Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Isaac este făgăduit încă o dată

181Domnul i S-a arătat la stejarii

18:1
Cap. 13:18;
14:13
lui Mamre, pe când Avraam ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. 2Avraam a ridicat ochii
18:2
Evr. 13:2
și s-a uitat, și iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el. Când
18:2
Cap. 19:1.
1 Pet. 4:9
i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. 3Apoi a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. 4Îngăduie să se aducă puţină
18:4
Cap. 19:2;
43:24
apă, ca să vi se spele picioarele, și odihniţi-vă sub copacul acesta. 5Am să mă duc să iau o bucată de pâine
18:5
Jud. 6:18
13:15
, ca să prindeţi la inimă
18:5
Jud. 19:5Ps. 104:15
, și după aceea vă veţi vedea de drum, căci pentru aceasta
18:5
Cap. 19:8;
33:10
treceţi pe lângă robul vostru.” „Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei. 6Avraam s-a dus repede în cort la Sara și a zis: „Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și fă turte.” 7Și Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. 8Apoi a luat
18:8
Cap. 19:3.

unt și lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, și le-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei, sub copac, și le-a slujit până ce au mâncat. 9Atunci, ei i-au zis: „Unde este nevastă-ta, Sara?” „Uite-o în cort
18:9
Cap. 24:67.

”, a răspuns el. 10Unul dintre ei a zis: „La anul pe vremea
18:10
Vers. 14.

aceasta, Mă voi întoarce
18:10
2 Împ. 4:16
negreșit la tine și iată că Sara
18:10
Cap. 17:19,21. Cap. 21:2.
Rom. 9:9
, nevastă-ta, va avea un fiu.” Sara asculta la ușa cortului care era înapoia lui. 11Avraam
18:11
Cap. 17:17.
Rom. 4:19Evr. 11:11,12,19
și Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala
18:11
Cap. 31:35.

femeilor. 12Sara
18:12
Cap. 17:17.

a râs în sine, zicând: „Acum
18:12
Luca 1:18
, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul
18:12
1 Pet. 3:6
de asemenea este bătrân.” 13Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: ‘Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?’ 14Este
18:14
Ier. 32:17Zah. 8:6Mat. 3:9
19:26Luca 1:37
oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul
18:14
Cap. 17:21;
18:102 Împ. 4:16
pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu.” 15Sara a tăgăduit și a zis: „N-am râs.” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.”

Avraam mijlocește pentru Sodoma

16Bărbaţii aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă

18:16
Rom. 15:243 Ioan 6
. 17Atunci, Domnul a zis: „Să ascund
18:17
Ps. 25:14Amos 3:7Ioan 15:15
Eu oare de Avraam ce am să fac?… 18Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate
18:18
Cap. 12:3;
22:18Fapte 3:25Gal. 3:8
toate neamurile pământului. 19Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor
18:19
Deut. 4:9,10
6:7Ios. 24:15Efes. 6:4
lui și casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.” 20Și Domnul a zis: „Strigătul
18:20
Cap. 4:14;
19:13Iac. 5:4
împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. 21De aceea Mă voi coborî
18:21
Cap. 11:5.
Exod 3:8
acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine și, dacă nu va fi așa, voi ști
18:21
Deut. 8:2
13:3Ios. 22:22Luca 16:152 Cor. 11:11
.” 22Bărbaţii
18:22
Cap. 19:1.

aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea
18:22
Vers. 1.

tot înaintea Domnului. 23Avraam s-a apropiat
18:23
Evr. 10:22
și a zis: „Vei nimici
18:23
Num. 16:222 Sam. 24:17
Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? 24Poate
18:24
Ier. 5:1
că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? 25Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca
18:25
Iov 8:20Is. 3:10,11
cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de Tine așa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă
18:25
Iov 8:3
34:17Ps. 58:11
94:2Rom. 3:6
tot pământul nu va face oare dreptate?” 26Și Domnul a zis: „Dacă voi
18:26
Ier. 5:1Ezec. 22:30
găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” 27Avraam a luat din nou cuvântul și a zis: „Iată
18:27
Luca 18:1
, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât
18:27
Cap. 3:19.
Iov 4:19Ecl. 12:71 Cor. 15:47,482 Cor. 5:1
praf și cenușă. 28Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea patruzeci și cinci de oameni buni.” 29Avraam I-a vorbit mai departe și a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.” 30Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” 31Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.” 32Avraam a zis: „Să
18:32
Jud. 6:39
nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Și Domnul
18:32
Iac. 5:16
a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” 33După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Și Avraam s-a întors la locuinţa lui.