Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
18

Isaac este făgăduit încă o dată

181Domnul i S-a arătat la stejarii

18:1
Cap. 13:18;
lui Mamre, pe când Avraam ședea la ușa cortului, în timpul zădufului zilei. 2Avraam a ridicat ochii
18:2
Evr. 13:2
și s-a uitat, și iată că trei bărbaţi stăteau în picioare lângă el. Când
18:2
Cap. 19:1.
i-a văzut, a alergat înaintea lor, de la ușa cortului, și s-a plecat până la pământ. 3Apoi a zis: „Doamne, dacă am căpătat trecere în ochii Tăi, nu trece, rogu-Te, pe lângă robul Tău. 4Îngăduie să se aducă puţină
18:4
Cap. 19:2;
apă, ca să vi se spele picioarele, și odihniţi-vă sub copacul acesta. 5Am să mă duc să iau o bucată de pâine
18:5
Jud. 6:18
13:15
, ca să prindeţi la inimă
18:5
Jud. 19:5Ps. 104:15
, și după aceea vă veţi vedea de drum, căci pentru aceasta
18:5
Cap. 19:8;
treceţi pe lângă robul vostru.” „Fă cum ai zis”, i-au răspuns ei. 6Avraam s-a dus repede în cort la Sara și a zis: „Ia repede trei măsuri de făină albă, frământă și fă turte.” 7Și Avraam a alergat la vite, a luat un viţel tânăr și bun și l-a dat unei slugi să-l gătească în grabă. 8Apoi a luat
18:8
Cap. 19:3.
unt și lapte, împreună cu viţelul pe care-l gătise, și le-a pus înaintea lor. El însuși a stat lângă ei, sub copac, și le-a slujit până ce au mâncat. 9Atunci, ei i-au zis: „Unde este nevastă-ta, Sara?” „Uite-o în cort
18:9
Cap. 24:67.
”, a răspuns el. 10Unul dintre ei a zis: „La anul pe vremea
18:10
Vers. 14.
aceasta, Mă voi întoarce
18:10
2 Împ. 4:16
negreșit la tine și iată că Sara
18:10
Cap. 17:19,21. Cap. 21:2.
, nevastă-ta, va avea un fiu.” Sara asculta la ușa cortului care era înapoia lui. 11Avraam
18:11
Cap. 17:17.
și Sara erau bătrâni, înaintaţi în vârstă, și Sarei nu-i mai venea rânduiala
18:11
Cap. 31:35.
femeilor. 12Sara
18:12
Cap. 17:17.
a râs în sine, zicând: „Acum
18:12
Luca 1:18
, când am îmbătrânit, să mai am pofte? Domnul meu bărbatul
18:12
1 Pet. 3:6
de asemenea este bătrân.” 13Domnul a zis lui Avraam: „Pentru ce a râs Sara, zicând: ‘Cu adevărat să mai pot avea copil eu, care sunt bătrână?’ 14Este
18:14
Ier. 32:17Zah. 8:6Mat. 3:9
19:26Luca 1:37
oare ceva prea greu pentru Domnul? La anul
18:14
Cap. 17:21;
pe vremea aceasta, Mă voi întoarce la tine, și Sara va avea un fiu.” 15Sara a tăgăduit și a zis: „N-am râs.” Căci i-a fost frică. Dar El a zis: „Ba da, ai râs.”

Avraam mijlocește pentru Sodoma

16Bărbaţii aceia s-au sculat să plece și s-au uitat înspre Sodoma. Avraam a plecat cu ei, să-i petreacă

18:16
Rom. 15:243 Ioan 6
. 17Atunci, Domnul a zis: „Să ascund
18:17
Ps. 25:14Amos 3:7Ioan 15:15
Eu oare de Avraam ce am să fac?… 18Căci Avraam va ajunge negreșit un neam mare și puternic și în el vor fi binecuvântate
18:18
Cap. 12:3;
toate neamurile pământului. 19Căci Eu îl cunosc și știu că are să poruncească fiilor
18:19
Deut. 4:9,10
6:7Ios. 24:15Efes. 6:4
lui și casei lui după el să ţină Calea Domnului, făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească faţă de Avraam ce i-a făgăduit.” 20Și Domnul a zis: „Strigătul
18:20
Cap. 4:14;
împotriva Sodomei și Gomorei s-a mărit și păcatul lor într-adevăr este nespus de greu. 21De aceea Mă voi coborî
18:21
Cap. 11:5.
acum să văd dacă în adevăr au lucrat în totul după zvonul venit până la Mine și, dacă nu va fi așa, voi ști
18:21
Deut. 8:2
13:3Ios. 22:22Luca 16:152 Cor. 11:11
.” 22Bărbaţii
18:22
Cap. 19:1.
aceia s-au depărtat și au plecat spre Sodoma. Dar Avraam stătea
18:22
Vers. 1.
tot înaintea Domnului. 23Avraam s-a apropiat
18:23
Evr. 10:22
și a zis: „Vei nimici
18:23
Num. 16:222 Sam. 24:17
Tu oare și pe cel bun împreună cu cel rău? 24Poate
18:24
Ier. 5:1
că în mijlocul cetăţii sunt cincizeci de oameni buni: îi vei nimici oare și pe ei și nu vei ierta locul acela din pricina celor cincizeci de oameni buni, care sunt în mijlocul ei? 25Să omori pe cel bun împreună cu cel rău, așa ca
18:25
Iov 8:20Is. 3:10,11
cel bun să aibă aceeași soartă ca cel rău, departe de Tine așa ceva! Departe de Tine! Cel ce judecă
18:25
Iov 8:3
34:17Ps. 58:11
94:2Rom. 3:6
tot pământul nu va face oare dreptate?” 26Și Domnul a zis: „Dacă voi
18:26
Ier. 5:1Ezec. 22:30
găsi în Sodoma cincizeci de oameni buni în mijlocul cetăţii, voi ierta tot locul acela din pricina lor.” 27Avraam a luat din nou cuvântul și a zis: „Iată
18:27
Luca 18:1
, am îndrăznit să vorbesc Domnului eu, care nu sunt decât
18:27
Cap. 3:19.
praf și cenușă. 28Poate că din cincizeci de oameni buni vor lipsi cinci: pentru cinci, vei nimici Tu oare toată cetatea?” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea patruzeci și cinci de oameni buni.” 29Avraam I-a vorbit mai departe și a zis: „Poate că se vor găsi în ea numai patruzeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici pentru cei patruzeci.” 30Avraam a zis: „Să nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi. Poate că se vor găsi în ea numai treizeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici dacă voi găsi în ea treizeci de oameni buni.” 31Avraam a zis: „Iată, am îndrăznit să vorbesc Domnului. Poate că se vor găsi în ea numai douăzeci de oameni buni.” Și Domnul a zis: „N-o voi nimici, pentru cei douăzeci.” 32Avraam a zis: „Să
18:32
Jud. 6:39
nu Te mânii, Doamne, dacă voi mai vorbi numai de data aceasta. Poate că se vor găsi în ea numai zece oameni buni.” Și Domnul
18:32
Iac. 5:16
a zis: „N-o voi nimici, pentru cei zece oameni buni.” 33După ce a isprăvit de vorbit lui Avraam, Domnul a plecat. Și Avraam s-a întors la locuinţa lui.

19

Cei doi îngeri la Sodoma

191Cei doi îngeri

19:1
Cap. 18:22.
au ajuns la Sodoma seara, și Lot
19:1
Cap. 18:1.
ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. 2Apoi a zis: „Domnii mei
19:2
Evr. 13:3
, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea, și spălaţi-vă
19:2
Cap. 18:4.
picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă și vă veţi vedea de drum.” „Nu”,
19:2
Luca 24:28
au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.” 3Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit
19:3
Cap. 18:8.
o cină, a pus să coacă azimi și au mâncat. 4Dar nu se culcaseră încă, și oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. 5Au
19:5
Is. 3:9
chemat pe Lot și i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i
19:5
Jud. 19:22
afară la noi, ca să
19:5
Cap. 4:1.
ne împreunăm cu ei.” 6Lot
19:6
Jud. 19:23
a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el 7și a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! 8Iată
19:8
Jud. 19:24
că am două fete care nu știu de bărbat; am să vi le aduc afară și le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă
19:8
Cap. 18:5.
au venit sub umbra acoperișului casei mele.” 9Ei au strigat: „Pleacă!” Și au zis: „Omul acesta
19:9
2 Pet. 2:7,8
a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă
19:9
Exod 2:14
pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” Și, împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. 10Dar bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. 11Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire
19:11
2 Împ. 6:18Fapte 13:11
, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa.

Nimicirea Sodomei și Gomorei

12Bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate – scoate-i

19:12
Cap. 7:1.
din locul acesta. 13Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că
19:13
Cap. 18:20.
a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis
19:13
1 Cron. 21:15
Domnul, ca să-l nimicim.” 14Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră
19:14
Mat. 1:18
pe fetele lui: „Sculaţi-vă”
19:14
Num. 16:21,45
, a zis el, „ieșiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii
19:14
Exod 9:21Luca 17:28
24:11
lui credeau că glumește. 15Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot zicând: „Scoală-te
19:15
Num. 16:24,26Apoc. 18:4
, ia-ţi nevasta și cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetăţii.” 16Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă-sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul
19:16
Luca 18:13Rom. 9:15,16
voia să-i cruţe; l-au scos
19:16
Ps. 34:22
și l-au lăsat afară din cetate. 17După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi
19:17
1 Împ. 19:3
viaţa; să
19:17
Vers. 26.
nu te uiţi înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, ca să nu pieri.” 18Lot le-a zis: „O! nu
19:18
Fapte 10:14
, Doamne! 19Iată că am căpătat trecere înaintea Ta și ai arătat mare îndurare faţă de mine, păstrându-mi viaţa, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. 20Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O! de aș putea să fug acolo…, este așa de mică… și să scap cu viaţă!” 21Și El i-a zis: „Iată
19:21
Iov 42:8,9Ps. 145:19
că-ţi fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. 22Grăbește-te de fugi în ea, căci nu
19:22
Cap. 32:25,26.
pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” Pentru aceea s-a pus cetăţii aceleia numele
19:22
Cap. 13:10;
Ţoar19:22 Adică: Mic.. 23Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar. 24Atunci, Domnul
19:24
Deut. 29:23Is. 13:19Ier. 20:16
50:40Ezec. 16:49,50Osea 11:8Amos 4:11Ţef. 2:9Luca 17:292 Pet. 2:6Iuda 7
a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. 25A nimicit cu desăvârșire cetăţile acelea, toată câmpia și pe toţi locuitorii cetăţilor, și tot ce creștea
19:25
Cap. 14:3.
pe pământ. 26Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp
19:26
Luca 17:32
de sare. 27Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă și s-a dus la locul unde stătuse
19:27
Cap. 18:22.
înaintea Domnului. 28Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum
19:28
Apoc. 18:9
, ca fumul unui cuptor. 29Când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei, Și-a adus aminte
19:29
Cap. 8:1;
de Avraam și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde își așezase Lot locuinţa.

Păcatul fetelor lui Lot

30Lot a ieșit din Ţoar și a rămas pe munte

19:30
Vers. 17,19.
cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui. 31Cea mai mare a zis celei mai tinere: „Tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ţinutul acesta ca să intre
19:31
Cap. 16:2,4;
la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. 32Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa
19:32
Marcu 12:19
prin tatăl nostru.” 33Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea, și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 34A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: „Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin și în noaptea aceasta, și du-te de te culcă și tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.” 35Au dat tatălui lor de a băut vin și în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus și s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 36Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. 37Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El
19:37
Deut. 2:9
este tatăl moabiţilor din ziua de azi. 38Cea mai tânără a născut și ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi. El
19:38
Deut. 2:19
este tatăl amoniţilor din ziua de azi.

20

Avraam în Gherar

201Avraam a plecat

20:1
Cap. 18:1.
de acolo în ţara de miazăzi, s-a așezat între Cades
20:1
Cap. 16:7,14.
și Șur și a locuit
20:1
Cap. 26:6.
ca străin în Gherar. 2Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este
20:2
Cap. 12:13;
sora mea!” S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis și a luat
20:2
Cap. 12:15.
pe Sara. 3Atunci, Dumnezeu
20:3
Ps. 105:14
S-a arătat noaptea în vis
20:3
Iov 33:15
lui Abimelec și i-a zis: „Iată
20:3
Vers. 7.
, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.” 4Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne
20:4
Cap. 18:23;
, vei omorî Tu oare chiar și un neam nevinovat? 5Nu mi-a spus el că este soră-sa? Și n-a zis ea însăși că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată
20:5
2 Împ. 20:32 Cor. 1:12
și cu mâini nevinovate.” 6Dumnezeu i-a zis în vis: „Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am
20:6
Cap. 31:7;
și ferit să păcătuiești împotriva
20:6
Cap. 39:9.
Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. 7Acum, dă omului nevasta înapoi, căci
20:7
1 Sam. 7:52 Împ. 5:11Iov 42:8Iac. 5:14,151 Ioan 5:16
el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să știi
20:7
Cap. 2:17.
că vei muri negreșit, tu și tot
20:7
Num. 16:32,33
ce-i al tău.” 8Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. 9Abimelec a chemat și pe Avraam și i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină
20:9
Cap. 26:10.
peste mine și peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau
20:9
Cap. 34:7.
nicidecum făcute.” 10Și Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?” 11Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu
20:11
Cap. 42:18.
în ţara aceasta și că au să mă omoare
20:11
Cap. 12:12;
din pricina nevestei mele. 12De altfel, este adevărat că este
20:12
Cap. 11:29.
sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. 13Când m-a scos Dumnezeu
20:13
Cap. 12:1,9.
din casa tatălui meu, am zis Sarei: ‘Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune
20:13
Cap. 12:13.
despre mine că sunt fratele tău.’” 14Abimelec a luat
20:14
Cap. 12:16.
oi și boi, robi și roabe și le-a dat lui Avraam și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă-sa. 15Abimelec a zis: „Iată, ţara
20:15
Cap. 13:9.
mea este înaintea ta; locuiește unde-ţi va plăcea.” 16Și Sarei i-a zis: „Iată, dau fratelui
20:16
Vers. 5.
tău o mie de arginţi; aceasta
20:16
Cap. 26:11.
să-ţi fie o dovadă
20:16
Cap. 24:65.
de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină.” 17Avraam
20:17
Iov 42:9,10
s-a rugat lui Dumnezeu, și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. 18Fiindcă Domnul încuiase
20:18
Cap. 12:17.
pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.