Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
28

Fuga lui Iacov în Mesopotamia

281Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat

28:1
Cap. 27:33.

și i-a dat porunca aceasta: „Să
28:1
Cap. 24:3.

nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan. 2Scoală-te
28:2
Osea 12:12
, du-te la Padan-Aram
28:2
Cap. 25:20.

, în casa lui Betuel
28:2
Cap. 22:23.

, tatăl mamei tale, și ia-ţi de acolo o nevastă dintre fetele lui Laban
28:2
Cap. 24:29.

, fratele mamei tale. 3Dumnezeul
28:3
Cap. 17:1,6.

cel Atotputernic28:3 Evreiește: El-Șadai. să te binecuvânteze, să te facă să crești și să te înmulţești, ca să ajungi o ceată de noroade! 4Să-ţi dea binecuvântarea
28:4
Cap. 12:2.

lui Avraam, ţie și seminţei tale cu tine, ca să stăpânești ţara în care locuiești
28:4
Cap. 17:8.

ca străin și pe care a dat-o lui Avraam.” 5Și Isaac a trimis pe Iacov, care s-a dus la Padan-Aram, la Laban, fiul lui Betuel, Arameul, fratele Rebecăi, mama lui Iacov și a lui Esau.

Esau mai ia o nevastă

6Esau a văzut că Isaac binecuvântase pe Iacov și-l trimisese la Padan-Aram, ca să-și ia nevastă de acolo, și că, binecuvântându-l, îi dăduse porunca aceasta: „Să nu-ţi iei nevastă dintre fetele lui Canaan.” 7A văzut că Iacov ascultase de tatăl său și de mama sa și plecase la Padan-Aram. 8Esau a înţeles

28:8
Cap. 24:3;
26:35
astfel că fetele lui Canaan nu-i plăceau tatălui său Isaac. 9Și Esau s-a dus la Ismael. El a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, pe Mahalat
28:9
Cap. 36:3.

, fata lui Ismael, fiul lui Avraam, și sora lui Nebaiot
28:9
Cap. 25:13.

.

Scara cerului

10Iacov a plecat din Beer-Șeba

28:10
Osea 12:12
și și-a luat drumul spre Haran
28:10
Fapte 7:2
. 11A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci asfinţise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. 12Și a visat
28:12
Cap. 41:1.
Iov 33:15
o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii
28:12
Ioan 1:51Evr. 1:14
lui Dumnezeu se suiau și se coborau pe scara aceea. 13Și Domnul
28:13
Cap. 35:1;
48:3
stătea deasupra28:13 Sau: lângă el. ei și zicea: „Eu
28:13
Cap. 26:24.

sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul
28:13
Cap. 13:15;
35:12
pe care ești culcat ţi-l voi da ţie și seminţei tale. 14Sămânţa ta va fi ca pulberea
28:14
Cap. 13:16.

pământului; te vei întinde
28:14
Cap. 13:14.
Deut. 12:20
la apus și la răsărit, la miazănoapte și la miazăzi și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânţa ta. 15Iată, Eu
28:15
Cap. 12:3;
18:18
22:18
26:4
28
sunt cu tine; te voi păzi
28:15
Vers. 20,21. Cap. 26:24;
31:3
pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce
28:15
Cap. 48:16.
Ps. 121:5,7,8
înapoi în ţara aceasta, căci nu te voi părăsi
28:15
Cap. 35:6.

până
28:15
Deut. 31:6,8Ios. 1:51 Împ. 8:57Evr. 13:5
nu voi împlini ce-ţi spun.” 16Iacov s-a trezit din somn și a zis: „Cu adevărat, Domnul este în locul
28:16
Num. 23:19
acesta, și eu n-am știut.” 17I-a fost frică și a zis: „Cât de înfricoșat este locul acesta! Aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor!” 18Și Iacov s-a sculat dis-de-dimineaţă, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp
28:18
Exod 3:5Ios. 5:15
de aducere aminte și a turnat
28:18
Cap. 31:13,45;
35:14
untdelemn pe vârful ei. 19A dat locului
28:19
Lev. 8:10-12Num. 7:1
acestuia numele Betel28:19 Adică, tălmăcit: Casa lui Dumnezeu., dar mai înainte cetatea se chema Luz. 20Iacov
28:20
Jud. 1:23,26Osea 4:15
a făcut o juruinţă și a zis: „Dacă
28:20
Cap. 31:13.
Jud. 11:302 Sam. 15:8
va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă-mi va da pâine
28:20
Vers. 15.

să mănânc și haine să mă îmbrac 21și dacă mă voi întoarce
28:21
1 Tim. 6:8
în pace în casa tatălui meu, atunci
28:21
Jud. 11:312 Sam. 19:24,30
Domnul va fi Dumnezeul meu; 22piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu
28:22
Deut. 26:172 Sam. 15:82 Împ. 5:17
și Îţi voi da a zecea parte din tot
28:22
Cap. 35:7,14.
Lev. 27:30
ce-mi vei da.”