Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
37

Iosif vândut de fraţii săi

371Iacov a locuit în ţara Canaan, unde

37:1
Cap. 17:8;
locuise ca străin tatăl său. 2Iată istoria lui Iacov:

Iosif, la vârsta de șaptesprezece ani, păștea oile cu fraţii lui; băiatul acesta era cu fiii Bilhei și cu fiii Zilpei, nevestele tatălui său. Și Iosif spunea tatălui lor vorbele lor cele rele

37:2
1 Sam. 2:22-24
. 3Israel iubea pe Iosif mai mult decât pe toţi ceilalţi fii ai săi, pentru că îl născuse
37:3
Cap. 44:20.
la bătrâneţe, și i-a făcut o haină pestriţă37:3 Sau: o haină lungă, cu mâneci.. 4Fraţii lui au văzut că tatăl lor îl iubea mai mult decât pe ei toţi și au început să-l
37:4
Cap. 27:41;
urască. Nu puteau să-i spună nicio vorbă prietenească. 5Iosif a visat un vis și l-a istorisit fraţilor săi, care l-au urât și mai mult. 6El le-a zis: „Ia ascultaţi ce vis am visat! 7Noi
37:7
Cap. 42:6,9;
eram la legatul snopilor în mijlocul câmpului și iată că snopul meu s-a ridicat și a stat în picioare, iar snopii voștri l-au înconjurat și s-au aruncat cu faţa la pământ înaintea lui.” 8Fraţii lui i-au zis: „Doar n-ai să împărăţești tu peste noi? Doar n-ai să ne cârmuiești tu pe noi?” Și l-au urât și mai mult din pricina viselor lui și din pricina cuvintelor lui. 9Iosif a mai visat un alt vis și l-a istorisit fraţilor săi. El a zis: „Am mai visat un vis! Soarele
37:9
Cap. 46:29.
, luna și unsprezece stele se aruncau cu faţa la pământ înaintea mea.” 10L-a istorisit tatălui său și fraţilor săi. Tatăl său l-a mustrat și i-a zis: „Ce înseamnă visul acesta pe care l-ai visat? Nu cumva vom veni eu, mama ta și fraţii
37:10
Cap. 27:29.
tăi să ne aruncăm cu faţa la pământ înaintea ta?” 11Fraţii
37:11
Fapte 7:9
săi au început să-l pizmuiască, dar tatăl
37:11
Dan. 7:28Luca 2:19,51
său a ţinut minte lucrurile acestea. 12Fraţii lui Iosif se duseseră la Sihem, ca să pască oile tatălui lor. 13Israel a zis lui Iosif: „Fraţii tăi pasc oile la Sihem! Vino, căci vreau să te trimit la ei.” „Iată-mă, sunt gata”, a răspuns el. 14Israel i-a zis: „Du-te, rogu-te, și vezi dacă fraţii tăi sunt sănătoși și dacă oile sunt bine și adu-mi vești.” L-a trimis astfel din Valea Hebronului
37:14
Cap. 35:27.
și Iosif a ajuns la Sihem. 15Pe când rătăcea pe câmp, l-a întâlnit un om. Omul acela l-a întrebat: „Ce cauţi?” 16„Caut pe fraţii mei”, a răspuns Iosif. „Spune-mi
37:16
Cânt. 1:7
, te rog, unde pasc ei oile?” 17Și omul acela a zis: „Au plecat de aici, căci i-am auzit spunând: ‘Haidem la Dotan
37:17
2 Împ. 6:13
.’” Iosif s-a dus după fraţii săi și i-a găsit la Dotan. 18Ei l-au zărit de departe și, până să se apropie de ei, s-au sfătuit
37:18
1 Sam. 19:1Ps. 31:13
37:12,32
94:21Mat. 27:1Marcu 14:1Ioan 11:53Fapte 23:12
să-l omoare. 19Ei au zis unul către altul: „Iată că vine făuritorul de vise! 20Veniţi acum, să-l
37:20
Prov. 1:11,16
6:17
27:4
omorâm și să-l aruncăm într-una din aceste gropi; vom spune că l-a mâncat o fiară sălbatică și vom vedea ce se va alege de visele lui.” 21Ruben
37:21
Cap. 42:22.
a auzit lucrul acesta și l-a scos din mâinile lor. El a zis: „Să nu-i luăm viaţa!” 22Ruben le-a zis: „Să nu vărsaţi sânge, ci mai bine aruncaţi-l în groapa aceasta care este în pustie și nu puneţi mâna pe el.” Căci avea de gând să-l scape din mâinile lor și să-l aducă înapoi la tatăl său. 23Când a ajuns Iosif la fraţii săi, aceștia l-au dezbrăcat de haina lui, de haina cea pestriţă pe care o avea pe el. 24L-au luat și l-au aruncat în groapă. Groapa aceasta era goală: nu era apă în ea. 25Apoi
37:25
Prov. 30:20Amos 6:6
au șezut să mănânce. Ridicându-și ochii, au văzut o ceată
37:25
Vers. 28,36.
de ismaeliţi venind din Galaad; cămilele lor erau încărcate cu tămâie, cu leac alinător
37:25
Ier. 8:22
și smirnă, pe care le duceau în Egipt. 26Atunci, Iuda a zis fraţilor săi: „Ce vom câștiga să ucidem pe fratele nostru și să-i ascundem
37:26
Cap. 4:10;
sângele? 27Veniţi mai bine să-l vindem ismaeliţilor și să nu punem mâna
37:27
1 Sam. 18:17
pe el, căci este fratele
37:27
Cap. 42:21.
nostru, carne
37:27
Cap. 29:14.
din carnea noastră.” Și fraţii lui l-au ascultat. 28La trecerea negustorilor madianiţi
37:28
Jud. 6:3
, au tras și au scos pe Iosif afară din groapă și l-au vândut
37:28
Cap. 45:4,5.
cu douăzeci
37:28
Mat. 27:9
de sicli de argint ismaeliţilor, care l-au dus în Egipt.

Jalea lui Iacov

29Ruben s-a întors la groapă și iată că Iosif nu mai era în groapă. El și-a rupt

37:29
Iov 1:20
hainele, 30s-a întors la fraţii săi și a zis: „Băiatul nu mai este
37:30
Cap. 42:13,36.
! Ce mă voi face eu?” 31Ei au luat atunci haina
37:31
Vers. 23.
lui Iosif și, junghiind un ţap, i-au înmuiat haina în sânge. 32Au trimis tatălui lor haina cea pestriţă, punând să-i spună: „Iată ce am găsit! Vezi dacă este haina fiului tău sau nu.” 33Iacov a cunoscut-o și a zis: „Este haina fiului meu! O fiară
37:33
Vers. 20. Cap. 44:28.
sălbatică l-a mâncat! Da, Iosif a fost făcut bucăţi!” 34Și și-a rupt
37:34
Vers. 29.
hainele, și-a pus un sac pe coapse și a jelit multă vreme pe fiul său. 35Toţi fiii și toate fiicele lui au venit
37:35
2 Sam. 12:17
ca să-l mângâie, dar el nu voia să primească nicio mângâiere, ci zicea: „Plângând
37:35
Cap. 42:38;
mă voi coborî la fiul meu, în Locuinţa morţilor.” Și plângea astfel pe fiul său. 36Madianiţii
37:36
Cap. 39:1.
l-au vândut în Egipt lui Potifar, un dregător al lui Faraon, și anume căpetenia străjerilor.

38

Iuda și Tamar

381În vremea aceea, Iuda a părăsit pe fraţii săi și a tras

38:1
Cap. 19:3.
la un om din Adulam, numit Hira. 2Acolo, Iuda a văzut
38:2
Cap. 34:2.
pe fata unui canaanit, numit Șua
38:2
1 Cron. 2:3
. A luat-o de nevastă și s-a culcat cu ea. 3Ea a rămas însărcinată și a născut un fiu, pe care l-a numit Er
38:3
Cap. 46:12.
. 4A rămas iarăși însărcinată și a mai născut un fiu, căruia i-a pus numele Onan
38:4
Cap. 46:12.
. 5A mai născut iarăși un fiu, căruia i-a pus numele Șela
38:5
Cap. 46:12.
; Iuda era la Czib când a născut ea. 6Iuda a luat
38:6
Cap. 21:21.
întâiului său născut, Er, o nevastă numită Tamar. 7Er
38:7
Cap. 46:12.
, întâiul născut al lui Iuda, era rău înaintea Domnului, și
38:7
1 Cron. 2:3
Domnul l-a omorât. 8Atunci, Iuda a zis lui Onan: „Du-te la nevasta fratelui
38:8
Deut. 25:5Mat. 22:24
tău, ia-o de nevastă, ca cumnat, și ridică sămânţă fratelui tău.” 9Onan, știind că sămânţa aceasta n-are să fie a
38:9
Deut. 25:6
lui, vărsa sămânţa pe pământ ori de câte ori se culca cu nevasta fratelui său, ca să nu dea sămânţă fratelui său. 10Ce făcea el n-a plăcut Domnului, care l-a omorât și
38:10
Cap. 46:12.
pe el. 11Atunci, Iuda a zis nurorii sale Tamar: „Rămâi
38:11
Rut 1:13
văduvă în
38:11
Lev. 22:13
casa tatălui tău până va crește fiul meu Șela.” Zicea așa ca să nu moară și Șela ca fraţii lui. Tamar s-a dus și a locuit în casa tatălui ei.

Păcătuirea lui Iuda cu Tamar

12Au trecut multe zile și fata lui Șua, nevasta lui Iuda, a murit. După ce au trecut

38:12
2 Sam. 13:39
zilele de jale, Iuda s-a suit
38:12
Ios. 15:10,57Jud. 14:1
la Timna, la cei ce-i tundeau oile, el și prietenul său Hira, Adulamitul. 13Au dat de veste Tamarei despre lucrul acesta și i-au zis: „Iată că socru-tău se suie la Timna, ca să-și tundă oile.” 14Atunci, ea și-a lepădat hainele de văduvă, s-a acoperit cu o maramă, s-a îmbrăcat în alte haine și a șezut
38:14
Prov. 7:12
jos la intrarea în Enaim, pe drumul care duce la Timna, căci vedea că Șela se făcuse mare
38:14
Vers. 11,26.
, și ea nu-i fusese dată de nevastă. 15Iuda a văzut-o și a luat-o drept curvă, pentru că își acoperise faţa. 16S-a abătut la ea din drum și a zis: „Lasă-mă să mă culc cu tine!” Căci n-a cunoscut-o că era noră-sa. Ea a zis: „Ce-mi dai ca să te culci cu mine?” 17El a răspuns: „Am
38:17
Ezec. 16:33
să-ţi trimit un ied din turma mea.” Ea a zis: „Îmi dai un
38:17
Vers. 20.
zălog până îl vei trimite?” 18El a răspuns: „Ce zălog să-ţi dau?” Ea a zis: „Inelul
38:18
Vers. 25.
tău, lanţul tău și toiagul pe care-l ai în mână.” El i le-a dat. Apoi s-a culcat cu ea și ea a rămas însărcinată de la el. 19Ea s-a sculat și a plecat; și-a scos marama
38:19
Vers. 14.
și s-a îmbrăcat iarăși în hainele de văduvă. 20Iuda a trimis iedul prin prietenul său Adulamitul, ca să scoată zălogul din mâinile femeii. Dar acesta n-a găsit-o. 21A întrebat pe oamenii locului și a zis: „Unde este curva aceea care stătea aici, la Enaim, pe drum?” Ei au răspuns: „N-a fost nicio curvă aici.” 22Adulamitul s-a întors la Iuda și i-a spus: „N-am găsit-o și chiar oamenii de acolo au zis: ‘N-a fost nicio curvă aici.’” 23Iuda a zis: „Ţină ce a luat, numai să nu ne facem de râs. Iată, am trimis iedul acesta, și n-ai găsit-o.” 24Cam după trei luni, au venit și au spus lui Iuda: „Tamar, noră-ta, a curvit
38:24
Jud. 19:2
și a rămas chiar însărcinată în urma curvirii ei.” Și Iuda a zis: „Scoateţi-o afară ca să fie
38:24
Lev. 21:9Deut. 22:21
arsă.” 25După ce au scos-o afară, ea a trimis să spună socrului său: „De la omul acela ale cui sunt lucrurile acestea am rămas eu însărcinată; vezi
38:25
Cap. 37:32.
, te rog, ale cui sunt inelul
38:25
Vers. 18.
acesta, lanţurile acestea și toiagul acesta.” 26Iuda le-a cunoscut
38:26
Cap. 37:33.
și a zis: „Ea este mai puţin vinovată
38:26
1 Sam. 24:17
decât mine, fiindcă n-am dat-o
38:26
Vers. 14.
de nevastă fiului meu Șela.” Și nu s-a mai împreunat
38:26
Iov 34:31,32
cu ea de atunci. 27Când i-a venit vremea să nască, iată că în pântecele ei erau doi gemeni. 28Și, în timpul nașterii, unul a scos mâna înainte; moașa i-a apucat mâna și a legat-o cu un fir roșu, zicând: „Acesta a ieșit cel dintâi.” 29Dar el a tras mâna înapoi și a ieșit frate-său. Atunci, moașa a zis: „Ce spărtură ai făcut!” De aceea i-a pus numele Pereţ
38:29
Cap. 46:12.
(Spărtură). 30În urmă a ieșit fratele lui, care avea firul roșu la mână; de aceea i-au pus numele Zerah (Cărămiziu).

39

Iosif în Egipt

391Iosif a fost dus în Egipt, și Potifar

39:1
Cap. 37:36.
, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat
39:1
Cap. 37:28.
de la ismaeliţii care-l aduseseră acolo. 2Domnul
39:2
Vers. 21. Cap. 21:22;
a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. 3Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea
39:3
Ps. 1:3
să-i meargă bine ori de ce se apuca. 4Iosif
39:4
Cap. 18:3;
a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai-mare peste
39:4
Cap. 24:2.
casa lui și i-a încredinţat tot ce avea. 5De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat
39:5
Cap. 30:27.
casa egipteanului din pricina lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp. 6Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură
39:6
1 Sam. 16:12
și plăcut la chip.

Fecioria lui Iosif

7După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: „Culcă-te

39:7
2 Sam. 13:11
cu mine!” 8El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. 9El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum
39:9
Prov. 6:29,32
aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc
39:9
Cap. 20:6.
împotriva lui Dumnezeu?” 10Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. 11Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, 12ea
39:12
Prov. 7:13
l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. 13Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână și fugise afară, 14a chemat oamenii din casă și le-a zis: „Vedeţi, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat în gura mare. 15Și, când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 16Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. 17Atunci i-a vorbit
39:17
Exod 23:1Ps. 120:3
astfel: „Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. 18Și cum am ridicat glasul și am ţipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 19După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: „Iată ce mi-a făcut robul tău”, stăpânul lui Iosif s-a mâniat
39:19
Prov. 6:34,35
foarte tare. 20A luat pe Iosif și l-a aruncat
39:20
Ps. 105:181 Pet. 2:19
în temniţă
39:20
Cap. 40:3,15;
, în locul unde erau închiși întemniţaţii împăratului, și astfel Iosif a stat acolo, în temniţă.

Iosif în temniţă

21Domnul a fost cu Iosif și Și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut

39:21
Exod 3:21
11:3
12:36Ps. 106:46Prov. 16:7Dan. 1:9Fapte 7:9,10
să capete trecere înaintea mai-marelui temniţei. 22Și mai-marele temniţei a pus
39:22
Cap. 40:3,4.
sub privegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. 23Mai-marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul
39:23
Vers. 2,3.
era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.