Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
3

31Șarpele

3:1
Apoc. 12:9
20:2
era mai
3:1
Mat. 10:162 Cor. 11:3
șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu.

El a zis femeii: „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii din grădină’?” 2Femeia a răspuns șarpelui: „Putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. 3Dar

3:3
Cap. 2:17.

, despre rodul pomului din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis: ‘Să nu mâncaţi din el și nici să nu vă atingeţi de el, ca să nu muriţi.’” 4Atunci, șarpele
3:4
Vers. 13.
2 Cor. 11:31 Tim. 2:14
a zis femeii: „Hotărât că nu veţi muri, 5dar Dumnezeu știe că, în ziua când veţi mânca din el, vi
3:5
Vers. 7.
Fapte 26:18
se vor deschide ochii și veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele și răul.” 6Femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut de privit și că pomul era de dorit ca să deschidă cuiva mintea. A luat deci din rodul lui și a mâncat
3:6
1 Tim. 2:14
; a dat și bărbatului ei, care era lângă ea, și bărbatul
3:6
Vers. 12,17.

a mâncat și el.

Păcatul lui Adam

7Atunci li s-au deschis

3:7
Vers. 5.

ochii la amândoi; au cunoscut
3:7
Cap. 2:25.

că erau goi, au cusut laolaltă frunze de smochin și și-au făcut șorţuri3:7 Sau: cingători. din ele. 8Atunci au auzit glasul
3:8
Iov 38:1
Domnului Dumnezeu, care umbla prin grădină în răcoarea zilei3:8 Evreiește: vântul., și omul și nevasta lui s-au ascuns
3:8
Iov 31:33Ier. 23:24Amos 9:3
de Faţa Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. 9Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis: „Unde ești?” 10El a răspuns: „Ţi-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică
3:10
Cap. 2:25.
Exod 3:61 Ioan 3:20
, pentru că eram gol, și m-am ascuns.” 11Și Domnul Dumnezeu a zis: „Cine ţi-a spus că ești gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care îţi poruncisem să nu mănânci?” 12Omul a răspuns: „Femeia
3:12
Cap. 2:18.
Iov 31:33Prov. 28:13
pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom și am mâncat.” 13Și Domnul Dumnezeu a zis femeii: „Ce ai făcut?” Femeia a răspuns: „Șarpele
3:13
Vers. 4.
2 Cor. 11:31 Tim. 2:14
m-a amăgit și am mâncat din pom.” 14Domnul Dumnezeu a zis șarpelui: „Fiindcă ai făcut lucrul acesta, blestemat ești între toate vitele și între toate fiarele de pe câmp; în toate zilele vieţii tale, să te târăști pe pântece și să mănânci ţărână
3:14
Is. 65:25Mica 7:17
. 15Vrăjmășie
3:15
Mat. 3:7
13:38
23:33Ioan 8:44Fapte 13:101 Ioan 3:8
voi pune între tine și femeie, între sămânţa ta și sămânţa
3:15
Ps. 132:11Is. 7:14Mica 5:3Mat. 1:23,25Luca 1:31,34,35Gal. 4:4
ei
3:15
Rom. 16:20Col. 2:15Evr. 1:141 Ioan 5:5Apoc. 12:7,17
. Aceasta
3:15
Ps. 48:6Is. 13:8
21:3Ioan 16:211 Tim. 2:15
îţi va zdrobi capul, și tu îi vei zdrobi călcâiul.” 16Femeii i-a zis: „Voi mări foarte mult suferinţa și însărcinarea ta; cu
3:16
Cap. 4:7.

durere vei naște copii, și dorinţele
3:16
1 Cor. 11:3
14:34Efes. 5:22-24Tit 2:51 Pet. 3:1,5,6
tale se vor ţine după bărbatul tău, iar el va stăpâni
3:16
1 Sam. 15:13
peste tine.” 17Omului i-a zis: „Fiindcă
3:17
Vers. 6.

ai ascultat de glasul nevestei tale și ai mâncat
3:17
Cap. 2:17.

din pomul despre care
3:17
Ecl. 1:2,3Is. 24:5,6Rom. 8:20
îţi poruncisem: ‘Să nu mănânci deloc din el’, blestemat
3:17
Iov 5:7Ecl. 2:23
este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă
3:17
Iov 31:40
să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale; 18spini
3:18
Ps. 104:14
și pălămidă să-ţi dea și să mănânci
3:18
Ecl. 1:132 Tes. 3:10
iarba de pe câmp. 19În sudoarea
3:19
Cap. 2:7.

feţei tale să-ţi mănânci pâinea până te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat; căci ţărână
3:19
Iov 21:26
34:15Ps. 104:29Ecl. 3:20
12:7Rom. 5:12Evr. 9:27
ești și în
3:19
Vers. 5.
Is. 19:12Is. 47:12,13Ier. 22:23
ţărână te vei întoarce.” 20Adam a pus nevestei sale numele Eva3:20 Adică: Viaţă., căci ea a fost mama tuturor celor vii. 21Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. 22Domnul Dumnezeu a zis: „Iată
3:22
Cap. 2:9.

că omul a ajuns ca unul din Noi, cunoscând binele și răul. Să-l împiedicăm dar acum ca nu cumva să-și întindă mâna, să
3:22
Cap. 4:2;
9:20
ia și din pomul vieţii, să mănânce din el și să trăiască în veci.” 23De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca
3:23
Cap. 2:8.

să lucreze pământul, din care fusese luat. 24Astfel a izgonit El pe Adam; și la răsăritul
3:24
Ps. 104:4Evr. 1:7
grădinii Edenului a pus niște heruvimi
3:24
Exod 25:18-22Ezec. 28:11-16
, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.