Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
33

Împăcarea lui Iacov cu Esau

331Iacov a ridicat ochii și s-a uitat, și iată că Esau

33:1
Cap. 32:6.
venea cu patru sute de oameni. Atunci a împărţit copiii între Lea, Rahela și cele două roabe. 2A pus în frunte roabele cu copiii lor, apoi pe Lea cu copiii ei și la urmă pe Rahela cu Iosif. 3El însuși a trecut înaintea lor și s-a aruncat
33:3
Cap. 18:2;
cu faţa la pământ de șapte ori, până ce s-a apropiat de tot de fratele său. 4Esau
33:4
Cap. 32:28.
a alergat înaintea lui, l-a îmbrăţișat, i s-a aruncat
33:4
Cap. 45:14,15.
pe grumaz și l-a sărutat. Și au plâns. 5Esau, ridicând ochii, a văzut femeile și copiii și a zis: „Cine sunt aceia?” Și Iacov a răspuns: „Sunt copiii
33:5
Cap. 48:9.
pe care i-a dat Dumnezeu robului tău.” 6Roabele s-au apropiat cu copiii lor și s-au aruncat cu faţa la pământ. 7Lea și copiii ei, de asemenea, s-au apropiat și s-au aruncat cu faţa la pământ. În urmă s-au apropiat Iosif și Rahela și s-au aruncat cu faţa la pământ. 8Esau a zis: „Ce ai de gând să faci cu toată
33:8
Cap. 32:16.
tabăra aceea pe care am întâlnit-o?” Și Iacov a răspuns: „Voiesc să capăt
33:8
Cap. 32:5.
trecere cu ea înaintea domnului meu.” 9Esau a zis: „Eu am din belșug; păstrează, frate, ce este al tău.” 10Și Iacov a răspuns: „Nu, te rog, dacă am căpătat trecere înaintea ta, primește darul acesta din mâna mea, căci
33:10
Cap. 43:3.
m-am uitat la faţa ta cum se uită cineva la Faţa lui Dumnezeu, și tu m-ai primit cu bunăvoinţă. 11Primește deci
33:11
Jud. 1:151 Sam. 25:27
30:262 Împ. 5:15
darul meu care ţi-a fost adus, fiindcă Dumnezeu m-a umplut de bunătăţi și am de toate.” Astfel a stăruit
33:11
2 Împ. 5:23
de el, și Esau a primit. 12Esau a zis: „Haidem să plecăm și să pornim la drum; eu voi merge înaintea ta.” 13Iacov i-a răspuns: „Domnul meu vede că copiii sunt micșori și am oi și vaci fătate; dacă le-am sili la drum o singură zi, toată turma va pieri. 14Domnul meu s-o ia înaintea robului său, și eu voi veni încet pe urmă, la pas cu turma, care va merge înaintea mea, și la pas cu copiii, până voi ajunge la domnul meu în Seir
33:14
Cap. 32:3.
.” 15Esau a zis: „Vreau să las cu tine măcar o parte din oamenii mei.” Și Iacov a răspuns: „Pentru ce aceasta? Mi-ajunge să capăt trecere
33:15
Cap. 34:11;
înaintea ta, domnul meu!” 16În aceeași zi, Esau a luat drumul înapoi la Seir.

Iacov se așază la Sihem

17Iacov a plecat mai departe la Sucot

33:17
Ios. 13:27Jud. 8:5Ps. 60:6
. Și-a zidit o casă și a făcut colibe pentru turme. De aceea s-a dat locului aceluia numele Sucot
33:17
Ioan 3:23
(Colibe). 18La întoarcerea lui din Padan-Aram, Iacov a ajuns cu bine în cetatea Sihem
33:18
Ios. 24:1Jud. 9:1
, în ţara Canaan, și a tăbărât înaintea cetăţii. 19Partea de ogor pe care își întinsese cortul a cumpărat-o
33:19
Ios. 24:32Ioan 4:5
de la fiii lui Hamor, tatăl lui Sihem, cu o sută de chesita33:19 Chesita – o măsură de bani.. 20Și acolo a ridicat un altar, pe care l-a numit
33:20
Cap. 35:7.
El-Elohe-Israel (Domnul este Dumnezeul lui Israel).

34

Dina și Sihem

341Dina

34:1
Cap. 30:21.
, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit
34:1
Tit 2:5
să vadă pe fetele ţării. 2Ea a fost zărită
34:2
Cap. 6:2.
de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus
34:2
Cap. 20:2.
mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. 3S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat s-o liniștească. 4După aceea Sihem a zis
34:4
Jud. 14:2
tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!” 5Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina și, fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut
34:5
1 Sam. 10:272 Sam. 13:22
până la întoarcerea lor. 6Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. 7Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare
34:7
Cap. 49:7.
, pentru că Sihem săvârșise
34:7
Ios. 7:15Jud. 20:6
o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: așa ceva
34:7
Deut. 23:172 Sam. 13:12
n-ar fi trebuit să se facă niciodată. 8Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, daţi-i-o de nevastă 9și încuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre și luaţi pentru voi pe ale noastre! 10Locuiţi cu noi; ţara
34:10
Cap. 13:9;
vă stă înainte, rămâneţi în ea, faceţi negoţ
34:10
Cap. 42:34.
și cumpăraţi
34:10
Cap. 47:27.
pământuri în ea.” 11Sihem a zis tatălui și fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, și vă voi da ce-mi veţi cere. 12Cereţi-mi o zestre
34:12
Exod 22:16,17Deut. 22:291 Sam. 18:25
cât de mare și cât de multe daruri, și voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.” 13Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug
34:13
2 Sam. 13:24
lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. 14Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci
34:14
Ios. 5:9
ar fi o ocară pentru noi. 15Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceţi și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. 17Dar, dacă nu voiţi să ne ascultaţi și să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua fata și vom pleca.” 18Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. 19Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era
34:19
1 Cron. 4:9
cel mai bine văzut în casa tatălui său. 20Hamor și fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: 21„Oamenii aceștia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână dar în ţară și să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. 22Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiaţi împrejur. 23Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 24Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii
34:24
Cap. 23:10.
au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii. 25A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon
34:25
Cap. 49:5-7.
și Levi, fraţii Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în liniște și au ucis pe toţi bărbaţii. 26Au trecut, de asemenea, prin ascuţișul sabiei pe Hamor și pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. 27Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi și au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. 28Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp; 29le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. 30Atunci, Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă
34:30
Exod 5:211 Sam. 13:4
urât locuitorilor ţării, canaaniţilor și fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr
34:30
Deut. 4:27Ps. 105:12
de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea.” 31Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?”

35

Iacov la Betel

351Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel

35:1
Cap. 28:19.
, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care
35:1
Cap. 28:13.
ţi S-a arătat când
35:1
Cap. 27:43.
fugeai de fratele tău Esau.” 2Iacov a zis casei
35:2
Cap. 18:19.
lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini
35:2
Cap. 31:19,34.
care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă
35:2
Exod 19:10
și schimbaţi-vă hainele, 3ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care
35:3
Cap. 32:7,24.
m-a ascultat în ziua necazului meu și
35:3
Cap. 28:20;
care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” 4Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii
35:4
Osea 2:13
pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul
35:4
Ios. 24:26Jud. 9:6
de lângă Sihem. 5Apoi au plecat. Groaza
35:5
Exod 15:16
23:27
34:24Deut. 11:25Ios. 2:9
5:11 Sam. 14:152 Cron. 14:14
lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 6Iacov și toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz
35:6
Cap. 28:19,22.
, adică Betel, în ţara Canaan. 7A zidit
35:7
Ecl. 5:4
acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo
35:7
Cap. 28:13.
i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. 8Debora
35:8
Cap. 24:59.
, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. 9Dumnezeu
35:9
Osea 12:4
S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. 10Dumnezeu i-a zis: „Numele tău
35:10
Cap. 17:5.
este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău
35:10
Cap. 32:28.
va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. 11Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt
35:11
Cap. 17:1;
Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam
35:11
Cap. 17:5,6,16;
și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale. 12Ţie îţi voi da ţara pe
35:12
Cap. 12:7;
care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” 13Dumnezeu S-a înălţat
35:13
Cap. 17:22.
de la el, în locul unde îi vorbise. 14Și Iacov a ridicat
35:14
Cap. 28:18.
un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. 15Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel
35:15
Cap. 28:19.
.

Moartea Rahelei

16Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea 17și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci

35:17
Cap. 30:24.
mai ai un fiu!” 18Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei). 19Rahela
35:19
Cap. 48:7.
a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata
35:19
Rut 1:2
4:11Mica 5:2Mat. 2:6
, sau Betleem. 20Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este
35:20
1 Sam. 10:22 Sam. 18:18
și azi.

Fiii lui Iacov

21Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder

35:21
Mica 4:8
. 22Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat
35:22
Cap. 49:4.
cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. 23Fiii Leei: Ruben
35:23
Cap. 46:8.
, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. 24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. 26Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre

35:27
Cap. 13:18;
, la Chiriat-Arba
35:27
Ios. 14:15
15:13
, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. 28Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. 29Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost
35:29
Cap. 15:15;
adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii
35:29
Cap. 25:9;
săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.