Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
30

Copiii lui Iacov

301Când a văzut Rahela că nu face

30:1
Cap. 29:31.

copii lui Iacov, a pizmuit
30:1
Cap. 37:11.

pe soră-sa și a zis lui Iacov: „Dă-mi copii ori
30:1
Iov 5:2
mor!” 2Iacov s-a mâniat pe Rahela și a zis: „Sunt eu oare
30:2
Cap. 16:2.
1 Sam. 1:5Ps. 128:3
în locul lui Dumnezeu, care te-a oprit să ai copii?” 3Ea a zis: „Iată roaba mea Bilha
30:3
Cap. 16:2.

; culcă-te cu ea, ca să nască pe genunchii mei
30:3
Cap. 50:23.
Iov 3:12
și să am
30:3
Cap. 16:2.

și eu copii prin ea.” 4Și i-a dat de
30:4
Cap. 16:3;
35:22
nevastă pe roaba ei Bilha, și Iacov s-a culcat cu ea. 5Bilha a rămas însărcinată și a născut lui Iacov un fiu. 6Rahela a zis: „Mi-a făcut Dumnezeu dreptate
30:6
Ps. 35:24
43:1Plâng. 3:59
și mi-a auzit glasul și mi-a dăruit un fiu.” De aceea i-a pus numele Dan (A judecat). 7Bilha, roaba Rahelei, a rămas iar însărcinată și a născut lui Iacov un al doilea fiu. 8Rahela a zis: „Am luptat cu Dumnezeu împotriva surorii mele și am biruit.” De aceea i-a pus numele Neftali
30:8
Mat. 4:13
(Luptele lui Dumnezeu). 9Când a văzut Lea că nu mai naște, a luat pe roaba sa Zilpa și a dat-o
30:9
Vers. 4.

lui Iacov de nevastă. 10Zilpa, roaba Leei, a născut lui Iacov un fiu. 11„Cu noroc!” a zis Lea. De aceea i-a pus numele Gad (Noroc). 12Zilpa, roaba Leei, a născut un al doilea fiu lui Iacov. 13„Ce fericită sunt!” a zis Lea; „căci femeile mă vor numi
30:13
Prov. 31:28Luca 1:48
fericită.” De aceea i-a pus numele Așer (Fericit). 14Ruben a ieșit odată afară, pe vremea seceratului grâului, și a găsit mandragore pe câmp. Le-a adus mamei sale Lea. Atunci, Rahela a zis Leei: „Dă-mi
30:14
Cap. 25:30.

, te rog, din mandragorele fiului tău.” 15Ea i-a răspuns: „Nu-ţi ajunge
30:15
Num. 16:9,13
că mi-ai luat bărbatul, de vrei să iei și mandragorele fiului meu?” Și Rahela a zis: „Ei bine! Poate să se culce cu tine în noaptea aceasta pentru mandragorele fiului tău.” 16Seara, pe când se întorcea Iacov de la câmp, Lea i-a ieșit înainte și a zis: „La mine ai să vii, căci te-am cumpărat cu mandragorele fiului meu.” Și în noaptea aceea s-a culcat cu ea. 17Dumnezeu a ascultat pe Lea, care a rămas însărcinată și a născut lui Iacov al cincilea fiu. 18Lea a zis: „M-a răsplătit Dumnezeu, pentru că am dat bărbatului meu pe roaba mea.” De aceea i-a pus numele Isahar (Răsplătire). 19Lea a rămas iarăși însărcinată și a născut un al șaselea fiu lui Iacov. 20Lea a zis: „Frumos dar mi-a dat Dumnezeu! De data aceasta, bărbatul meu va locui cu mine, căci i-am născut șase fii.” De aceea i-a pus numele Zabulon
30:20
Mat. 4:13
(Locuinţă). 21În urmă, a născut o fată, căreia i-a pus numele Dina (Judecată). 22Dumnezeu Și-a adus aminte
30:22
Cap. 8:1.
1 Sam. 1:19
de Rahela, a ascultat-o și a făcut-o să aibă copii. 23Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu și a zis: „Mi-a luat Dumnezeu ocara
30:23
1 Sam. 1:6Is. 4:1Luca 1:25
!” 24Și i-a pus numele Iosif (Adaos), zicând: „Domnul
30:24
Cap. 35:17.

să-mi mai adauge un fiu!”

Îmbogăţirea lui Iacov

25După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban: „Lasă-mă

30:25
Cap. 24:54,56.

să plec, ca să mă duc
30:25
Cap. 18:33;
31:55Deut. 28:11
acasă, în ţara mea. 26Dă-mi nevestele și copiii, pentru care ţi-am slujit
30:26
Cap. 29:20,30.

, și voi pleca, fiindcă știi ce slujbă ţi-am făcut.” 27Laban i-a zis: „Dacă am căpătat trecere înaintea ta, mai zăbovește; văd bine
30:27
Cap. 39:3,5.

că Domnul m-a binecuvântat din
30:27
Cap. 26:24.

pricina ta; 28hotărăște-mi simbria
30:28
Cap. 29:15.

ta și ţi-o voi da.” 29Iacov i-a răspuns: „Știi
30:29
Cap. 31:6,38-40.
Mat. 24:45Tit 2:10
cum ţi-am slujit și cum ţi-au propășit vitele cu mine, 30căci puţinul pe care-l aveai înainte de venirea mea a crescut mult și Domnul te-a binecuvântat oriîncotro am mers eu. Acum, când am să muncesc
30:30
1 Tim. 5:8
și pentru casa mea?” 31Laban a zis: „Ce să-ţi dau?” Și Iacov a răspuns: „Să nu-mi dai nimic. Dacă te învoiești cu ce-ţi voi spune, îţi voi paște turma și mai departe și o voi păzi. 32Azi am să trec prin toată turma ta; am să pun deoparte din oi orice miel sein și pestriţ și orice miel negru, și din capre, tot ce este pestriţ și sein. Aceasta
30:32
Cap. 31:8.

să fie simbria mea. 33Iată cum se va dovedi
30:33
Ps. 37:6
cinstea mea: de acum încolo, când ai să vii să-mi vezi simbria, tot ce nu va fi sein și pestriţ între capre și negru între miei și se va găsi la mine să fie socotit ca furat.” 34Laban a zis: „Bine! Fie așa cum ai zis.” 35În aceeași zi, a pus deoparte ţapii bălţaţi și pestriţi, toate caprele seine și pestriţe, toate cele ce aveau alb pe ele și toţi mieii care erau negri. Le-a dat în mâinile fiilor săi. 36Apoi a pus o depărtare de trei zile de drum între el și Iacov, și Iacov păștea celelalte oi ale lui Laban. 37Iacov
30:37
Cap. 31:9-12.

a luat nuiele verzi de plop, de migdal și de platan; a despuiat de pe ele fâșii de coajă și a făcut să se vadă albeaţa care era pe nuiele. 38Apoi a pus nuielele pe care le despuiase de coajă în jgheaburi, în adăpători, sub ochii oilor care veneau să bea, ca, atunci când vor veni să bea, să zămislească. 39Oile zămisleau uitându-se la nuiele și făceau miei bălţaţi, seini și pestriţi. 40Iacov despărţea mieii aceștia și abătea feţele oilor din turma lui Laban către cele seine și bălţate. Și-a făcut astfel turme deosebite, pe care nu le-a împreunat cu turma lui Laban. 41Ori de câte ori se înfierbântau oile cele mai tari, Iacov punea nuielele în jgheaburi, sub ochii oilor, ca ele să zămislească uitându-se la nuiele. 42Când oile erau slabe, nu punea nuielele; așa că cele slabe erau pentru Laban, iar cele tari, pentru Iacov. 43Omul acesta s-a îmbogăţit
30:43
Vers. 30.

astfel din ce în ce mai mult; a avut multe
30:43
Cap. 13:2;
24:35
26:13,14
turme, robi și roabe, cămile și măgari.