Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
2

Ziua de odihnă

21Astfel au fost sfârșite cerurile și pământul și toată

2:1
Ps. 33:6
oștirea lor. 2În ziua
2:2
Exod 20:11
31:17Deut. 5:14Evr. 4:4
a șaptea, Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și în ziua a șaptea S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o făcuse. 3Dumnezeu a binecuvântat
2:3
Neem. 9:14Is. 58:13
ziua a șaptea și a sfinţit-o, pentru că în ziua aceasta S-a odihnit de toată lucrarea Lui pe care o zidise și o făcuse.

Facerea omului

4Iată

2:4
Cap. 1:1.
Ps. 90:1,2
istoria cerurilor și a pământului, când au fost făcute. 5În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu un pământ și ceruri, nu era încă pe pământ niciun copăcel
2:5
Cap. 1:12.
Ps. 104:14
de câmp și nicio iarbă de pe câmp nu încolţea încă, fiindcă Domnul Dumnezeu nu dăduse încă ploaie
2:5
Iov 38:26-28
pe pământ și nu era niciun om ca să lucreze
2:5
Cap. 3:23.

pământul. 6Ci un abur se ridica de pe pământ și uda toată faţa pământului. 7Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărâna
2:7
Cap. 3:19,23.
Ps. 103:14Ecl. 12:7Is. 64:81 Cor. 15:47
pământului, i-a
2:7
Iov 33:4Fapte 17:25
suflat în nări
2:7
Cap. 7:22.
Is. 2:22
suflare de viaţă, și omul s-a făcut
2:7
1 Cor. 15:45
astfel un suflet viu.

Raiul

8Apoi, Domnul Dumnezeu a sădit o grădină

2:8
Cap. 13:10.
Is. 51:3Ezec. 28:13Ioel 2:3
în Eden
2:8
Cap. 3:24.

, spre răsărit
2:8
Cap. 4:16.
2 Împ. 19:12Ezec. 27:23
, și a pus
2:8
Vers. 15.

acolo pe omul pe care-l întocmise. 9Domnul Dumnezeu a făcut să răsară din pământ tot felul
2:9
Ezec. 31:8
de pomi plăcuţi la vedere și buni la mâncare și pomul
2:9
Cap. 3:22.
Prov. 3:18
11:30Apoc. 2:7
22:2,14
vieţii în mijlocul grădinii și pomul
2:9
Vers. 17.

cunoștinţei binelui și răului. 10Un râu ieșea din Eden și uda grădina, și de acolo se împărţea și se făcea patru braţe. 11Numele celui dintâi este Pison; el înconjoară toată ţara Havila
2:11
Cap. 25:18.

, unde se găsește aur. 12Aurul din ţara aceasta este bun; acolo se găsește și bedelion
2:12
Num. 11:7
și piatră de onix. 13Numele râului al doilea este Ghihon; el înconjoară toată ţara Cuș. 14Numele celui de al treilea este
2:14
Dan. 10:4
Hidechel2:14 Adică: Tigru.. El curge la răsăritul Asiriei. Al patrulea râu este Eufratul. 15Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat
2:15
Vers. 8.

în grădina Edenului ca s-o lucreze și s-o păzească. 16Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, 17dar din pomul
2:17
Vers. 9.

cunoștinţei binelui și răului să nu mănânci
2:17
Cap. 3:1,3,11,17.

, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri
2:17
Cap. 3:3,19.
Rom. 6:231 Cor. 15:56Iac. 1:151 Ioan 5:16
negreșit.”

Facerea femeii

18Domnul Dumnezeu a zis: „Nu este bine ca omul să fie singur; am să-i fac

2:18
Cap. 3:12.
1 Cor. 11:91 Tim. 2:13
un ajutor potrivit pentru el.” 19Domnul Dumnezeu
2:19
Cap. 1:20,24.

a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus
2:19
Ps. 8:6
la om, ca să vadă cum are să le numească, și orice nume pe care-l dădea omul fiecărei vieţuitoare, acela-i era numele. 20Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului, dar, pentru om, nu s-a găsit niciun ajutor care să i se potrivească. 21Atunci, Domnul Dumnezeu a trimis un somn
2:21
Cap. 15:12.
1 Sam. 26:12
adânc peste om, și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. 22Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la
2:22
Prov. 18:22Evr. 13:4
om. 23Și omul a zis: „Iată în sfârșit aceea care este os
2:23
Cap. 29:14.
Jud. 9:22 Sam. 5:1
19:13Efes. 5:30
din oasele mele și carne din carnea mea! Ea se va numi ‘femeie’2:23 În evreiește, femeie (ișa) vine de la un cuvânt care înseamnă bărbat (iș)., pentru că a fost luată din
2:23
1 Cor. 11:8
om.” 24De aceea
2:24
Cap. 31:15.
Ps. 45:10Mat. 19:5Marcu 10:71 Cor. 6:16Efes. 5:31
va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un singur trup.

Ispitirea femeii

25Omul și nevasta lui erau amândoi

2:25
Cap. 3:7,10,11.

goi și nu le era
2:25
Exod 32:25Is. 47:3
rușine.