Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
32

Frica lui Iacov

321Iacov și-a văzut de drum și l-au întâlnit îngerii

32:1
Ps. 91:11Evr. 1:14
lui Dumnezeu. 2Când i-a văzut, Iacov a zis: „Aceasta este tabăra
32:2
Ios. 5:14Ps. 103:21
148:2Luca 2:13
lui Dumnezeu!” De aceea a pus locului aceluia numele Mahanaim (Tabără îndoită). 3Iacov a trimis înainte niște soli la fratele său Esau, în ţara Seir
32:3
Cap. 33:14,16.
, în ţinutul lui
32:3
Cap. 36:6-8.
Edom. 4El le-a dat porunca următoare: „Iată
32:4
Prov. 15:1
ce să spuneţi domnului meu Esau: ‘Așa vorbește robul tău Iacov: «Am locuit la Laban și am rămas la el până acum; 5am
32:5
Cap. 30:43.
boi, măgari, oi, robi și roabe și trimit să dea de știre lucrul acesta domnului meu, ca
32:5
Cap. 33:8,15.
să capăt trecere înaintea ta.»’” 6Solii s-au întors înapoi la Iacov și au zis: „Ne-am dus la fratele tău Esau, și el vine
32:6
Cap. 33:1.
înaintea ta cu patru sute de oameni.” 7Iacov s-a înspăimântat
32:7
Cap. 35:3.
foarte mult și l-a apucat groaza. A împărţit în două tabere oamenii pe care-i avea cu el, oile, boii și cămilele 8și a zis: „Dacă vine Esau împotriva uneia din tabere și o bate, tabăra care va rămâne va putea să scape.”

Rugăciunea lui Iacov

9Iacov

32:9
Ps. 50:15
a zis: „Dumnezeul
32:9
Cap. 28:13.
tatălui meu Avraam, Dumnezeul tatălui meu Isaac! Tu, Doamne, care
32:9
Cap. 31:3,13.
mi-ai zis: ‘Întoarce-te în ţara ta și în locul tău de naștere și voi îngriji ca să-ţi meargă bine!’ 10Eu sunt prea mic pentru toate îndurările
32:10
Cap. 24:27.
și pentru toată credincioșia pe care ai arătat-o faţă de robul Tău, căci am trecut Iordanul acesta numai cu toiagul
32:10
Iov 8:7
meu, și iată că acum fac două tabere. 11Izbăvește-mă
32:11
Ps. 59:1,2
, Te rog, din mâna fratelui meu, din mâna lui Esau! Căci mă tem de el, ca să nu vină și să mă lovească, pe mine, pe mame
32:11
Osea 10:14
și pe copii. 12Și Tu
32:12
Cap. 28:13-15.
ai zis: ‘Eu voi îngriji ca să-ţi meargă bine și-ţi voi face sămânţa ca nisipul mării, care, de mult ce este, nu se poate număra.’”

Iacov caută să îmblânzească pe Esau

13Iacov a petrecut noaptea în locul acela. A luat din ce mai avea cu el și a pus deoparte, ca dar

32:13
Cap. 43:11.
pentru fratele său Esau: 14două sute de capre și douăzeci de ţapi, două sute de oi și douăzeci de berbeci, 15treizeci de cămile alăptătoare cu mânjii lor, patruzeci de vaci și zece tauri, douăzeci de măgăriţe și zece măgăruși. 16Le-a dat robilor săi, turmă cu turmă, deosebit, și a poruncit robilor săi: „Treceţi înaintea mea și lăsaţi o depărtare între fiecare turmă.” 17A dat celui dintâi porunca următoare: „Când te va întâlni fratele meu Esau și te va întreba: ‘Al cui ești? Unde te duci? Și a cui este turma aceasta dinaintea ta?’ 18să răspunzi: ‘A robului tău Iacov; ea este un dar trimis domnului meu Esau, și el însuși vine în urma noastră.’” 19A dat aceeași poruncă celui de al doilea, celui de al treilea și tuturor celor ce mânau turmele: „Așa să vorbiţi domnului meu Esau când îl veţi întâlni. 20Să spuneţi: ‘Iată, robul tău Iacov vine și el după noi.’” Căci își zicea el: „Îl voi potoli
32:20
Prov. 21:14
cu darul acesta care merge înaintea mea; în urmă îl voi vedea faţă în faţă, și poate că mă va primi cu bunăvoinţă.” 21Astfel, darul a trecut înainte, iar el a rămas în tabără în noaptea aceea. 22Tot în noaptea aceea s-a sculat, a luat pe cele două neveste ale lui, pe cele două roabe și pe cei unsprezece copii ai lui și a trecut
32:22
Deut. 3:16
vadul Iabocului. 23I-a luat, i-a trecut pârâul și a trecut tot ce avea.

Lupta lui Iacov. Israel

24Iacov însă a rămas singur. Atunci, un om s-a luptat

32:24
Osea 12:3,4Efes. 6:12
cu el până în revărsatul zorilor. 25Văzând că nu-l poate birui, omul acesta l-a lovit la încheietura
32:25
Mat. 26:412 Cor. 12:7
coapsei, așa că i s-a scrântit încheietura coapsei lui Iacov, pe când se lupta cu el. 26Omul acela
32:26
Luca 24:28
a zis: „Lasă-mă să plec, căci se revarsă zorile.” Dar Iacov a răspuns: „Nu Te
32:26
Osea 12:4
voi lăsa să pleci până nu mă vei binecuvânta.” 27Omul acela i-a zis: „Cum îţi este numele?” „Iacov”, a răspuns el. 28Apoi a zis: „Numele
32:28
Cap. 35:10.
tău nu va mai fi Iacov, ci te vei chema Israel (Cel ce luptă cu Dumnezeu), căci ai luptat
32:28
Osea 12:3,4
cu Dumnezeu și cu oameni
32:28
Cap. 25:31;
și ai fost biruitor.” 29Iacov l-a întrebat: „Spune-mi, Te rog, numele Tău.” El a răspuns: „Pentru ce
32:29
Jud. 13:18
Îmi ceri numele?” Și l-a binecuvântat acolo. 30Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu); „căci”, a zis el, „am
32:30
Cap. 16:13.
văzut pe Dumnezeu faţă în faţă, și totuși am scăpat cu viaţă”. 31Răsărea soarele când a trecut pe lângă Peniel. Însă Iacov șchiopăta din coapsă. 32Iată de ce, până în ziua de azi, israeliţii nu mănâncă vâna de la încheietura coapsei, căci Dumnezeu a lovit pe Iacov la încheietura coapsei în vână.

33

Împăcarea lui Iacov cu Esau

331Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau

33:1
Cap. 32:6.
venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. 2A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. 3El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat
33:3
Cap. 18:2;
cu faţa la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. 4Esau
33:4
Cap. 32:28.
a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat
33:4
Cap. 45:14,15.
pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. 5Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: „Cine sunt aceia?” Și Iacov a răspuns: „Sunt copiii
33:5
Cap. 48:9.
pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” 6Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu faţa la pământ. 7Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu faţa la pământ. 8Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată
33:8
Cap. 32:16.
tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Și Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt
33:8
Cap. 32:5.
trecere cu ea înaintea domnului meu.” 9Esau a zis: „Eu am din belșug; păstrează, frate, ce este al tău.” 10Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci
33:10
Cap. 43:3.
m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoinţă. 11Primește deci
33:11
Jud. 1:151 Sam. 25:27
30:262 Împ. 5:15
darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit
33:11
2 Împ. 5:23
de el, și Esau a primit. 12Esau a zis: „Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.” 13Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. 14Domnul meu s-o ia înaintea robului său, și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir
33:14
Cap. 32:3.
.” 15Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere
33:15
Cap. 34:11;
înaintea ta, domnul meu!” 16În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

Iacov se așază la Sihem

17Iacov a plecat mai departe la Sucot

33:17
Ios. 13:27Jud. 8:5Ps. 60:6
. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot
33:17
Ioan 3:23
(Colibe). 18La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem
33:18
Ios. 24:1Jud. 9:1
, în ţara Canaan, și a tăbărât înaintea cetăţii. 19Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o
33:19
Ios. 24:32Ioan 4:5
de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita33:19 Chesita – o măsură de bani.. 20Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit
33:20
Cap. 35:7.
El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).

34

Dina și Sihem

341Dina

34:1
Cap. 30:21.
, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit
34:1
Tit 2:5
să vadă pe fetele ţării. 2Ea a fost zărită
34:2
Cap. 6:2.
de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus
34:2
Cap. 20:2.
mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. 3S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat s-o liniștească. 4După aceea Sihem a zis
34:4
Jud. 14:2
tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!” 5Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina și, fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut
34:5
1 Sam. 10:272 Sam. 13:22
până la întoarcerea lor. 6Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. 7Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare
34:7
Cap. 49:7.
, pentru că Sihem săvârșise
34:7
Ios. 7:15Jud. 20:6
o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: așa ceva
34:7
Deut. 23:172 Sam. 13:12
n-ar fi trebuit să se facă niciodată. 8Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, daţi-i-o de nevastă 9și încuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre și luaţi pentru voi pe ale noastre! 10Locuiţi cu noi; ţara
34:10
Cap. 13:9;
vă stă înainte, rămâneţi în ea, faceţi negoţ
34:10
Cap. 42:34.
și cumpăraţi
34:10
Cap. 47:27.
pământuri în ea.” 11Sihem a zis tatălui și fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, și vă voi da ce-mi veţi cere. 12Cereţi-mi o zestre
34:12
Exod 22:16,17Deut. 22:291 Sam. 18:25
cât de mare și cât de multe daruri, și voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.” 13Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug
34:13
2 Sam. 13:24
lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. 14Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci
34:14
Ios. 5:9
ar fi o ocară pentru noi. 15Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceţi și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. 17Dar, dacă nu voiţi să ne ascultaţi și să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua fata și vom pleca.” 18Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. 19Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era
34:19
1 Cron. 4:9
cel mai bine văzut în casa tatălui său. 20Hamor și fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: 21„Oamenii aceștia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână dar în ţară și să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. 22Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiaţi împrejur. 23Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 24Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii
34:24
Cap. 23:10.
au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii. 25A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon
34:25
Cap. 49:5-7.
și Levi, fraţii Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în liniște și au ucis pe toţi bărbaţii. 26Au trecut, de asemenea, prin ascuţișul sabiei pe Hamor și pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. 27Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi și au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. 28Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp; 29le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. 30Atunci, Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă
34:30
Exod 5:211 Sam. 13:4
urât locuitorilor ţării, canaaniţilor și fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr
34:30
Deut. 4:27Ps. 105:12
de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea.” 31Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?”