Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
29

Iacov la Laban

291Iacov a pornit la drum și s-a dus în ţara

29:1
Num. 23:7Osea 12:12
celor ce locuiesc la Răsărit. 2S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână, și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântâna aceasta obișnuiau ciobanii să-și adape turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. 3Toate turmele se strângeau acolo; ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. 4Iacov a zis păstorilor: „Fraţilor, de unde sunteţi?” „Din Haran”, au răspuns ei. 5El le-a zis: „Cunoașteţi pe Laban, fiul lui Nahor?” „Îl cunoaștem”, i-au răspuns ei. 6El le-a zis: „Este
29:6
Cap. 43:27.
sănătos?” „Sănătos”, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. 7El a zis: „Iată, soarele este încă sus și-i prea devreme ca să strângeţi vitele: adăpaţi oile, apoi duceţi-vă și pașteţi-le iarăși.” 8Ei au răspuns: „Nu putem până nu se vor strânge toate turmele; atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile.” 9Pe când le vorbea el încă, vine Rahela
29:9
Exod 2:16
cu oile tatălui său, căci ea le păzea. 10Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit
29:10
Exod 2:17
piatra de pe gura fântânii și a adăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. 11Apoi Iacov a sărutat
29:11
Cap. 33:4;
pe Rahela și a început să plângă tare. 12Iacov a spus Rahelei că este rudă cu tatăl
29:12
Cap. 13:8;
ei, că este fiul Rebecăi. Și ea a dat fuga
29:12
Cap. 24:28.
de a spus tatălui său. 13Cum a auzit Laban de Iacov, fiul surorii sale, i-a
29:13
Cap. 24:29.
alergat înainte, l-a îmbrăţișat, l-a sărutat și l-a adus în casă. Iacov a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. 14Și Laban i-a zis: „Cu adevărat
29:14
Cap. 2:23.
, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea!” Iacov a stat la Laban o lună.

Lea și Rahela

15Apoi Laban a zis lui Iacov: „Fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbrie vrei?” 16Laban însă avea două fete: cea mai mare se numea Lea și cea mai mică, Rahela. 17Lea avea ochii slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la faţă. 18Iacov iubea pe Rahela și a zis: „Îţi voi

29:18
Cap. 31:41.
sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică.” 19Și Laban a răspuns: „Mai bine să ţi-o dau ţie, decât s-o dau altuia. Rămâi la mine!” 20Astfel, Iacov a slujit
29:20
Cap. 30:26.
șapte ani pentru Rahela; și anii aceștia i s-au părut ca vreo câteva zile, pentru că o iubea. 21În urmă, Iacov a zis lui Laban: „Dă-mi nevasta, căci mi s-a împlinit sorocul, ca să intru
29:21
Jud. 15:1
la ea.” 22Laban a adunat pe toţi oamenii locului și a făcut un ospăţ
29:22
Jud. 14:10Ioan 2:1,2
. 23Seara, a luat pe fiică-sa Lea și a adus-o la Iacov, care s-a culcat cu ea. 24Și Laban a dat ca roabă fetei sale Lea pe roaba sa Zilpa. 25A doua zi dimineaţă, iată că era Lea. Atunci, Iacov a zis lui Laban: „Ce mi-ai făcut? Nu ţi-am slujit oare pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat?” 26Laban a răspuns: „În locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. 27Isprăvește
29:27
Jud. 14:12
săptămâna cu aceasta, și-ţi vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o vei mai face la mine alţi șapte ani.” 28Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu Lea; apoi, Laban i-a dat de nevastă pe fiică-sa Rahela. 29Și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Bilha. 30Iacov a intrat și la Rahela, pe care o iubea
29:30
Vers. 20.
mai mult decât pe Lea, și a mai slujit la Laban
29:30
Cap. 30:26;
alţi șapte ani.

Copiii făcuţi lui Iacov de Lea

31Domnul a văzut

29:31
Ps. 127:3
că Lea nu era iubită și a făcut-o
29:31
Cap. 30:1.
să aibă copii, pe când Rahela era stearpă. 32Lea a rămas însărcinată și a născut un fiu, căruia i-a pus numele Ruben (Vedeţi fiu); „căci”, a zis ea, „Domnul a văzut
29:32
Exod 3:7
4:31Deut. 26:7Ps. 25:18
106:44
mâhnirea mea, și acum bărbatul meu are să mă iubească negreșit”. 33A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu și a zis: „Domnul a auzit că nu eram iubită și mi-a dat și pe acesta.” De aceea, i-a pus numele Simeon (Ascultare). 34Iar a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: „De data aceasta, bărbatul meu se va alipi de mine, căci i-am născut trei fii.” De aceea i-a pus numele Levi (Alipire). 35A rămas iarăși însărcinată și a născut un fiu, și a zis: „De data aceasta, voi lăuda pe Domnul.” De aceea i-a pus numele
29:35
Mat. 1:2
Iuda (Lăudat fie Domnul!). Și a încetat să mai nască.

30

Copiii lui Iacov

301Când a văzut Rahela că nu face

30:1
Cap. 29:31.
copii lui Iacov, a pizmuit
30:1
Cap. 37:11.
pe soră-sa și a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori
30:1
Iov 5:2
mor!” 2Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis: „Sunt eu oare
30:2
Cap. 16:2.
în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii?” 3Ea a zis: „Iată roaba mea Bilha
30:3
Cap. 16:2.
; culcă-te cu ea, ca să nască pe genunchii mei
30:3
Cap. 50:23.
și să am
30:3
Cap. 16:2.
și eu copii prin ea.” 4Și i-a dat de
30:4
Cap. 16:3;
nevastă pe roaba ei Bilha, și Iacov s-a culcat cu ea. 5Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. 6Rahela a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate
30:6
Ps. 35:24
43:1Plâng. 3:59
și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat). 7Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. 8Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali
30:8
Mat. 4:13
(Luptele lui Dumnezeu). 9Când a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și a dat-o
30:9
Vers. 4.
lui Iacov de nevastă. 10Zilpa, roaba Leei, a născut lui Iacov un fiu. 11„Cu noroc!” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc). 12Zilpa, roaba Leei, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 13„Ce fericită sunt!” a zis Lea; „căci femeile mă vor numi
30:13
Prov. 31:28Luca 1:48
fericită.” De aceea i-a pus numele Așer (Fericit). 14Ruben a ieșit odată afară, pe vremea seceratului grâului, și a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a zis Leei: „Dă-mi
30:14
Cap. 25:30.
, te rog, din mandragorele fiului tău.” 15Ea i-a răspuns: „Nu-ţi ajunge
30:15
Num. 16:9,13
că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandragorele fiului meu?” Și Rahela a zis: „Ei bine! Poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău.” 16Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieșit înainte și a zis: „La mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu.” Și în noaptea aceea s-a culcat cu ea. 17Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacov al cincilea fiu. 18Lea a zis: „M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar (Răsplătire). 19Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. 20Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut șase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon
30:20
Mat. 4:13
(Locuinţă). 21În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina (Judecată). 22Dumnezeu Și-a adus aminte
30:22
Cap. 8:1.
de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. 23Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: „Mi-a luat Dumnezeu ocara
30:23
1 Sam. 1:6Is. 4:1Luca 1:25
!” 24Și i-a pus numele Iosif (Adaos), zicând: „Domnul
30:24
Cap. 35:17.
să-mi mai adauge un fiu!”

Îmbogăţirea lui Iacov

25După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: „Lasă-mă

30:25
Cap. 24:54,56.
să plec, ca să mă duc
30:25
Cap. 18:33;
acasă, în ţara mea. 26Dă-mi nevestele și copiii, pentru care ţi-am slujit
30:26
Cap. 29:20,30.
, și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ţi-am făcut.” 27Laban i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește; văd bine
30:27
Cap. 39:3,5.
că Domnul m-a binecuvântat din
30:27
Cap. 26:24.
pricina ta; 28hotărăște-mi simbria
30:28
Cap. 29:15.
ta și ţi-o voi da.” 29Iacov i-a răspuns: „Știi
30:29
Cap. 31:6,38-40.
cum ţi-am slujit și cum ţi-au propășit vitele cu mine, 30căci puţinul pe care-l aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat oriîncotro am mers eu. Acum, când am să muncesc
30:30
1 Tim. 5:8
și pentru casa mea?” 31Laban a zis: „Ce să-ţi dau?” Și Iacov a răspuns: „Să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ţi voi spune, îţi voi paște turma și mai departe și o voi păzi. 32Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestriţ și orice miel negru, și din capre, tot ce este pestriţ și sein. Aceasta
30:32
Cap. 31:8.
să fie simbria mea. 33Iată cum se va dovedi
30:33
Ps. 37:6
cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestriţ între capre și negru între miei și se va găsi la mine să fie socotit ca furat.” 34Laban a zis: „Bine! Fie așa cum ai zis.” 35În aceeași zi, a pus deoparte ţapii bălţaţi și pestriţi, toate caprele seine și pestriţe, toate cele ce aveau alb pe ele și toţi mieii care erau negri. Le-a dat în mâinile fiilor săi. 36Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el și Iacov, și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. 37Iacov
30:37
Cap. 31:9-12.
a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan; a despuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeaţa care era pe nuiele. 38Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jgheaburi, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca, atunci când vor veni să bea, să zămislească. 39Oile zămisleau uitându-se la nuiele și făceau miei bălţaţi, seini și pestriţi. 40Iacov despărţea mieii aceștia și abătea feţele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălţate. Și-a făcut astfel turme deosebite, pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. 41Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jgheaburi, sub ochii oilor, ca ele să zămislească uitându-se la nuiele. 42Când oile erau slabe, nu punea nuielele; așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari, pentru Iacov. 43Omul acesta s-a îmbogăţit
30:43
Vers. 30.
astfel din ce în ce mai mult; a avut multe
30:43
Cap. 13:2;
turme, robi și roabe, cămile și măgari.

31

Plecarea lui Iacov în Canaan

311Iacov a auzit vorbele fiilor lui Laban, care ziceau: „Iacov a luat tot ce era al tatălui nostru și cu averea tatălui nostru și-a agonisit el toată bogăţia

31:1
Ps. 49:16
aceasta.” 2Iacov s-a uitat și la faţa
31:2
Cap. 4:5.
lui Laban și iată că ea nu mai
31:2
Deut. 28:54
era ca înainte. 3Atunci, Domnul a zis lui Iacov: „Întoarce-te
31:3
Cap. 28:15,20,21;
în ţara părinţilor tăi și în locul tău de naștere, și Eu voi fi cu tine.” 4Iacov a trimis de a chemat pe Rahela și pe Lea la câmp, la turma lui. 5El le-a zis: „După faţa tatălui vostru, văd
31:5
Vers. 2.
bine că el nu mai este ca înainte, dar Dumnezeul tatălui meu a fost
31:5
Vers. 3.
cu mine. 6Voi înșivă știţi
31:6
Vers. 38-41. Cap. 30:29.
că am slujit tatălui vostru cu toată puterea mea. 7Și tatăl vostru m-a înșelat: de zece
31:7
Vers. 41.
ori mi-a schimbat
31:7
Num. 14:22Neem. 4:12Iov 19:3Zah. 8:23
simbria, dar Dumnezeu nu i-a îngăduit
31:7
Cap. 20:6.
să mă păgubească. 8Ci când zicea el: ‘Mieii pestriţi
31:8
Cap. 30:32.
să fie simbria ta’, toate oile făceau miei pestriţi. Și când zicea: ‘Mieii bălţaţi să fie simbria ta’, toate oile făceau miei bălţaţi. 9Dumnezeu a luat astfel
31:9
Vers. 1,16.
toată turma tatălui vostru și mi-a dat-o mie. 10Pe vremea când se înfierbântau oile, eu am ridicat ochii și am văzut în vis că ţapii și berbecii care săreau pe capre și pe oi erau bălţaţi, pestriţi și seini. 11Și Îngerul
31:11
Cap. 48:16.
lui Dumnezeu mi-a zis în vis: ‘Iacove!’ ‘Iată-mă’, am răspuns eu. 12El a zis: ‘Ridică ochii și privește: toţi ţapii și berbecii care sar pe capre și pe oi sunt bălţaţi, pestriţi și seini, căci am
31:12
Exod 3:7
văzut tot ce ţi-a făcut Laban. 13Eu sunt Dumnezeul din Betel, unde
31:13
Cap. 28:18-20.
ai uns un stâlp de aducere aminte, unde Mi-ai făcut o juruinţă. Acum, scoală-te
31:13
Vers. 3. Cap. 32:9.
, ieși din ţara aceasta și întoarce-te în ţara ta de naștere.’” 14Rahela și Lea au răspuns și i-au zis: „Mai avem noi oare parte
31:14
Cap. 2:24.
și moștenire în casa tatălui nostru? 15Nu suntem noi oare privite de el ca niște străine, fiindcă ne-a
31:15
Cap. 29:15,27.
vândut și ne-a mâncat și banii? 16Toată bogăţia pe care a luat-o Dumnezeu de la tatăl nostru este a noastră și a copiilor noștri. Fă acum tot ce ţi-a spus Dumnezeu.” 17Iacov s-a sculat și a pus pe copiii și nevestele sale călare pe cămile. 18Și-a luat toată turma și toate averile pe care le avea, turma pe care o agonisise în Padan-Aram, și a plecat la tatăl său Isaac, în ţara Canaan. 19Pe când Laban se dusese să-și tundă oile, Rahela a furat idolii
31:19
Cap. 35:2.
tatălui său, 20și Iacov a înșelat pe Laban, Arameul, căci nu l-a înștiinţat de fuga sa. 21A fugit astfel cu tot ce avea; s-a sculat, a trecut râul
31:21
Cap. 46:28.
(Eufrat) și s-a îndreptat spre muntele Galaad.

Urmărirea lui Iacov de către Laban

22A treia zi, au dat de veste lui Laban că Iacov a fugit. 23Laban a luat cu el pe fraţii săi

31:23
Cap. 13:8.
, l-a urmărit cale de șapte zile și l-a ajuns la muntele Galaad. 24Dar Dumnezeu S-a arătat noaptea în vis
31:24
Cap. 20:3.
lui Laban, Arameul, și i-a zis: „Ferește-te să spui o vorbă
31:24
Cap. 24:50.
rea lui Iacov!” 25Laban a ajuns dar pe Iacov. Iacov își întinsese cortul pe munte; Laban și-a întins și el cortul cu fraţii lui pe muntele Galaad. 26Atunci, Laban a zis lui Iacov: „Ce-ai făcut? Pentru ce m-ai înșelat și mi-ai luat fetele
31:26
1 Sam. 30:2
ca pe niște roabe luate cu sabia? 27Pentru ce ai fugit pe ascuns, m-ai înșelat și nu mi-ai dat de știre? Te-aș fi lăsat să pleci în mijlocul veseliei și al cântecelor, în sunet de timpane și alăută. 28Nu mi-ai îngăduit nici măcar să-mi sărut
31:28
Vers. 55.
nepoţii și fetele! Ca un nebun
31:28
1 Sam. 13:132 Cron. 16:9
ai lucrat. 29Mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău, dar Dumnezeul
31:29
Vers. 53. Cap. 28:13.
tatălui vostru mi-a zis în noaptea trecută
31:29
Vers. 24.
: ‘Ferește-te să spui o vorbă rea lui Iacov!’ 30Dar acum, odată ce ai plecat, pentru că te topești de dor după casa tatălui tău, de ce mi-ai furat
31:30
Vers. 19.
dumnezeii mei?” 31Drept răspuns, Iacov a zis lui Laban: „Am fugit, fiindcă mi-era frică, gândindu-mă că poate îmi vei lua înapoi fetele tale. 32Dar să piară
31:32
Cap. 44:9.
acela la care îţi vei găsi dumnezeii tăi! În faţa fraţilor noștri, cercetează și vezi ce-i la mine din ale tale, și ia-ţi-l.” Iacov nu știa că Rahela îi furase. 33Laban a intrat în cortul lui Iacov, în cortul Leei, în cortul celor două roabe și n-a găsit nimic. A ieșit din cortul Leei și a intrat în cortul Rahelei. 34Rahela luase idolii, îi pusese sub samarul cămilei și șezuse deasupra. Laban a scotocit tot cortul, dar n-a găsit nimic. 35Ea a zis tatălui său: „Domnul meu, să nu te superi dacă nu mă pot scula
31:35
Exod 20:12Lev. 19:32
înaintea ta, căci mi-a venit rânduiala femeilor.” A căutat peste tot, dar n-a găsit idolii. 36Iacov s-a mâniat și a certat pe Laban. A luat din nou cuvântul și i-a zis: „Care este nelegiuirea mea și care este păcatul meu, de mă urmărești cu atâta înverșunare? 37Mi-ai scormonit toate lucrurile și ce ai găsit din lucrurile din casa ta? Scoate-le aici, înaintea fraţilor mei și fraţilor tăi, ca să judece ei între noi amândoi! 38Iată, am stat la tine douăzeci de ani; oile și caprele nu ţi s-au stârpit și n-am mâncat berbeci din turma ta. 39Nu ţi-am adus acasă vite sfâșiate
31:39
Exod 22:10
de fiare: eu însumi te-am despăgubit pentru ele; îmi cereai înapoi
31:39
Exod 22:12
ce mi se fura ziua sau ce mi se fura noaptea. 40Ziua mă topeam de căldură, iar noaptea mă prăpădeam de frig și-mi fugea somnul de pe ochi. 41Iată, douăzeci de ani am stat în casa ta, ţi-am slujit
31:41
Cap. 29:27,28.
paisprezece ani pentru cele două fete ale tale și șase ani pentru turma ta și de zece ori mi-ai schimbat
31:41
Vers. 7.
simbria. 42Dacă n-aș fi avut
31:42
Ps. 124:1,2
cu mine pe Dumnezeul tatălui meu, pe Dumnezeul lui Avraam, pe Acela de care se teme
31:42
Vers. 53.
Isaac, mi-ai fi dat drumul acum cu mâinile goale. Dar Dumnezeu
31:42
Cap. 29:32.
a văzut suferinţa mea și osteneala mâinilor mele și ieri noapte a rostit
31:42
1 Cron. 12:17Iuda 9
judecata.” 43Drept răspuns, Laban a zis lui Iacov: „Fiicele acestea sunt fiicele mele, copiii aceștia sunt copiii mei, turma aceasta este turma mea și tot ce vezi este al meu. Și ce pot face eu azi pentru fiicele mele sau pentru copiii lor pe care i-au născut? 44Vino să facem amândoi un legământ
31:44
Cap. 26:28.
, și legământul acesta să slujească de mărturie
31:44
Ios. 24:27
între mine și tine!” 45Iacov a luat
31:45
Cap. 28:18.
o piatră și a pus-o ca stâlp de aducere aminte. 46Iacov a zis fraţilor săi: „Strângeţi pietre.” Ei au strâns pietre și au făcut o movilă, și au mâncat acolo pe movilă. 47Laban a numit-o Iegar-Sahaduta (Movila mărturiei), și Iacov a numit-o Galed (Movila mărturiei). 48Laban a zis: „Movila
31:48
Ios. 24:27
aceasta să slujească azi de mărturie între mine și tine!” De aceea i-au pus numele Galed. 49Se mai numește și Miţpa
31:49
Jud. 11:291 Sam. 7:5
(Veghere), pentru că Laban a zis: „Domnul să vegheze asupra mea și asupra ta când ne vom pierde din vedere unul pe altul. 50Dacă vei asupri pe fetele mele și dacă vei mai lua și alte neveste afară de fetele mele, ia bine seama că nu un om va fi cu noi, ci Dumnezeu va fi martor între mine și tine.” 51Laban a zis lui Iacov: „Iată movila aceasta și iată stâlpul acesta pe care l-am ridicat între mine și tine. 52Movila aceasta să fie martoră și stâlpul acesta să fie martor că nici eu nu voi trece la tine peste movila aceasta și nici tu nu vei trece la mine peste movila aceasta și peste stâlpul acesta, ca să ne facem rău. 53Dumnezeul lui Avraam și al lui Nahor, Dumnezeul tatălui lor să judece
31:53
Cap. 16:5.
între noi.” Iacov a jurat
31:53
Cap. 21:23.
pe Acela de care se temea
31:53
Vers. 42.
Isaac. 54Iacov a adus o jertfă pe munte și a poftit pe fraţii lui să mănânce; ei au mâncat și au rămas toată noaptea pe munte. 55Laban s-a sculat dis-de-dimineaţă, și-a sărutat nepoţii și fetele și i-a binecuvântat
31:55
Cap. 28:1.
. Apoi a plecat și s-a întors
31:55
Cap. 18:33;
la locuinţa lui.