Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
22

Jertfirea lui Isaac

221După aceste lucruri, Dumnezeu

22:1
1 Cor. 10:13Evr. 11:17Iac. 1:121 Pet. 1:7
a pus la încercare pe Avraam și i-a zis: „Avraame!” „Iată-mă”, a răspuns el. 2Dumnezeu i-a zis: „Ia pe fiul tău, pe singurul
22:2
Evr. 11:17
tău fiu, pe care-l iubești, pe Isaac; du-te în ţara
22:2
2 Cron. 3:1
Moria și adu-l ardere-de-tot acolo, pe un munte pe care ţi-l voi spune.” 3Avraam s-a sculat dis-de-dimineaţă, a pus șaua pe măgar și a luat cu el două slugi și pe fiul său Isaac. A tăiat lemne pentru arderea-de-tot și a pornit spre locul pe care i-l spusese Dumnezeu. 4A treia zi, Avraam a ridicat ochii și a văzut locul de departe. 5Și Avraam a zis slugilor sale: „Rămâneţi aici cu măgarul; eu și băiatul ne vom duce până colo să ne închinăm și apoi ne vom întoarce la voi.” 6Avraam a luat lemnele pentru arderea-de-tot, le-a pus
22:6
Ioan 19:17
în spinarea fiului său Isaac și a luat în mână focul și cuţitul. Și au mers astfel amândoi împreună. 7Atunci Isaac, vorbind cu tatăl său Avraam, a zis: „Tată!” „Ce este, fiule?” i-a răspuns el. Isaac a zis din nou: „Iată focul și lemnele, dar unde este mielul pentru arderea-de-tot?” 8„Fiule”, a răspuns Avraam, „Dumnezeu Însuși va purta grijă de mielul pentru arderea-de-tot.” Și au mers amândoi împreună înainte. 9Când au ajuns la locul pe care i-l spusese Dumnezeu, Avraam a zidit acolo un altar și a așezat lemnele pe el. A legat pe fiul său Isaac și l-a pus pe altar
22:9
Evr. 11:17Iac. 2:21
, deasupra lemnelor. 10Apoi, Avraam a întins mâna și a luat cuţitul, ca să înjunghie pe fiul său. 11Atunci, Îngerul Domnului l-a strigat din ceruri și a zis: „Avraame! Avraame!” „Iată-mă!” a răspuns el. 12Îngerul a zis: „Să
22:12
1 Sam. 15:22Mica 6:7,8
nu pui mâna pe băiat și să nu-i faci nimic; căci știu acum
22:12
Cap. 26:5.
Iac. 2:22
că te temi de Dumnezeu, întrucât n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pentru Mine.” 13Avraam a ridicat ochii și a văzut înapoia lui un berbec încurcat cu coarnele într-un tufiș, și Avraam s-a dus de a luat berbecul și l-a adus ca ardere-de-tot în locul fiului său. 14Avraam a pus locului aceluia numele: „Domnul va purta de grijă”22:14 Evreiește: Jehova'iire.. De aceea se zice și azi: „La muntele unde Domnul va purta de grijă”. 15Îngerul Domnului a chemat a doua oară din ceruri pe Avraam 16și a zis: „‘Pe
22:16
Ps. 105:9Luca 1:73
Mine Însumi jur’, zice Domnul, ‘pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruţat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, 17te voi binecuvânta foarte mult și-ţi voi înmulţi foarte mult sămânţa, și anume: ca stelele
22:17
Cap. 15:5.
Ier. 33:22
cerului și ca nisipul
22:17
Cap. 13:16.

de pe ţărmul mării, și sămânţa
22:17
Cap. 24:60.

ta va stăpâni
22:17
Mica 1:9
cetăţile vrăjmașilor ei. 18Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în
22:18
Cap. 12:3;
18:18
26:4Fapte 3:25Gal. 3:8,9,16,18
sămânţa ta, pentru că
22:18
Vers. 3,10. Cap. 26:5.

ai ascultat de porunca Mea!’” 19Avraam s-a întors la slugile sale și s-au sculat și au plecat împreună la Beer-Șeba
22:19
Cap. 21:31.

, căci Avraam locuia la Beer-Șeba.

Spiţa neamului lui Nahor

20După aceste lucruri, i s-a spus lui Avraam: „Iată, Milca

22:20
Cap. 11:29.

a născut și ea copii fratelui tău Nahor, 21și anume pe Uţ
22:21
Iov 1:1
32:2
, întâiul său născut, pe Buz, fratele său, pe Chemuel, tatăl lui Aram, 22pe Chesed, pe Hazo, pe Pildaș, pe Iidlaf și pe Betuel. 23Betuel
22:23
Cap. 24:15.

a născut pe Rebeca
22:23
Rom. 9:10
. Aceștia sunt cei opt fii pe care i-a născut Milca lui Nahor, fratele lui Avraam.” 24Ţiitoarea lui, numită Reuma, a născut și ea pe Tebah, Gaham, Tahaș și Maaca.