Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
24

Rebeca cerută în căsătorie pentru Isaac

241Avraam

24:1
Cap. 18:11;
21:5
era bătrân, înaintat în vârstă, și Domnul binecuvântase
24:1
Cap. 13:2;
24:35Ps. 112:3Prov. 10:22
pe Avraam în orice lucru. 2Avraam a zis celui mai bătrân
24:2
Cap. 15:2.

rob din casa lui, care era îngrijitorul
24:2
Vers. 10;
39:4-6
tuturor averilor lui: „Pune-ţi
24:2
Cap. 47:29.
1 Cron. 29:24Plâng. 5:6
, te rog, mâna sub coapsa mea 3și te voi pune să juri
24:3
Cap. 14:22.
Deut. 6:13Ios. 2:12
pe Domnul Dumnezeul cerului și Dumnezeul pământului că
24:3
Cap. 26:35;
27:46
28:2Exod 34:16Deut. 7:3
nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor în mijlocul cărora locuiesc, 4ci
24:4
Cap. 28:2.

te vei duce în ţara
24:4
Cap. 12:1.

și la rudele mele să iei nevastă fiului meu Isaac.” 5Robul i-a răspuns: „Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze în ţara aceasta. Va trebui să duc oare pe fiul tău în ţara de unde ai ieșit tu?” 6Avraam i-a zis: „Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo! 7Domnul Dumnezeul cerului, care
24:7
Cap. 12:1.

m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea, care mi-a vorbit și mi-a jurat zicând: ‘Seminţei
24:7
Cap. 12:7;
13:15
15:18
17:8Exod 32:13Deut. 1:8
34:4Fapte 7:5
tale voi da ţara aceasta’, va
24:7
Exod 23:20,23
33:2Evr. 1:14
trimite pe Îngerul Său înaintea ta, și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. 8Dacă femeia nu va vrea să te urmeze, vei
24:8
Ios. 2:17,20
fi dezlegat de jurământul acesta pe care te pun să-l faci. Cu niciun chip să nu duci însă acolo pe fiul meu.” 9Robul și-a pus mâna sub coapsa stăpânului său Avraam și i-a jurat că are să păzească aceste lucruri. 10Robul a luat zece cămile dintre cămilele stăpânului său și a plecat, având
24:10
Vers. 2.

cu el toate lucrurile de preţ ale stăpânului său. S-a sculat și a plecat în Mesopotamia, în cetatea
24:10
Cap. 27:43.

lui Nahor. 11A lăsat cămilele să se odihnească, în genunchi, afară din cetate, lângă o fântână. Era seara, pe vremea când ies femeile
24:11
Exod 2:161 Sam. 9:11
să scoată apă. 12Și a zis: „Doamne, Dumnezeul
24:12
Vers. 27. Cap. 26:24;
28:13
32:9Exod 3:6,15
stăpânului meu Avraam! Te rog, dă-mi izbândă
24:12
Neem. 1:11Ps. 37:5
astăzi și îndură-Te de stăpânul meu Avraam. 13Iată, stau
24:13
Vers. 43.

lângă izvorul acesta de apă, și fetele
24:13
Cap. 29:9.
Exod 2:16
oamenilor din cetate vin să scoată apă. 14Fă ca fata căreia îi voi zice: ‘Pleacă-ţi vadra, te rog, ca să beau’ și care va răspunde: ‘Bea și am să dau de băut și cămilelor tale’ să fie aceea pe care ai rânduit-o Tu pentru robul Tău Isaac! Și prin aceasta
24:14
Jud. 6:17,371 Sam. 6:7
14:10
20:7
voi cunoaște că Te-ai îndurat de stăpânul meu.” 15Nu sfârșise el încă de vorbit și a ieșit cu vadra pe umăr Rebeca, fata lui Betuel, fiul Milcăi
24:15
Cap. 11:29;
22:23
, nevasta lui Nahor, fratele lui Avraam. 16Fata era
24:16
Cap. 26:7.

foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-avusese legături cu ea. Ea s-a coborât la izvor, și-a umplut vadra și s-a suit iarăși. 17Robul a alergat înaintea ei și a zis: „Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta.” 18„Bea, domnul meu”, a răspuns
24:18
1 Pet. 3:8
4:9
ea. Și s-a grăbit de a plecat vadra pe mână și i-a dat să bea. 19După ce i-a dat și a băut de s-a săturat, a zis: „Am să scot apă și pentru cămilele tale, până vor bea și se vor sătura.” 20A vărsat în grabă vadra în adăpătoare și a alergat iarăși la fântână ca să scoată apă și a scos pentru toate cămilele lui. 21Omul o privea cu mirare și fără să zică nimic, ca să vadă dacă Domnul
24:21
Vers. 12,56.

a făcut să-i izbutească sau nu călătoria. 22Când s-au săturat cămilele de băut, omul a luat o verigă
24:22
Exod 32:2,3Is. 3:19-21Ezec. 16:11,121 Pet. 3:3
de aur de greutatea unei jumătăţi de siclu și două brăţări grele de zece sicli de aur. 23Și a zis: „A cui fată ești? Spune-mi, te rog. Este loc pentru noi în casa tatălui tău, ca să rămânem peste noapte?” 24Ea a răspuns: „Eu sunt
24:24
Cap. 22:23.

fata lui Betuel, fiul Milcăi și al lui Nahor.” 25Și i-a zis mai departe: „Avem paie și nutreţ din belșug și este și loc de găzduit peste noapte.” 26Atunci, omul
24:26
Vers. 52.
Exod 4:31
a plecat capul și s-a aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului, 27zicând: „Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul
24:27
Exod 18:10Rut 4:141 Sam. 25:32,392 Sam. 18:28Luca 1:68
stăpânului meu Avraam, care n-a părăsit îndurarea
24:27
Cap. 32:10.
Ps. 98:3
și credincioșia Lui faţă de stăpânul meu! Domnul m-a îndreptat
24:27
Vers. 48.

în casa fraţilor stăpânului meu.” 28Fata a alergat și a istorisit mamei sale acasă cele întâmplate. 29Rebeca avea un frate, numit Laban
24:29
Cap. 29:5.

. Și Laban a alergat afară la omul acela, la izvor. 30Văzuse veriga și brăţările în mâinile surorii sale și auzise pe soră-sa Rebeca spunând: „Așa mi-a vorbit omul acela.” A venit dar la omul acela, care stătea lângă cămile la izvor, 31și a zis: „Vino, binecuvântatul
24:31
Cap. 26:29.
Jud. 17:2Rut 3:10Ps. 115:15
Domnului! Pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile.” 32Omul a intrat în casă. Laban a pus să descarce cămilele, a dat
24:32
Cap. 43:24.
Jud. 19:21
paie și nutreţ cămilelor și a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. 33Apoi, i-a dat să mănânce. Dar el a zis: „Nu mănânc
24:33
Iov 23:12Ioan 4:34Efes. 6:5-7
până nu voi spune ce am de spus.” „Vorbește!” a zis Laban. 34Atunci, el a zis: „Eu sunt robul lui Avraam. 35Domnul a umplut
24:35
Vers. 1. Cap. 13:2.

de binecuvântări pe stăpânul meu, care a ajuns la mare propășire. I-a dat oi și boi, argint și aur, robi și roabe, cămile și măgari. 36Sara, nevasta stăpânului meu, a născut
24:36
Cap. 21:2;
21:10
25:5
la bătrâneţe un fiu stăpânului meu și lui i-a dat el tot ce are. 37Stăpânul
24:37
Vers. 3.

meu m-a pus să jur și a zis: ‘Să nu iei fiului meu o nevastă dintre fetele canaaniţilor, în ţara cărora locuiesc, 38ci
24:38
Vers. 4.

să te duci în casa tatălui meu și la rudele mele, ca de acolo să iei nevastă fiului meu.’ 39Eu
24:39
Vers. 5.

am zis stăpânului meu: ‘Poate că femeia n-are să vrea să mă urmeze.’ 40Și el mi-a răspuns
24:40
Vers. 7.

: ‘Domnul, înaintea
24:40
Cap. 17:1.

căruia umblu, va trimite pe Îngerul Său cu tine și-ţi va da izbândă în călătorie și vei lua fiului meu o nevastă din rudele și din casa tatălui meu. 41Vei
24:41
Vers. 8.

fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci dacă te vei duce la rudele mele și, dacă nu ţi-o vor da, vei fi dezlegat de jurământul pe care mi-l faci.’ 42Eu am ajuns azi la izvor și am zis: ‘Doamne
24:42
Vers. 12.

, Dumnezeul stăpânului meu Avraam, dacă binevoiești să-mi dai izbândă în călătoria pe care o fac, 43iată, eu
24:43
Vers. 13.

stau la izvorul de apă, și fata care va ieși să scoată apă și căreia îi voi zice: «Dă-mi, te rog, să beau puţină apă din vadra ta» 44și care îmi va răspunde: «Bea tu însuţi și voi da de băut și cămilelor tale», fata aceea să fie nevasta pe care a rânduit-o Domnul pentru fiul stăpânului meu!’ 45Înainte
24:45
Vers. 15.

de a sfârși de vorbit
24:45
1 Sam. 1:13
în inima mea, iată că a ieșit Rebeca cu vadra pe umăr, s-a coborât la izvor și a scos apă. Eu i-am zis: ‘Dă-mi să beau, te rog.’ 46Ea s-a grăbit, și-a plecat vadra deasupra umărului și a zis: ‘Bea și voi da de băut și cămilelor tale.’ Am băut și a dat de băut și cămilelor mele. 47Eu am întrebat-o și am zis: ‘A cui fată ești?’ Ea a răspuns: ‘Sunt fata lui Betuel, fiul lui Nahor și al Milcăi.’ I-am pus
24:47
Ezec. 16:11,12
veriga în nas și brăţările la mâini. 48Apoi am plecat
24:48
Vers. 26.

capul, m-am aruncat cu faţa la pământ înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeul stăpânului meu Avraam că m-a călăuzit pe calea cea dreaptă, ca să iau pe fata fratelui
24:48
Cap. 22:23.

stăpânului meu pentru fiul lui. 49Acum, dacă voiţi să arătaţi bunăvoinţă
24:49
Cap. 47:29.
Ios. 2:14
și credincioșie faţă de stăpânul meu, spuneţi-mi; dacă nu, spuneţi-mi iarăși, ca să mă îndrept la dreapta sau la stânga.” 50Laban și Betuel, drept răspuns, au zis: „De la Domnul
24:50
Ps. 118:23Mat. 21:42Marcu 12:11
vine lucrul acesta; noi nu-ţi mai putem spune
24:50
Cap. 31:24.

nici rău, nici bine. 51Iată, Rebeca este
24:51
Cap. 20:15.

înaintea ta; ia-o și du-te, ca să fie nevasta fiului stăpânului tău, cum a spus Domnul.” 52Când a auzit robul lui Avraam cuvintele lor, s-a aruncat
24:52
Vers. 26.

cu faţa la pământ înaintea Domnului. 53Și robul a scos scule
24:53
Exod 3:22
11:2
12:35
de argint, scule de aur și îmbrăcăminte, pe care le-a dat Rebecăi; a dat, de asemenea, daruri bogate
24:53
2 Cron. 21:3Ezra 1:6
fratelui său și mamei sale. 54După aceea, au mâncat și au băut, el și oamenii care erau împreună cu el, și s-au culcat. Dimineaţa când s-au sculat, robul a zis: „Lăsaţi-mă
24:54
Vers. 56,59.

să mă întorc la stăpânul meu.” 55Fratele și mama fetei au zis: „Fata să mai rămână câtva timp cu noi, măcar vreo zece zile: pe urmă, poate să plece.” 56El le-a răspuns: „Nu mă opriţi, fiindcă Domnul mi-a dat izbândă în călătoria mea; lăsaţi-mă să plec și să mă duc la stăpânul meu.” 57Atunci, ei au răspuns: „Să chemăm pe fată și s-o întrebăm.” 58Au chemat dar pe Rebeca și i-au zis: „Vrei să te duci cu omul acesta?” „Da, vreau”, a răspuns ea. 59Și au lăsat pe sora lor Rebeca să plece cu doica
24:59
Cap. 35:8.

ei, cu robul lui Avraam și cu oamenii lui. 60Au binecuvântat pe Rebeca și i-au zis: „O, sora noastră, să ajungi mama
24:60
Cap. 17:16.

a mii de zeci de mii și sămânţa
24:60
Cap. 22:17.

ta să stăpânească cetăţile vrăjmașilor săi!” 61Rebeca s-a sculat, împreună cu slujnicele ei, au încălecat pe cămile și au urmat pe omul acela. Robul a luat pe Rebeca și a plecat. 62Isaac se întorsese de la fântâna
24:62
Cap. 16:14;
25:11
Lahai-Roi, căci locuia în ţara de miazăzi. 63Într-o seară, când Isaac ieșise să cugete în taină
24:63
Ios. 1:8Ps. 1:2
77:12
119:15
143:5
pe câmp, a ridicat ochii și s-a uitat; și iată că veneau niște cămile. 64Rebeca a ridicat și ea ochii, a văzut pe Isaac și s-a dat
24:64
Ios. 15:18
jos de pe cămilă. 65Și a zis robului: „Cine este omul acesta care vine înaintea noastră pe câmp?” Robul a răspuns: „Este stăpânul meu!” Atunci, ea și-a luat marama și s-a acoperit. 66Robul a istorisit lui Isaac toate lucrurile pe care le făcuse. 67Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale Sara; a luat pe Rebeca, ea a fost nevasta lui, și el a iubit-o. Astfel a fost mângâiat
24:67
Cap. 38:12.

Isaac pentru pierderea mamei sale.