Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
19

Cei doi îngeri la Sodoma

191Cei doi îngeri

19:1
Cap. 18:22.
au ajuns la Sodoma seara, și Lot
19:1
Cap. 18:1.
ședea la poarta Sodomei. Când i-a văzut, Lot s-a sculat, le-a ieșit înainte și s-a plecat până la pământ. 2Apoi a zis: „Domnii mei
19:2
Evr. 13:3
, intraţi, vă rog, în casa robului vostru, ca să rămâneţi peste noapte în ea, și spălaţi-vă
19:2
Cap. 18:4.
picioarele; mâine vă veţi scula de dimineaţă și vă veţi vedea de drum.” „Nu”,
19:2
Luca 24:28
au răspuns ei, „ci vom petrece noaptea în uliţă.” 3Dar Lot a stăruit de ei până au venit și au intrat în casa lui. Le-a pregătit
19:3
Cap. 18:8.
o cină, a pus să coacă azimi și au mâncat. 4Dar nu se culcaseră încă, și oamenii din cetate, bărbaţii din Sodoma, tineri și bătrâni, au înconjurat casa; tot norodul a alergat din toate colţurile. 5Au
19:5
Is. 3:9
chemat pe Lot și i-au zis: „Unde sunt oamenii care au intrat la tine în noaptea aceasta? Scoate-i
19:5
Jud. 19:22
afară la noi, ca să
19:5
Cap. 4:1.
ne împreunăm cu ei.” 6Lot
19:6
Jud. 19:23
a ieșit afară la ei la ușă, a încuiat ușa după el 7și a zis: „Fraţilor, vă rog, nu faceţi o asemenea răutate! 8Iată
19:8
Jud. 19:24
că am două fete care nu știu de bărbat; am să vi le aduc afară și le veţi face ce vă va plăcea. Numai nu faceţi nimic acestor oameni, fiindcă
19:8
Cap. 18:5.
au venit sub umbra acoperișului casei mele.” 9Ei au strigat: „Pleacă!” Și au zis: „Omul acesta
19:9
2 Pet. 2:7,8
a venit să locuiască aici ca un străin și acum vrea să facă
19:9
Exod 2:14
pe judecătorul. Ei bine, o să-ţi facem mai rău decât lor.” Și, împingând pe Lot cu sila, s-au apropiat să spargă ușa. 10Dar bărbaţii aceia au întins mâna, au tras pe Lot înăuntru la ei în casă și au încuiat ușa. 11Iar pe oamenii care erau la ușa casei i-au lovit cu orbire
19:11
2 Împ. 6:18Fapte 13:11
, de la cel mai mic până la cel mai mare, așa că degeaba se trudeau să găsească ușa.

Nimicirea Sodomei și Gomorei

12Bărbaţii aceia au zis lui Lot: „Pe cine mai ai aici? Gineri, fii și fiice și tot ce ai în cetate – scoate-i

19:12
Cap. 7:1.
din locul acesta. 13Căci avem să nimicim locul acesta, pentru că
19:13
Cap. 18:20.
a ajuns mare plângere înaintea Domnului împotriva locuitorilor lui. De aceea ne-a trimis
19:13
1 Cron. 21:15
Domnul, ca să-l nimicim.” 14Lot a ieșit și a vorbit cu ginerii săi, care luaseră
19:14
Mat. 1:18
pe fetele lui: „Sculaţi-vă”
19:14
Num. 16:21,45
, a zis el, „ieșiţi din locul acesta; căci Domnul are să nimicească cetatea.” Dar ginerii
19:14
Exod 9:21Luca 17:28
24:11
lui credeau că glumește. 15Când s-a crăpat de ziuă, îngerii au stăruit de Lot zicând: „Scoală-te
19:15
Num. 16:24,26Apoc. 18:4
, ia-ţi nevasta și cele două fete, care se află aici, ca să nu pieri și tu în nelegiuirea cetăţii.” 16Și, fiindcă Lot zăbovea, bărbaţii aceia i-au apucat de mână pe el, pe nevastă-sa și pe cele două fete ale lui, căci Domnul
19:16
Luca 18:13Rom. 9:15,16
voia să-i cruţe; l-au scos
19:16
Ps. 34:22
și l-au lăsat afară din cetate. 17După ce i-au scos afară, unul din ei a zis: „Scapă-ţi
19:17
1 Împ. 19:3
viaţa; să
19:17
Vers. 26.
nu te uiţi înapoi și să nu te oprești în vreun loc din câmpie. Scapă la munte, ca să nu pieri.” 18Lot le-a zis: „O! nu
19:18
Fapte 10:14
, Doamne! 19Iată că am căpătat trecere înaintea Ta și ai arătat mare îndurare faţă de mine, păstrându-mi viaţa, dar nu pot să fug la munte înainte ca să mă atingă prăpădul și voi pieri. 20Iată, cetatea aceasta este destul de aproape ca să fug în ea și este mică. O! de aș putea să fug acolo…, este așa de mică… și să scap cu viaţă!” 21Și El i-a zis: „Iată
19:21
Iov 42:8,9Ps. 145:19
că-ţi fac și hatârul acesta și nu voi nimici cetatea de care vorbești. 22Grăbește-te de fugi în ea, căci nu
19:22
Cap. 32:25,26.
pot face nimic până nu vei ajunge acolo.” Pentru aceea s-a pus cetăţii aceleia numele
19:22
Cap. 13:10;
Ţoar19:22 Adică: Mic.. 23Răsărea soarele pe pământ când a intrat Lot în Ţoar. 24Atunci, Domnul
19:24
Deut. 29:23Is. 13:19Ier. 20:16
50:40Ezec. 16:49,50Osea 11:8Amos 4:11Ţef. 2:9Luca 17:292 Pet. 2:6Iuda 7
a făcut să plouă peste Sodoma și peste Gomora pucioasă și foc de la Domnul din cer. 25A nimicit cu desăvârșire cetăţile acelea, toată câmpia și pe toţi locuitorii cetăţilor, și tot ce creștea
19:25
Cap. 14:3.
pe pământ. 26Nevasta lui Lot s-a uitat înapoi și s-a prefăcut într-un stâlp
19:26
Luca 17:32
de sare. 27Avraam s-a sculat a doua zi dis-de-dimineaţă și s-a dus la locul unde stătuse
19:27
Cap. 18:22.
înaintea Domnului. 28Și-a îndreptat privirile spre Sodoma și Gomora și spre toată câmpia și iată că a văzut ridicându-se de pe pământ un fum
19:28
Apoc. 18:9
, ca fumul unui cuptor. 29Când a nimicit Dumnezeu cetăţile câmpiei, Și-a adus aminte
19:29
Cap. 8:1;
de Avraam și a scăpat pe Lot din mijlocul prăpădului, prin care a surpat din temelie cetăţile unde își așezase Lot locuinţa.

Păcatul fetelor lui Lot

30Lot a ieșit din Ţoar și a rămas pe munte

19:30
Vers. 17,19.
cu cele două fete ale lui, căci s-a temut să rămână în Ţoar. A locuit într-o peșteră cu cele două fete ale lui. 31Cea mai mare a zis celei mai tinere: „Tatăl nostru este bătrân și nu mai este niciun bărbat în ţinutul acesta ca să intre
19:31
Cap. 16:2,4;
la noi, după obiceiul tuturor ţărilor. 32Vino să punem pe tatăl nostru să bea vin și să ne culcăm cu el, ca să ne păstrăm sămânţa
19:32
Marcu 12:19
prin tatăl nostru.” 33Au făcut dar pe tatăl lor de a băut vin în noaptea aceea, și cea mai mare s-a dus și s-a culcat cu tatăl ei. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 34A doua zi, cea mai mare a zis celei mai tinere: „Iată, eu m-am culcat în noaptea trecută cu tatăl meu; haidem să-i dăm să bea vin și în noaptea aceasta, și du-te de te culcă și tu cu el, ca să ne păstrăm sămânţa prin tatăl nostru.” 35Au dat tatălui lor de a băut vin și în noaptea aceea; apoi cea mai tânără s-a dus și s-a culcat cu el. El n-a băgat de seamă nici când s-a culcat ea, nici când s-a sculat. 36Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor. 37Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab. El
19:37
Deut. 2:9
este tatăl moabiţilor din ziua de azi. 38Cea mai tânără a născut și ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi. El
19:38
Deut. 2:19
este tatăl amoniţilor din ziua de azi.

20

Avraam în Gherar

201Avraam a plecat

20:1
Cap. 18:1.
de acolo în ţara de miazăzi, s-a așezat între Cades
20:1
Cap. 16:7,14.
și Șur și a locuit
20:1
Cap. 26:6.
ca străin în Gherar. 2Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este
20:2
Cap. 12:13;
sora mea!” S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis și a luat
20:2
Cap. 12:15.
pe Sara. 3Atunci, Dumnezeu
20:3
Ps. 105:14
S-a arătat noaptea în vis
20:3
Iov 33:15
lui Abimelec și i-a zis: „Iată
20:3
Vers. 7.
, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.” 4Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne
20:4
Cap. 18:23;
, vei omorî Tu oare chiar și un neam nevinovat? 5Nu mi-a spus el că este soră-sa? Și n-a zis ea însăși că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată
20:5
2 Împ. 20:32 Cor. 1:12
și cu mâini nevinovate.” 6Dumnezeu i-a zis în vis: „Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am
20:6
Cap. 31:7;
și ferit să păcătuiești împotriva
20:6
Cap. 39:9.
Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. 7Acum, dă omului nevasta înapoi, căci
20:7
1 Sam. 7:52 Împ. 5:11Iov 42:8Iac. 5:14,151 Ioan 5:16
el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să știi
20:7
Cap. 2:17.
că vei muri negreșit, tu și tot
20:7
Num. 16:32,33
ce-i al tău.” 8Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. 9Abimelec a chemat și pe Avraam și i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină
20:9
Cap. 26:10.
peste mine și peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau
20:9
Cap. 34:7.
nicidecum făcute.” 10Și Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?” 11Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu
20:11
Cap. 42:18.
în ţara aceasta și că au să mă omoare
20:11
Cap. 12:12;
din pricina nevestei mele. 12De altfel, este adevărat că este
20:12
Cap. 11:29.
sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. 13Când m-a scos Dumnezeu
20:13
Cap. 12:1,9.
din casa tatălui meu, am zis Sarei: ‘Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune
20:13
Cap. 12:13.
despre mine că sunt fratele tău.’” 14Abimelec a luat
20:14
Cap. 12:16.
oi și boi, robi și roabe și le-a dat lui Avraam și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă-sa. 15Abimelec a zis: „Iată, ţara
20:15
Cap. 13:9.
mea este înaintea ta; locuiește unde-ţi va plăcea.” 16Și Sarei i-a zis: „Iată, dau fratelui
20:16
Vers. 5.
tău o mie de arginţi; aceasta
20:16
Cap. 26:11.
să-ţi fie o dovadă
20:16
Cap. 24:65.
de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină.” 17Avraam
20:17
Iov 42:9,10
s-a rugat lui Dumnezeu, și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. 18Fiindcă Domnul încuiase
20:18
Cap. 12:17.
pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.

21

Nașterea lui Isaac

211Domnul Și-a adus aminte

21:1
1 Sam. 2:21
de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit faţă de Sara ce
21:1
Cap. 17:19;
făgăduise. 2Sara
21:2
Fapte 7:8Gal. 4:22Evr. 11:11
a rămas însărcinată și a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea
21:2
Cap. 17:21.
hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu. 3Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac
21:3
Cap. 17:19.
. 4Avraam a tăiat împrejur
21:4
Fapte 7:8
pe fiul său Isaac la vârsta de opt zile, cum
21:4
Cap. 17:10,12.
îi poruncise Dumnezeu. 5Avraam
21:5
Cap. 17:1,17.
era în vârstă de o sută de ani la nașterea fiului său Isaac. 6Și Sara a zis: „Dumnezeu
21:6
Ps. 126:2Is. 54:1Gal. 4:27Luca 1:58
m-a făcut de râs: oricine va auzi va râde de mine.” 7Și a adăugat: „Cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara va da ţâţă la copii? Și totuși
21:7
Cap. 18:11,12.
i-am născut un fiu la bătrâneţe!”

Izgonirea Agarei în pustie

8Copilul s-a făcut mare și a fost înţărcat. Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac. 9Sara a văzut râzând

21:9
Cap. 16:1.
pe fiul pe care-l
21:9
Cap. 16:15.
născuse lui Avraam egipteanca
21:9
Gal. 4:29
Agar. 10Și a zis lui Avraam: „Izgonește
21:10
Gal. 4:30
pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” 11Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina
21:11
Cap. 17:18.
fiului său. 12Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu te mâhnești de cuvintele acestea, din pricina copilului și din pricina roabei tale; fă Sarei tot ce-ţi cere, căci numai din Isaac
21:12
Rom. 9:7,8Evr. 11:18
va ieși o sămânţă care va purta cu adevărat numele tău. 13Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam
21:13
Vers. 18. Cap. 16:10;
, căci este sămânţa ta.” 14A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă, a luat pâine și un burduf cu apă, pe care i l-a dat Agarei și i l-a pus pe umăr; i-a dat și copilul și i-a dat drumul
21:14
Ioan 8:35
. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beer-Șeba. 15Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș 16și s-a dus de a șezut în faţa lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea: „Să nu văd moartea copilului!” A șezut dar în faţa lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. 17Dumnezeu
21:17
Exod 3:7
a auzit glasul copilului, și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. 18Scoală-te, ia copilul și ţine-l de mână, căci voi face
21:18
Vers. 13.
din el un neam mare.” 19Și Dumnezeu
21:19
Num. 22:312 Împ. 6:17,18,20Luca 24:16,31
i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă; s-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. 20Dumnezeu
21:20
Cap. 28:15;
a fost cu copilul, care a crescut, a locuit în pustie și
21:20
Cap. 16:12.
a ajuns vânător cu arcul. 21A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă
21:21
Cap. 24:4.
din ţara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec

22În vremea aceea, Abimelec

21:22
Cap. 20:2;
, însoţit de Picol, căpetenia oștirii lui, a vorbit astfel lui Avraam: „Dumnezeu
21:22
Cap. 26:28.
este cu tine în tot ce faci. 23Jură-mi
21:23
Ios. 2:121 Sam. 24:21
acum, aici, pe Numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoţii mei, și că vei avea faţă de mine și faţă de ţara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoinţă pe care o am eu faţă de tine.” 24Avraam a zis: „Jur!” 25Dar Avraam a băgat vină lui Abimelec pentru o fântână de apă, pe care puseseră mâna cu sila
21:25
Cap. 26:15,18,20-22.
robii lui Abimelec. 26Abimelec a răspuns: „Nu știu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai dat de știre și nici eu nu aflu decât azi.” 27Și Avraam a luat oi și boi, pe care i-a dat lui Abimelec, și au făcut legământ
21:27
Cap. 26:31.
amândoi. 28Avraam a pus deoparte șapte mielușele din turmă. 29Și Abimelec a zis lui Avraam: „Ce sunt
21:29
Cap. 33:8.
aceste șapte mielușele pe care le-ai pus deoparte?” 30El a răspuns: „Trebuie să primești din mâna mea aceste șapte mielușele, pentru ca să-mi slujească de mărturie
21:30
Cap. 31:48,52.
că am săpat fântâna aceasta.” 31Iată de ce locul acela se numește
21:31
Cap. 26:33.
Beer-Șeba21:31 Adică: Fântâna jurământului., căci acolo și-au jurat ei credinţă unul altuia. 32Astfel au făcut ei legământ la Beer-Șeba. După aceea, Abimelec s-a sculat împreună cu Picol, căpetenia oștirii sale, și s-au întors în ţara filistenilor. 33Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Șeba și a chemat
21:33
Cap. 4:26.
acolo Numele Domnului Dumnezeului celui veșnic
21:33
Deut. 33:27Is. 40:28Rom. 16:261 Tim. 1:17
. 34Avraam a locuit multă vreme ca străin în ţara filistenilor.