Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
27

Binecuvântarea lui Esau

271Isaac îmbătrânise și ochii

27:1
Cap. 48:10.
îi slăbiseră, așa că nu mai vedea. Atunci a chemat pe Esau, fiul lui cel mai mare, și i-a zis: „Fiule!” „Iată-mă”, i-a răspuns el. 2Isaac a zis: „Iată, am îmbătrânit și nu
27:2
Prov. 27:1Iac. 4:14
știu ziua morţii mele. 3Acum
27:3
Cap. 25:27,28.
dar, te rog, ia-ţi armele, tolba și arcul, du-te la câmp și adu-mi vânat. 4Fă-mi o mâncare, cum îmi place mie, și adu-mi s-o mănânc, ca să te binecuvânteze sufletul
27:4
Vers. 27. Cap. 48:9,15;
meu înainte de a muri.” 5Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Și Esau s-a dus la câmp, ca să prindă vânatul și să-l aducă. 6Apoi, Rebeca a zis fiului său Iacov: „Iată, am auzit pe tatăl tău vorbind astfel fratelui tău Esau: 7‘Adu-mi vânat și fă-mi o mâncare ca să mănânc, și te voi binecuvânta înaintea Domnului, înainte de moartea mea.’ 8Acum, fiule, ascultă
27:8
Vers. 13.
sfatul meu și fă ce îţi poruncesc. 9Du-te de ia-mi din turmă doi iezi buni, ca să fac din ei tatălui tău o mâncare
27:9
Vers. 4.
gustoasă, cum îi place; 10tu ai s-o duci tatălui tău s-o mănânce, ca să te binecuvânteze
27:10
Vers. 4.
înainte de moartea lui.” 11Iacov a răspuns mamei sale: „Iată, fratele meu Esau
27:11
Cap. 25:25.
este păros, iar eu n-am păr deloc. 12Poate că tatăl meu mă va pipăi
27:12
Vers. 22.
și voi trece drept mincinos înaintea lui și, în loc de binecuvântare, voi face să vină peste mine blestemul
27:12
Cap. 9:25.
.” 13Mama sa i-a zis: „Blestemul acesta, fiule, să cadă peste mine
27:13
Cap. 43:9.
! Ascultă numai sfatul meu și du-te de adu-mi-i.” 14Iacov s-a dus de i-a luat și i-a adus mamei sale, care a făcut o mâncare
27:14
Vers. 4,9.
cum îi plăcea tatălui său. 15În urmă, Rebeca a luat hainele cele bune
27:15
Vers. 27.
ale lui Esau, fiul ei cel mai mare, care se găseau acasă, și le-a pus pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr. 16I-a acoperit cu pielea iezilor mâinile și gâtul, care erau fără păr. 17Și a dat în mâna fiului său Iacov mâncarea gustoasă și pâinea pe care le pregătise. 18El a venit la tatăl său și a zis: „Tată!” „Iată-mă”, a zis Isaac. „Cine ești tu, fiule?” 19Iacov a răspuns tatălui său: „Eu sunt Esau, fiul tău cel mai mare; am făcut ce mi-ai spus. Scoală-te, rogu-te, șezi de mănâncă din vânatul meu, pentru ca să mă binecuvânteze
27:19
Vers. 4.
sufletul tău!” 20Isaac a zis fiului său: „Cum, l-ai și găsit, fiule?” Și Iacov a răspuns: „Domnul Dumnezeul tău mi l-a scos înainte.” 21Isaac a zis lui Iacov: „Apropie-te dar, să te pipăi
27:21
Vers. 12.
, fiule, ca să știu dacă ești cu adevărat fiul meu Esau sau nu.” 22Iacov s-a apropiat de tatăl său Isaac, care l-a pipăit și a zis: „Glasul este glasul lui Iacov, dar mâinile sunt mâinile lui Esau.” 23Nu l-a cunoscut, pentru că mâinile îi erau păroase
27:23
Vers. 16.
, ca mâinile fratelui său Esau, și l-a binecuvântat. 24Isaac a zis: „Tu ești deci fiul meu Esau?” Și Iacov a răspuns: „Eu sunt.” 25Isaac a zis: „Adu-mi să mănânc din vânatul fiului meu, ca sufletul meu să te
27:25
Vers. 4.
binecuvânteze.” Iacov i-a adus, și el a mâncat; i-a adus și vin și a băut. 26Atunci, tatăl său, Isaac, i-a zis: „Apropie-te dar și sărută-mă, fiule.”

27Iacov s-a apropiat și l-a sărutat. Isaac a simţit mirosul hainelor lui; apoi l-a binecuvântat și a zis:

„Iată, mirosul

27:27
Osea 14:6
fiului meu este ca mirosul unui câmp pe care l-a binecuvântat Domnul.

28Să-ţi dea

27:28
Evr. 11:20
Dumnezeu rouă
27:28
Deut. 33:13,282 Sam. 1:21
din cer

Și grăsimea

27:28
Cap. 45:18.
pământului,

Grâu și vin

27:28
Deut. 33:28
din belșug!

29Să-ţi fie supuse noroade

27:29
Cap. 9:25;
,

Și neamuri să se închine înaintea ta!

Să fii stăpânul fraţilor tăi,

Și fiii

27:29
Cap. 49:8.
mamei tale să se închine înaintea ta!

Blestemat

27:29
Cap. 12:3.
să fie oricine te va blestema

Și binecuvântat să fie oricine te va binecuvânta.”

30Isaac sfârșise de binecuvântat pe Iacov și abia plecase Iacov de la tatăl său Isaac, când fratele său Esau s-a întors de la vânătoare. 31A făcut și el o mâncare gustoasă, pe care a adus-o tatălui său. Și a zis tatălui său: „Tată, scoală-te și mănâncă

27:31
Vers. 4.
din vânatul fiului tău, pentru ca să mă binecuvânteze sufletul tău!” 32Tatăl său Isaac i-a zis: „Cine ești tu?” Și el a răspuns: „Eu sunt fiul tău cel mai mare, Esau.” 33Isaac s-a înspăimântat foarte tare și a zis: „Cine este atunci cel ce a prins vânat și mi l-a adus? Eu am mâncat din toate înainte de a veni tu și l-am binecuvântat. De aceea va rămâne
27:33
Cap. 28:3,4.
binecuvântat.” 34Când a auzit Esau cuvintele tatălui său, a scos mari ţipete
27:34
Evr. 12:17
, pline de amărăciune, și a zis tatălui său: „Binecuvântează-mă și pe mine, tată!” 35Isaac a zis: „Fratele tău a venit cu vicleșug și ţi-a luat binecuvântarea.” 36Esau a zis: „Da, nu degeaba
27:36
Cap. 25:26.
i-au pus numele Iacov, căci m-a înșelat de două ori. Mi-a luat
27:36
Cap. 25:33.
dreptul de întâi născut și iată-l acum că a venit de mi-a luat și binecuvântarea!” Și a zis: „N-ai păstrat nicio binecuvântare pentru mine?” 37Isaac a răspuns și a zis lui Esau: „Iată, l-am făcut stăpân
27:37
2 Sam. 8:14
peste tine și i-am dat ca slujitori pe toţi fraţii lui, l-am înzestrat cu grâu
27:37
Vers. 28.
și vin din belșug. Ce mai pot face oare pentru tine, fiule?” 38Esau a zis tatălui său: „N-ai decât această singură binecuvântare, tată? Binecuvântează-mă și pe mine, tată!” Și Esau a ridicat glasul și a plâns
27:38
Evr. 12:17
.

39Tatăl său Isaac a răspuns și i-a zis:

„Iată! Locuinţa

27:39
Vers. 28.
ta va fi lipsită27:39 Sau: departe. de grăsimea pământului

Și de roua cerului, de sus.

40Vei trăi din sabia ta

Și vei sluji

27:40
Cap. 35:23.
fratelui tău,

Dar, când

27:40
2 Împ. 8:20
te vei răscula,

Vei scutura jugul lui de pe gâtul tău!”

Esau urăște pe Iacov

41Esau a prins ură

27:41
Cap. 37:4,8.
pe Iacov din pricina binecuvântării cu care-l binecuvântase tatăl său. Și Esau zicea în inima sa: „Zilele
27:41
Cap. 50:3,4,10.
de bocet pentru tatăl meu sunt aproape, și apoi am
27:41
Obad. 10
să ucid pe fratele meu Iacov.” 42Și au spus Rebecăi cuvintele lui Esau, fiul ei cel mai mare. Ea a trimis atunci de a chemat pe Iacov, fiul ei cel mai tânăr, și i-a zis: „Iată, fratele tău Esau vrea să se răzbune
27:42
Ps. 64:5
pe tine, omorându-te. 43Acum, fiule, ascultă sfatul meu: scoală-te, fugi la fratele meu Laban, în
27:43
Cap. 11:31.
Haran, 44și rămâi la el câtăva vreme, până se va potoli mânia fratelui tău, 45până va trece de la tine urgia fratelui tău și va uita ce i-ai făcut. Atunci voi trimite să te cheme. Pentru ce să fiu lipsită de voi amândoi într-o zi?” 46Rebeca a zis lui Isaac: „M-am
27:46
Cap. 26:35;
scârbit de viaţă din pricina fetelor lui Het. Dacă Iacov
27:46
Cap. 24:3.
va lua o asemenea nevastă dintre fetele lui Het, dintre fetele ţării acesteia, la ce-mi mai este bună viaţa?”

28

Fuga lui Iacov în Mesopotamia

281Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat

28:1
Cap. 27:33.
și i-a dat porunca aceasta: „Să
28:1
Cap. 24:3.
nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan. 2Scoală-te
28:2
Osea 12:12
, du-te la Padan-Aram
28:2
Cap. 25:20.
, în casa lui Betuel
28:2
Cap. 22:23.
, tatăl mamei tale, și ia-ţi de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban
28:2
Cap. 24:29.
, fratele mamei tale. 3Dumnezeul
28:3
Cap. 17:1,6.
cel Atotputernic28:3 Evreiește: El-Șadai. să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulţești, ca să ajungi o ceată de noroade! 4Să-ţi dea binecuvântarea
28:4
Cap. 12:2.
lui Avraam, ţie și seminţei tale cu tine, ca să stăpânești ţara în care locuiești
28:4
Cap. 17:8.
ca străin și pe care a dat-o lui Avraam.” 5Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau.

Esau mai ia o nevastă

6Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și-l trimisese la Padan-Aram, ca să-și ia nevastă de acolo, și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.” 7A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan-Aram. 8Esau a înţeles

28:8
Cap. 24:3;
astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. 9Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat
28:9
Cap. 36:3.
, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, și sora lui Nebaiot
28:9
Cap. 25:13.
.

Scara cerului

10Iacov a plecat din Beer-Șeba

28:10
Osea 12:12
și și-a luat drumul spre Haran
28:10
Fapte 7:2
. 11A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. 12Și a visat
28:12
Cap. 41:1.
o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii
28:12
Ioan 1:51Evr. 1:14
lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. 13Și Domnul
28:13
Cap. 35:1;
stătea deasupra28:13 Sau: lângă el. ei și zicea: „Eu
28:13
Cap. 26:24.
sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul
28:13
Cap. 13:15;
pe care ești culcat ţi-l voi da ţie și seminţei tale. 14Sămânţa ta va fi ca pulberea
28:14
Cap. 13:16.
pământului; te vei întinde
28:14
Cap. 13:14.
la apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânţa ta. 15Iată, Eu
28:15
Cap. 12:3;
sunt cu tine; te voi păzi
28:15
Vers. 20,21. Cap. 26:24;
pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce
28:15
Cap. 48:16.
înapoi în ţara aceasta, căci nu te voi părăsi
28:15
Cap. 35:6.
până
28:15
Deut. 31:6,8Ios. 1:51 Împ. 8:57Evr. 13:5
nu voi împlini ce-ţi spun.” 16Iacov s-a trezit din somn și a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul
28:16
Num. 23:19
acesta, și eu n-am știut.” 17I-a fost frică și a zis: „Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” 18Și Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp
28:18
Exod 3:5Ios. 5:15
de aducere aminte și a turnat
28:18
Cap. 31:13,45;
untdelemn pe vârful ei. 19A dat locului
28:19
Lev. 8:10-12Num. 7:1
acestuia numele Betel28:19 Adică, tălmăcit: Casa lui Dumnezeu., dar mai înainte cetatea se chema Luz. 20Iacov
28:20
Jud. 1:23,26Osea 4:15
a făcut o juruinţă și a zis: „Dacă
28:20
Cap. 31:13.
va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine
28:20
Vers. 15.
să mănânc și haine să mă îmbrac 21și dacă mă voi întoarce
28:21
1 Tim. 6:8
în pace în casa tatălui meu, atunci
28:21
Jud. 11:312 Sam. 19:24,30
Domnul va fi Dumnezeul meu; 22piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu
28:22
Deut. 26:172 Sam. 15:82 Împ. 5:17
și Îţi voi da a zecea parte din tot
28:22
Cap. 35:7,14.
ce-mi vei da.”

29

Iacov la Laban

291Iacov a pornit la drum și s-a dus în ţara

29:1
Num. 23:7Osea 12:12
celor ce locuiesc la Răsărit. 2S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână, și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. 3Toate turmele se strângeau acolo; ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. 4Iacov a zis păstorilor: „Fraţilor, de unde sunteţi?” „Din Haran”, au răspuns ei. 5El le-a zis: „Cunoașteţi pe Laban, fiul lui Nahor?” „Îl cunoaștem”, i-au răspuns ei. 6El le-a zis: „Este
29:6
Cap. 43:27.
sănătos?” „Sănătos”, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. 7El a zis: „Iată, soarele este încă sus și-i prea devreme ca să strângeţi vitele: adăpaţi oile, apoi duceţi-vă și pașteţi-le iarăși.” 8Ei au răspuns: „Nu putem până nu se vor strânge toate turmele; atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile.” 9Pe când le vorbea el încă, vine Rahela
29:9
Exod 2:16
cu oile tatălui său, căci ea le păzea. 10Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit
29:10
Exod 2:17
piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. 11Apoi Iacov a sărutat
29:11
Cap. 33:4;
pe Rahela și a început să plângă tare. 12Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl
29:12
Cap. 13:8;
ei, că este fiul Rebecăi. Și ea a dat fuga
29:12
Cap. 24:28.
de a spus tatălui său. 13Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a
29:13
Cap. 24:29.
alergat înainte, l-a îmbrăţișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. 14Și Laban i-a zis: „Cu adevărat
29:14
Cap. 2:23.
, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea!” Iacov a stat la Laban o lună.

Lea și Rahela

15Apoi Laban a zis lui Iacov: „Fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?” 16Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea și cea mai mică, Rahela. 17Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la faţă. 18Iacov iubea pe Rahela și a zis: „Îţi voi

29:18
Cap. 31:41.
sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.” 19Și Laban a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie, decât s-o dau altuia. Rămâi la mine!” 20Astfel, Iacov a slujit
29:20
Cap. 30:26.
șapte ani pentru Rahela; și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. 21În urmă, Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul, ca să intru
29:21
Jud. 15:1
la ea.” 22Laban a adunat pe toţi oamenii locului și a făcut un ospăţ
29:22
Jud. 14:10Ioan 2:1,2
. 23Seara, a luat pe fiică-sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. 24Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. 25A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat?” 26Laban a răspuns: „În locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. 27Isprăvește
29:27
Jud. 14:12
săptămâna cu aceasta, și-ţi vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alţi șapte ani.” 28Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea; apoi, Laban i-a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela. 29Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. 30Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea
29:30
Vers. 20.
mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban
29:30
Cap. 30:26;
alţi șapte ani.

Copiii făcuţi lui Iacov de Lea

31Domnul a văzut

29:31
Ps. 127:3
că Lea nu era iubită și a făcut-o
29:31
Cap. 30:1.
să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. 32Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben (Vedeţi fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut
29:32
Exod 3:7
4:31Deut. 26:7Ps. 25:18
106:44
mâhnirea mea, și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit”. 33A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta.” De aceea, i-a pus numele Simeon (Ascultare). 34Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire). 35A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu, și a zis: „De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele
29:35
Mat. 1:2
Iuda (Lăudat fie Domnul!). Și a încetat să mai nască.