Avraam a ridicat ochii
18:2
Evr. 13:2
și s-a uitat, și iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el. Când
18:2
Cap. 19:1.
i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. 3Apoi a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. 4Îngăduie să se aducă puţină
18:4
Cap. 19:2;
apă, ca să vi se spele picioarele, și odihniţi-vă sub copacul acesta. 5Am să mă duc să iau o bucată de pâine
18:5
Jud. 6:18
13:15
, ca să prindeţi la inimă
18:5
Jud. 19:5Ps. 104:15
, și după aceea vă veţi vedea de drum, căci pentru aceasta
18:5
Cap. 19:8;
treceţi pe lângă robul vostru.” „Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei. 6Avraam s-a dus repede în cort la Sara și a zis: „Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și fă turte.” 7Și Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. 8Apoi a luat
18:8
Cap. 19:3.
unt și lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, și le-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei, sub copac, și le-a slujit până ce au mâncat. 9Atunci, ei i-au zis: „Unde este nevastă-ta, Sara?” „Uite-o în cort
18:9
Cap. 24:67.
”, a răspuns el. 10Unul dintre ei a zis: „La anul pe vremea
18:10
Vers. 14.
aceasta, Mă voi întoarce
18:10
2 Împ. 4:16
negreșit la tine și iată că Sara
18:10
Cap. 17:19,21. Cap. 21:2.
, nevastă-ta, va avea un fiu.” Sara asculta la ușa cortului care era înapoia lui. 11Avraam
18:11
Cap. 17:17.
și Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala
18:11
Cap. 31:35.
femeilor. 12Sara
18:12
Cap. 17:17.
a râs în sine, zicând: „Acum
18:12
Luca 1:18
, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul
18:12
1 Pet. 3:6
de asemenea este bătrân.” 13Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: ‘Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?’ 14Este
18:14
Ier. 32:17Zah. 8:6Mat. 3:9
19:26Luca 1:37
oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul
18:14
Cap. 17:21;
pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu.” 15Sara a tăgăduit și a zis: „N-am râs.” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.”

Avraam mijlocește pentru Sodoma

16Bărbaţii aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă

18:16
Rom. 15:243 Ioan 6
. 17Atunci, Domnul a zis: „Să ascund
18:17
Ps. 25:14Amos 3:7Ioan 15:15
Eu oare de Avraam ce am să fac?… 18Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate
18:18
Cap. 12:3;
toate neamurile pământului. 19Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor
18:19
Deut. 4:9,10
6:7Ios. 24:15Efes. 6:4
lui și casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.” 20Și Domnul a zis: „Strigătul
18:20
Cap. 4:14;
împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. 21De aceea Mă voi coborî
18:21
Cap. 11:5.
acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine și, dacă nu va fi așa, voi ști
18:21
Deut. 8:2
13:3Ios. 22:22Luca 16:152 Cor. 11:11
.” 22Bărbaţii
18:22
Cap. 19:1.
aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea
18:22
Vers. 1.
tot înaintea Domnului. 23Avraam s-a apropiat
18:23
Evr. 10:22
și a zis: „Vei nimici
18:23
Num. 16:222 Sam. 24:17
Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? 24Poate
18:24
Ier. 5:1
că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? 25Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca
18:25
Iov 8:20Is. 3:10,11
cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de Tine așa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă
18:25
Iov 8:3
34:17Ps. 58:11
94:2Rom. 3:6
tot pământul nu va face oare dreptate?” 26Și Domnul a zis: „Dacă voi
18:26
Ier. 5:1Ezec. 22:30
găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” 27Avraam a luat din nou cuvântul și a zis: „Iată
18:27
Luca 18:1
, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât
18:27
Cap. 3:19.
praf și cenușă. 28Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea patruzeci și cinci de oameni buni.” 29Avraam I-a vorbit mai departe și a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.” 30Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” 31Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.” 32Avraam a zis: „Să
18:32
Jud. 6:39
nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Și Domnul
18:32
Iac. 5:16
a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” 33După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Și Avraam s-a întors la locuinţa lui.