Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Iosif vândut de fraţii săi

371Iacov a locuit în ţara Canaan, unde

37:1
Cap. 17:8;
23:4
28:4
36:7Evr. 11:9
locuise ca străin tatăl său. 2Iată istoria lui Iacov:

Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele

37:2
1 Sam. 2:22-24
. 3Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse
37:3
Cap. 44:20.

la bătrâneţe, și i-a făcut o haină pestriţă37:3 Sau: o haină lungă, cu mâneci.. 4Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi și au început să-l
37:4
Cap. 27:41;
49:23
urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. 5Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât și mai mult. 6El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat! 7Noi
37:7
Cap. 42:6,9;
43:26
44:14
eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.” 8Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?” Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. 9Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele
37:9
Cap. 46:29.

, luna și unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” 10L-a istorisit tatălui său și fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și fraţii
37:10
Cap. 27:29.

tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?” 11Fraţii
37:11
Fapte 7:9
săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl
37:11
Dan. 7:28Luca 2:19,51
său a ţinut minte lucrurile acestea. 12Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor. 13Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el. 14Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului
37:14
Cap. 35:27.

și Iosif a ajuns la Sihem. 15Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?” 16„Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi
37:16
Cânt. 1:7
, te rog, unde pasc ei oile?” 17Și omul acela a zis: „Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan
37:17
2 Împ. 6:13
.’” Iosif s-a dus după fraţii săi și i-a găsit la Dotan. 18Ei l-au zărit de departe și, până să se apropie de ei, s-au sfătuit
37:18
1 Sam. 19:1Ps. 31:13
37:12,32
94:21Mat. 27:1Marcu 14:1Ioan 11:53Fapte 23:12
să-l omoare. 19Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise! 20Veniţi acum, să-l
37:20
Prov. 1:11,16
6:17
27:4
omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui.” 21Ruben
37:21
Cap. 42:22.

a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!” 22Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. 23Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă pe care o avea pe el. 24L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea. 25Apoi
37:25
Prov. 30:20Amos 6:6
au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată
37:25
Vers. 28,36.

de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător
37:25
Ier. 8:22
și smirnă, pe care le duceau în Egipt. 26Atunci, Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem
37:26
Cap. 4:10;
37:20Iov 16:18
sângele? 27Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor și să nu punem mâna
37:27
1 Sam. 18:17
pe el, căci este fratele
37:27
Cap. 42:21.

nostru, carne
37:27
Cap. 29:14.

din carnea noastră.” Și fraţii lui l-au ascultat. 28La trecerea negustorilor madianiţi
37:28
Jud. 6:3
, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut
37:28
Cap. 45:4,5.
Ps. 105:17Fapte 7:9
cu douăzeci
37:28
Mat. 27:9
de sicli de argint ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.

Jalea lui Iacov

29Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt

37:29
Iov 1:20
hainele, 30s-a întors la fraţii săi și a zis: „Băiatul nu mai este
37:30
Cap. 42:13,36.
Ier. 31:15
! Ce mă voi face eu?” 31Ei au luat atunci haina
37:31
Vers. 23.

lui Iosif și, junghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge. 32Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.” 33Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară
37:33
Vers. 20. Cap. 44:28.

sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!” 34Și și-a rupt
37:34
Vers. 29.
2 Sam. 3:31
hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. 35Toţi fiii și toate fiicele lui au venit
37:35
2 Sam. 12:17
ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând
37:35
Cap. 42:38;
44:29,31
mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.” Și plângea astfel pe fiul său. 36Madianiţii
37:36
Cap. 39:1.

l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor.