Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
20

Avraam în Gherar

201Avraam a plecat

20:1
Cap. 18:1.

de acolo în ţara de miazăzi, s-a așezat între Cades
20:1
Cap. 16:7,14.

și Șur și a locuit
20:1
Cap. 26:6.

ca străin în Gherar. 2Avraam zicea despre Sara, nevastă-sa: „Este
20:2
Cap. 12:13;
26:7
sora mea!” S-a temut să spună că este nevastă-sa, ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gherarului, a trimis și a luat
20:2
Cap. 12:15.

pe Sara. 3Atunci, Dumnezeu
20:3
Ps. 105:14
S-a arătat noaptea în vis
20:3
Iov 33:15
lui Abimelec și i-a zis: „Iată
20:3
Vers. 7.

, ai să mori din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat.” 4Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: „Doamne
20:4
Cap. 18:23;
20:18
, vei omorî Tu oare chiar și un neam nevinovat? 5Nu mi-a spus el că este soră-sa? Și n-a zis ea însăși că el este frate-său? Eu am lucrat cu inimă curată
20:5
2 Împ. 20:32 Cor. 1:12
și cu mâini nevinovate.” 6Dumnezeu i-a zis în vis: „Știu și Eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am
20:6
Cap. 31:7;
35:5Exod 34:241 Sam. 25:26,34
și ferit să păcătuiești împotriva
20:6
Cap. 39:9.
Lev. 6:2Ps. 51:4
Mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. 7Acum, dă omului nevasta înapoi, căci
20:7
1 Sam. 7:52 Împ. 5:11Iov 42:8Iac. 5:14,151 Ioan 5:16
el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. Dar, dacă n-o dai înapoi, să știi
20:7
Cap. 2:17.

că vei muri negreșit, tu și tot
20:7
Num. 16:32,33
ce-i al tău.” 8Abimelec s-a sculat dis-de-dimineaţă, a chemat pe toţi slujitorii săi și le-a spus tot ce se întâmplase. Și oamenii aceia au fost cuprinși de o mare spaimă. 9Abimelec a chemat și pe Avraam și i-a zis: „Ce ne-ai făcut? Și cu ce am păcătuit eu împotriva ta, de ai făcut să vină
20:9
Cap. 26:10.
Exod 32:21Ios. 7:25
peste mine și peste împărăţia mea un păcat atât de mare? Ai făcut faţă de mine lucruri care nu trebuiau
20:9
Cap. 34:7.

nicidecum făcute.” 10Și Abimelec a zis lui Avraam: „Ce ai văzut de ai făcut lucrul acesta?” 11Avraam a răspuns: „Îmi ziceam că, fără îndoială, nu-i nicio frică de Dumnezeu
20:11
Cap. 42:18.
Ps. 36:1Prov. 16:6
în ţara aceasta și că au să mă omoare
20:11
Cap. 12:12;
26:7
din pricina nevestei mele. 12De altfel, este adevărat că este
20:12
Cap. 11:29.

sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele și a ajuns să-mi fie nevastă. 13Când m-a scos Dumnezeu
20:13
Cap. 12:1,9.
Evr. 11:8
din casa tatălui meu, am zis Sarei: ‘Iată hatârul pe care ai să mi-l faci: în toate locurile unde vom merge, spune
20:13
Cap. 12:13.

despre mine că sunt fratele tău.’” 14Abimelec a luat
20:14
Cap. 12:16.

oi și boi, robi și roabe și le-a dat lui Avraam și i-a dat înapoi și pe Sara, nevastă-sa. 15Abimelec a zis: „Iată, ţara
20:15
Cap. 13:9.

mea este înaintea ta; locuiește unde-ţi va plăcea.” 16Și Sarei i-a zis: „Iată, dau fratelui
20:16
Vers. 5.

tău o mie de arginţi; aceasta
20:16
Cap. 26:11.

să-ţi fie o dovadă
20:16
Cap. 24:65.

de cinste faţă de toţi cei ce sunt cu tine, așa că înaintea tuturor vei fi fără vină.” 17Avraam
20:17
Iov 42:9,10
s-a rugat lui Dumnezeu, și Dumnezeu a însănătoșit pe Abimelec, pe nevasta și roabele lui, așa că au putut să nască. 18Fiindcă Domnul încuiase
20:18
Cap. 12:17.

pântecele tuturor femeilor din casa lui Abimelec din pricina Sarei, nevasta lui Avraam.