Biblia sau Sfânta Scriptură cu Trimiteri 1924 (BDC)
39

Iosif în Egipt

391Iosif a fost dus în Egipt, și Potifar

39:1
Cap. 37:36.
Ps. 105:17
, dregătorul lui Faraon, căpetenia străjerilor, un egiptean, l-a cumpărat
39:1
Cap. 37:28.

de la ismaeliţii care-l aduseseră acolo. 2Domnul
39:2
Vers. 21. Cap. 21:22;
26:24,28
28:151 Sam. 16:18
18:14,28Fapte 7:9
a fost cu Iosif, așa că toate îi mergeau bine; el locuia în casa stăpânului său, egipteanul. 3Stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea
39:3
Ps. 1:3
să-i meargă bine ori de ce se apuca. 4Iosif
39:4
Cap. 18:3;
19:19
a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai-mare peste
39:4
Cap. 24:2.

casa lui și i-a încredinţat tot ce avea. 5De îndată ce Potifar l-a pus mai-mare peste casa lui și peste tot ce avea, Domnul a binecuvântat
39:5
Cap. 30:27.

casa egipteanului din pricina lui Iosif, și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el: fie acasă, fie la câmp. 6Egipteanul a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Dar Iosif era frumos la statură
39:6
1 Sam. 16:12
și plăcut la chip.

Fecioria lui Iosif

7După câtăva vreme, s-a întâmplat că nevasta stăpânului său a pus ochii pe Iosif și a zis: „Culcă-te

39:7
2 Sam. 13:11
cu mine!” 8El n-a voit și a zis nevestei stăpânului său: „Vezi că stăpânul meu nu-mi cere socoteală de nimic din casă și mi-a dat pe mână tot ce are. 9El nu este mai mare decât mine în casa aceasta și nu mi-a oprit nimic, afară de tine, pentru că ești nevasta lui. Cum
39:9
Prov. 6:29,32
aș putea să fac eu un rău atât de mare și să păcătuiesc
39:9
Cap. 20:6.
Lev. 6:22 Sam. 12:13Ps. 51:4
împotriva lui Dumnezeu?” 10Măcar că ea vorbea în toate zilele lui Iosif, el n-a voit să se culce și să se împreune cu ea. 11Într-o zi, când intrase în casă ca să-și facă lucrul și când nu era acolo niciunul din oamenii casei, 12ea
39:12
Prov. 7:13
l-a apucat de haină, zicând: „Culcă-te cu mine!” El i-a lăsat haina în mână și a fugit afară din casă. 13Când a văzut ea că-i lăsase haina în mână și fugise afară, 14a chemat oamenii din casă și le-a zis: „Vedeţi, ne-a adus un evreu ca să-și bată joc de noi! Omul acesta a venit la mine ca să se culce cu mine, dar eu am ţipat în gura mare. 15Și, când a văzut că ridic glasul și strig, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 16Și a pus haina lui Iosif lângă ea până s-a întors acasă stăpânul lui. 17Atunci i-a vorbit
39:17
Exod 23:1Ps. 120:3
astfel: „Robul acela evreu pe care ni l-ai adus a venit la mine ca să-și bată joc de mine. 18Și cum am ridicat glasul și am ţipat, și-a lăsat haina lângă mine și a fugit afară.” 19După ce a auzit cuvintele nevestei sale, care-i zicea: „Iată ce mi-a făcut robul tău”, stăpânul lui Iosif s-a mâniat
39:19
Prov. 6:34,35
foarte tare. 20A luat pe Iosif și l-a aruncat
39:20
Ps. 105:181 Pet. 2:19
în temniţă
39:20
Cap. 40:3,15;
41:14
, în locul unde erau închiși întemniţaţii împăratului, și astfel Iosif a stat acolo, în temniţă.

Iosif în temniţă

21Domnul a fost cu Iosif și Și-a întins bunătatea peste el. L-a făcut

39:21
Exod 3:21
11:3
12:36Ps. 106:46Prov. 16:7Dan. 1:9Fapte 7:9,10
să capete trecere înaintea mai-marelui temniţei. 22Și mai-marele temniţei a pus
39:22
Cap. 40:3,4.

sub privegherea lui pe toţi întemniţaţii care erau în temniţă. Și nimic nu se făcea acolo decât prin el. 23Mai-marele temniţei nu se mai îngrijea de nimic din ce avea Iosif în mână, pentru că Domnul
39:23
Vers. 2,3.

era cu el. Și Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea.