Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Binecuvântarea lui Esau

271Isaac îmbătrânise și ochii

27:1
Cap. 48:10.
1 Sam. 3:2
îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: „Fiule!” „Iată-mă”, i-a răspuns el. 2Isaac a zis: „Iată, am îmbătrânit și nu
27:2
Prov. 27:1Iac. 4:14
știu ziua morţii mele. 3Acum
27:3
Cap. 25:27,28.

dar, te rog, ia-ţi armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. 4Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul
27:4
Vers. 27. Cap. 48:9,15;
49:28Deut. 33:1
meu înainte de a muri.” 5Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp, ca să prindă vânatul și să-l aducă. 6Apoi, Rebeca a zis fiului său Iacov: „Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: 7‘Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc, și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea.’ 8Acum, fiule, ascultă
27:8
Vers. 13.

sfatul meu și fă ce îţi poruncesc. 9Du-te de ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare
27:9
Vers. 4.

gustoasă, cum îi place; 10tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, ca să te binecuvânteze
27:10
Vers. 4.

înainte de moartea lui.” 11Iacov a răspuns mamei sale: „Iată, fratele meu Esau
27:11
Cap. 25:25.

este păros, iar eu n-am păr deloc. 12Poate că tatăl meu mă va pipăi
27:12
Vers. 22.

și voi trece drept mincinos înaintea lui și, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul
27:12
Cap. 9:25.
Deut. 27:18
.” 13Mama sa i-a zis: „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine
27:13
Cap. 43:9.
1 Sam. 25:242 Sam. 14:9Mat. 27:25
! Ascultă numai sfatul meu și du-te de adu-mi-i.” 14Iacov s-a dus de i-a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare
27:14
Vers. 4,9.

cum îi plăcea tatălui său. 15În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune
27:15
Vers. 27.

ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. 16I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr. 17Și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. 18El a venit la tatăl său și a zis: „Tată!” „Iată-mă”, a zis Isaac. „Cine ești tu, fiule?” 19Iacov a răspuns tatălui său: „Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare; am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze
27:19
Vers. 4.

sufletul tău!” 20Isaac a zis fiului său: „Cum, l-ai și găsit, fiule?” Și Iacov a răspuns: „Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte.” 21Isaac a zis lui Iacov: „Apropie-te dar, să te pipăi
27:21
Vers. 12.

, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu.” 22Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: „Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau.” 23Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile îi erau păroase
27:23
Vers. 16.

, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. 24Isaac a zis: „Tu ești deci fiul meu Esau?” Și Iacov a răspuns: „Eu sunt.” 25Isaac a zis: „Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te
27:25
Vers. 4.

binecuvânteze.” Iacov i-a adus, și el a mâncat; i-a adus și vin și a băut. 26Atunci, tatăl său, Isaac, i-a zis: „Apropie-te dar și sărută-mă, fiule.”

27Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simţit mirosul hainelor lui; apoi l-a binecuvântat și a zis:

„Iată, mirosul

27:27
Osea 14:6
fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul.

28Să-ţi dea

27:28
Evr. 11:20
Dumnezeu rouă
27:28
Deut. 33:13,282 Sam. 1:21
din cer

Și grăsimea

27:28
Cap. 45:18.

pământului,

Grâu și vin

27:28
Deut. 33:28
din belșug!

29Să-ţi fie supuse noroade

27:29
Cap. 9:25;
25:23
,

Și neamuri să se închine înaintea ta!

Să fii stăpânul fraţilor tăi,

Și fiii

27:29
Cap. 49:8.

mamei tale să se închine înaintea ta!

Blestemat

27:29
Cap. 12:3.
Num. 24:9
să fie oricine te va blestema

Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”

30Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov de la tatăl său Isaac, când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare. 31A făcut și el o mâncare gustoasă, pe care a adus-o tatălui său. Și a zis tatălui său: „Tată, scoală-te și mănâncă

27:31
Vers. 4.

din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău!” 32Tatăl său Isaac i-a zis: „Cine ești tu?” Și el a răspuns: „Eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau.” 33Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: „Cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat. De aceea va rămâne
27:33
Cap. 28:3,4.
Rom. 11:29
binecuvântat.” 34Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari ţipete
27:34
Evr. 12:17
, pline de amărăciune, și a zis tatălui său: „Binecuvântează-mă și pe mine, tată!” 35Isaac a zis: „Fratele tău a venit cu vicleșug și ţi-a luat binecuvântarea.” 36Esau a zis: „Da, nu degeaba
27:36
Cap. 25:26.

i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat
27:36
Cap. 25:33.

dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea!” Și a zis: „N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine?” 37Isaac a răspuns și a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut stăpân
27:37
2 Sam. 8:14
peste tine și i-am dat ca slujitori pe toţi fraţii lui, l-am înzestrat cu grâu
27:37
Vers. 28.

și vin din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule?” 38Esau a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă și pe mine, tată!” Și Esau a ridicat glasul și a plâns
27:38
Evr. 12:17
.

39Tatăl său Isaac a răspuns și i-a zis:

„Iată! Locuinţa

27:39
Vers. 28.
Evr. 11:20
ta va fi lipsită27:39 Sau: departe. de grăsimea pământului

Și de roua cerului, de sus.

40Vei trăi din sabia ta

Și vei sluji

27:40
Cap. 35:23.
2 Sam. 8:14Obad. 18-20
fratelui tău,

Dar, când

27:40
2 Împ. 8:20
te vei răscula,

Vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”

Esau urăște pe Iacov

41Esau a prins ură

27:41
Cap. 37:4,8.

pe Iacov din pricina binecuvântării cu care-l binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: „Zilele
27:41
Cap. 50:3,4,10.

de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am
27:41
Obad. 10
să ucid pe fratele meu Iacov.” 42Și au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis: „Iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune
27:42
Ps. 64:5
pe tine, omorându-te. 43Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoală-te, fugi la fratele meu Laban, în
27:43
Cap. 11:31.

Haran, 44și rămâi la el câtăva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău, 45până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi?” 46Rebeca a zis lui Isaac: „M-am
27:46
Cap. 26:35;
28:8
scârbit de viaţă din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov
27:46
Cap. 24:3.

va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi mai este bună viaţa?”