Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Dina și Sihem

341Dina

34:1
Cap. 30:21.

, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit
34:1
Tit 2:5
să vadă pe fetele ţării. 2Ea a fost zărită
34:2
Cap. 6:2.
Jud. 14:1
de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus
34:2
Cap. 20:2.

mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. 3S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat s-o liniștească. 4După aceea Sihem a zis
34:4
Jud. 14:2
tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!” 5Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina și, fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut
34:5
1 Sam. 10:272 Sam. 13:22
până la întoarcerea lor. 6Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. 7Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare
34:7
Cap. 49:7.
2 Sam. 13:21
, pentru că Sihem săvârșise
34:7
Ios. 7:15Jud. 20:6
o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: așa ceva
34:7
Deut. 23:172 Sam. 13:12
n-ar fi trebuit să se facă niciodată. 8Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, daţi-i-o de nevastă 9și încuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre și luaţi pentru voi pe ale noastre! 10Locuiţi cu noi; ţara
34:10
Cap. 13:9;
20:15
vă stă înainte, rămâneţi în ea, faceţi negoţ
34:10
Cap. 42:34.

și cumpăraţi
34:10
Cap. 47:27.

pământuri în ea.” 11Sihem a zis tatălui și fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, și vă voi da ce-mi veţi cere. 12Cereţi-mi o zestre
34:12
Exod 22:16,17Deut. 22:291 Sam. 18:25
cât de mare și cât de multe daruri, și voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.” 13Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug
34:13
2 Sam. 13:24
lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. 14Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci
34:14
Ios. 5:9
ar fi o ocară pentru noi. 15Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceţi și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. 17Dar, dacă nu voiţi să ne ascultaţi și să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua fata și vom pleca.” 18Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. 19Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era
34:19
1 Cron. 4:9
cel mai bine văzut în casa tatălui său. 20Hamor și fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: 21„Oamenii aceștia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână dar în ţară și să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. 22Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiaţi împrejur. 23Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 24Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii
34:24
Cap. 23:10.

au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii. 25A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon
34:25
Cap. 49:5-7.

și Levi, fraţii Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în liniște și au ucis pe toţi bărbaţii. 26Au trecut, de asemenea, prin ascuţișul sabiei pe Hamor și pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. 27Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi și au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. 28Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp; 29le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. 30Atunci, Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă
34:30
Exod 5:211 Sam. 13:4
urât locuitorilor ţării, canaaniţilor și fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr
34:30
Deut. 4:27Ps. 105:12
de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea.” 31Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?”