Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Frica lui Iacov

321Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii

32:1
Ps. 91:11Evr. 1:14
lui Dumnezeu. 2Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra
32:2
Ios. 5:14Ps. 103:21
148:2Luca 2:13
lui Dumnezeu!” De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim (Tabără îndoită). 3Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau, în ţara Seir
32:3
Cap. 33:14,16.

, în ţinutul lui
32:3
Cap. 36:6-8.
Deut. 2:5Ios. 24:4
Edom. 4El le-a dat porunca următoare: „Iată
32:4
Prov. 15:1
ce să spuneţi domnului meu Esau: ‘Așa vorbește robul tău Iacov: «Am locuit la Laban și am rămas la el până acum; 5am
32:5
Cap. 30:43.

boi, măgari, oi, robi și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu, ca
32:5
Cap. 33:8,15.

să capăt trecere înaintea ta.»’” 6Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: „Ne-am dus la fratele tău Esau, și el vine
32:6
Cap. 33:1.

înaintea ta cu patru sute de oameni.” 7Iacov s-a înspăimântat
32:7
Cap. 35:3.

foarte mult și l-a apucat groaza. A împărţit în două tabere oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii și cămilele 8și a zis: „Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape.”

Rugăciunea lui Iacov

9Iacov

32:9
Ps. 50:15
a zis: „Dumnezeul
32:9
Cap. 28:13.

tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu, Doamne, care
32:9
Cap. 31:3,13.

mi-ai zis: ‘Întoarce-te în ţara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ţi meargă bine!’ 10Eu sunt prea mic pentru toate îndurările
32:10
Cap. 24:27.

și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o faţă de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul
32:10
Iov 8:7
meu, și iată că acum fac două tabere. 11Izbăvește-mă
32:11
Ps. 59:1,2
, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, pe mine, pe mame
32:11
Osea 10:14
și pe copii. 12Și Tu
32:12
Cap. 28:13-15.

ai zis: ‘Eu voi îngriji ca să-ţi meargă bine și-ţi voi face sămânţa ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.’”

Iacov caută să îmblânzească pe Esau

13Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar

32:13
Cap. 43:11.
Prov. 18:16
pentru fratele său Esau: 14două sute de capre și douăzeci de ţapi, două sute de oi și douăzeci de berbeci, 15treizeci de cămile alăptătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgăriţe și zece măgăruși. 16Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și a poruncit robilor săi: „Treceţi înaintea mea și lăsaţi o depărtare între fiecare turmă.” 17A dat celui dintâi porunca următoare: „Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: ‘Al cui ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta?’ 18să răspunzi: ‘A robului tău Iacov; ea este un dar trimis domnului meu Esau, și el însuși vine în urma noastră.’” 19A dat aceeași poruncă celui de al doilea, celui de al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: „Așa să vorbiţi domnului meu Esau când îl veţi întâlni. 20Să spuneţi: ‘Iată, robul tău Iacov vine și el după noi.’” Căci își zicea el: „Îl voi potoli
32:20
Prov. 21:14
cu darul acesta care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea faţă în faţă, și poate că mă va primi cu bunăvoinţă.” 21Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. 22Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei unsprezece copii ai lui și a trecut
32:22
Deut. 3:16
vadul Iabocului. 23I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea.

Lupta lui Iacov. Israel

24Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat

32:24
Osea 12:3,4Efes. 6:12
cu el până în revărsatul zorilor. 25Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura
32:25
Mat. 26:412 Cor. 12:7
coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. 26Omul acela
32:26
Luca 24:28
a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te
32:26
Osea 12:4
voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” 27Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. 28Apoi a zis: „Numele
32:28
Cap. 35:10.
2 Împ. 17:34
tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat
32:28
Osea 12:3,4
cu Dumnezeu și cu oameni
32:28
Cap. 25:31;
27:33
și ai fost biruitor.” 29Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce
32:29
Jud. 13:18
Îmi ceri numele?” Și l-a binecuvântat acolo. 30Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); „căci”, a zis el, „am
32:30
Cap. 16:13.
Exod 24:11
33:20Deut. 5:24Jud. 6:22
13:22Is. 6:5
văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, și totuși am scăpat cu viaţă”. 31Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. 32Iată de ce, până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.