Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
21

Nașterea lui Isaac

211Domnul Și-a adus aminte

21:1
1 Sam. 2:21
de cele ce spusese Sarei și Domnul a împlinit faţă de Sara ce
21:1
Cap. 17:19;
18:10,14Gal. 4:23,28
făgăduise. 2Sara
21:2
Fapte 7:8Gal. 4:22Evr. 11:11
a rămas însărcinată și a născut lui Avraam un fiu la bătrâneţe, la vremea
21:2
Cap. 17:21.

hotărâtă, despre care-i vorbise Dumnezeu. 3Avraam a pus fiului său nou-născut, pe care i-l născuse Sara, numele Isaac
21:3
Cap. 17:19.

. 4Avraam a tăiat împrejur
21:4
Fapte 7:8
pe fiul său Isaac la vârsta de opt zile, cum
21:4
Cap. 17:10,12.

îi poruncise Dumnezeu. 5Avraam
21:5
Cap. 17:1,17.

era în vârstă de o sută de ani la nașterea fiului său Isaac. 6Și Sara a zis: „Dumnezeu
21:6
Ps. 126:2Is. 54:1Gal. 4:27Luca 1:58
m-a făcut de râs: oricine va auzi va râde de mine.” 7Și a adăugat: „Cine s-ar fi gândit să spună lui Avraam că Sara va da ţâţă la copii? Și totuși
21:7
Cap. 18:11,12.

i-am născut un fiu la bătrâneţe!”

Izgonirea Agarei în pustie

8Copilul s-a făcut mare și a fost înţărcat. Avraam a făcut un ospăţ mare în ziua când a fost înţărcat Isaac. 9Sara a văzut râzând

21:9
Cap. 16:1.

pe fiul pe care-l
21:9
Cap. 16:15.

născuse lui Avraam egipteanca
21:9
Gal. 4:29
Agar. 10Și a zis lui Avraam: „Izgonește
21:10
Gal. 4:30
pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu va moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac.” 11Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avraam, din pricina
21:11
Cap. 17:18.

fiului său. 12Dar Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să nu te mâhnești de cuvintele acestea, din pricina copilului și din pricina roabei tale; fă Sarei tot ce-ţi cere, căci numai din Isaac
21:12
Rom. 9:7,8Evr. 11:18
va ieși o sămânţă care va purta cu adevărat numele tău. 13Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam
21:13
Vers. 18. Cap. 16:10;
17:20
, căci este sămânţa ta.” 14A doua zi, Avraam s-a sculat de dimineaţă, a luat pâine și un burduf cu apă, pe care i l-a dat Agarei și i l-a pus pe umăr; i-a dat și copilul și i-a dat drumul
21:14
Ioan 8:35
. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Beer-Șeba. 15Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș 16și s-a dus de a șezut în faţa lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea: „Să nu văd moartea copilului!” A șezut dar în faţa lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. 17Dumnezeu
21:17
Exod 3:7
a auzit glasul copilului, și Îngerul lui Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și i-a zis: „Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. 18Scoală-te, ia copilul și ţine-l de mână, căci voi face
21:18
Vers. 13.

din el un neam mare.” 19Și Dumnezeu
21:19
Num. 22:312 Împ. 6:17,18,20Luca 24:16,31
i-a deschis ochii și ea a văzut un izvor de apă; s-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. 20Dumnezeu
21:20
Cap. 28:15;
39:2,3,21
a fost cu copilul, care a crescut, a locuit în pustie și
21:20
Cap. 16:12.

a ajuns vânător cu arcul. 21A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă
21:21
Cap. 24:4.

din ţara Egiptului.

Legământul lui Avraam cu Abimelec

22În vremea aceea, Abimelec

21:22
Cap. 20:2;
26:26
, însoţit de Picol, căpetenia oștirii lui, a vorbit astfel lui Avraam: „Dumnezeu
21:22
Cap. 26:28.

este cu tine în tot ce faci. 23Jură-mi
21:23
Ios. 2:121 Sam. 24:21
acum, aici, pe Numele lui Dumnezeu, că nu mă vei înșela niciodată, nici pe mine, nici pe copiii mei, nici pe nepoţii mei, și că vei avea faţă de mine și faţă de ţara în care locuiești ca străin aceeași bunăvoinţă pe care o am eu faţă de tine.” 24Avraam a zis: „Jur!” 25Dar Avraam a băgat vină lui Abimelec pentru o fântână de apă, pe care puseseră mâna cu sila
21:25
Cap. 26:15,18,20-22.

robii lui Abimelec. 26Abimelec a răspuns: „Nu știu cine a făcut lucrul acesta; nici tu nu mi-ai dat de știre și nici eu nu aflu decât azi.” 27Și Avraam a luat oi și boi, pe care i-a dat lui Abimelec, și au făcut legământ
21:27
Cap. 26:31.

amândoi. 28Avraam a pus deoparte șapte mielușele din turmă. 29Și Abimelec a zis lui Avraam: „Ce sunt
21:29
Cap. 33:8.

aceste șapte mielușele pe care le-ai pus deoparte?” 30El a răspuns: „Trebuie să primești din mâna mea aceste șapte mielușele, pentru ca să-mi slujească de mărturie
21:30
Cap. 31:48,52.

că am săpat fântâna aceasta.” 31Iată de ce locul acela se numește
21:31
Cap. 26:33.

Beer-Șeba21:31 Adică: Fântâna jurământului., căci acolo și-au jurat ei credinţă unul altuia. 32Astfel au făcut ei legământ la Beer-Șeba. După aceea, Abimelec s-a sculat împreună cu Picol, căpetenia oștirii sale, și s-au întors în ţara filistenilor. 33Avraam a sădit un tamarisc la Beer-Șeba și a chemat
21:33
Cap. 4:26.

acolo Numele Domnului Dumnezeului celui veșnic
21:33
Deut. 33:27Is. 40:28Rom. 16:261 Tim. 1:17
. 34Avraam a locuit multă vreme ca străin în ţara filistenilor.