Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
25

Moartea lui Avraam

251Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura. 2Ea

25:2
1 Cron. 1:32
i-a născut pe Zimran, pe Iocșan, pe Medan, pe Madian, pe Ișbac și Șuah. 3Iocșan a născut pe Seba și pe Dedan. Fiii lui Dedan au fost așurimii, letușimii și leumimii. 4Fiii lui Madian au fost: Efa, Efer, Enoh, Abida și Eldaa. Toţi aceștia sunt fiii Cheturei. 5Avraam
25:5
Cap. 24:36.

a dat lui Isaac toate averile sale. 6Dar a dat daruri fiilor ţiitoarelor sale și, pe când era încă în viaţă, i-a îndepărtat
25:6
Cap. 21:14.

de lângă fiul său Isaac înspre
25:6
Jud. 6:3
răsărit, în Ţara Răsăritului. 7Iată zilele anilor vieţii lui Avraam: el a trăit o sută șaptezeci și cinci de ani. 8Avraam și-a dat duhul și a murit
25:8
Cap. 15:15;
49:29
după o bătrâneţe fericită, înaintat în vârstă și sătul de zile, și a fost adăugat
25:8
Cap. 35:29;
49:33
la poporul său. 9Isaac și Ismael, fiii
25:9
Cap. 35:29;
50:13
săi, l-au îngropat în peștera Macpela, în ogorul lui Efron, fiul lui Ţohar, Hetitul, care este faţă în faţă cu Mamre. 10Acesta este ogorul
25:10
Cap. 23:16.

pe care-l cumpărase Avraam de la fiii lui Het. Acolo
25:10
Cap. 49:31.

au fost îngropaţi Avraam și nevastă-sa Sara. 11După moartea lui Avraam, Dumnezeu a binecuvântat pe fiul său Isaac. El locuia lângă fântâna
25:11
Cap. 16:14;
24:62
Lahai-Roi.

Urmașii lui Ismael

12Iată spiţa neamului lui Ismael, fiul lui Avraam, pe care-l

25:12
Cap. 16:15.

născuse lui Avraam egipteanca Agar, roaba Sarei. 13Iată
25:13
1 Cron. 1:29
numele fiilor lui Ismael, după numele lor, după neamurile lor: Nebaiot, întâiul născut al lui Ismael, Chedar, Adbeel, Mibsam, 14Mișma, Duma, Masa, 15Hadad, Tema, Ietur, Nafiș și Chedma. 16Aceștia sunt fiii lui Ismael; acestea sunt numele lor, după satele și taberele lor. Ei au fost cei doisprezece voievozi
25:16
Cap. 17:20.

, după neamurile lor. 17Și iată anii vieţii lui Ismael: o sută treizeci și șapte de ani. El și-a dat
25:17
Vers. 8.

duhul și a murit și a fost adăugat la poporul său. 18Fiii lui au locuit
25:18
1 Sam. 15:7
de la Havila până la Șur, care este în faţa Egiptului, cum mergi spre Asiria. El s-a așezat în faţa
25:18
Cap. 16:12.

tuturor fraţilor lui.

Esau și Iacov

19Iată spiţa neamului lui Isaac, fiul lui Avraam.

Avraam

25:19
Mat. 1:2
a născut pe Isaac.

20Isaac era în vârstă de patruzeci de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata

25:20
Cap. 22:23.

lui Betuel, Arameul din Padan-Aram25:20 Adică: Mesopotamia., și sora
25:20
Cap. 24:29.

lui Laban, Arameul. 21Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă-sa, căci era stearpă, și Domnul
25:21
1 Cron. 5:202 Cron. 33:13Ezra 8:23
l-a ascultat: nevastă-sa Rebeca
25:21
Rom. 9:10
a rămas însărcinată. 22Copiii se băteau în pântecele ei, și ea a zis: „Dacă-i așa, pentru ce mai sunt însărcinată?” S-a dus să întrebe
25:22
1 Sam. 9:9
10:22
pe Domnul.

23Și Domnul i-a zis:

„Două neamuri

25:23
Cap. 17:16;
24:60
sunt în pântecele tău,

Și două noroade se vor despărţi la ieșirea din pântecele tău.

Unul

25:23
2 Sam. 8:14
din noroadele acestea va fi mai tare decât celălalt.

Și cel mai mare

25:23
Cap. 27:29.
Mal. 1:3Rom. 9:12
va sluji celui mai mic.”

24S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 25Cel dintâi a ieșit roșu de

25:25
Cap. 27:11,16,23.

tot, ca o manta de păr, și de aceea i-au pus numele Esau25:25 Adică: Păros.. 26Apoi a ieșit fratele său, care
25:26
Osea 12:3
ţinea cu mâna de călcâi pe Esau, și de aceea i-au pus numele
25:26
Cap. 27:36.

Iacov25:26 Adică: Cel ce ţine de călcâi.. Isaac era în vârstă de șaizeci de ani când s-au născut ei.

Esau își vinde dreptul de întâi născut

27Băieţii aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător

25:27
Cap. 27:3,5.

îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit
25:27
Iov 1:1,8
2:3Ps. 37:37
, care stătea acasă
25:27
Evr. 11:9
în corturi. 28Isaac iubea pe Esau, pentru că mânca
25:28
Cap. 27:19,25,31.

din vânatul lui; Rebeca
25:28
Cap. 27:6.

însă iubea mai mult pe Iacov. 29Odată, pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală. 30Și Esau a zis lui Iacov: „Dă-mi, te rog, să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală.” Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom25:30 Adică: Roșu.. 31Iacov a zis: „Vinde-mi azi dreptul tău de întâi născut!” 32Esau a răspuns: „Iată-mă, sunt pe moarte; la ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut?” 33Și Iacov a zis: „Jură-mi întâi.” Esau i-a jurat și astfel și-a vândut
25:33
Evr. 12:16
dreptul de întâi născut lui Iacov. 34Atunci, Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut
25:34
Ecl. 8:15Is. 22:131 Cor. 15:32
; apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut.