Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
36

Esau se așază în Seir

361Iată spiţa neamului lui Esau, adică Edom

36:1
Cap. 25:30.

. 2Esau și-a luat
36:2
Cap. 26:34.

neveste dintre fetele Canaanului: pe Ada, fata hetitului Elon, pe Oholibama
36:2
Vers. 25.

, fata Anei, fata hevitului Ţibeon, 3și pe Basmat
36:3
Cap. 28:9.

, fata lui Ismael, sora lui Nebaiot. 4Ada
36:4
1 Cron. 1:35
a născut lui Esau pe Elifaz, Basmat a născut pe Reuel 5și Oholibama a născut pe Ieuș, Iaelam și Core. Aceștia sunt fiii lui Esau, care i s-au născut în ţara Canaan. 6Esau și-a luat nevestele, fiii și fiicele, toată lumea din casă, turmele, toate vitele și toată averea pe care și-o agonisise în ţara Canaan și s-a dus într-o altă ţară, departe de fratele său Iacov. 7Căci
36:7
Cap. 13:6,11.

bogăţiile lor erau prea mari ca să poată locui împreună și ţinutul
36:7
Cap. 17:8;
28:4
în care locuiau ca străini nu le mai putea ajunge din pricina turmelor lor. 8Esau s-a așezat în muntele
36:8
Cap. 32:3.
Deut. 2:5Ios. 24:4
Seir. Esau
36:8
Vers. 1.

înseamnă Edom.

Urmașii lui Esau

9Iată spiţa neamului lui Esau, tatăl edomiţilor, în muntele Seir. 10Iată numele fiilor lui Esau: Elifaz

36:10
1 Cron. 1:35
, fiul Adei, nevasta lui Esau; Reuel, fiul Basmatei, nevasta lui Esau. 11Fiii lui Elifaz au fost: Teman, Omar, Ţefo, Gaetam și Chenaz. 12Și Timna era ţiitoarea lui Elifaz, fiul lui Esau; ea a născut lui Elifaz pe Amalec
36:12
Exod 17:8,14Num. 24:201 Sam. 15:2
. Aceștia sunt fiii Adei, nevasta lui Esau. 13Iată fiii lui Reuel: Nahat, Zerah, Șama și Miza. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 14Iată fiii Oholibamei, fata Anei, fata lui Ţibeon, nevasta lui Esau: Ea a născut lui Esau pe Ieuș, Iaelam și Core. 15Iată căpeteniile seminţiilor ieșite din fiii lui Esau. Iată fiii lui Elifaz, întâiul născut al lui Esau: căpetenia Teman, căpetenia Omar, căpetenia Ţefo, căpetenia Chenaz, 16căpetenia Core, căpetenia Gaetam, căpetenia Amalec. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Elifaz, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Adei. 17Iată fiii lui Reuel, fiul lui Esau: căpetenia Nahat, căpetenia Zerah, căpetenia Șama, căpetenia Miza. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Reuel, în ţara Edom. Aceștia sunt fiii Basmatei, nevasta lui Esau. 18Iată fiii Oholibamei, nevasta lui Esau: căpetenia Ieuș, căpetenia Iaelam, căpetenia Core. Aceștia sunt căpeteniile ieșite din Oholibama, fata Anei, nevasta lui Esau. 19Aceștia sunt fiii lui Esau și aceștia sunt căpeteniile seminţiilor lor. Esau înseamnă Edom.

Urmașii lui Seir

20Iată fiii lui Seir

36:20
1 Cron. 1:38
, Horitul
36:20
Cap. 14:6.
Deut. 2:12,22
, vechii locuitori ai ţării: Lotan, Șobal, Ţibeon, Ana, 21Dișon, Eţer și Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, fiii lui Seir, în ţara Edom. 22Fiii lui Lotan au fost: Hori și Hemam. Sora lui Lotan a fost Timna. 23Iată fiii lui Șobal: Alvan, Manahat, Ebal, Șefo și Onam. 24Iată fiii lui Ţibeon: Aia și Ana. Ana acesta a găsit izvoarele calde în pustie, când păștea măgarii tatălui său Ţibeon. 25Iată fiii lui Ana: Dișon și Oholibama, fata lui Ana. 26Iată fiii lui Dișon: Hemdan, Eșban, Itran și Cheran. 27Iată fiii lui Eţer: Bilhan, Zaavan și Acan. 28Iată fiii lui Dișan: Uţ și Aran. 29Iată căpeteniile horiţilor: căpetenia Lotan, căpetenia Șobal, căpetenia Ţibeon, căpetenia Ana, 30căpetenia Dișon, căpetenia Eţer, căpetenia Dișan. Aceștia sunt căpeteniile horiţilor, căpeteniile pe care le-au avut în ţara lui Seir.

Împăraţii Edomului

31Iată împăraţii

36:31
1 Cron. 1:43
care au împărăţit în ţara Edom, înainte de a împărăţi un împărat peste copiii lui Israel. 32Bela, fiul lui Beor, a împărăţit peste Edom, și numele cetăţii lui era Dinhaba. 33Bela a murit și în locul lui a împărăţit Iobab, fiul lui Zerah din Boţra. 34Iobab a murit și în locul lui a împărăţit Hușam, din ţara temaniţilor. 35Hușam a murit și în locul lui a împărăţit Hadad, fiul lui Bedad. El a bătut pe Madian în câmpia Moabului. Numele cetăţii lui era Avit. 36Hadad a murit și în locul lui a împărăţit Samla din Masreca. 37Samla a murit și în locul lui a împărăţit Saul din Rehobot pe Râu. 38Saul a murit și în locul lui a împărăţit Baal-Hanan, fiul lui Acbor. 39Baal-Hanan, fiul lui Acbor, a murit și în locul lui a împărăţit Hadar
36:39
1 Cron. 1:50
. Numele cetăţii lui era Pau și numele nevestei lui era Mehetabeel, fata lui Matred, fata lui Mezahab. 40Iată numele căpeteniilor
36:40
1 Cron. 1:51
ieșite din Esau, după seminţiile lor, după ţinuturile lor și după numele lor: căpetenia Timna, căpetenia Alva, căpetenia Ietet, 41căpetenia Oholibama, căpetenia Ela, căpetenia Pinon, 42căpetenia Chenaz, căpetenia Teman, căpetenia Mibţar, 43căpetenia Magdiel, căpetenia Iram. Acestea sunt căpeteniile lui Edom, după locuinţele lor, în ţara pe care o aveau. Acesta este Esau, tatăl edomiţilor.