Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Împăcarea lui Iacov cu Esau

331Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau

33:1
Cap. 32:6.

venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. 2A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. 3El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat
33:3
Cap. 18:2;
42:6
43:26
cu faţa la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. 4Esau
33:4
Cap. 32:28.

a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat
33:4
Cap. 45:14,15.

pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. 5Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: „Cine sunt aceia?” Și Iacov a răspuns: „Sunt copiii
33:5
Cap. 48:9.
Ps. 127:3Is. 8:18
pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” 6Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu faţa la pământ. 7Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu faţa la pământ. 8Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată
33:8
Cap. 32:16.

tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Și Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt
33:8
Cap. 32:5.

trecere cu ea înaintea domnului meu.” 9Esau a zis: „Eu am din belșug; păstrează, frate, ce este al tău.” 10Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci
33:10
Cap. 43:3.
2 Sam. 3:13
14:24,28,32Mat. 18:10
m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoinţă. 11Primește deci
33:11
Jud. 1:151 Sam. 25:27
30:262 Împ. 5:15
darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit
33:11
2 Împ. 5:23
de el, și Esau a primit. 12Esau a zis: „Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.” 13Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. 14Domnul meu s-o ia înaintea robului său, și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir
33:14
Cap. 32:3.

.” 15Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere
33:15
Cap. 34:11;
47:25Rut 2:13
înaintea ta, domnul meu!” 16În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

Iacov se așază la Sihem

17Iacov a plecat mai departe la Sucot

33:17
Ios. 13:27Jud. 8:5Ps. 60:6
. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot
33:17
Ioan 3:23
(Colibe). 18La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem
33:18
Ios. 24:1Jud. 9:1
, în ţara Canaan, și a tăbărât înaintea cetăţii. 19Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o
33:19
Ios. 24:32Ioan 4:5
de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita33:19 Chesita – o măsură de bani.. 20Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit
33:20
Cap. 35:7.

El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).