Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
34

Dina și Sihem

341Dina

34:1
Cap. 30:21.
, fata pe care o născuse lui Iacov Lea, a ieșit
34:1
Tit 2:5
să vadă pe fetele ţării. 2Ea a fost zărită
34:2
Cap. 6:2.
de Sihem, fiul hevitului Hamor, domnitorul ţării. El a pus
34:2
Cap. 20:2.
mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. 3S-a lipit cu toată inima de Dina, fata lui Iacov, a iubit fata și a căutat s-o liniștească. 4După aceea Sihem a zis
34:4
Jud. 14:2
tatălui său Hamor: „Ia-mi de nevastă pe fata aceasta!” 5Iacov a aflat că-i necinstise pe fiică-sa Dina și, fiindcă fiii săi erau cu vitele la pășune, Iacov a tăcut
34:5
1 Sam. 10:272 Sam. 13:22
până la întoarcerea lor. 6Hamor, tatăl lui Sihem, s-a dus la Iacov ca să-i vorbească. 7Dar, când s-au întors fiii lui Iacov de la pășune și au auzit lucrul acesta, s-au supărat și s-au mâniat foarte tare
34:7
Cap. 49:7.
, pentru că Sihem săvârșise
34:7
Ios. 7:15Jud. 20:6
o mișelie în Israel, culcându-se cu fata lui Iacov: așa ceva
34:7
Deut. 23:172 Sam. 13:12
n-ar fi trebuit să se facă niciodată. 8Hamor le-a vorbit astfel: „Fiul meu Sihem s-a lipit cu toată inima de fata voastră. Vă rog, daţi-i-o de nevastă 9și încuscriţi-vă cu noi; voi daţi-ne fetele voastre și luaţi pentru voi pe ale noastre! 10Locuiţi cu noi; ţara
34:10
Cap. 13:9;
vă stă înainte, rămâneţi în ea, faceţi negoţ
34:10
Cap. 42:34.
și cumpăraţi
34:10
Cap. 47:27.
pământuri în ea.” 11Sihem a zis tatălui și fraţilor Dinei: „Să capăt trecere înaintea voastră, și vă voi da ce-mi veţi cere. 12Cereţi-mi o zestre
34:12
Exod 22:16,17Deut. 22:291 Sam. 18:25
cât de mare și cât de multe daruri, și voi da tot ce-mi veţi zice; numai daţi-mi fata de nevastă.” 13Fiii lui Iacov au răspuns și au vorbit cu vicleșug
34:13
2 Sam. 13:24
lui Sihem și tatălui său Hamor, pentru că Sihem necinstise pe sora lor Dina. 14Ei i-au zis: „Este un lucru pe care nu-l putem face, să dăm pe sora noastră unui om netăiat împrejur, căci
34:14
Ios. 5:9
ar fi o ocară pentru noi. 15Nu ne vom învoi la așa ceva decât dacă vă faceţi și voi ca noi și dacă orice parte bărbătească dintre voi se va tăia împrejur. 16Atunci vă vom da pe fetele noastre și vom lua pentru noi pe ale voastre; vom locui cu voi și vom face împreună un singur norod. 17Dar, dacă nu voiţi să ne ascultaţi și să vă tăiaţi împrejur, ne vom lua fata și vom pleca.” 18Cuvintele lor au plăcut lui Hamor și lui Sihem, fiul lui Hamor. 19Tânărul n-a pregetat să facă lucrul acesta, căci iubea pe fata lui Iacov și era
34:19
1 Cron. 4:9
cel mai bine văzut în casa tatălui său. 20Hamor și fiul lui Sihem s-au dus la poarta cetăţii și au vorbit astfel oamenilor din cetatea lor: 21„Oamenii aceștia au gânduri de pace faţă de noi; să rămână dar în ţară și să facă negoţ; ţara este destul de largă pentru ei. Noi vom lua de neveste pe fetele lor și le vom da de neveste pe fetele noastre. 22Dar oamenii aceștia nu vor voi să locuiască împreună cu noi, ca să alcătuim un singur popor, decât dacă orice parte bărbătească dintre noi se va tăia împrejur, după cum și ei înșiși sunt tăiaţi împrejur. 23Turmele lor, averile lor și toate vitele lor vor fi atunci ale noastre. Să primim numai ce cer ei, ca să rămână la noi.” 24Toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii
34:24
Cap. 23:10.
au ascultat pe Hamor și pe fiul său Sihem și toţi bărbaţii au fost tăiaţi împrejur, toţi cei ce treceau pe poarta cetăţii. 25A treia zi, pe când sufereau ei încă, cei doi fii ai lui Iacov, Simeon
34:25
Cap. 49:5-7.
și Levi, fraţii Dinei, și-au luat, fiecare, sabia, s-au năpustit asupra cetăţii care se credea în liniște și au ucis pe toţi bărbaţii. 26Au trecut, de asemenea, prin ascuţișul sabiei pe Hamor și pe fiul său Sihem; au ridicat pe Dina din casa lui Sihem și au ieșit afară. 27Fiii lui Iacov s-au aruncat asupra celor morţi și au jefuit cetatea, pentru că necinstiseră pe sora lor. 28Le-au luat oile, boii și măgarii, tot ce era în cetate și ce era pe câmp; 29le-au luat ca pradă de război toate bogăţiile, copiii și nevestele și tot ce se găsea în case. 30Atunci, Iacov a zis lui Simeon și lui Levi: „Voi m-aţi nenorocit, făcându-mă
34:30
Exod 5:211 Sam. 13:4
urât locuitorilor ţării, canaaniţilor și fereziţilor. N-am sub porunca mea decât un mic număr
34:30
Deut. 4:27Ps. 105:12
de oameni; ei se vor strânge împotriva mea, mă vor bate și voi fi nimicit, eu și casa mea.” 31Ei au răspuns: „Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă?”

35

Iacov la Betel

351Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel

35:1
Cap. 28:19.
, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care
35:1
Cap. 28:13.
ţi S-a arătat când
35:1
Cap. 27:43.
fugeai de fratele tău Esau.” 2Iacov a zis casei
35:2
Cap. 18:19.
lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini
35:2
Cap. 31:19,34.
care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă
35:2
Exod 19:10
și schimbaţi-vă hainele, 3ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care
35:3
Cap. 32:7,24.
m-a ascultat în ziua necazului meu și
35:3
Cap. 28:20;
care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” 4Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii
35:4
Osea 2:13
pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul
35:4
Ios. 24:26Jud. 9:6
de lângă Sihem. 5Apoi au plecat. Groaza
35:5
Exod 15:16
23:27
34:24Deut. 11:25Ios. 2:9
5:11 Sam. 14:152 Cron. 14:14
lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 6Iacov și toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz
35:6
Cap. 28:19,22.
, adică Betel, în ţara Canaan. 7A zidit
35:7
Ecl. 5:4
acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo
35:7
Cap. 28:13.
i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. 8Debora
35:8
Cap. 24:59.
, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. 9Dumnezeu
35:9
Osea 12:4
S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. 10Dumnezeu i-a zis: „Numele tău
35:10
Cap. 17:5.
este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău
35:10
Cap. 32:28.
va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. 11Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt
35:11
Cap. 17:1;
Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam
35:11
Cap. 17:5,6,16;
și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale. 12Ţie îţi voi da ţara pe
35:12
Cap. 12:7;
care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” 13Dumnezeu S-a înălţat
35:13
Cap. 17:22.
de la el, în locul unde îi vorbise. 14Și Iacov a ridicat
35:14
Cap. 28:18.
un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. 15Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel
35:15
Cap. 28:19.
.

Moartea Rahelei

16Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea 17și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci

35:17
Cap. 30:24.
mai ai un fiu!” 18Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei). 19Rahela
35:19
Cap. 48:7.
a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata
35:19
Rut 1:2
4:11Mica 5:2Mat. 2:6
, sau Betleem. 20Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este
35:20
1 Sam. 10:22 Sam. 18:18
și azi.

Fiii lui Iacov

21Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder

35:21
Mica 4:8
. 22Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat
35:22
Cap. 49:4.
cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. 23Fiii Leei: Ruben
35:23
Cap. 46:8.
, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. 24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. 26Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre

35:27
Cap. 13:18;
, la Chiriat-Arba
35:27
Ios. 14:15
15:13
, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. 28Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. 29Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost
35:29
Cap. 15:15;
adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii
35:29
Cap. 25:9;
săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.

36

Esau se așază în Seir

361Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom

36:1
Cap. 25:30.
. 2Esau și-a luat
36:2
Cap. 26:34.
neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama
36:2
Vers. 25.
, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, 3și pe Basmat
36:3
Cap. 28:9.
, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Ada
36:4
1 Cron. 1:35
a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel 5și Oholibama a născut pe Ieuș, Iaelam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. 6Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în ţara Canaan și s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. 7Căci
36:7
Cap. 13:6,11.
bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ţinutul
36:7
Cap. 17:8;
în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. 8Esau s-a așezat în muntele
36:8
Cap. 32:3.
Seir. Esau
36:8
Vers. 1.
înseamnă Edom.

Urmașii lui Esau

9Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir. 10Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz

36:10
1 Cron. 1:35
, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec
36:12
Exod 17:8,14Num. 24:201 Sam. 15:2
. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 14Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Iată căpeteniile seminţiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. 17Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 18Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.

Urmașii lui Seir

20Iată fiii lui Seir

36:20
1 Cron. 1:38
, Horitul
36:20
Cap. 14:6.
, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, 21Dișon, Eţer și Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. 22Fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. 23Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. 24Iată fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păștea măgarii tatălui său Ţibeon. 25Iată fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fata lui Ana. 26Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. 27Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Acan. 28Iată fiii lui Dișan: Uţ și Aran. 29Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Eţer, căpetenia Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.

Împăraţii Edomului

31Iată împăraţii

36:31
1 Cron. 1:43
care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. 32Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, și numele cetăţii lui era Dinhaba. 33Bela a murit și în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 34Iobab a murit și în locul lui a împărăţit Hușam, din ţara temaniţilor. 35Hușam a murit și în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 36Hadad a murit și în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. 37Samla a murit și în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. 38Saul a murit și în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărăţit Hadar
36:39
1 Cron. 1:50
. Numele cetăţii lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 40Iată numele căpeteniilor
36:40
1 Cron. 1:51
ieșite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor și după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 43căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.