Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
35

Iacov la Betel

351Dumnezeu a zis lui Iacov: „Scoală-te, suie-te la Betel

35:1
Cap. 28:19.
, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care
35:1
Cap. 28:13.
ţi S-a arătat când
35:1
Cap. 27:43.
fugeai de fratele tău Esau.” 2Iacov a zis casei
35:2
Cap. 18:19.
lui și tuturor celor ce erau cu el: „Scoateţi dumnezeii străini
35:2
Cap. 31:19,34.
care sunt în mijlocul vostru, curăţiţi-vă
35:2
Exod 19:10
și schimbaţi-vă hainele, 3ca să ne sculăm și să ne suim la Betel, căci acolo voi ridica un altar Dumnezeului care
35:3
Cap. 32:7,24.
m-a ascultat în ziua necazului meu și
35:3
Cap. 28:20;
care a fost cu mine în călătoria pe care am făcut-o.” 4Ei au dat lui Iacov toţi dumnezeii străini care erau în mâinile lor și cerceii
35:4
Osea 2:13
pe care-i purtau în urechi. Iacov i-a îngropat în pământ, sub stejarul
35:4
Ios. 24:26Jud. 9:6
de lângă Sihem. 5Apoi au plecat. Groaza
35:5
Exod 15:16
23:27
34:24Deut. 11:25Ios. 2:9
5:11 Sam. 14:152 Cron. 14:14
lui Dumnezeu s-a răspândit peste cetăţile care-i înconjurau, așa că locuitorii lor n-au urmărit pe fiii lui Iacov. 6Iacov și toţi cei ce erau cu el au ajuns la Luz
35:6
Cap. 28:19,22.
, adică Betel, în ţara Canaan. 7A zidit
35:7
Ecl. 5:4
acolo un altar și a numit locul acela El-Betel (Dumnezeul Betelului), căci acolo
35:7
Cap. 28:13.
i Se descoperise Dumnezeu când fugea de fratele său. 8Debora
35:8
Cap. 24:59.
, doica Rebecăi, a murit și a fost îngropată mai jos de Betel, sub stejarul căruia i s-a pus numele: „Stejarul jalei”. 9Dumnezeu
35:9
Osea 12:4
S-a arătat iarăși lui Iacov după întoarcerea lui din Padan-Aram și l-a binecuvântat. 10Dumnezeu i-a zis: „Numele tău
35:10
Cap. 17:5.
este Iacov, dar nu te vei mai chema Iacov, ci numele tău
35:10
Cap. 32:28.
va fi Israel.” Și i-a pus numele Israel. 11Dumnezeu i-a zis: „Eu sunt
35:11
Cap. 17:1;
Dumnezeul cel Atotputernic. Crește și înmulţește-te; un neam
35:11
Cap. 17:5,6,16;
și o mulţime de neamuri se vor naște din tine și chiar împăraţi vor ieși din coapsele tale. 12Ţie îţi voi da ţara pe
35:12
Cap. 12:7;
care am dat-o lui Avraam și lui Isaac și voi da ţara aceasta seminţei tale după tine.” 13Dumnezeu S-a înălţat
35:13
Cap. 17:22.
de la el, în locul unde îi vorbise. 14Și Iacov a ridicat
35:14
Cap. 28:18.
un stâlp de aducere aminte în locul unde îi vorbise Dumnezeu, un stâlp de piatră, pe care a adus o jertfă de băutură și a turnat untdelemn. 15Iacov a numit locul unde îi vorbise Dumnezeu, Betel
35:15
Cap. 28:19.
.

Moartea Rahelei

16Apoi au plecat din Betel și mai era o depărtare bunicică până la Efrata, când Rahelei i-au venit durerile nașterii. A avut o naștere grea 17și, în timpul durerilor nașterii, moașa i-a zis: „Nu te teme, căci

35:17
Cap. 30:24.
mai ai un fiu!” 18Și, pe când își dădea ea sufletul, căci trăgea să moară, i-a pus numele Ben-Oni (Fiul durerii mele), dar tatăl său l-a numit Beniamin (Fiul dreptei). 19Rahela
35:19
Cap. 48:7.
a murit și a fost îngropată pe drumul care duce la Efrata
35:19
Rut 1:2
4:11Mica 5:2Mat. 2:6
, sau Betleem. 20Iacov a ridicat un stâlp pe mormântul ei: acesta este stâlpul de pe mormântul Rahelei, care este
35:20
1 Sam. 10:22 Sam. 18:18
și azi.

Fiii lui Iacov

21Israel a plecat mai departe și și-a întins cortul dincolo de Migdal-Eder

35:21
Mica 4:8
. 22Pe când locuia Israel în ţinutul acesta, Ruben s-a dus și s-a culcat
35:22
Cap. 49:4.
cu Bilha, ţiitoarea tatălui său. Și Israel a aflat. Fiii lui Iacov erau în număr de doisprezece. 23Fiii Leei: Ruben
35:23
Cap. 46:8.
, întâiul născut al lui Iacov, Simeon, Levi, Iuda, Isahar și Zabulon. 24Fiii Rahelei: Iosif și Beniamin. 25Fiii Bilhei, roaba Rahelei: Dan și Neftali. 26Fiii Zilpei, roaba Leei: Gad și Așer. Aceștia sunt fiii lui Iacov, care i s-au născut în Padan-Aram.

Moartea lui Isaac

27Iacov a ajuns la tatăl său Isaac, la Mamre

35:27
Cap. 13:18;
, la Chiriat-Arba
35:27
Ios. 14:15
15:13
, care este tot una cu Hebronul, unde locuiseră ca străini Avraam și Isaac. 28Zilele vieţii lui Isaac au fost de o sută optzeci de ani. 29Isaac și-a dat duhul și a murit și a fost
35:29
Cap. 15:15;
adăugat la poporul său, bătrân și sătul de zile. Fiii
35:29
Cap. 25:9;
săi, Esau și Iacov, l-au îngropat.

36

Esau se așază în Seir

361Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom

36:1
Cap. 25:30.
. 2Esau și-a luat
36:2
Cap. 26:34.
neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama
36:2
Vers. 25.
, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, 3și pe Basmat
36:3
Cap. 28:9.
, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Ada
36:4
1 Cron. 1:35
a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel 5și Oholibama a născut pe Ieuș, Iaelam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. 6Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în ţara Canaan și s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. 7Căci
36:7
Cap. 13:6,11.
bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ţinutul
36:7
Cap. 17:8;
în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. 8Esau s-a așezat în muntele
36:8
Cap. 32:3.
Seir. Esau
36:8
Vers. 1.
înseamnă Edom.

Urmașii lui Esau

9Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir. 10Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz

36:10
1 Cron. 1:35
, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec
36:12
Exod 17:8,14Num. 24:201 Sam. 15:2
. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 14Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Iată căpeteniile seminţiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. 17Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 18Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.

Urmașii lui Seir

20Iată fiii lui Seir

36:20
1 Cron. 1:38
, Horitul
36:20
Cap. 14:6.
, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, 21Dișon, Eţer și Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. 22Fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. 23Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. 24Iată fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păștea măgarii tatălui său Ţibeon. 25Iată fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fata lui Ana. 26Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. 27Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Acan. 28Iată fiii lui Dișan: Uţ și Aran. 29Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Eţer, căpetenia Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.

Împăraţii Edomului

31Iată împăraţii

36:31
1 Cron. 1:43
care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. 32Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, și numele cetăţii lui era Dinhaba. 33Bela a murit și în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 34Iobab a murit și în locul lui a împărăţit Hușam, din ţara temaniţilor. 35Hușam a murit și în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 36Hadad a murit și în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. 37Samla a murit și în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. 38Saul a murit și în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărăţit Hadar
36:39
1 Cron. 1:50
. Numele cetăţii lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 40Iată numele căpeteniilor
36:40
1 Cron. 1:51
ieșite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor și după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 43căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.

37

Iosif vândut de fraţii săi

371Iacov a locuit în ţara Canaan, unde

37:1
Cap. 17:8;
locuise ca străin tatăl său. 2Iată istoria lui Iacov:

Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele

37:2
1 Sam. 2:22-24
. 3Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse
37:3
Cap. 44:20.
la bătrâneţe, și i-a făcut o haină pestriţă37:3 Sau: o haină lungă, cu mâneci.. 4Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi și au început să-l
37:4
Cap. 27:41;
urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. 5Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât și mai mult. 6El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat! 7Noi
37:7
Cap. 42:6,9;
eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.” 8Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?” Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. 9Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele
37:9
Cap. 46:29.
, luna și unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” 10L-a istorisit tatălui său și fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și fraţii
37:10
Cap. 27:29.
tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?” 11Fraţii
37:11
Fapte 7:9
săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl
37:11
Dan. 7:28Luca 2:19,51
său a ţinut minte lucrurile acestea. 12Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor. 13Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el. 14Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului
37:14
Cap. 35:27.
și Iosif a ajuns la Sihem. 15Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?” 16„Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi
37:16
Cânt. 1:7
, te rog, unde pasc ei oile?” 17Și omul acela a zis: „Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan
37:17
2 Împ. 6:13
.’” Iosif s-a dus după fraţii săi și i-a găsit la Dotan. 18Ei l-au zărit de departe și, până să se apropie de ei, s-au sfătuit
37:18
1 Sam. 19:1Ps. 31:13
37:12,32
94:21Mat. 27:1Marcu 14:1Ioan 11:53Fapte 23:12
să-l omoare. 19Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise! 20Veniţi acum, să-l
37:20
Prov. 1:11,16
6:17
27:4
omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui.” 21Ruben
37:21
Cap. 42:22.
a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!” 22Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. 23Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă pe care o avea pe el. 24L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea. 25Apoi
37:25
Prov. 30:20Amos 6:6
au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată
37:25
Vers. 28,36.
de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător
37:25
Ier. 8:22
și smirnă, pe care le duceau în Egipt. 26Atunci, Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem
37:26
Cap. 4:10;
sângele? 27Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor și să nu punem mâna
37:27
1 Sam. 18:17
pe el, căci este fratele
37:27
Cap. 42:21.
nostru, carne
37:27
Cap. 29:14.
din carnea noastră.” Și fraţii lui l-au ascultat. 28La trecerea negustorilor madianiţi
37:28
Jud. 6:3
, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut
37:28
Cap. 45:4,5.
cu douăzeci
37:28
Mat. 27:9
de sicli de argint ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.

Jalea lui Iacov

29Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt

37:29
Iov 1:20
hainele, 30s-a întors la fraţii săi și a zis: „Băiatul nu mai este
37:30
Cap. 42:13,36.
! Ce mă voi face eu?” 31Ei au luat atunci haina
37:31
Vers. 23.
lui Iosif și, junghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge. 32Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.” 33Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară
37:33
Vers. 20. Cap. 44:28.
sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!” 34Și și-a rupt
37:34
Vers. 29.
hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. 35Toţi fiii și toate fiicele lui au venit
37:35
2 Sam. 12:17
ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând
37:35
Cap. 42:38;
mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.” Și plângea astfel pe fiul său. 36Madianiţii
37:36
Cap. 39:1.
l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor.