Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Iacov la Betel

351Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel

35:1
Cap. 28:19.

, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care
35:1
Cap. 28:13.

ţi S-a arătat când
35:1
Cap. 27:43.

fugeai de fratele tău Esau.” 2Iacov a zis casei
35:2
Cap. 18:19.
Ios. 24:15
lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini
35:2
Cap. 31:19,34.
Ios. 24:2,231 Sam. 7:3
care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă
35:2
Exod 19:10
și schimbaţi-vă hainele, 3ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care
35:3
Cap. 32:7,24.

m-a ascultat în ziua necazului meu și
35:3
Cap. 28:20;
31:3,42
care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” 4Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii
35:4
Osea 2:13
pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul
35:4
Ios. 24:26Jud. 9:6
de lângă Sihem. 5Apoi au plecat. Groaza
35:5
Exod 15:16
23:27
34:24Deut. 11:25Ios. 2:9
5:11 Sam. 14:152 Cron. 14:14
lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 6Iacov și toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz
35:6
Cap. 28:19,22.

, adică Betel, în ţara Canaan. 7A zidit
35:7
Ecl. 5:4
acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo
35:7
Cap. 28:13.

i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. 8Debora
35:8
Cap. 24:59.

, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. 9Dumnezeu
35:9
Osea 12:4
S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. 10Dumnezeu i-a zis: „Numele tău
35:10
Cap. 17:5.

este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău
35:10
Cap. 32:28.

va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. 11Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt
35:11
Cap. 17:1;
48:3,4Exod 6:3
Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam
35:11
Cap. 17:5,6,16;
28:3
48:4
și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale. 12Ţie îţi voi da ţara pe
35:12
Cap. 12:7;
13:15
26:3,4
28:13
care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” 13Dumnezeu S-a înălţat
35:13
Cap. 17:22.

de la el, în locul unde îi vorbise. 14Și Iacov a ridicat
35:14
Cap. 28:18.

un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. 15Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel
35:15
Cap. 28:19.

.

Moartea Rahelei

16Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea 17și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci

35:17
Cap. 30:24.
1 Sam. 4:20
mai ai un fiu!” 18Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei). 19Rahela
35:19
Cap. 48:7.

a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata
35:19
Rut 1:2
4:11Mica 5:2Mat. 2:6
, sau Betleem. 20Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este
35:20
1 Sam. 10:22 Sam. 18:18
și azi.

Fiii lui Iacov

21Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder

35:21
Mica 4:8
. 22Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat
35:22
Cap. 49:4.
1 Cron. 5:12 Sam. 16:22
20:31 Cor. 5:1
cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. 23Fiii Leei: Ruben
35:23
Cap. 46:8.
Exod 1:2
, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. 24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. 26Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre

35:27
Cap. 13:18;
23:2,19
, la Chiriat-Arba
35:27
Ios. 14:15
15:13
, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. 28Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. 29Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost
35:29
Cap. 15:15;
25:8
adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii
35:29
Cap. 25:9;
49:31
săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.